Skłamać (to lie) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
skłamię
I will lie
skłamiesz
you will lie
skłamie
he will lie
skłamiemy
we will lie
skłamiecie
you all will lie
skłamią
they will lie
Imperative
-
skłam
you lie!
niech skłamie
let him/her/it lie
skłammy
let's lie
skłamcie
you all lie
niech skłamią
let them lie
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skłamałam
I lied
skłamałaś
you lied
skłamała
she lied
skłamałyśmy
we lied
skłamałyście
you all lied
skłamały
they lied
Future feminine tense
skłamię
I will lie
skłamiesz
you will lie
skłamie
she will lie
skłamiemy
we will lie
skłamiecie
you all will lie
skłamią
they will lie
Conditional feminine tense
skłamałabym
I would lie
skłamałabyś
you would lie
skłamałaby
she would lie
skłamałybyśmy
we would lie
skłamałybyście
you all would lie
skłamałyby
they would lie
Conditional perfective feminine tense
skłamałabym była
I would have lied
skłamałabyś była
you would have lied
skłamałaby była
she would have lied
skłamałybyśmy były
we would have lied
skłamałybyście były
you all would have lied
skłamałyby były
they would have lied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skłamałem
I lied
skłamałeś
you lied
skłamał
he lied
skłamaliśmy
we lied
skłamaliście
you all lied
skłamali
they lied
Future masculine tense
skłamię
I will lie
skłamiesz
you will lie
skłamie
he will lie
skłamiemy
we will lie
skłamiecie
you all will lie
skłamią
they will lie
Conditional masculine tense
skłamałbym
I would lie
skłamałbyś
you would lie
skłamałby
he would lie
skłamalibyśmy
we would lie
skłamalibyście
you all would lie
skłamaliby
they would lie
Conditional perfective masculine tense
skłamałbym był
I would have lied
skłamałbyś był
you would have lied
skłamałby był
he would have lied
skłamalibyśmy byli
we would have lied
skłamalibyście byli
you all would have lied
skłamaliby byli
they would have lied
Impersonal
skłamano by
there would be lied
skłamano by
there would be lied

