Przygotować (to prepare) conjugation

Polish
67 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przygotuję
I will prepare
przygotujesz
you will prepare
przygotuje
he will prepare
przygotujemy
we will prepare
przygotujecie
you all will prepare
przygotują
they will prepare
Imperative
-
przygotuj
you prepare!
niech przygotuje
let him/her/it prepare
przygotujmy
let's prepare
przygotujcie
you all prepare
niech przygotują
let them prepare
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przygotowałam
I prepared
przygotowałaś
you prepared
przygotowała
she prepared
przygotowałyśmy
we prepared
przygotowałyście
you all prepared
przygotowały
they prepared
Future feminine tense
przygotuję
I will prepare
przygotujesz
you will prepare
przygotuje
she will prepare
przygotujemy
we will prepare
przygotujecie
you all will prepare
przygotują
they will prepare
Conditional feminine tense
przygotowałabym
I would prepare
przygotowałabyś
you would prepare
przygotowałaby
she would prepare
przygotowałybyśmy
we would prepare
przygotowałybyście
you all would prepare
przygotowałyby
they would prepare
Conditional perfective feminine tense
przygotowałabym była
I would have prepared
przygotowałabyś była
you would have prepared
przygotowałaby była
she would have prepared
przygotowałybyśmy były
we would have prepared
przygotowałybyście były
you all would have prepared
przygotowałyby były
they would have prepared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przygotowałem
I prepared
przygotowałeś
you prepared
przygotował
he prepared
przygotowaliśmy
we prepared
przygotowaliście
you all prepared
przygotowali
they prepared
Future masculine tense
przygotuję
I will prepare
przygotujesz
you will prepare
przygotuje
he will prepare
przygotujemy
we will prepare
przygotujecie
you all will prepare
przygotują
they will prepare
Conditional masculine tense
przygotowałbym
I would prepare
przygotowałbyś
you would prepare
przygotowałby
he would prepare
przygotowalibyśmy
we would prepare
przygotowalibyście
you all would prepare
przygotowaliby
they would prepare
Conditional perfective masculine tense
przygotowałbym był
I would have prepared
przygotowałbyś był
you would have prepared
przygotowałby był
he would have prepared
przygotowalibyśmy byli
we would have prepared
przygotowalibyście byli
you all would have prepared
przygotowaliby byli
they would have prepared
Impersonal
przygotowano by
there would be prepared
przygotowano by
there would be prepared

Examples of przygotować

Example in PolishTranslation in English
"Idę przecież przygotować wam miejsce.""l go to prepare a place for you."
"To jest śmierć druga". Tam jest napisane, że Bestia zgromadziła królów i ich armie, by przygotować się na wojnę przeciw Bogu.It says the beast gathers the kings of the earth, and their armies, to prepare for war against God.
"nie powiedziałbym wam, że idę przygotować wam miejsce."...would I have told you that I go to prepare a place for you?
'... by się przygotować.'.. to get ready, to prepare myself.
'Piotr przyszedł pierwszy by przygotować nadejście Jezusa.''Peter came first in order to prepare for the birth of Jesus.' huh?
"Miej nadzieję, ale przygotuj się na najgorsze"."Hope for the best, prepare for the worst."
"Najdroższa żono, przygotuj się na złe wieści."Dearest wife, prepare yourself for bad news.
- "Chewie, przygotuj skok w nadświetlną."- Chewie, prepare to make the jump to hyperspace.
- A teraz przygotuj się na noc z niespotykaną pasją.Now prepare for a night of unparalleled passion.
- Ben, przygotuj środek uspokajający.- Ben, prepare a sedative.
# Więc przygotujmy te pieski... #- So let's prepare these dogs
- OK, przygotujmy namierzanie torped.- OK, let's prepare torpedo guidance. - Aye, sir.
"Ishimura" przygotujcie się do dokowania.Ishimura, prepare to be boarded.
"Zbliża się noc przygotujcie się""The night is on his way, prepare yourself"
- Drużyna Bravo, przygotujcie się do wejścia.- Bravo team, prepare to rappel.
