Rozliczać (to calculate) conjugation

Polish
2 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
rozliczam
I calculate
rozliczasz
you calculate
rozlicza
he/she/it calculates
rozliczamy
we calculate
rozliczacie
you all calculate
rozliczają
they calculate
Imperfective future tense
będę rozliczać
I will calculate
będziesz rozliczać
you will calculate
będzie rozliczać
he/she/it will calculate
będziemy rozliczać
we will calculate
będziecie rozliczać
you all will calculate
będą rozliczać
they will calculate
Imperative
-
rozliczaj
you calculate!
niech rozlicza
let him/her/it calculate
rozliczajmy
let's calculate
rozliczajcie
you all calculate
niech rozliczają
let them calculate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozliczałam
I calculated
rozliczałaś
you calculated
rozliczała
she calculated
rozliczałyśmy
we calculated
rozliczałyście
you all calculated
rozliczały
they calculated
Future feminine tense
będę rozliczała
I will calculate
będziesz rozliczała
you will calculate
będzie rozliczała
she will calculate
będziemy rozliczały
we will calculate
będziecie rozliczały
you all will calculate
będą rozliczały
they will calculate
Conditional feminine tense
rozliczałabym
I would calculate
rozliczałabyś
you would calculate
rozliczałaby
she would calculate
rozliczałybyśmy
we would calculate
rozliczałybyście
you all would calculate
rozliczałyby
they would calculate
Conditional perfective feminine tense
rozliczałabym była
I would have calculated
rozliczałabyś była
you would have calculated
rozliczałaby była
she would have calculated
rozliczałybyśmy były
we would have calculated
rozliczałybyście były
you all would have calculated
rozliczałyby były
they would have calculated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozliczałem
I calculated
rozliczałeś
you calculated
rozliczał
he calculated
rozliczaliśmy
we calculated
rozliczaliście
you all calculated
rozliczali
they calculated
Future masculine tense
będę rozliczał
I will calculate
będziesz rozliczał
you will calculate
będzie rozliczał
he will calculate
będziemy rozliczali
we will calculate
będziecie rozliczali
you all will calculate
będą rozliczali
they will calculate
Conditional masculine tense
rozliczałbym
I would calculate
rozliczałbyś
you would calculate
rozliczałby
he would calculate
rozliczalibyśmy
we would calculate
rozliczalibyście
you all would calculate
rozliczaliby
they would calculate
Conditional perfective masculine tense
rozliczałbym był
I would have calculated
rozliczałbyś był
you would have calculated
rozliczałby był
he would have calculated
rozliczalibyśmy byli
we would have calculated
rozliczalibyście byli
you all would have calculated
rozliczaliby byli
they would have calculated
Impersonal
rozliczano by
there would be calculated
rozliczano by
there would be calculated

Examples of rozliczać

Example in PolishTranslation in English
Od 1998 r. obydwaj operatorzy są związani umową o wzajemnym połączeniu, zgodnie z którą strony za usługi wyświadczone w ramach tej umowy wystawiają sobie wzajemnie faktury i na ich podstawie rozliczają należne kwoty.Since 1998, the two operators have been linked by an interconnection contract, according to which the parties invoice each other for services supplied in the context of that contract and on that basis calculate the sums due.
Państwa członkowskie rozliczają emisje i pochłanianie wynikające z działalności związanej z gospodarką leśną, obliczone jako emisje i pochłanianie w każdym okresie rozliczeniowym określonym w załączniku I pomniejszone o wartość uzyskaną poprzez pomnożenie liczby lat w tym okresie rozliczeniowym przez poziom odniesienia określony w załączniku II.Member States shall account for emissions and removals resulting from forest management activities, calculated as emissions and removals in each accounting period specified in Annex I, minus the value obtained by multiplying the number of years in that accounting period by their reference level specified in Annex II.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'calculate':

None found.
Learning languages?