Przemawiać (to speak) conjugation

Polish
57 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przemawiam
I speak
przemawiasz
you speak
przemawia
he/she/it speaks
przemawiamy
we speak
przemawiacie
you all speak
przemawiają
they speak
Imperfective future tense
będę przemawiać
I will speak
będziesz przemawiać
you will speak
będzie przemawiać
he/she/it will speak
będziemy przemawiać
we will speak
będziecie przemawiać
you all will speak
będą przemawiać
they will speak
Imperative
-
przemawiaj
you speak!
niech przemawia
let him/her/it speak
przemawiajmy
let's speak
przemawiajcie
you all speak
niech przemawiają
let them speak
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przemawiałam
I spoke
przemawiałaś
you spoke
przemawiała
she spoke
przemawiałyśmy
we spoke
przemawiałyście
you all spoke
przemawiały
they spoke
Future feminine tense
będę przemawiała
I will speak
będziesz przemawiała
you will speak
będzie przemawiała
she will speak
będziemy przemawiały
we will speak
będziecie przemawiały
you all will speak
będą przemawiały
they will speak
Conditional feminine tense
przemawiałabym
I would speak
przemawiałabyś
you would speak
przemawiałaby
she would speak
przemawiałybyśmy
we would speak
przemawiałybyście
you all would speak
przemawiałyby
they would speak
Conditional perfective feminine tense
przemawiałabym była
I would have spoken
przemawiałabyś była
you would have spoken
przemawiałaby była
she would have spoken
przemawiałybyśmy były
we would have spoken
przemawiałybyście były
you all would have spoken
przemawiałyby były
they would have spoken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przemawiałem
I spoke
przemawiałeś
you spoke
przemawiał
he spoke
przemawialiśmy
we spoke
przemawialiście
you all spoke
przemawiali
they spoke
Future masculine tense
będę przemawiał
I will speak
będziesz przemawiał
you will speak
będzie przemawiał
he will speak
będziemy przemawiali
we will speak
będziecie przemawiali
you all will speak
będą przemawiali
they will speak
Conditional masculine tense
przemawiałbym
I would speak
przemawiałbyś
you would speak
przemawiałby
he would speak
przemawialibyśmy
we would speak
przemawialibyście
you all would speak
przemawialiby
they would speak
Conditional perfective masculine tense
przemawiałbym był
I would have spoken
przemawiałbyś był
you would have spoken
przemawiałby był
he would have spoken
przemawialibyśmy byli
we would have spoken
przemawialibyście byli
you all would have spoken
przemawialiby byli
they would have spoken
Impersonal
przemawiano by
there would be spoken
przemawiano by
there would be spoken

