Posłużyć (to use) conjugation

Polish
47 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
posłużę
I will use
posłużysz
you will use
posłuży
he will use
posłużymy
we will use
posłużycie
you all will use
posłużą
they will use
Imperative
-
posłuż
you use!
niech posłuży
let him/her/it use
posłużmy
let's use
posłużcie
you all use
niech posłużą
let them use
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
posłużyłam
I used
posłużyłaś
you used
posłużyła
she used
posłużyłyśmy
we used
posłużyłyście
you all used
posłużyły
they used
Future feminine tense
posłużę
I will use
posłużysz
you will use
posłuży
she will use
posłużymy
we will use
posłużycie
you all will use
posłużą
they will use
Conditional feminine tense
posłużyłabym
I would use
posłużyłabyś
you would use
posłużyłaby
she would use
posłużyłybyśmy
we would use
posłużyłybyście
you all would use
posłużyłyby
they would use
Conditional perfective feminine tense
posłużyłabym była
I would have used
posłużyłabyś była
you would have used
posłużyłaby była
she would have used
posłużyłybyśmy były
we would have used
posłużyłybyście były
you all would have used
posłużyłyby były
they would have used
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
posłużyłem
I used
posłużyłeś
you used
posłużył
he used
posłużyliśmy
we used
posłużyliście
you all used
posłużyli
they used
Future masculine tense
posłużę
I will use
posłużysz
you will use
posłuży
he will use
posłużymy
we will use
posłużycie
you all will use
posłużą
they will use
Conditional masculine tense
posłużyłbym
I would use
posłużyłbyś
you would use
posłużyłby
he would use
posłużylibyśmy
we would use
posłużylibyście
you all would use
posłużyliby
they would use
Conditional perfective masculine tense
posłużyłbym był
I would have used
posłużyłbyś był
you would have used
posłużyłby był
he would have used
posłużylibyśmy byli
we would have used
posłużylibyście byli
you all would have used
posłużyliby byli
they would have used
Impersonal
posłużono by
there would be used
posłużono by
there would be used

