Skraść (to steal) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
skradnę
I will steal
skradniesz
you will steal
skradnie
he will steal
skradniemy
we will steal
skradniecie
you all will steal
skradną
they will steal
Imperative
-
skradnij
you steal!
niech skradnie
let him/her/it steal
skradnijmy
let's steal
skradnijcie
you all steal
niech skradną
let them steal
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skradłam
I stole
skradłaś
you stole
skradła
she stole
skradłyśmy
we stole
skradłyście
you all stole
skradły
they stole
Future feminine tense
skradnę
I will steal
skradniesz
you will steal
skradnie
she will steal
skradniemy
we will steal
skradniecie
you all will steal
skradną
they will steal
Conditional feminine tense
skradłabym
I would steal
skradłabyś
you would steal
skradłaby
she would steal
skradłybyśmy
we would steal
skradłybyście
you all would steal
skradłyby
they would steal
Conditional perfective feminine tense
skradłabym była
I would have stolen
skradłabyś była
you would have stolen
skradłaby była
she would have stolen
skradłybyśmy były
we would have stolen
skradłybyście były
you all would have stolen
skradłyby były
they would have stolen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skradłem
I stole
skradłeś
you stole
skradł
he stole
skradliśmy
we stole
skradliście
you all stole
skradli
they stole
Future masculine tense
skradnę
I will steal
skradniesz
you will steal
skradnie
he will steal
skradniemy
we will steal
skradniecie
you all will steal
skradną
they will steal
Conditional masculine tense
skradłbym
I would steal
skradłbyś
you would steal
skradłby
he would steal
skradlibyśmy
we would steal
skradlibyście
you all would steal
skradliby
they would steal
Conditional perfective masculine tense
skradłbym był
I would have stolen
skradłbyś był
you would have stolen
skradłby był
he would have stolen
skradlibyśmy byli
we would have stolen
skradlibyście byli
you all would have stolen
skradliby byli
they would have stolen
Impersonal
skradziono by
there would be stolen
skradziono by
there would be stolen

