Przyprowadzać (to bring) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przyprowadzam
I bring
przyprowadzasz
you bring
przyprowadza
he/she/it brings
przyprowadzamy
we bring
przyprowadzacie
you all bring
przyprowadzają
they bring
Imperfective future tense
będę przyprowadzać
I will bring
będziesz przyprowadzać
you will bring
będzie przyprowadzać
he/she/it will bring
będziemy przyprowadzać
we will bring
będziecie przyprowadzać
you all will bring
będą przyprowadzać
they will bring
Imperative
-
przyprowadzaj
you bring!
niech przyprowadza
let him/her/it bring
przyprowadzajmy
let's bring
przyprowadzajcie
you all bring
niech przyprowadzają
let them bring
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przyprowadzałam
I brought
przyprowadzałaś
you brought
przyprowadzała
she brought
przyprowadzałyśmy
we brought
przyprowadzałyście
you all brought
przyprowadzały
they brought
Future feminine tense
będę przyprowadzała
I will bring
będziesz przyprowadzała
you will bring
będzie przyprowadzała
she will bring
będziemy przyprowadzały
we will bring
będziecie przyprowadzały
you all will bring
będą przyprowadzały
they will bring
Conditional feminine tense
przyprowadzałabym
I would bring
przyprowadzałabyś
you would bring
przyprowadzałaby
she would bring
przyprowadzałybyśmy
we would bring
przyprowadzałybyście
you all would bring
przyprowadzałyby
they would bring
Conditional perfective feminine tense
przyprowadzałabym była
I would have brought
przyprowadzałabyś była
you would have brought
przyprowadzałaby była
she would have brought
przyprowadzałybyśmy były
we would have brought
przyprowadzałybyście były
you all would have brought
przyprowadzałyby były
they would have brought
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przyprowadzałem
I brought
przyprowadzałeś
you brought
przyprowadzał
he brought
przyprowadzaliśmy
we brought
przyprowadzaliście
you all brought
przyprowadzali
they brought
Future masculine tense
będę przyprowadzał
I will bring
będziesz przyprowadzał
you will bring
będzie przyprowadzał
he will bring
będziemy przyprowadzali
we will bring
będziecie przyprowadzali
you all will bring
będą przyprowadzali
they will bring
Conditional masculine tense
przyprowadzałbym
I would bring
przyprowadzałbyś
you would bring
przyprowadzałby
he would bring
przyprowadzalibyśmy
we would bring
przyprowadzalibyście
you all would bring
przyprowadzaliby
they would bring
Conditional perfective masculine tense
przyprowadzałbym był
I would have brought
przyprowadzałbyś był
you would have brought
przyprowadzałby był
he would have brought
przyprowadzalibyśmy byli
we would have brought
przyprowadzalibyście byli
you all would have brought
przyprowadzaliby byli
they would have brought
Impersonal
przyprowadzano by
there would be brought
przyprowadzano by
there would be brought

Examples of przyprowadzać

Example in PolishTranslation in English
/Nie jest fajnie przyprowadzać partnera /na spotkanie z córką.It's not cool to bring along your partner when you meet your daughter.
Ale czy muszą przyprowadzać twojego brata?But do they have to bring your brother over?
Ale przyprowadzać go do naszego domu, na przyjęcie urodzinowe mojej mamy?But to bring him to m--our house, to my mother's birthday party?
Będziesz przyprowadzać tutaj swoich znajomych.You're going to bring your pal over here.
Będę więc przyprowadzać go tutaj tak długo jak będzie chciał.So I'm going to bring him here as long as he wants.
- Nikogo tu nie przyprowadzam.- I don't bring anyone up here.
/Tak, a teraz przyprowadzam wyrzutka,STEPHEN: Yeah, and now I'm bringing in a breakout, as a way of saying I'm sorry.
Ale... kiedy przyprowadzam Annę, pozwala mi usiąść przy stole razem z dorosłymiBut when I bring Anna, he lets me sit at the table of the grown-ups.
Często przyprowadzam dziewczyny z liceum do kostnicy, Aby pokazać, co dzieje się z zawodowcami, którzy narażają się mojemu ojcu.I often bring high school girls to the morgue to show them what happens when trained professionals cross my father.
