Skalić (to do) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
skalę
I do
skalisz
you do
skali
he/she/it does
skalimy
we do
skalicie
you all do
skalą
they do
Imperfective future tense
będę skalić
I will do
będziesz skalić
you will do
będzie skalić
he/she/it will do
będziemy skalić
we will do
będziecie skalić
you all will do
będą skalić
they will do
Imperative
-
skal
you do!
niech skali
let him/her/it do
skalmy
let's do
skalcie
you all do
niech skalą
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skaliłam
I did
skaliłaś
you did
skaliła
she did
skaliłyśmy
we did
skaliłyście
you all did
skaliły
they did
Future feminine tense
będę skaliła
I will do
będziesz skaliła
you will do
będzie skaliła
she will do
będziemy skaliły
we will do
będziecie skaliły
you all will do
będą skaliły
they will do
Conditional feminine tense
skaliłabym
I would do
skaliłabyś
you would do
skaliłaby
she would do
skaliłybyśmy
we would do
skaliłybyście
you all would do
skaliłyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
skaliłabym była
I would have done
skaliłabyś była
you would have done
skaliłaby była
she would have done
skaliłybyśmy były
we would have done
skaliłybyście były
you all would have done
skaliłyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skaliłem
I did
skaliłeś
you did
skalił
he did
skaliliśmy
we did
skaliliście
you all did
skalili
they did
Future masculine tense
będę skalił
I will do
będziesz skalił
you will do
będzie skalił
he will do
będziemy skalili
we will do
będziecie skalili
you all will do
będą skalili
they will do
Conditional masculine tense
skaliłbym
I would do
skaliłbyś
you would do
skaliłby
he would do
skalilibyśmy
we would do
skalilibyście
you all would do
skaliliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
skaliłbym był
I would have done
skaliłbyś był
you would have done
skaliłby był
he would have done
skalilibyśmy byli
we would have done
skalilibyście byli
you all would have done
skaliliby byli
they would have done
Impersonal
skalono by
there would be done
skalono by
there would be done

Examples of skalić

Example in PolishTranslation in English
"Pomiędy 1990 a 1998, "w Południowej Afryce prywatyzacja odbywała się na szeroką skalę, "na łączną sumę 1.4 biliona $ ,Between 1990 and 1998, there was more privatisation in South Africa, 1.4 billion dollars...
*Ciężko opisać skalę zniszczeń*It's hard to describe the scale of the devastation: The only structure which survived the landslide is an outdoor toilet: : : : : :
- Ale, Prime-- - posłuchaj mnie, Ironhide, nadal nie dysponujemy wystarczającą ilością energonu, żeby przypuścić atak na pełną skalę.- But, Prime-- - listen, Ironhide, we don't have enough energon cubes to power a full-scale assault.
- Ale, Prime-- - posłuchaj mnie, Ironhide, nie dysponujemy wystarczającą ilością energonu żeby przypuścić atak na pełną skalę.- But, Prime-- - listen, Ironhide, we don't have enough energon cubes to power a full-scale assault.
- Jeżeli podejrzewasz, że ktoś może być zamieszany w... działalność kryminalną na dużą skalę, to zapukanie do jego drzwi z, no wiesz, dowodami fałszowania dokumentów jest istotne, ponieważ możesz stanąć z nim twarzą w twarz.- If you suspect somebody may be involved in a... in a large-scale criminal enterprise, going and knocking on a door with some, uh, you know, some evidence of fake IDs is important, uh, because you can see the guy face-to-face.
Agencje interwencyjne odrzucają produkty, które uznają za sklasyfikowane niezgodnie z omawianą skalą po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli wszystkich części tuszy;The intervention agencies shall reject any products which they do not deem to be classified in conformity with that scale after conducting a detailed inspection of all parts of the carcass;
Ich libido jest poza skalą.Their libidos are out of whack, you know.
Francja przedstawiła szczegółowy opis próbnego rozbioru wraz z zasadami, na których opiera się nowy wzór, wynikiem próbnego rozbioru oraz równaniem wykorzystywanym do oceny zawartości procentowej chudego mięsa, w protokole przewidzianym w art. 23 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen [3].France has presented a detailed description of the dissection trial, indicating the principles on which this new formula is based, the result of its dissection trial and the equation used for assessing the percentage of lean meat in the protocol provided for in Article 23(4) of Commission Regulation (EC) No 1249/2008 of 10 December 2008 laying down detailed rules on the implementation of the Community scales for the classification of beef, pig and sheep carcasses and the reporting of prices thereof [3].
Interpretacji wyników grubości rogówki (tabela 3), zmętnienia (tabela 4) i zatrzymania fluoresceiny (tabela 5) z zastosowaniem czterech klas ICE dokonuje się na podstawie następujących skal:Interpretation of corneal thickness (Table 3), opacity (Table 4), and fluorescein retention (Table 5) using four ICE classes is done according to the following scales:
Metody prognozowania oraz narzędzia oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju przy uwzględnieniu różnych skal obserwacji: modelowanie powiązań gospodarka/środowisko/społeczeństwo, łącznie z instrumentami rynkowymi, efektami zewnętrznymi, progami, jak również rozwój podstawowej wiedzy i metodologii na rzecz oceny oddziaływania na zrównoważony rozwój w kluczowych kwestiach, takich jak użytkowanie gruntów i gospodarka morska; rozwój miast, napięcia społeczne i gospodarcze związane ze zmianami klimatu.Forecasting methods and assessment tools for sustainable development taking into account differing scales of observation: modelling links between economy/environment/society including market based instruments, externalities, thresholds and developing the knowledge base and methodologies for sustainability impact assessment on key issues such as land use and marine issues; urban development, social and economic tensions related to climate change.
Należy zatem przyjąć szczegółowe zasady wdrożenia wspomnianych wspólnotowych skal i zasady raportowania przez państwa członkowskie cen ustalonych na ich podstawie, zasady te powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 r.Detailed rules for the implementation of those Community scales and the reporting of prices based thereof by the Member States should therefore be adopted and apply from 1 January 2009.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen rynkowych zgodnie z art. 43 lit. m) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.This Regulation lays down detailed rules for the implementation of the Community scales for the classification of beef, pig and sheep carcases and the reporting of market prices thereof, as provided for in Article 43, point (m) of Regulation (EC) No 1234/2007.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?