Przyglądać (to watch) conjugation

Polish
50 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przyglądam
I watch
przyglądasz
you watch
przygląda
he/she/it watches
przyglądamy
we watch
przyglądacie
you all watch
przyglądają
they watch
Imperfective future tense
będę przyglądać
I will watch
będziesz przyglądać
you will watch
będzie przyglądać
he/she/it will watch
będziemy przyglądać
we will watch
będziecie przyglądać
you all will watch
będą przyglądać
they will watch
Imperative
-
przyglądaj
you watch!
niech przygląda
let him/her/it watch
przyglądajmy
let's watch
przyglądajcie
you all watch
niech przyglądają
let them watch
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przyglądałam
I watched
przyglądałaś
you watched
przyglądała
she watched
przyglądałyśmy
we watched
przyglądałyście
you all watched
przyglądały
they watched
Future feminine tense
będę przyglądała
I will watch
będziesz przyglądała
you will watch
będzie przyglądała
she will watch
będziemy przyglądały
we will watch
będziecie przyglądały
you all will watch
będą przyglądały
they will watch
Conditional feminine tense
przyglądałabym
I would watch
przyglądałabyś
you would watch
przyglądałaby
she would watch
przyglądałybyśmy
we would watch
przyglądałybyście
you all would watch
przyglądałyby
they would watch
Conditional perfective feminine tense
przyglądałabym była
I would have watched
przyglądałabyś była
you would have watched
przyglądałaby była
she would have watched
przyglądałybyśmy były
we would have watched
przyglądałybyście były
you all would have watched
przyglądałyby były
they would have watched
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przyglądałem
I watched
przyglądałeś
you watched
przyglądał
he watched
przyglądaliśmy
we watched
przyglądaliście
you all watched
przyglądali
they watched
Future masculine tense
będę przyglądał
I will watch
będziesz przyglądał
you will watch
będzie przyglądał
he will watch
będziemy przyglądali
we will watch
będziecie przyglądali
you all will watch
będą przyglądali
they will watch
Conditional masculine tense
przyglądałbym
I would watch
przyglądałbyś
you would watch
przyglądałby
he would watch
przyglądalibyśmy
we would watch
przyglądalibyście
you all would watch
przyglądaliby
they would watch
Conditional perfective masculine tense
przyglądałbym był
I would have watched
przyglądałbyś był
you would have watched
przyglądałby był
he would have watched
przyglądalibyśmy byli
we would have watched
przyglądalibyście byli
you all would have watched
przyglądaliby byli
they would have watched
Impersonal
przyglądano by
there would be watched
przyglądano by
there would be watched