Często przyprowadzam tu grupy na sesje.I often bring groups up here for sessions.
- Ano. Nie przyprowadzasz nikogo?Y... you're not bringing someone else are you, a... a plus one?
- Kogo przyprowadzasz?- Who you, er, who you bringing?
- W przeciwieństwie do laureatek Nobla, które zwykle tu przyprowadzasz. Aha, jestem, jestem.As opposed to the Nobel Prize winners you usually bring home.
- Widzisz Hawkeye'a, to łapiesz go i przyprowadzasz do mnie.Leave your shoes while you eat. You see Hawkeye, you grab him and bring him to me.
- Zajęłam się tamtymi, a ty przyprowadzasz tu kolejną?I took care of the others. And you just bring another one around?
- Charlie ciągle tu przyprowadza żonę.Like people come here for the food. Charlie brings his wife down here all the time.
- Nikt nie przyprowadza chłopa twych rozmiarów. Chyba, że chce nas obrazić uważając za złodziei.Nobody brings you unless they're trying to say something without talking.
- Sock przyprowadza Ryana w to miejsce.- Sock brings Ryan down here. - Bet your ass I will.
- Sprawa, która mnie tu przyprowadza, jest według mnie pilna.I feel an urgency about the matter which brings me.
A jeśli ktoś musi się zobaczyć z uczniem, my przyprowadzamy dzieci.And if someone needs to see a student, we bring the kids to them.
Dlatego przyprowadzamy psy.That's why we bring dogs.
I nie przyprowadzamy chłopaków.And we don't bring the guys.
Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu że go przyprowadzamy.I hope you don't mind that we're bringing him.
Nie przyprowadzamy tu byle kogo.We don't bring just anyone here.
A więc tak to robicie... przyprowadzacie faceta w gajerze... żebym się przestraszył i zaczął gadać?So this is how you do it... bring in a man in a suit... to scare me into talking?
Jedyną różnicą jest to, że stary dobry Brandon musi sobie z tym radzić za każdym razem, gdy przyprowadzacie bezpańskie dziecko do tego domu bez pytania mnie, jak się z tym czuję.The only difference is, good old Brandon has to take it on the chin every time you bring in a stray kid into this house without even asking me how I feel about it.
Nie podoba mi się, że przyprowadzacie tego cukiereczka do tego baru.I don't appreciate you bringing that candy-ass in this bar.
To tu przyprowadzacie szwarccharaktery na przesłuchania?Oh. This where you bring the, uh, bad guys for the third degree?
Widzę, że przyprowadzacie mi wnuka.well... I see you are bringing my grandson to me.
/Randką miał być piknik w pobliskim parku, /gdzie wszyscy przyprowadzają swoje dzieci.The date was a SPAT-picnic in Regent's Park, with everyone bringing their kids. Sadly, Ned couldn't be there. His mum had come and picked him up at the last second.
A później przyprowadzają Marię.And then they bring out Maria.
Bogaci faceci przyprowadzają żony, żeby odgrywać "Kaligulę", ale ponieważ już ze wszystkimi spali...Rich guys bring their wives to play "Caligula," only they already slept with each other's wives,
Chociaż nie zawsze przyprowadzają siostry.But they don't always bring their sisters.
Chłopacy przyprowadzają swoje dziewczyny do swoich domów rodzinnych na kolacje.Hey. Boyfriends bring their girlfriends to their family's houses for dinner.
"Nie przyprowadzaj tego małego bękarta na mój pogrzeb, ty szpetny bękarcie"."Don't bring that little bastard to my funeral, you damn bastard".
- Jeśli to jest duch, nie przyprowadzaj go tu.- If that's his ghost, don't bring him up. Get away from that window.
- Nie przyprowadzaj ich tu więcej na herbatę.- Don't bring them here for tea.
- Nie umawiaj się z klientami i nigdy nie przyprowadzaj do baru swoich chłopaków.- Don't date the customers. - Okay. Second, don't ever bring your boyfriends into my bar.
Ale nie przyprowadzaj go tu przed jutrem do szóstej.But don't bring him over until 6:00 tomorrow.
- Nigdy więcej go nie przyprowadzajcie.- Never bring him back.
