Przysięgać (to swear) conjugation

Polish
86 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przysięgam
I swear
przysięgasz
you swear
przysięga
he/she/it swears
przysięgamy
we swear
przysięgacie
you all swear
przysięgają
they swear
Imperfective future tense
będę przysięgać
I will swear
będziesz przysięgać
you will swear
będzie przysięgać
he/she/it will swear
będziemy przysięgać
we will swear
będziecie przysięgać
you all will swear
będą przysięgać
they will swear
Imperative
-
przysięgaj
you swear!
niech przysięga
let him/her/it swear
przysięgajmy
let's swear
przysięgajcie
you all swear
niech przysięgają
let them swear
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przysięgałam
I swore
przysięgałaś
you swore
przysięgała
she swore
przysięgałyśmy
we swore
przysięgałyście
you all swore
przysięgały
they swore
Future feminine tense
będę przysięgała
I will swear
będziesz przysięgała
you will swear
będzie przysięgała
she will swear
będziemy przysięgały
we will swear
będziecie przysięgały
you all will swear
będą przysięgały
they will swear
Conditional feminine tense
przysięgałabym
I would swear
przysięgałabyś
you would swear
przysięgałaby
she would swear
przysięgałybyśmy
we would swear
przysięgałybyście
you all would swear
przysięgałyby
they would swear
Conditional perfective feminine tense
przysięgałabym była
I would have sworn
przysięgałabyś była
you would have sworn
przysięgałaby była
she would have sworn
przysięgałybyśmy były
we would have sworn
przysięgałybyście były
you all would have sworn
przysięgałyby były
they would have sworn
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przysięgałem
I swore
przysięgałeś
you swore
przysięgał
he swore
przysięgaliśmy
we swore
przysięgaliście
you all swore
przysięgali
they swore
Future masculine tense
będę przysięgał
I will swear
będziesz przysięgał
you will swear
będzie przysięgał
he will swear
będziemy przysięgali
we will swear
będziecie przysięgali
you all will swear
będą przysięgali
they will swear
Conditional masculine tense
przysięgałbym
I would swear
przysięgałbyś
you would swear
przysięgałby
he would swear
przysięgalibyśmy
we would swear
przysięgalibyście
you all would swear
przysięgaliby
they would swear
Conditional perfective masculine tense
przysięgałbym był
I would have sworn
przysięgałbyś był
you would have sworn
przysięgałby był
he would have sworn
przysięgalibyśmy byli
we would have sworn
przysięgalibyście byli
you all would have sworn
przysięgaliby byli
they would have sworn
Impersonal
przysięgano by
there would be sworn
przysięgano by
there would be sworn

Examples of przysięgać

Example in PolishTranslation in English
Będę musiała przysięgać na Biblię?You mean I'm going to have to swear? On a Bible?
Chyba nie powinno się przysięgać. Mam już dość kłopotów.But isn't it wicked to swear?
Czy ten ksiądz którego zrujnowałaś nie nauczył Cię, że nie ładnie jest przysięgać?Didn't that priest you ruined teach you it's not polite to swear?
Dziewięć razy musiałem im przysięgać że ich nie zdradzę.I had to swear nine times I wouldn't betray them.
Ja widzę to tak... Jesteś znudzona facetem, który włożył ci pierścionek na palec, który chce przysięgać dozgonną miłość.The way I see it... is you're bored with a guy who put a ring on your finger, who wants you to swear undying love.
"I przysięgam wieczne milczenie, pani, o wszystkich czarach, jakie mi pokażesz.""And I swear eternal silence to you, maiden, about all you will reveal about witchcraft with thunder."
"Ja, Thomas P. Connolly, uroczyście przysięgam..."I, Thomas P. Connolly, solemnly swear"...