Examples of skłamać

Example in PolishTranslation in English
"Mam przyznać się i skłamać?" "Dobra, skłamię.""If you want me to lie to you, I'll lie to you and tell you that I did it"?
*Musiałem skłamać.I had to lie.
- Dlatego muszę czasem skłamać.- That's why I have to lie sometimes.
- Kazała mu pani skłamać.- "That"? - You got him to lie on the stand.
- Musieli skłamać.- They had to lie.
"'Błagam cię, skłam jeśli musisz,"I beg you, lie to me if you must,"
'Tereso, błagam cię, 'skłam jeśli musisz, 'ale powiedz że wykorzystujesz go tylko po to 'żeby pobudzić moją... '...żądzę.'Teresa, I beg you, lie to me if you must, but tell me you only use him to provoke my lust. Lust. Lust.
- Jeśli będzie trzeba, skłam...If necessary, lie. I don't know...
- Proszę, skłam za mnie!Please lie for me!
/Po prostu skłam.Just lie. l!
Aston Martin - nie róbcie czegoś takiego, po prostu skłamcie.Don't make that, Aston Martin. Just lie.
"Kochany Benie, pragnę byś wiedział jak bardzo cię kocham i jak wyjątkowe były dla mnie te ostatnie miesiące z tobą ale skłamałam."Dear Ben, I want you to know how much I love you and how special these last few months with you have been But I lied.
- Bo skłamałam.Because I lied.
- Dlatego ci skłamałam.That's why I lied to you.
- Ja skłamałam?-l lied to you?
- Naprawdę chciałabym zobaczyć te opracowania, Casey ponieważ skłamałam.- I'd really like to see those case summaries, Casey because I lied.
- Oczywiście, bo go chronisz jak wtedy, gdy skłamałaś o tym, co zrobił Esther.Of course you don't, because you want to protect him like you did when you lied to me about what he did to Esther.
- Przyjaźniłyście się, więc skłamałaś.-You were friends, weren't you? -So you lied.
- Spytałem cię o to, a ty skłamałaś.I asked you point-blank and you lied.
- To ty skłamałaś.-You lied to me.
- Chcesz powiedzieć, że ona skłamała?- So you're saying she lied?
- Cóż, więc skłamała.- Yeah, well, she lied.
- Dlaczego skłamała¶?- Why lied?
- Myśli pan, że skłamała?- You think that she lied?
- Oszukała, skłamała, co?- She cheated, she lied, what?
A teraz szkoła wie, że skłamałyśmy, ponieważ ktoś im powiedział i myślę, że to mogła być Ford.And now the school knows that we lied because someone told them and I think it might have been Ford.
Już raz skłamały dla pana, 10 lat temu.They already lied for you on the stand 10 years ago.
Nie mogę uwierzyć, że skłamały.I can't believe they lied.
Powiedziały prawdę i zarazem skłamały nie wiedząc o tym.They were telling the truth, but lied without realizing it.
Ucałuję usta, które nie skłamały.I kiss the mouth that has not lied.
Myślisz, że skłamałabym o czymś takim?You think I would lie about something like that?
Czy ma pan jakiekolwiek pojęcie czemu pana żona skłamałaby o wyjeździe na Arubę?Do you have any idea why your wife would lie to you about going to Aruba?
- Co za różnica, skłamałem.- What's the difference? I lied.
- Czy ja kiedyś skłamałem, sir?- Have I ever lied to you, sir?
- Dobrze, więc skłamałem.-Okay, all right. So l lied. Okay, so...
- Gdy ubiegałem się o pracę skłamałem w życiorysie.When I took this job, I lied on my résumé.
- Musiałem tam jechać, więc skłamałem. - Że jestem w szpitalu?He wanted some driving doing last minute, so I just lied.
- A potem skłamałeś.And then you lied to me about it.
- A ty skłamałeś.And you lied.
- Dlaczego skłamałeś o tej kobiecie?- I lied? Yes, to those people in the corridor.
- Jeśli powiedziałeś mi prawdę, jeśli skłamałeś, to nic nie mów, to Gavin nie ma argumentów.Richie, if what you just told me is the truth... And don't tell me if you lied... Gavin's got nothing here.
- Julian, skłamałeś mi.- Julian, you lied to me.
* Twój świadek skłamał więc koniec rozprawy , hah!* Your witness lied so your case is sunk, hah!
- A ty byś skłamał?- Would you have lied?
- Ale skłamał.- But he lied.
- Ale tato, on skłamał...- But dad, he lied...
- I Dick wykopał to gówno. Nie udałoby się, gdyby Hiss nie skłamał, że nie zna Chambersa.I wouldn't have if Hiss hadn't lied about knowing Chambers.
- Ale jeśli dowiedzą się, że skłamaliśmy,Understand? If they find out we lied, we' re in trouble.
- Jak to, skłamaliście? - Wszyscy skłamaliśmy.- What do you mean, you lied?
/Zabiłem agentkę FBI, skorumpowaną, /ale skłamaliśmy w tej sprawie.I killed an FBI agent... a bad one, but still... and we lied about it.
Cała szóstka, skłamaliśmy o tym, co stało się po katastrofie.- All of us. The Oceanic Six. We lied about what happened after the crash.
I że skłamaliśmy mówiąc, że to pierwszy raz.And that we both lied when we said we never did that.
- Jak to, skłamaliście? - Wszyscy skłamaliśmy.- What do you mean, you lied?
- Nigdy wcześniej nie skłamaliście?What, like you've never lied before?
Oboje działaliście za moimi plecami, skłamaliście. Jak byś się czuła, gdybym zrobiła to tobie?You both went behind my back, you both lied-- how would you feel if I did that to you?
Spędziliście ze sobą całą niedzielę, a potem skłamaliście w tej sprawie.That you were together all day Sunday and then lied about it.
Zapewniliście świat i prezydenta, że Russell Edgington nie żyje i skłamaliście.You assured the world, you assured the president that Russell Edgington was dead, and you lied.
- I skłamali na ten temat.And they lied about it.
- Tak, ale gdyby nie skłamali rodzicom- Yeah, but if they hadnt lied
- Więc byli z nim nad jeziorem, ale skłamali.So the guys were with Vlad at the lake, but they lied about it.
-Może skłamali.Well, maybe they lied.
Ja skłamałam, ty skłamałeś, oni skłamali, wszyscy kłamaliśmy!Yes, I lied, you lied, they lied, we all lied!
A kiedy skłamie, że nie ma, a skłamie...And when he lies and says that he doesn't have the money, and he will lie--
Ale człowiek ze wsi kłamców, skłamie więc również odpowie, tak.But if he comes from the village of lies, he will lie, and also answer yes!
I Tamanna skłamie jutro.And Tamanna will lie to me tomorrow.
Kłamca więcej nie skłamie, gdy ten tu skłamie w Trenzalore.! Aaaah! The man who lies will lie no more when this man lies at Trenzalore.
patAlanmógłbynigdyniemiećwrażenia, że jej mąż skłamałby do niej.Pat Allen could never imagine that her husband would lie to her.
Jarod nas skłamało, umiłowany.I guess Jarod lied to us, honey.
Magiczne urządzenie Pradawnych jeszcze nigdy nie skłamało.- The magic Ancient device hasn't lied yet.
Znaczy siększość dziewczyn by skłamało.I mean, most girls would have lied.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lie':

None found.
Learning languages?