Przeprowadzać (to carry) conjugation

Polish
14 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przeprowadzam
I carry
przeprowadzasz
you carry
przeprowadza
he/she/it carries
przeprowadzamy
we carry
przeprowadzacie
you all carry
przeprowadzają
they carry
Imperfective future tense
będę przeprowadzać
I will carry
będziesz przeprowadzać
you will carry
będzie przeprowadzać
he/she/it will carry
będziemy przeprowadzać
we will carry
będziecie przeprowadzać
you all will carry
będą przeprowadzać
they will carry
Imperative
-
przeprowadzaj
you carry!
niech przeprowadza
let him/her/it carry
przeprowadzajmy
let's carry
przeprowadzajcie
you all carry
niech przeprowadzają
let them carry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przeprowadzałam
I carried
przeprowadzałaś
you carried
przeprowadzała
she carried
przeprowadzałyśmy
we carried
przeprowadzałyście
you all carried
przeprowadzały
they carried
Future feminine tense
będę przeprowadzała
I will carry
będziesz przeprowadzała
you will carry
będzie przeprowadzała
she will carry
będziemy przeprowadzały
we will carry
będziecie przeprowadzały
you all will carry
będą przeprowadzały
they will carry
Conditional feminine tense
przeprowadzałabym
I would carry
przeprowadzałabyś
you would carry
przeprowadzałaby
she would carry
przeprowadzałybyśmy
we would carry
przeprowadzałybyście
you all would carry
przeprowadzałyby
they would carry
Conditional perfective feminine tense
przeprowadzałabym była
I would have carried
przeprowadzałabyś była
you would have carried
przeprowadzałaby była
she would have carried
przeprowadzałybyśmy były
we would have carried
przeprowadzałybyście były
you all would have carried
przeprowadzałyby były
they would have carried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przeprowadzałem
I carried
przeprowadzałeś
you carried
przeprowadzał
he carried
przeprowadzaliśmy
we carried
przeprowadzaliście
you all carried
przeprowadzali
they carried
Future masculine tense
będę przeprowadzał
I will carry
będziesz przeprowadzał
you will carry
będzie przeprowadzał
he will carry
będziemy przeprowadzali
we will carry
będziecie przeprowadzali
you all will carry
będą przeprowadzali
they will carry
Conditional masculine tense
przeprowadzałbym
I would carry
przeprowadzałbyś
you would carry
przeprowadzałby
he would carry
przeprowadzalibyśmy
we would carry
przeprowadzalibyście
you all would carry
przeprowadzaliby
they would carry
Conditional perfective masculine tense
przeprowadzałbym był
I would have carried
przeprowadzałbyś był
you would have carried
przeprowadzałby był
he would have carried
przeprowadzalibyśmy byli
we would have carried
przeprowadzalibyście byli
you all would have carried
przeprowadzaliby byli
they would have carried
Impersonal
przeprowadzano by
there would be carried
przeprowadzano by
there would be carried