"Jeśli zostanę wylany z pracy, przysięgam Bogu,"If I am fired, I swear to God
"My, książę Karl Aleksander, książę Wirtembergii, cesarski feldmarszałek i były gubernator Serbii, przysięgam Bogu wszechmogącemu dbać z najwyższą pieczą o pomyślność moich poddanych."We, Prince Karl Alexander, Duke of Württemberg, Imperial Field Marshall and former Governor of Serbia, swear by God Almighty to care for our subjects "well-being with the utmost devotion.
"Panie Butler, przysięgam, że widziałem go w moim sklepie."Dear Mr Butler, I swear I saw one of them "robbers yesterday in my local shop.
- "Czy uroczyście przysięgasz?"- "Do you solemnly swear ?"
- Czy przysięgasz przed tymi świadkami utrzymywać jakiekolwiek prawa, które zostaną później wcielone w życie?EB: Do you swear before this witness to uphold whatever laws may be put in force subsequently? Yeah, if I can, yeah.
- I czy przysięgasz złączyć się z nim i wraz z nim walczyć z przeciwnościami?Yes. Do you swear to stand with him against all who would oppose you?
- Jeśli go zabierzesz z domu... - Co przysięgasz?- I swear, if you take him out... (Paul) You swear what?
"Pięść pełna brudu upadku jak grabarz, który przysięga, pluje."I a fist-full of earth falling, as the gravedigger swears, spits."
"Sądzi, że Ray ma romans z żoną pastora, ale Ray przysięga, że to wymysł"."She thinks Ray's having an affair with the pastor's wife but Ray swears it's his scrub-up rash."
- Allen przysięga, że go nie tknął, - że tamten udaje.Allen swears he never touched the guy, that he's faking it.
- Kto przysięga i kłamie.- Why, one that swears and lies.
- Ona przysięga, że go nie ugryzła.- Well, she swears she didn't bite him.
'To jest nasza siła, przysięgamy! ' 'Nie wierzymy nikomu.'This is our strength, We swear!
Dobrze, dobrze, przysięgamy, przysięgamy.- OK, OK. We swear!
I my dzieci przysięgamy wamAnd we the children swear to thee
Jak przysięgamy na Boga to robimy to naprawdę.When we swear to God, we mean it.
My, oficerowie armii jej wysokości królowej Wiktorii... przysięgamy, że ta umowa zawsze będzie dla nas święta i wiążąca.We being officers in the Army of her majesty Queen Victoria, We being officers in the Army of her majesty Queen Victoria, Do swear on the Holy Bible that this agreement will always remain sacred and binding to us.
- Czy rozumiecie i przysięgacie?Do you understand and swear to this?
Co więcej, czy przyrzekacie solennie lojalność... i przysięgacie strzec honoru Lillie Langtry?And furthermore, do you swear solemn allegiance... and vow to uphold the honor of Lillie Langtry?
Czy przysięgacie służyć Kingsbridge, pamiętając o dobroci i życzliwości, przedkładać sprawiedliwość nad własne korzyści i pracować dla wspólnego dobra?Do you swear fealty and service to Kingsbridge, remembering courtesy and kindness, and prizing justice above personal gain, and do you labour for the common good?
Czy przysięgacie, że niniejsze oświadczenie, według waszej wiedzy... jest zgodne z prawdą i dokładne?Do you solemnly swear and affirm that the affidavit is true... and accurate to the best of your knowledge?
Czy uroczyście przysięgacie uczestniczyć w 87-ym konwencie?Do you all swear to be present at our 87th annual convention in Chicago?
* Oni przysięgają wieczne nieśmiertelne poświęcenie, tak oni przysięgają * że będą kochać mnie na zawsze, * kochać mnnie szczerzeThey swear eternal undying devotion, yes they swear. That they will love me forever, love me true.
-Królewscy konstable przysięgają, że on jest nieuchwytny.There. The king's constables swear he's uncatchable. And Autolycus has said that he'd rather die than be brought to justice.