- Lassiter, Juliet, przygotujcie się.Lassiter, Juliet, prepare yourselves.
"Och, mój Romeo, przygotowałam również jeden kielich dla ciebie"Oh, My Romeo, I've also prepared one cup for you
"Tak, odurzyłam cię, rozebrałam, przygotowałam pojemnik na spermę, założyłam gumowe rękawice i ... ""So, I drugged you, undressed you, prepared a specimen cup, put on a rubber glove, and..."
- Jasne. Na szczęście, przygotowałam się na taką możliwość.Well, lucky I prepared for that.
- Masz jedzenie, które przygotowałam dla ciebie? - Tak.You've got the food I prepared for you?
- Widzę, że dobrze się przygotowałaś.-I see you've come fully prepared.
- Wow, przygotowałaś się.- Wow, you came prepared.
Cholercia, przygotowałaś się!Damn it, you're prepared!
"i w krótkim czasie przygotowała się, jako reprezentantka naszego miasta, do udziału w Festiwalu Piosenki Rosyjskiej i Radzieckiej w Zielonej Górze"."to shortly be prepared to represent our town in the Festival of Russian and Soviet Songs in Zielona Gora".
- Liba je przygotowała.- Liba prepared these.
- Mama przygotowała plan.- A plan that mamma's prepared.
- To "fafda jalebi" przygotowała Hansa.- This fafda jalebi is prepared by Hansa.
- Widzę, że się pani przygotowała.- Okay, terrific. I see you came prepared.
Nie przygotowałyśmy...We haven't even prepared...
A zatem, Ślicznotki, co za nudny, estrogenny występ przygotowałyście dla nas na ten wieczór?So, Bellas, what boring, estrogen-filled set have you prepared for us this evening?
- Nie żyje. - Panie przygotowały przedstawienie.The ladies have prepared a show.
Boże, dziękujemy za dobrych przyjaciół i jedzenie. Pobłogosław ręce, które je przygotowały.Heavenly Father thank you for good friends, good food and bless the hands that prepared it.
Dobry Panie, dziękujemy za ten posiłek, pobłogosław ręce, które go przygotowały oraz nas, sługi twoje i spraw, byśmy nie zapominali o potrzebujących.Lord,thankyoufor thismeal . blessedthehandsthatpreparedit. Bendecidnosandthoseatyour service.
Dokument ten utorował drogę decyzjom podejmowanym w latach 1999-2003, które przygotowały Unię do płynnego przyjęcia dziesięciu nowych państw członkowskich w maju 2004 r.It paved the way for the decisions in 1999-2003 that prepared the Union for a smooth accession of the 10 new member states in May 2004.
Dzieci coś przygotowały.The children have prepared something.
"Posyłam przed Tobą anioła by cię strzegł na Twej drodze I poprowadził Cię na miejsce Które przygotowałem " "Amen. ""I sent an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. " "Amen. "
"Czy przygotowałeś swoje auto na zimę?"'Have you prepared your car for winter? '
- Na to sie przygotowałeś?You prepared for that?
- To ty przygotowałeś meldunek do Moskwy?- That you have prepared a report to Moscow?
- Trip, przygotowałeś zapłatę?Trip, have you prepared our payment?
"... przygotował się do zamknięcia drzwi po raz ostatni."...prepared to close the door for the last time.
"...a nic nie przygotował...""...and prepared not himself..."
- A pan coś przygotował?And do you have anything prepared?
- Kto przygotował te jajka?- Who has prepared those eggs? - He.
- O... zjedzcie, ojciec coś tu przygotował.- O. .. Eat, father something is prepared.
"Dzisiaj przygotowaliśmy specjalną przesyłkę dla producenta, pana Chadimy."Today we prepared a special Executive Producer package for Mr. Chadima, who, according to his friends,
- Czy przygotowaliśmy maskowanie miasta?- Are we prepared to cloak the City?