Examples of posłużyć

Example in PolishTranslation in English
- Chcesz się posłużyć tym?- You going to use that?
- To by miało znaczenie, gdyby on wiedział, jak się nią posłużyć.-lf only he knew how to use it.
Ale może mogłabym się nimi posłużyć, by uczynić trochę dobra i zachować posadę.But maybe I can figure out a way to use it for some good and save my job.
A teraz posłuż się nową mocą, by zabić Czarodziejki...Now, use your new power to kill the Charmed Ones
Tak, posłuż się.Yes, use it.
Panie i panowie przysięgli posłużcie się zdrowym rozsądkiem i spójrzcie na tego człowieka.Members of the jury, use your common sense, and just look at this man.
Tak więc spójrzcie na dotychczasowe posunięcia i powzięte inicjatywy (np.: wartości panujące w przedsiębiorstwie lub dotyczące marki produktu) i posłużcie się nimi jako fundamentem dla nowych i innowacyjnych pomysłów.Companies embarking on a CSR strategy need to view their performance in safety and health as an essential and positive cornerstone of CSR. Therefore, look at existing actions and initiatives (such as corporate/brand values) and use them as a basis for new and innovative ideas.
Chcesz powiedzieć, że się nim posłużyłam?- Are you saying I used him?
Tak, ale musiałam natychmiast z tobą porozmawiać, dlatego posłużyłam się białą flagą.but I had to talk to you right away. That's why I used the white flags.
I wtedy posłużyłaś się Jasonem, by pozbyć się Brandona.So then you used Jason to dispose of Brandon.
Puknął cię twój brat i zamiast poddać się aborcji, posłużyłaś się mną, żeby zmusić chłopaka do małżeństwa.You got knocked up by your brother, and rather than having an abortion, you used me to get your boyfriend to marry you.
Sama zabiłaś męża i posłużyłaś się Nealem.You killed your husband and you used Neal to do it.
A następnie wiedza ta posłużyła ich zamiarom.And when they did, they used that expertise to their own ends.
Aby móc przeprowadzić dochodzenie, Komisja posłużyła się wskaźnikami do opisu tych klientów oraz transakcji dotyczących takiego oprogramowania.In order to be able to carry out its investigation, the Commission used proxies to describe those customers and the transactions for such software applications.
Dlaczego skłamała i posłużyła się pańskim nazwiskiem, każąc nam wierzyć, że wszystkie pieniądze służyły biednemu ojcu, a nie własnej... próżności.romantic, certainly communistic, woman who worships Fred Astaire but not his country, why she might've lied... and misused your name... to make us think all her money was spent on a poor father and not on her own vanity,
Dlatego też w celu ustalenia skonstruowanej wartości normalnej Komisja posłużyła się skorygowanym kosztem wytworzenia produktu objętego postępowaniem, który można było ustalić na podstawie dostępnych specyfikacji.Consequently, in order to determine constructed normal value, the Commission used an adjusted cost of production for the exported product types which could be clearly identified on the basis of the available specifications.
Fundację ciotki założono w tym roku, w którym urodziła dziecko. Fundacja była połączona z kontem bankowym na Kajmanach, co oznacza, że posłużyła się nim, aby utrzymać dziecko, które otrzymałoby wszystko po zamordowaniu waszych rodziców, swojej matki i pozbyciu się was.Your aunt's charity was founded the same year she had a child, and that charity was linked to a bank account in the Caymans, which means she used it to support the child who had everything to gain from the murders
- Coś jeszcze? Zlokalizowaliśmy miejsce wystrzelenia rac, które posłużyły do przeniesienia materiałów wybuchowych.We located the fireworks launch and found traces of the explosives used at both sites.
/Była zbyt potężna, /by ją zniszczyć, /więc wampiry, /na czele z Lordem Drakulyą, /posłużyły się "nos-ferate amulus".Too powerful to destroy outright, the vampires, led by Lord Drakulya... used the Nosferatu's amulets (latin).
Czwartą kwestią, która wzbudziła wątpliwości Komisji co do zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem, był wybór lat, które posłużyły do określenia produkcji w normalnym roku, dla celów obliczenia poniesionej straty.The fourth factor which led the Commission to doubt the compatibility of the aid with the common market was the choice of years used for determining the production for a normal year for the purpose of calculating the loss incurred.
Dane dotyczące ponad 300 punktów opisujących jakość życia w europejskich miastach posłużyły do przygotowania „Raportu o stanie miast europejskich”, zleconego spółce consultingowej Ecotec.Data are collected on more than 300 variables describing the quality of life in European cities and these are used to prepare a ‘State of European cities’ report, which has been contracted out to Ecotec, a consulting company.
Do identyfikacji kraju pochodzenia posłużyły kody domen krajów UE (np. es, fr, de) lub inne wskazówki świadczące o posiadaniu siedziby w UE (np. adresy kontaktowe).EU country code domains (e.g. ES, FR, DE) or other indications of being EU-based (e.g. contact address) were used for the identification of the country of origin.
Dlatego posłużyłem się tobą.That's why I used you.
Ja posłużyłem się córką.I used my daughter.
Nawet posłużyłem się nimi.I even used their power.
Przykro mi, że się tobą posłużyłem.I'm sorry I used you.
Sprzeciwiłem się Buddzie posłużyłem się Sutrą Buddy i wsadzono mnie tutaj!I had a tiny disagreement with Buddha and he used the Buddha Sutra to blast me down here!
Damien był moim informatorem, a ty posłużyłeś się mną, aby do niego dotrzeć.Damien was my informant, and you used me to get at him.
Jako były gliniarz wiedziałeś, że tu pasuje, więc posłużyłeś się nim, by nas spławić, podczas gdy to ty i Raglan tkwiliście po szyję w zabójstwach i porwaniach.But as a former cop, you knew that he fit the part, and so you used him to throw us off when the truth is that you and Raglan were up to your necks in murder and kidnappings.
Jestem twoją żoną, a ty kłamałeś, oszukiwałeś i haniebnie się mną posłużyłeś.I'm your wife, yet you have lied and cheated and used me shamefully.
Pamiętam z twojego listu wyjaśniłeś mi jak posłużyłeś się kapłaństwem żeby uciec od pewnych rzeczy.I remember in your letter you explained how you used the priesthood to run away from things.
Poza tym, posłużyłeś się mną tyle samo razy, co i ja tobą.Besides, you've used me just as many times as I've used you.
/Nie użyłem super grilla /który posłużył mi do suszenia butów,It wasn't making the cool grill marks it used to after
A to kamień, który posłużył Demetriusowi James jako broń.And that's the rock Demetrius James used as a weapon.
Ale nie myśl, że człowiek, który posłużył się Notesem Śmierci może trafić do Nieba lub Piekła.Don't think that any human who's used the Death Note... can go to Heaven or to Hell.
Ale tylko pan się posłużył peselem mojego męża, by dostać prawo jazdy.You're the only one who used my husband's serial number to get a driver's license.
Biegły posłużył się wartościami podanymi przez Włochy.The expert used the values provided by Italy.
Wszyscy Ci ludzie, których zabiliśmy, którymi się posłużyliśmy,All those people that we killed, that we used,
Borodini posłużyli się mną, żebym do ciebie trafił.The Borodins used me to get to you.
Chyba wiem kim posłużyli się Tobinowie, by przenieść pieniądze na Karaiby.I think I know who the Tobins used to move money into the Caribbean.
Wiedzieli gdzie go szukać i posłużyli się pańskim nazwiskiem, by się tam dostać.They knew where to look for him and they used your name to get in.
I gwarantuję ci, że posłużą się nią, by zmusić cię do współpracy.And I guarantee you, they will use her to make you cooperate.
/Twoje ciało posłużyło ci /jako narzędzie do maltretowania.You've used your body as an instrument of abuse.
Damon posłużyło się twoją pracą, by zabijać?Damon took your work and used it to kill?
Do obliczenia zysku kapitałowego nieobciążonego ryzykiem BdB posłużyło się zyskiem kapitałowym z długoterminowych obligacji państwowych, ponieważ inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu emitowane przez państwo są obciążone najmniejszym ryzykiem lub nie są obciążone żadnym ryzykiem.To determine the risk-free return, the BdB used the returns on long-term government bonds, fixed-rate securities issued by state bodies being the form of investment with the least or no risk.
FBI posłużyło się Troyem, próbując nakłonić drugiego świadka,The FBI used Troy in an attempt to persuade fellow witness
Ilu nieboszczyków posłużyło stworzeniu albumu?How many cadavers were used to create the portfolio?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?