/Okoliczni ludzie/ /przysięgają, że widzieli trupie ogniki/ /koło starej szklarni/There's folks hereabouts swear they seen corpse lights round the old greenhouse and heard 'em wailing like lost souls in the lime rock, yeah, I want no part of it.
A co przysięgają robić rycerze?And what do knights swear to do?
Ale jest to miejsce, gdzie świadkowie przysięgają na biblię... Gdzie urzędnicy wzywają sąd do modlitwy.But this is still a place where witnesses swear on the bible... where the bailiffs call the court to order with prayers.
- Nie przysięgaj, grzeszniku!- Don't swear, you sinner!
- Przysięgam na tego małego bąka. - Nie przysięgaj na mnie.- L swear upon this little one.
- Ryan, nie przysięgaj.- Ryan, don't swear.
- Tylko nie przysięgaj na matkę.- Don't swear at your mother!
-Nie przysięgaj. -Przepraszam.Don't swear.
Pijcie, harpunnicy i przysięgajcie.Drink here, harpooneers... drink and swear.
W ogóle nie przysięgajcie, ani na niebo, ani na Ziemię, ani na Boga.Do not swear any oath, either by heaven, or by earth, or by God.
- Ponieważ przysięgałam, że...Because I swore that I...
Ale ja przysięgałam, obiecałam Johnowi, że nie powiem.But I swore, I promised John I wouldn't tell.
Po tamtym razie przysięgałam, że już nigdy tam nie pójdę. Płacą nam za rozśmieszanie.I know, I swore I'd never go on again after that one time.
- Mam gdzieś, na co przysięgałaś.I don't care what you swore.
- Pearl przysięgałaś.- You swore, Pearl.
A przysięgałaś, że nigdy o tym nie wspomnisz.And you swore that you would never speak of this.
Cordy, przysięgałaś, że mnie kochasz. Gdzie jesteś teraz?Cordy you swore you loved me.
Koleś ze wszystkimi problemami, który uciekł do swojej byłej. Ten sam, od którego przysięgałaś się uwolnić.Ass-- the guy with all of the issues, the guy that ran back to his ex, the one that you swore you would move on from.
- Annie przysięgała, że nie są razem.Annie swore to me that they weren't together.
- Nie, ale byłaby. Chodzi o to, że mnie przysięgała miłość, honor i posłuszeństwo.- I mean, I'm the one that she swore to love, honor and obey.
- Prawie pewna? Cóż, nie miałam okazja aby spróbować, ale mądra kobieta, która go mi podarowała, przysięgała, że ma moc.Well, I haven't had the occasion to try it, but the wise woman who gave it to me swore by its power.
-Założyłam się o to z moją koleżanką Wendy .Ona przysięgała , że ta piosenka jest o Avril.A teraz słyszę prosto od Ciebie , że nie.I made a bet with my friend Wendy. She swore that song was about Avril. And I'm hearing from the horse's mouth, it isn't.
/Carla zawsze przysięgała, /że jest niewinna.Carla always swore she was innocent.
I przysięgałyśmy, że już się nigdy do siebie nie odezwiemy.And we swore that we would never talk again.
Nie, przysięgałyśmy sobie, że nigdy, przenigdy nie poprosimy drugiej o podwójną randkę.No,we sworefor the sake of our sisterhoodthat we wouldnever,ever,ever ask each otherto double-date again ever.
Pamiętasz te złe, demoniczne siły, którym przysięgałyście służyć?you remember all those dark,demonic forces you prayed to when you swore your servitude?
Czy ja ci kiedykolwiek opowiadałem o F. Lee Bailey i o tym jak przejechaliśmy przez tłum w Pennsylvani Z dwoma blondynkami, które przysięgały, że są prawie prawnikami?Did I ever tell you about the time that F. Lee Bailey and I drove across Pennsylvania with these two blonds who he swore were paralegals?