Jeśli go znajdziecie, to nie przyprowadzajcie go tu!You find that boy, don't bring him back here!
Nie przyprowadzajcie tu chłopców, kochane, ...mamy tu małe dzieci, no i ludzie chcą mieć spokój.Girls, do not bring the boys here, you know, ...we have some children in the building, and the people want to have their peace.
- Dlatego ich tu nie przyprowadzałam.That's why I never brought them over here.
Każdy chłopak, którego ja przyprowadzałam, był odprawiany z kwitkiem.And every guy I ever brought home got turned down just like that.
Nigdy nie przyprowadzałam mężczyzny do mojego mieszkania.I've never brought a man to my apartment.
W prawdzie, ja nigdy nie przyprowadzałam kogokolwiek do mojego mieszkania.In fact, I've never brought anyone back to my apartment.
Dokładnie ile kobiet tu przyprowadzałaś?Exactly how many women have you brought up here?
Nigdy nie przyprowadzałaś chłopaków do domu?I'll be fine. Am I the first boy you've ever brought home?
Czasem, na noc, przyprowadzała sobie faceta.Sometimes, in the evening, she brought in a man.
Daisy przyprowadzała Bruce'a, a Maggie zwykle do nas dołączała.Daisy brought bruce, maggie would usually join us.
I powinienem wspomnieć, że Sasha czasami przyprowadzała tutaj wkurzonych gości, żeby ochłonęli.And I should mentionthat Sasha sometimes brought angry guests back hereto calm them down.
Moja matka nigdy nikogo nie przyprowadzała.My mother has never brought anybody in.
Musi cię lubić, bo nikogo wcześniej tu nie przyprowadzała.I'm sure she likes you, because she's never brought anyone home before.
Nie przyprowadzałabym jej, gdyby nie dała sobie rady.-Do you think I would bring her in here if she couldn't handle it?
Jane. Nigdy wcześniej nie przyprowadzałem tu nikogo.Jane, I've never brought anyone up here before.
Nigdy jej tu nie przyprowadzałem.She had never been brought here.
Nigdy jeszcze nie przyprowadzałem tu nikogo.I've never brought anybody here before.
Zawsze próbował położyć łapy na dziewczynach, które przyprowadzałem do domu.He was always trying to get his hands on the girls I brought home.
Nigdy nie przyprowadzałeś tutaj kobiet.You never brought a woman here.
Tak, więc, ona chciała wiedzieć czy przyprowadzałeś jakieś panienki do jej domu, kiedy tam mieszkałeś.Yeah, well, she wanted to know if you brought any girls over to her house when you were living there.
/Prosiłam, żeby tata /nie przyprowadzał was, /dziewczynki, do szpitala.I've asked that you girls not be brought to visit me at the hospital.
A potem żebym dodawała pieniędzy dla domu poprzez... spotykanie się z mężczyznami, których przyprowadzał, a potem mama chciała, żebym przekonała moje siostry by zaspokajały jego potrzeby, i tych mężczyzn, do czasu aż sprzedał mnie Cy Tolliverowi.And then to add to the egg money by... seeing to the men he brought. And she wanted me talking my sisters into seeing to his needs, and then to the men, till he sold me to Cy Tolliver.
Cóż, ja chciałbym mieć kiedyś wnuki, ale przez ostatnie 5 lat, mój syn przyprowadzał do domu współlokatora Brada, więc powiedz mi, czy życie jest sprawiedliwe.Well, I'd really like grandkids someday, but the last five Christmases, my son has brought his roommate Brad home, so you tell me whether life is fair.
Danny nigdy tu nie przyprowadzał dziewczyn.Danny has never brought a lady into this bar before.
Duncan przyprowadzał już dziewczyny wcześniej.Duncan's brought girls around before.
Tutaj przyprowadzaliśmy kobiety, żeby umarły.It's where we brought the women to die.
-Wiecie ile razy gliniarze przyprowadzali go do domu...You know many times the cops brought him home and told us we just had to show me some more tlc? A lot they know! Tried everything with that kid.
Z drugiej strony, przyprowadzali do nas Żydów... których uznawali za stosownych do sfilmowania.On the other hand, they brought us Jews... they deemed appropriate for filming.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?