Examples of przyglądać

Example in PolishTranslation in English
- Babcia chce się przyglądać.- Grandma wants to watch.
- Chyba nie oczekujesz że,... będę się przyglądać twoim hulankom!- You haven't bought me... to expect me to watch the fun!
- Musisz się przyglądać?So you need to watch?
- Nie chcę się przyglądać.- I don't intend to watch.
- Nie mogłem się dłużej przyglądać...ale nie chciałem jego śmierci...I couldn't stand to watch anymore, but I didn't know he'd die
"Gdy przyglądam się jemu chcę mi się tańczyć""'When I watch them float around, I want to dance.'"
- Ale im bardziej się jej przyglądam...But the more I watch her...
- Gdy dokładnie ci się przyglądam...If I watch you carefully... Oh, sorry.
- Tylko przyglądam się temu co robisz.Just watch what you're doing.
- Tylko się przyglądam.- Just watching.
- Czasami się mi przyglądasz.- Other times, you imagine yourself watching me.
A ty się przyglądasz?And you"re watching him?
A ty się zawsze przyglądasz, więc wiem, że potrafisz.And you always watch me, so I know you know how.
- One robią, a my... my się przyglądamy.And we... We watch.
Ale zawsze się przyglądamy.Or falls. But we're always watching.
Ci, którzy mówili, że przyglądamy się ludzkiej śmierci.All of the people that say that it's our job to sit there and watch people die.
Gdzie palimy i przyglądamy się grze w bilard.Where we smoke and watch friends play pool.
Ludzkość oddaje się poszukiwaniom, a my przyglądamy się i zastanawiamy, dokąd to zaprowadzi i jak długo utrzyma się... napięcie.While the world searches, we watch and wait, wondering where it will lead, and how long the spirit will hold up under the strain.
Czy przyglądacie się uważnie?Are you watching closely?
Wy się tylko przyglądacie.No problem. You watch from the outside, pal.
- Kiedy jest na miejscu zbrodni, inni policjanci tylko mu się przyglądają, co robi- Here we go. When he's at a crime scene, the other policemen, they just stand back and watch him work.
- Nawet się nie przyglądają.- They're not even watching.
- Sąsiedzi się przyglądają. - Taa, pewnie.- Neighborhood watch.
/Tymczasem w pokoju kapitana /America Eagle Squadron, /Yank, Doodle i Dee przyglądają się, /jak Dan próbuje nawiązać /kontakt z Rogerem Ramjetem.Meanwhile, in the ready room of the American eagle squadron, yank, doodle and Dee watch while Dan tries to contact Roger ramjet.
A ci którzy przyglądają się tobie staną w zadziwieniu nad CUDOWNYM ŻYCIEM JAKIE PROWADZISZ.And those who are watching from a distance will stand in amazement at the perfect life you live.
! Bądź grzeczny i przyglądaj się!Just shut up and watch!
*Spójrz, ale nie dotykaj, to ogień..* *...tylko przyglądaj się jak mieni się w oddali...* *...nie zbliżaj się bo możesz się spalić...* *...bezsilny wobec tego szalonego kaprysu.*Look but don't touch; its fire.. ..just watch it shimmer from afar.. ..any closer and you could burn..
- Hej, przyglądaj się temuHey, watch this for me, will you?
- Olly, póki co przyglądaj się.Olly, you just watch for now.
Dziś, gdy tata zbierał ściółkę na ognisko... długo przyglądałam mu się z ukrycia.This morning, I snuck up on Papa felling a spruce for the fireplace and watched him for a long time without him seeing me.
Ale za każdym razem stałaś tam i się przyglądałaś.But every time you stood there and watched.
Czasami nawet przyglądałaś się próbom, żeby sprawdzić, czy zmieniły się kroki taneczne.You even watched the occasional rehearsal to see if the dance steps changed.
Daniel strzelał, pozostała dwójka stała i się przyglądała, gdy było po wszystkim zaczęli się śmiać.Daniel was the one that did the shooting. The other two just stood by and watched and then laughed when it was over.
Gdy Jane przyglądała się tancerzom, pozwoliła się porwać fantazji o romansie.And as young Jane watched the dancers, she found herself swept up with the fantasy, the romance.
Matka zeszła na dół i przyglądała mi się. Miała dziwny wyraz twarzy.Anyway, she came downstairs... and she just watched me play.
Mówi, że przyglądała ci się na lotnisku.Okay, she says that she watched you at airport...
- Dokładnie ci się przyglądałem.I watched you so closely.
- Ja się przyglądałem.-I watched.
Dała mojemu ojcu szansę, i przyglądałem się jak zmienia się w osobę zasługującą na ten dar.she gave my father the gift of a second chance, and in kind, i've watched him become someone actually worthy of that gift.
I pomijając fakt, że przyglądałem się moja najukochańsza żona pracowała na tym stanowisku 15 latAnd despite the fact that I've watched my lovely wife do this job for the past 15 years,
Jezus swoją miłością odmienił świat, ty przyglądałeś się śmierci dwojga nastolatków.Not at all like you. He changed the world with His love. You watched as two kids were murdered.
Przez ostatnie stulecie przyglądaliśmy się bezradnie... jak choroba zachodniego świata rozprzestrzenia się na nasze wyspy.For the last century we have watched helplessly... as the disease of the Western world... has spread across our islands.
Wyjechaliśmy po sufit starą windą i przyglądaliśmy się renowacji.I went right to the top in a rickety old elevator and watched the men clean it.
Zbyt długo przyglądaliśmy się, jak nasi bracia zza granicy /B-Kwadrat przysłuchuje się uważnie... tyranizowani są przez Północną Monarchię. /nie z powodu dobrego przemówienia, ma zadanie do wykonania.For too long, we've watched our poor brothers across the border crushed by the tyranny of the Northern Monarch.
- Widzieli, śmierć swojej matki, przyglądali się, jak blaszaki plądrują i okupują nasz zamek, zabijają naszych ludzi.- They saw their mother killed, watched the tin cans pillage and invade our castle, slaughter our people.
/Bezsilnie przyglądali się jak nauka obrała /niszczycielski kurs. Ja jednak mam /szanse powstrzymać tragiczny rozwój sytuacji.They watched helplessly as science took a destructive course, but l have the chance to prevent that from happening.
/Zatem, Upadli przyglądali się.So the fallen watched...
Ludzie którzy się przyglądali byli w sądzie.People that watched the fight was in court.
Po wzruszającym... spotkaniu weterani przyglądali się, jak James Wallace wręcza... Bubberowi czek na milion dolarów.After an emotional reunion veterans watched as station manager, James Wallace presented Bubber with a check for $1 million.
Wielu z nas przyglądało się, czekało, i bało się dnia, w którym twój brat przejął władzę.Many of us have watched, waited, dreaded the day your brother took power.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'watch':

None found.
Learning languages?