Przeszukałam archiwa zbrodni, i wciągu ostatnich 11 miesięcy, miało miejsce sześć zbrodni, dokonanych przez osoby które później przysięgały, że są niewinne.I went through CCPN's crime archives, And in the last 11 months, there have been six crimes Committed by people who later swore
Zostawiał za sobą płaczliwe panny, które przysięgały, że nadawał on sens ich życiu.Left behind clutches of weepy girls who swore he was the only one to give their life meaning.
- Ale ja mu przysięgałem. - Komu?- But I swore to him.
- Kiedy wstępowałem do armii, przysięgałem bronić Ziemię przed najeźdźcami.When Ijoined the military, I swore to protect Earth against any enemy.
- O tym, co przysięgałem że się stanie, ale nikt nie zwracał na to uwagi.What I swore up and down was gonna happen, and nobody paid me any heed.
..przysięgałem sobie, że jeśli wyjdę z tego żywy.. ..nie ma mowy, żebym wrócił na front.I swore to myself that if I ever got out of that alive... there would be no way... there's no way that I'd ever go back to the fighting.
/Wiem, przysięgałem ci, ale dzwonię... /...twoje e-maile zmusiły mnie /by usłyszeć twój głos.I know I swore I wouldn't ring you, but your emails made me desperate to hear your voice.
- Ale przysięgałeś,że jesteś niewinny.You swore you were innocent.
- Zawsze przysięgałeś-- You always swore that-
-Mort, przysięgałeś, że to co się stało to był jedyny raz...Mort, you swore the one time was the only time.
A kilka godzin temu przysięgałeś, że jej nie znasz.Well,a couple hours ago,you swore that you didn't know her,either.
A przysięgałeś się, że nigdy mu nie wybaczysz.This is coming from the guy who swore he would never forgive him.
- I nie wątpię, że wiele przysięgał.And I bet he swore all kinds of oaths to get it.
/Virgil przysięgał, że nie wie, /co się z nią stało.And Virgil swore that he didn't know what happened to her.
A potem ktoś przysięgał, że widział ją w teledyskuYeah, and then somebody swore that they saw her in a Guns N' Roses video out there, too.
A przysięgał, że więcej tego nie zrobi.After he swore he'd never do it again.
Ale przysięgał, że był bezpieczny...But he swore he was safe.
A przysięgaliśmy, że żadnych bab!And after we all swore up and down, no dames!
Co nie zmienia faktu, że to, co przysięgaliśmy, że do tego nie dojdzie, stało się.- That doesn't change the fact That the thing we swore would never happen, happened.
Jako naród, przysięgaliśmy, że nigdy więcej nie dopuścimy się zdrady.We swore as a nation we would never know this treason again.
Jest w tym pewna ironia. To my przysięgaliśmy chronić was.You know, the irony is that it was us who swore an oath to protect you.
Mamy wspólną misję. Ale przysięgaliśmy również wieść wspólnie życie.We share a mission, but we also swore to share a life together.
Po zerwaniu przysięgaliście, że będziecie się przyjaźnić.You know, you swore after you broke up you'd be friends forever. Yeah.
- W jakiej? - Nie pamiętają w jakiej, ale przysięgali, że Francois się żeni z Naomi Campbell.- They forgot which paper, but swore Francois is marrying Naomi Campbell.
Chociaż przysięgali, że wspólnie stawią czoła oskarżeniom, federalni próbowali zwrócić ich przeciwko sobie.Now, although they swore that they would fight the charges together, the Feds were trying to turn one against the other.
Myśmy przysięgali na... naprawdę...We swore for real.
Nasi mężowie przysięgali, że będą z nami na zawsze i spójrz teraz.Our husbands swore they'd be with us forever and look at us now.
Pod jej mistycznymi zaklęciami, przysięgali wierność i posłuszeństwo lrendri .Under its mystical spell, they swore allegiance to lrendri's quest.
Learning languages?