Posmakować (to taste) conjugation

Polish
38 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
posmakuję
I will taste
posmakujesz
you will taste
posmakuje
he will taste
posmakujemy
we will taste
posmakujecie
you all will taste
posmakują
they will taste
Imperative
-
posmakuj
you taste!
niech posmakuje
let him/her/it taste
posmakujmy
let's taste
posmakujcie
you all taste
niech posmakują
let them taste
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
posmakowałam
I tasted
posmakowałaś
you tasted
posmakowała
she tasted
posmakowałyśmy
we tasted
posmakowałyście
you all tasted
posmakowały
they tasted
Future feminine tense
posmakuję
I will taste
posmakujesz
you will taste
posmakuje
she will taste
posmakujemy
we will taste
posmakujecie
you all will taste
posmakują
they will taste
Conditional feminine tense
posmakowałabym
I would taste
posmakowałabyś
you would taste
posmakowałaby
she would taste
posmakowałybyśmy
we would taste
posmakowałybyście
you all would taste
posmakowałyby
they would taste
Conditional perfective feminine tense
posmakowałabym była
I would have tasted
posmakowałabyś była
you would have tasted
posmakowałaby była
she would have tasted
posmakowałybyśmy były
we would have tasted
posmakowałybyście były
you all would have tasted
posmakowałyby były
they would have tasted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
posmakowałem
I tasted
posmakowałeś
you tasted
posmakował
he tasted
posmakowaliśmy
we tasted
posmakowaliście
you all tasted
posmakowali
they tasted
Future masculine tense
posmakuję
I will taste
posmakujesz
you will taste
posmakuje
he will taste
posmakujemy
we will taste
posmakujecie
you all will taste
posmakują
they will taste
Conditional masculine tense
posmakowałbym
I would taste
posmakowałbyś
you would taste
posmakowałby
he would taste
posmakowalibyśmy
we would taste
posmakowalibyście
you all would taste
posmakowaliby
they would taste
Conditional perfective masculine tense
posmakowałbym był
I would have tasted
posmakowałbyś był
you would have tasted
posmakowałby był
he would have tasted
posmakowalibyśmy byli
we would have tasted
posmakowalibyście byli
you all would have tasted
posmakowaliby byli
they would have tasted
Impersonal
posmakowano by
there would be tasted
posmakowano by
there would be tasted

Examples of posmakować

Example in PolishTranslation in English
"Musisz posmakować krwi, jeśli chcesz być mężczyzną.""You need to taste blood, if you wanna be a man."
- Mamy okazję posmakować chwały bitewnej.- A chance to taste the glories of battle.
Ale chcę jej posmakować.But I want to taste her.
Chcesz ich posmakować?Would you like to taste them?
- Chodź, posmakuj.Come get a taste.
- Po prostu posmakuj.- Just just taste it.
/ - Posmakuj, posmakuj, posmakuj. /- Get taste, taste, taste.
Idź posmakuj odrobiny władzy.Go get a little taste of power.
Zatrzepocz skrzydlami, posmakujmy niebaFlap your wings, let's taste the sky
Najczystsza krew morrillo, jakiej kiedykolwiek posmakowałam.Purest morrillo blood I ever tasted.
Pocałunek, którego nie posmakowałamThere's a kiss that I've not tasted
Więc posmakowałam ciebie.Well, then I just tasted you.
Wiele dni temu twoja wiedźma pocałowała ją i posmakowałaś jej esencji.Days ago, your hag kissed her, and you tasted her very essence.
Thea posmakowała go pierwszy raz, gdy była bierzmowana.Thea tasted it for the first time when she was confirmed.
Właśnie posmakowała krwi.She just tasted blood.
Malec jest bezpieczny, ale drapieżniki posmakowały krwi i nie prędko zrezygnują.Safe. But the predators have tasted blood and will not give up easily.
Obie strony posmakowały krwi.Both sides have tasted blood.
Widzę że gościmy dzisiejszego popołudnia gołobrody, które nie posmakowały jeszcze mego ostrza.Ah, I see there are some beardless saplings with us this afternoon... who have ne'er tasted my blade.
Mogą panowie się śmiać, ale pierwszy raz w życiu posmakowałem życia!You gentlemen can laugh... but for the first time in my life, I've tasted life!
Sam posmakowałem słoności łez samotności.I myself have tasted the saltiness of lonely tears.
/Myślisz, że skoro /posmakowałeś mojej krwi, /to wiesz kim jestem.You think because you tasted my blood that you know what I am.
Co było to było posmakowałeś naszej złości przyjdź do mojego domu, skorzystaj też z naszej gościnyLet bygones be bygones, you tasted our anger, come to my home, you can enjoy our hospitality too.
Czy dość jej posmakowałeś?Or have you tasted it enough?
Już posmakowałeś gniewu Obrońców, przewyższamy cię liczebnie, czterech do jednego.You've already tasted the wrath of the Minders, and now you're outnumbered, four-to-one.
Skoro świątynia jest zreperowana, a ty posmakowałeś krwi... co teraz będzie?So when the temple's fixed, and you've tasted blood, what then?
Ale później, następnego ranka, dowiedziawszy się, że Ted nie posmakował słodkiego nektaru Honey, jej radość wybuchnęła niczym kwitnący kwiat wiosną.But then, the next morning, upon learning that Ted had not tasted of Honey's sweet nectar, her joy burst forth like a blossoming flower in spring.
Ale zrobiliśmy to, posmakował jej krwi, dopadł ją i wykończył.But we did-- he tasted her blood, he hunted her down, and he finished her.
Chcę, żeby zbadano każdego, kogo przemienił od momentu, kiedy po raz pierwszy posmakował krwi, aż do teraz.I want whoever he's turned from the moment he first tasted blood until now investigated.
Doktor Fleming, proszę zadać sobie pytanie, czy pies, który kiedyś posmakował krwi, potrafi zapomnieć jej smak?Dr. Fleming, you have to ask yourself whether a dog, once it has tasted blood, can ever forget that taste.
Escobar posmakował kilku ciosów i teraz Hope przejął inicjatywę.- Escobar tasted both of those big punches, and now he's not throwing, as Hope lines him up and tries to tee off.
Jednakże nigdy nie posmakowaliśmy ludzkiego mięsa.But we have never tasted the flesh of men.
Narwańcy wreszcie posmakowali krwi.The hotheads have finally tasted blood.
Wszyscy posmakowali juz kija.You have all tasted the stick.
Zapaleńcy wreszcie posmakowali krwi.The hotheads have finally tasted blood.
Ale teraz jestem wolny, a mój wróg posmakuje mego ostrza.But I'm free again. And soon my enemy will taste the edge of my blade.
Wkrótce posmakujemy wolności, jakiej nigdy nie zaznałeś.Soon we will taste freedom like you have never known before.
A teraz posmakują tej samej żółci co ja!And now they will taste the same bile that I have!
A wtedy zmienimy bieg historii. Ci, którzy wykorzystują potęgę Kościoła do własnych interesów, dyktując prawa im wygodne, posmakują Bożej sprawiedliwości i nigdy już nie będą lekceważyć chrześcijańskiej moralności, głodu ludu i bezpieczeństwa naszych ziem.Those who use the Church's power to feed their own interests, dictating laws that benefit only them, will taste the flavor of the Lord's justice and will never again hold those positions from which they ignored Christian morality, the people's hunger

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'taste':

None found.
Learning languages?