/Pomimo że przygotowaliśmy /z Joy całkiem wymyślną prezentację,Even though me and Joy had prepared a pretty fancy presentation...
A żebyś o nas nie zapomniał przygotowaliśmy dla ciebie specjalny podarunek.And so you do not forget us... we've prepared you a special gift.
Aby obalić te straszne antyrodzinne prawa, przygotowaliśmy wniosek "Najpierw rodziny".To overturn these horrible anti-family laws, we've prepared the Families Come First initiative.
Chcecie mi powiedzieć, że... nie przygotowaliście hymnu amerykańskiego?Are you telling me you haven't prepared the American national anthem?
Co przygotowaliście dla nas?What have you prepared for us?
Dobrze przygotowaliście się do obalenia Molocha. Ale pokonamy Goa'uldów tylko wtedy, gdy zjednoczą się wszyscy Jaffa.You have prepared well for the demise of Moloc, but only when all Jaffa rise up as one can the Goa'uld be defeated.
No, nie można powiedzieć, że się nie przygotowaliście.Can't say you didn't come prepared.
Obiecuję, że będzie czas, byście przekazali informacje, które przygotowaliście, ale...I promise there will be ample time to go over the information you have prepared, but --
"Wujek zabójca" i "wujek bandyta" ją przygotowali."Uncle killer" and "uncle bandit" prepared it
- Zobacz jaką nam przygotowali niespodziankę.Look, what a surprise they have prepared for us.
Blogerzy przygotowali i wystosowali list otwarty do kierownictwa SUP, moskiewskiej firmy prowadzącej LiveJournal.Bloggers have prepared and submitted an open letter to the management of SUP, a Moscow-based company that runs LiveJournal.
Gdy znajdziemy się w zasięgu Memory Alfa, pan i Porucznik Romaine zajmiecie pozycje przy stanowisku monitoringu i przygotujecie się do bezpośredniego przekazania sprzętu.As soon as we're within viewing range of Memory Alpha, you and Romaine will go to your positions in the emergency manual monitor. You will prepare for direct transfer of the equipment to Memory Alpha.
- podaj do D.S.R.V. niech się przygotują do wodowania minutę po tym. - tak jest, sir.Pass the word to D.S.R.V. They will prepare to launch one minute after that.
Ciężko ranni przygotują się do natychmiastowej ewakuacji... do schronów przeciwlotniczych.All litter cases will prepare to be evacuated immediately... to air raid shelters.
"A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. "The 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound.
- Jasne, to głupie, wiem. Pozwólcie, że na wstępie wyjaśnię, że nic w życiu nie przygotowało mnie na wydarzenia tego feralnego Święta Dziękczynienia. Ale nie zamierzam się usprawiedliwiać.- right stupid I know well let me start by saying nothing in my life nothing prepared me for the events of that fateful thanksgiving day, but uh I'm not gonna make any excuses for what I did,
/Gdy dzikie lekcje, /nauczane podczas bitwy,... /...wykuły u Kroda waleczne instynkty,... /...nic go nie przygotowało /na emocjonalną traumę,... /...związaną z pracowaniem /ze swoją ex.While savage lessons learned in battle {pos(192,220)}had forged Krod's combat instincts, {pos(192,220)}Nothing had prepared him for the emotional trauma
/Z całego szkolenia, jakie mój syn /otrzymał w dżunglach Ameryki Centralnej, /nic nie przygotowało go /do walki lepiej niż szachy.of all the training my son received in the jungles of central america, nothing prepared him better for combat than the game of chess.
/Życie na stacji kosmicznej /nie przygotowało nas do takiej wędrówki. /Zapadające ciemności, chłód nocy, /strach przed Terranami.With the setting of camp at the end of each day... come the new unknowns life on the stations never prepared us for- the coming darkness, chill of night, the terror of sleep.
To przygotowałoby nas lepiej do stawienia czoła, nowemu zagrożeniu, nie uważasz?It would prepare us better to counter this new threat, don't you think?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'prepare':

None found.
Learning languages?