Skręcić (to turn) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
skręcę
I will turn
skręcisz
you will turn
skręci
he will turn
skręcimy
we will turn
skręcicie
you all will turn
skręcą
they will turn
Imperative
-
skręć
you turn!
niech skręci
let him/her/it turn
skręćmy
let's turn
skręćcie
you all turn
niech skręcą
let them turn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skręciłam
I turned
skręciłaś
you turned
skręciła
she turned
skręciłyśmy
we turned
skręciłyście
you all turned
skręciły
they turned
Future feminine tense
skręcę
I will turn
skręcisz
you will turn
skręci
she will turn
skręcimy
we will turn
skręcicie
you all will turn
skręcą
they will turn
Conditional feminine tense
skręciłabym
I would turn
skręciłabyś
you would turn
skręciłaby
she would turn
skręciłybyśmy
we would turn
skręciłybyście
you all would turn
skręciłyby
they would turn
Conditional perfective feminine tense
skręciłabym była
I would have turned
skręciłabyś była
you would have turned
skręciłaby była
she would have turned
skręciłybyśmy były
we would have turned
skręciłybyście były
you all would have turned
skręciłyby były
they would have turned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skręciłem
I turned
skręciłeś
you turned
skręcił
he turned
skręciliśmy
we turned
skręciliście
you all turned
skręcili
they turned
Future masculine tense
skręcę
I will turn
skręcisz
you will turn
skręci
he will turn
skręcimy
we will turn
skręcicie
you all will turn
skręcą
they will turn
Conditional masculine tense
skręciłbym
I would turn
skręciłbyś
you would turn
skręciłby
he would turn
skręcilibyśmy
we would turn
skręcilibyście
you all would turn
skręciliby
they would turn
Conditional perfective masculine tense
skręciłbym był
I would have turned
skręciłbyś był
you would have turned
skręciłby był
he would have turned
skręcilibyśmy byli
we would have turned
skręcilibyście byli
you all would have turned
skręciliby byli
they would have turned
Impersonal
skręcono by
there would be turned
skręcono by
there would be turned

Examples of skręcić

Example in PolishTranslation in English
- Kazałaś mi skręcić w prawo.- You told me to turn right.
Jeśli powiem skręć, skręcisz. Jeśli powiem, hamuj, hamujesz.If I tell you to turn the wheel or hit the break, do it.
Może i, Kim, ale skręciłam w inną ulicę i ona nazywa się Phil.That may be, Kim, but I've turned a corner in my life, and his name is Phil.
I potem skręciłaś w tą uliczkę.And then I... I turned down this alley.
Twój samochód był na Little Sutton Street, w drodze do Ealing Road, ale skręciłaś w prawo, kierując się do Griffin's Parade.Your car was on Little Sutton Street, leading to the Ealing Road, but you turned right, heading towards Griffin's Parade.
Widzisz, skręciłaś bez zatrzymania.See, you turned without stopping.
A potem ta kobieta skręciła za róg i zobaczyłeś mnie. Dokładnie.And then that woman turned a corner, and you saw me.
Co byłoby, gdybyś skręciła w prawo?But what if you'd turned right?
Gdyby tylko skręciła na zachód, dotarłaby do czyjegoś domu. Gdyby wybrała drugi kierunek...If she'd just turned the other way and run west, she would have come up on lights, on a neighborhood.
Jeśli historia Marvina jest prawdziwa, i strzelał do tych złych, to kula wystrzelona przez niego zatrzymała się w powietrzu, skręciła w lewo a potem trafiła w filar.If Marvin's story is true about what happened, and he was shooting at the bad guys, this bullet discharged from his gun and stopped midair and then turned left and then hit the pillar.
Kilka minut w obcym środowisku a potem skręciłyśmy za rogiem, znalazłyśmy się z powrotem w domu.A few minutes adrift in an alien environment... then we turned a corner, and we were right back home.
A one skręciły w lewo w Long Lane.The vehicles turned left into Long Lane...
Dowódco, transportowce Republiki skręciły, ale kanonierki wciąż lecą w naszą stronę.Commander, the Republic transports have turned away, but the gunships are still heading toward us.
Samochody jechały Crown Avenue, a potem skręciły w lewo w Long Lane, gdzie miała miejsce zasadzka.The vehicles travelled along Crown Avenue and then turned left into Long Lane, almost immediately after which the ambush took place.
Wojujące abstynentki skręciły na wschód i zmierzały w tym kierunku.The temperance marchers, having turned east, were moving in this direction.
/skręciłem za rogiem i to było tam.I turned a corner And there it was.
Ale skręciłem w lewo, poszedłem do mojego drugiego najlepszego miejsca z bajglami a reszta to już historia.But I turned left instead, to go to my second-favorite bagel place and the rest is history.
- Może po prostu źle skręciłeś.- Maybe you just got turned around.
Ale kamera z powietrza pokazuje, że skręciłeś w zakręt bardzo wcześnie.I would put it to you that from the aerial pictures, it looked as though you had turned in quite early.
Dobrze, skręciłeś pierwszy i nawet sygnalizowałeś to światłami.Well, you turned first and even signaled your light.
Michael, skręciłeś w złą stronę.Michael,you have turned the wrong way.
- Bayar skręcił w Connecticut.Byar just turned right on Connecticut. Good.
- Chcę, żebyś skręcił w lewo!- I mean he turned left!
- Jakoś skręcił.No, he turned. Somehow he turned.
- Powiedziałaś, żebym skręcił...You said, "Turn," so I turned.
- i skręcił w Pierwszą Ulicę.-...andturnedontoFirstStreet. -All right.
- Dopóki nie skręciliśmy w ten podjazd.- until we turned into the drive.
- Zeszłej nocy skręciliśmy na południowy zachód.Well, we turned southwest last night.
Kiedy skręciliśmy w La Salle i zobaczyłem ilość protestujących i policjantówWhen we turned onto La Salle,
Koło bramy skręciliśmy w lewo, tak więc powinniśmy być...We turned left at the gate, so that would put us...
McQuaid, skręciliśmy na Stuyvesant.McQuaid, we just turned onto Stuyvesant.
Bo skręciliście lewo przy goblinie.That's because you turned left at the goblin.
Znowu skręciliście, w którą stronę?You just turned again. Which way did you turn?
- Mówię ci, skręcili tutaj.- I'm telling you, they turned down here.
- skręcili tam- They turned that way. - Be quick.
Chyba skręcili tutaj w lewo.I think they turned left.
Chyba skręcili w prawo.-I think they turned right. -Where? -Back there.
Gdzieś tu skręcili w prawo.They've turned to the right just ahead here somewhere.
Doliny gdy dolina skręci {odwróci się} purpurowy.Valley after valley will turn purple.
Następnie na chwilę skręcimy na północ. I powinniśmy być nad celem.We will turn north for a brief period and arrive at the Caseanic Crater.
Przyjrzałem się narzeczonej i skręciło mi flaki.I got a look at the bride and she turned my stomach.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'turn':

None found.
Learning languages?