Examples of przeprowadzać

Example in PolishTranslation in English
90. a)Wtrakcie prowadzonych przezsiebiekon-troli Komisjazwróciłasię do państw członkowskich, którejeszcze nie przeprowadzają wystarczających kontroli lub przeprowadzają je w sposób niezadowalający, o podjęcie działań zaradczych.90.(a) The Commission has,inthecourse ofits inspections, requested the Member States which do not already carry outsufficient checks, or do not dosoinasatisfactory manner,totakeremedial action.
Aby kwalifikować się do częściowego finansowania określonego w art. 108 ust. 1, państwa członkowskie przeprowadzają analizę struktur produkcji i wprowadzania do obrotu w sektorze pszczelarskim na swoim terytorium.To be eligible for the part-financing provided for in Article 108(1), Member States shall carry out a study of the production and marketing structure in the beekeeping sector in their territory.
Aby kwalifikować się do finansowania unijnego przewidzianego w ust. 2, państwa członkowskie przeprowadzają analizę struktur produkcji i wprowadzania do obrotu w sektorze pszczelarskim na swoim terytorium.To be eligible for the Union contribution provided for in paragraph 2, Member States shall carry out a study of the production and marketing structure in the beekeeping sector in their territory.
Aby ustalić, czy niektóre lub wszystkie z ich terminalowych służb żeglugi powietrznej lub służb CNS, MET oraz AIS funkcjonują w warunkach rynkowych, państwa członkowskie przeprowadzają szczegółową ocenę pod kątem wszystkich warunków określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.For the purpose of establishing that some or all of their terminal air navigation services or CNS, MET and AIS services are subject to market conditions, Member States shall carry out a detailed assessment against all the conditions laid down in Annex I to this Regulation.
Agencje interwencyjne w Państwach Członkowskich, w których wystawiony do sprzedaży alkohol jest składowany, przeprowadzają właściwe kontrole w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania.The intervention agencies in the Member States in which the alcohol put up for sale is stored shall carry out appropriate checks to verify the nature of the alcohol at the time of end-use.
Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie przeprowadzały kontrole na ziemi statków powietrznych państw trzecich, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, lądujących w którymkolwiek z ich portów lotniczych otwartych dla międzynarodowego ruchu lotniczego zgodnie ze zharmonizowaną procedurą oraz aby uczestniczyły w gromadzeniu i wymianie informacji na temat przeprowadzonych kontroli na ziemi.It requires the Member States to conduct ramp inspections on third-country aircraft suspected of non-compliance with international safety standards landing at any of its airports open to international air traffic following a harmonised procedure, and to participate to the collection and exchange of information on the ramp inspections carried out.
Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie przeprowadzały kontrole na ziemi statków powietrznych państw trzecich, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, lądujących w którymkolwiek ze wspólnotowych portów lotniczych otwartych dla międzynarodowego ruchu lotniczego zgodnie ze zharmonizowaną procedurą oraz aby uczestniczyły w zbieraniu i wymianie informacji na temat przeprowadzonych kontroli na ziemi.It requires the Member States to proceed to ramp inspections of third-country aircraft suspected of non-compliance with international safety standards landing at any of its airports open to international air traffic following a harmonised procedure, and to participate to the collection and exchange of information on the ramp inspections carried out.
Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie, przeprowadzały kontrole na ziemi statków powietrznych państw trzecich, lądujących w dowolnym porcie lotniczym państwa członkowskiego, otwartym dla międzynarodowego ruchu lotniczego, zgodnie ze zharmonizowaną procedurą oraz aby uczestniczyły w gromadzeniu i wymianie informacji na temat przeprowadzonych kontroli na ziemi.It requires the Member States to conduct ramp inspections on third-country aircraft landing at any of its airports open to international air traffic following a harmonised procedure, and to participate to the collection and exchange of information on the ramp inspections carried out.
Trzy osoby przeprowadzały testy polowe.Three men carried out the live field tests.
/Alianci przeprowadzali naloty dywanowe, /by oczyścić teren z wojsk komunistów.Allied Forces carried out indiscriminate bombings to clear out the People's Army everywhere.
Interpretacje Sitchina odnośnie sumeryjskich tabliczek Sumerów wspierają twierdzenie, że starożytni astronauci Anunnaki przeprowadzali eksperymenty z rozrodem, aby ulepszyć gatunki robotnicze.Sitchin's interpretations of the Sumerian tablets further claim the ancient Anunnaki astronauts carried out breeding experiments to improve the species of laborers.
Liczba weryfikatorów akredytowanych przez krajową jednostkę akredytującą w innym państwie członkowskim, którzy przeprowadzali weryfikację w Państwa krajuNumber of verifiers accredited by a national accreditation body in another Member State that carried out verification in your Member State
Liczba weryfikatorów certyfikowanych przez krajowy organ certyfikujący w innym państwie członkowskim, którzy przeprowadzali weryfikację w Państwa kraju (jeżeli ma to zastosowanie)Number of verifiers certified by a national certification authority in another Member State that carried out verification in your Member State (if relevant)
Nasze dochodzenie będzie inne, niż miało to miejsce za czasów Saddama Hussaina, kiedy żadnych dochodzeń się nie przeprowadzało.And our investigations will be completely different from what was done under Saddam Hussein when no investigations were carried out

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?