Examples of przemawiać

Example in PolishTranslation in English
- Ja wiem, że nie chcę przemawiać, zastanawiam się, czy powinienem się wycofać.I know I don't want to speak wondering if I ought to withdraw
- Może po prostu nie chcesz dziś wieczór przemawiać.Maybe you just don't want to speak tonight
- Nie chce przemawiać.- He doesn't want to speak.
- Nie, nie chcę przemawiać.No, I don't want to speak.
- Obronie nie wolno przemawiać.- The defence is not allowed to speak.
- Ale teraz przemawiam jako prawdziwy przyjaciel.But I speak now as a true friend.
- Tak jest zawsze, kiedy przemawiam.- See? This is What happens whenever I speak. Weir-
/Dlatego teraz do was przemawiam.That is why I speak to you now.
/Nie przemawiam w imieniu Imperium.- at a neutral location. - I do not speak for the Empire.
/prokurator na Obwód Południowy, /i przemawiam do was tu, /w Nowym Jorku.United States Attorney for the Southern District, speaking to you here in New York City.
- Od kiedy przemawiasz w imieniu tego miasta?--Since when are you in a position to speak for this town?
Ale ty nie przemawiasz w imieniu tych ludzi.But you do not speak for all these people.
Bo gdy przemawiasz, ludzie cię słuchająDo you know why? Because when you speak, people listen.
Co tam, że ludzie pozjeżdżali się z całego świata aby usłyszeć jak przemawiaszI mean people have only flown half way across the world to hear you speak but you know that
Kiedy przemawiasz, zdradzasz lslam i Muzułmanów.When you speak, you betray Islam and Muslims.
"Więc ona przemawia za waszą planetę.""Therefore, she speaks for your planet."
'Bo jak przystało na perfekcję, 'muzyka przemawia, jak nikt inny.''Because, when it's done to perfection, 'music speaks to you in a way nothing else can.'
- Chyba muzyka po prostu do mnie przemawia.- I guess the music just speaks to me.
- Cisza, przemawia prorok.Quiet, the prophet speaks.
- Golenie małpoluda do ciebie przemawia?The monkey mask shaving medium really speaks to you?
- Myśleliśmy, że to my przemawiamy w imieniu dzieci?We thought we were speaking for the children. - Yeah, we're children.
Jasno określiliśmy, że oboje dziś przemawiamy.He clearly stipulated we both speak tonight.
Widziałam w ulotce Sunstone, że razem z Nancy przemawiacie na sympozjum.I saw in the Sunstone flyer you and Nancy are speaking at the symposium.
- Bogowie już przemawiają?Do the gods speak?
/Duchy do pana /naprawdę przemawiają?So, these spirits, they actually speak to you?
/Krótkie głosy przemawiają.Brief voices speak out.
/Musisz być pewien, że twoje czyny /przemawiają głośniej niż słowa.You have to make sure your actions speak louder than words.
A reakcje przemawiają głośniej niż słowa.And actions speak louder than words.
Nie przemawiaj, jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia.Do not speak unless you can improve the silence.
Pamiętaj, Nick, przemawiaj z serca.Remember, Nick, speak from your heart.
Szczurze, nie przemawiaj po mnie.Rodent, don't speak after I speak.
Jak cezar wejdzie... podnieście broń, ukłońcie się... i przemawiajcie razem.When the Emperor enters, raise your weapons, salute him... and then speak together.
Ale nigdy wcześniej nie przemawiałam publicznie.But you realise I've never actually spoken in public before.
Kiedy przemawiałam do Rady, czułam to.when I spoke to the quorum,I could feel it.
Minęło trochę czasu odkąd przemawiałam, ale jest tu wystarczajaco dużo nowych twarzy, że uważam, że powinnam zacząć od nowa.It's been a while since I spoke, but there's enough new faces here, I figure I ought to take a turn.
"Gdy przemawiałaś do twych biednych braci, namawiałaś ich do pokoju, Mario. Dziś twe usta szczują do rozruchów przeciw Johowi Fredersenowi."When you spoke to your poor brothers, you talked about peace, Maria... today a mouthpiece of Joh Fredersen incites them to rebel against him...
Pięknie przemawiałaś.You spoke beautifully.
Senator Chuchi, dobrze dziś przemawiałaś w imieniu naszego ludu.Senator Chuchi, you spoke well on behalf of our people today.
Wiesz, kiedy przyjechałaś i przemawiałaś w naszej szkole, pomyślałam:You know, when you came and spoke at our school, I was so:
Alice Munro, którą znam dość słabo, przemawiała w Bennington.Alice Munro spoke at Bennington and was sort of a friend of mine.
Czyż to nie ta piękna dama, która przemawiała w kościele?Well, if it isn't that pretty lady that spoke at the church.
Muzyka przemawiała dalej do tego, który już jej nie słyszał.Music spoke through a deafened ear to he who could no longer hear it.
Niemiecka kanclerz Angela Merkel przemawiała przed Knesset , legislaturą Izraela, w 2008 roku na temat "szczególnej, historycznej odpowiedzialności Niemiec za bezpieczeństwo Izraela".German Chancellor Angela Merkel spoke before the Knesset, the legislature of Israel, in 2008 about “Germany’s special historical responsibility for Israel's security”.
Przed zmartwychwstaniem przemawiała włosami, perfumami.-Before the resurrection, the way she spoke was with the hair, with the perfume.
Była brutalna, była poetycka i miała wszystkie te rzeczy, które przemawiały do mnie jako czternastolatka.It was brutal, it was poetic, and all those things that spoke to me as a 14-year-old kid.
One przemawiały do mnie.They spoke to me.
Ja przemawiałem jawnie przed światem.I have always spoken pubIicIy to everyone.
Powiedział mi ojciec, że oddaliłem się od parafian, bo nie przemawiałem do nich z głębi serca.You told me I lost touch with my parishioners because I haven't spoken to them from my heart.
Wiesz, przemawiałem publicznie kilka razy i... mam gdzieś kilka przemów, całkiem niezłych.You know, uh I have spoken in public a few times, and I bet I have a couple of speeches around that could still juice up a crowd pretty good.
Zaledwie pięć lat temu przemawiałem na jego ślubie.Just five short years ago, when I spoke at Stuart's wedding,
- Ale Bóg zawsze do ciebie przemawiał?But God has always spoken to you? When I sleep.
- Maguire już przemawiał?Has Frank Maguire spoken yet? No.
A kiedy Bóg do wielebnego przemawiał, nie wspomniał przypadkiem, dokąd Donnie się kierował?When God spoke to you, Reverend, did He happen to mention where Donny was headed?
Ale gdy Degra przemawiał, tylko głupiec mógł go zignorować.But when Degra spoke, only a fool would ignore him.
Baron Smardz-Rychły przemawiał dzisiaj dla prasy, aby odpowiedzieć na pytania o bezpieczeństwo.Sir Miles Axlerod spoke to the press earlier today to answer questions about its safety.
/W ten pogmatwany poranek znalazłem coś, /co wyraźnie do mnie przemawiało.In a morning filled with confusion, here was something that spoke to me clearly.
To przemawiało do mnie na tysiąc różnych sposobów.This spoke to me in 1, 000 different ways.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.
Learning languages?