Powielać (to duplicate) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
powielam
I duplicate
powielasz
you duplicate
powiela
he/she/it duplicates
powielamy
we duplicate
powielacie
you all duplicate
powielają
they duplicate
Imperfective future tense
będę powielać
I will duplicate
będziesz powielać
you will duplicate
będzie powielać
he/she/it will duplicate
będziemy powielać
we will duplicate
będziecie powielać
you all will duplicate
będą powielać
they will duplicate
Imperative
-
powielaj
you duplicate!
niech powiela
let him/her/it duplicate
powielajmy
let's duplicate
powielajcie
you all duplicate
niech powielają
let them duplicate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
powielałam
I duplicated
powielałaś
you duplicated
powielała
she duplicated
powielałyśmy
we duplicated
powielałyście
you all duplicated
powielały
they duplicated
Future feminine tense
będę powielała
I will duplicate
będziesz powielała
you will duplicate
będzie powielała
she will duplicate
będziemy powielały
we will duplicate
będziecie powielały
you all will duplicate
będą powielały
they will duplicate
Conditional feminine tense
powielałabym
I would duplicate
powielałabyś
you would duplicate
powielałaby
she would duplicate
powielałybyśmy
we would duplicate
powielałybyście
you all would duplicate
powielałyby
they would duplicate
Conditional perfective feminine tense
powielałabym była
I would have duplicated
powielałabyś była
you would have duplicated
powielałaby była
she would have duplicated
powielałybyśmy były
we would have duplicated
powielałybyście były
you all would have duplicated
powielałyby były
they would have duplicated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
powielałem
I duplicated
powielałeś
you duplicated
powielał
he duplicated
powielaliśmy
we duplicated
powielaliście
you all duplicated
powielali
they duplicated
Future masculine tense
będę powielał
I will duplicate
będziesz powielał
you will duplicate
będzie powielał
he will duplicate
będziemy powielali
we will duplicate
będziecie powielali
you all will duplicate
będą powielali
they will duplicate
Conditional masculine tense
powielałbym
I would duplicate
powielałbyś
you would duplicate
powielałby
he would duplicate
powielalibyśmy
we would duplicate
powielalibyście
you all would duplicate
powielaliby
they would duplicate
Conditional perfective masculine tense
powielałbym był
I would have duplicated
powielałbyś był
you would have duplicated
powielałby był
he would have duplicated
powielalibyśmy byli
we would have duplicated
powielalibyście byli
you all would have duplicated
powielaliby byli
they would have duplicated
Impersonal
powielano by
there would be duplicated
powielano by
there would be duplicated

Examples of powielać

Example in PolishTranslation in English
W mojej ocenie jednak ten bilbord celowo powiela elementy logo Hamlin, Hamlin, McGill.However, in my estimation, the billboard clearly and intentionally duplicates elements of the Hamlin, Hamlin, McGill logo.
Wydaje się, że zamierzony środek w pewnym stopniu powiela inicjatywy rynkowe lub przewiduje świadczenie usług które już są ogólnie dostępne.The project thus duplicates to a certain extent market initiatives or makes possible the provision of services which are already available.
Inne środki przyjęte na poziomie krajowym dla osiągnięcia tego celu mogą obejmować zmniejszenie liczby procedur i formalności mających zastosowanie do działalności usługowej oraz ich ograniczenie do tych, które są niezbędne, aby osiągnąć cel leżący w interesie ogólnym, oraz które nie powielają się pod względem treści lub celu.Other measures adopted at national level to meet that objective could involve reduction of the number of procedures and formalities applicable to service activities and the restriction of such procedures and formalities to those which are essential in order to achieve a general interest objective and which do not duplicate each other in terms of content or purpose.
Jednakże adnotacje te nie powielają obowiązkowych uwag, o których mowa w pkt 1.However, such comments shall not duplicate the mandatory comments referred to in point 1;
Należy uchylić zbędne obowiązki, które miały ułatwić przejście z ram regulacyjnych z 1998 r. na nowe ramy regulacyjne z 2002 r., wraz z innymi przepisami, które pokrywają się z przepisami określonymi w dyrektywie 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) i które je powielają.Redundant obligations designed to facilitate the transition from the regulatory framework of 1998 to that of 2002 should be deleted, together with other provisions that overlap with and duplicate those laid down in Directive 2002/21/EC (Framework Directive).
Należy unikać zdobywania nowych danych, które powielają istniejące źródła, chyba że korzystanie z istniejących lub nadających się do uaktualnienia zbiorów danych nie jest technicznie wykonalne lub opłacalne.Procurement of new data that duplicate existing sources shall be avoided unless the use of existing or upgradable data sets is not technically feasible or cost-effective.
Naukowcy powinni poczynić wszelkie możliwe starania, by zagwarantować, że ich badania mają znaczenie dla społeczeństwa i nie powielają przeprowadzonych wcześniej i w innym miejscu badań.Researchers should make every effort to ensure that their research is relevant to society and does not duplicate research previously carried out elsewhere.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

pobielać
do
powiadać
tell
powiązać
bind
powiedać
do
powielić
duplicate
powiesić
hang
powiewać
do
powikłać
complicate

Similar but longer

powcielać
do
powybielać
do

Other Polish verbs with the meaning similar to 'duplicate':

None found.
Learning languages?