Examples of skraść

Example in PolishTranslation in English
"Wasza Królewska Mość... żadnych posiłków, Jan chce skraść tron,Right. "Your Majesty. "No reinforcements. "John plans to steal your throne... "
"Wasza Królewska Mość... żadnych posiłków, Jan knuje by skraść tron, wracaj już do domu.""Your Majesty. "No reinforcements. "John plots to steal your throne.
(Ten człowiek chce go skraść)This man is trying to steal it
* Wiemy jak skraść * kobiece serca i snyWe know how to steal a woman's heart and her sleep
/Bez Twarzy ciągle polował /na chłopca, by skraść mu twarz.Hollowface kept hunting for a boy to steal his face.
* Idź i skradnij ogień * z kuchni sąsiadów!* Go steal the fire * from the neighbor's kitchen
* Idź i skradnij ogień! * Z kuchni sąsiadów! Och, ty łajdaku!* Go steal the fire... * from the neighbor's kitchen
* Idź i skradnij ogień!* Go steal the fire...
Proszę bardzo, skradnij moje serceGo ahead and steal my heart
Zamiast tego skradnij mu serce, wypełnij je miłością, po czym oddaj z powrotem.Instead, steal his heart, fill it with love and then give it back.
Zatem skradnijmy go trochę.So then let's steal the time.
Chciałam, aby nie zginął tam już więcej żaden Amerykanin. Więc... skradłam amunicję z bazy wojskowej.I didn't want any more Americans to die, so I... stole some munitions from a military base.
Jedynie skradłam odrobinę szczęścia, być może ale nie jemu czy Tobie tylko moim snom.I stole a little happiness, perhaps but not from him or you only from my dreams.
Rusz mózgiem, który dla ciebie skradłam.Use those brains I stole for you.
"więc dlaczego skradłaś me serce?""so why've you stolen my heart?"
Bo, skradłaś mi serce.Bo, you stole my heart.
Co to była za truposzka, od której skradłaś te buty?So what dead tribunal was it that you stole these boots from?
Kiedy zrobiłaś mi zdjęcie skradłaś mi część duszy. Przynajmniej tak uczyli mnie Gabby Gabby.When you took that picture of me you stole a piece of my soul - at least that is what the Gabby Gabby taught me.
*Ta nieznajoma... *która skradła moje serce"This stranger..." "has stolen my heart"
- Jechałem w samochodzie, który ona skradła.I rode in a car that was stolen by her.
- Prawie skradła jej film.Because Kathy nearly stole the picture from her.
-Wtedy dziewczyna skradła całe ich pieniądze... i ponownie zwiała ze stukniętym żołnierzem, więc... musiałem wrócić i odebrać wszystkie pieniądze, które moja ciotka Hope ukradła mojej mamie... i spotkać się z nimi znowu...- Then the girl steals all their money... and runs off with the psycho soldier again, so... I had to go back and get all the money my Aunt Hope stole from my mother... and meet up with them again...
Architekt wnętrz, która skradła pańskie serce.The interior designer who stole your heart. That's right.
*Te urzekające oczy skradły mi serce.*"Those bewitching eyes stole my heart."
Monstars... skradły talent zawodnikom NZK.The Monstars stole the talent from the NBA players.
Nie chce żeby mojego faceta skradły inne laski, no wiesz?I don't want my man got stolen by other chicks, you know?
OK, to dla pięknych dziewcząt które skradły nasze serca.Yes. OK, here's one for the beautiful girls who've stolen our hearts.
Oboje skradły mężczyznę, którego kochały ich siostry.Both had stolen men their sisters loved.
- Tak, ale mówić, że skradłem twój styl...- Yes, but to say I stole your style...
/I skradłem serce jej♪ And stole her heart away ♪
Ametyst Tenebiański, który sądzą, że skradłem był bez skazy.The Tenebian amethyst they think I stole was flawless.
I pomimo tego, że skradłem materialne rzeczy, zapewniam was, że wasze drogie miasto skradło mi serce.I sincerely regret any inconvenience I may have caused... and although I have stolen your material goods... let me assure you that your dear town has stolen my heart.
I skradłem podłość z serca Franza Deutschera.And stole the meanness from Franz Deutscher's heart.
* Jak mam oznajmić światu, * że skradłeś moje serce?How do l tell everyone you have stolen my heart?
* Ty, która skradłeś moje serce"You who have stolen my heart.."
- A czy uczciwe było, gdy skradłeś moją opaskę?- And it was fair when you stole my patch?
Bo trzymałeś mnie w objęciach I skradłeś mi w nocy całusaBecause you held me tight And stole a kiss in the night
Czy wiedziałeś, że skradłeś jedyne, co potrzebne było mi?♪ ♪ Did you know that you stole ♪ ♪ The only thing I needed?
" I skradł mój czas "And stole away my time
"Bezdomny omal nie skradł mi dziewczyny"."A homeless guy in the coffee shop almost stole my girlfriend."
* Kto skradł mój sen?Who stole my sleep, lover?
* Kto skradł mój spokój?Oh, who stole my peace, lover?
* Łamacz serc * * Przyprawiający o ból * * Który właśnie skradł miłość ** heartbreaker * * a pain maker * * stole the love right out... *
Musimy zapłacić za miłość, którą skradliśmy# We have to pay for the love we stole
Tak, pewnie, jeśli już nie skradliśmy.- Sure. if we hadn't stolen it already.
- Jasne, kazał nam ciebie zapytać co zrobiłeś z rzeczami, które wspólnie skradliście truposzom.- Yeah, he told us to ask you what you did with all that stuff you stole off those dead folks.
Chcecie mi powiedzieć dlaczego skradliście mi syna?Will you tell me why you stole my son?
Gdzie są te rzeczy, które skradliście martwym ...ludziom?What did you do with all that stuff you stole off those dead... folk?
Wasza przykrywka to Triplehorn, i skradliście własność mojego szefa a teraz się boicie, więc macie 3 sekundy by oddać kartę!I also believe you go by the aliases Tripplehorn... and you stole my boss property ... and now you get too scared cheatless to admit it. I will give you three seconds to give us back the Flash Drive!
Ścigają nas myśląc, że mamy kartę którą wy skradliście.- Be quiet. listen, These goongs were after us, because they think we have a flash drive ... that you've stole from them.
- Więc naprawdę cię skradli?-So you're really stolen?
Byli uzbrojeni i zagrażając życiu jednemu z pracowników, skradli ponad 32.000 funtów w gotówce.They were armed and dangerous. They threatened the life of a member of staff and stole over thirty-two thousand pounds in cash.
Ci ludzie zabili moich żołnierzy, a do tego skradli własność rządu.But the moment they killed my Marines and stole government property, this became a matter for the military.
Ci, którzy chcą nas zabić skradli go.Those men who are trying to kill us, have stolen our ship.
Ci, którzy skradli wasze konie próbowali sprzedać je nam.Those who stole your horses were trying to sell them to us.
* Ale złodziej i tak skradnie serce *"but the thief will steal in"
* Złodziej i tak skradnie serce *"The thief will steal in"
Razem skradniemy wszystkim serca.Together we will steal everyone's heart.
"Nigdy tak niewielu skradło tak wiele dla tak wielu"" never have so few stolen so much from so many."
Cokolwiek skradło ci twarz, ma teraz do czynienia z pogromczynią.Whatever stole your face, it has to deal with the Slayer now.
I pomimo tego, że skradłem materialne rzeczy, zapewniam was, że wasze drogie miasto skradło mi serce.I sincerely regret any inconvenience I may have caused... and although I have stolen your material goods... let me assure you that your dear town has stolen my heart.
Które skradło ci duszę.A dream that stole your soul.
Was dwoje skradło ciało. Kradzież.You two stole the body.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'steal':

None found.
Learning languages?