Posłać (to send) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pościelę
I will send
pościelesz
you will send
pościele
he will send
pościelemy
we will send
pościelecie
you all will send
pościelą
they will send
Imperative
-
pościel
you send!
niech pościele
let him/her/it send
pościelmy
let's send
pościelcie
you all send
niech pościelą
let them send
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
posłałam
I sent
posłałaś
you sent
posłała
she sent
posłałyśmy
we sent
posłałyście
you all sent
posłały
they sent
Future feminine tense
pościelę
I will send
pościelesz
you will send
pościele
she will send
pościelemy
we will send
pościelecie
you all will send
pościelą
they will send
Conditional feminine tense
posłałabym
I would send
posłałabyś
you would send
posłałaby
she would send
posłałybyśmy
we would send
posłałybyście
you all would send
posłałyby
they would send
Conditional perfective feminine tense
posłałabym była
I would have sent
posłałabyś była
you would have sent
posłałaby była
she would have sent
posłałybyśmy były
we would have sent
posłałybyście były
you all would have sent
posłałyby były
they would have sent
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
posłałem
I sent
posłałeś
you sent
posłał
he sent
posłaliśmy
we sent
posłaliście
you all sent
posłali
they sent
Future masculine tense
pościelę
I will send
pościelesz
you will send
pościele
he will send
pościelemy
we will send
pościelecie
you all will send
pościelą
they will send
Conditional masculine tense
posłałbym
I would send
posłałbyś
you would send
posłałby
he would send
posłalibyśmy
we would send
posłalibyście
you all would send
posłaliby
they would send
Conditional perfective masculine tense
posłałbym był
I would have sent
posłałbyś był
you would have sent
posłałby był
he would have sent
posłalibyśmy byli
we would have sent
posłalibyście byli
you all would have sent
posłaliby byli
they would have sent
Impersonal
posłano by
there would be sent
posłano by
there would be sent

Examples of posłać

Example in PolishTranslation in English
- Ale musimy posłać po lekarza. - Nie.But we need to send for a doctor.
- Brak odwagi? Musiał posłać po Wyatta Earpa i ich małych grubych braci.Had to send for Wyatt Earp and his fat brother.
- Chyba już czas posłać po moją żonę i dzieciaka.I believe it's time to send for my wife and boy.
- Kogo posłać?- I don't know who the hell to send.
- Miałam po ciebie posłać.-I was going to send for you.
- Już dawno ci je posłałam.- I've sent them a long time ago. - I know, I know.
- Sama go posłałam.- I sent 'em myself.
/Sarah się zgodziła, /a Cooperowi posłałam ciastka.Sarah is fine with it, and I sent Cooper cookies.
A jak zapłaciłaś wtedy za tę broń, po którą cię posłałam?How'd you pay that time then, for the gun I sent you to buy?
Ale nie pamiętam, dokąd ją posłałam.But I don't remember where I sent it.
- Ty posłałaś?- You sent?
- Zresztą Meadow posłałaś do beznadziejnego?After that incompetent you sent Meadow to?
-- A gdy pani list posłałaś, odradził jej przybyć na miejsce umówione."And then after you had sent the letter he dissuaded you from keeping the appointment?"
Ale nie posłałaś mi listu jak wyjechałaś do Ameryki.But you haven't sent me a letter after you went to America
Gdy się zastanawiam, czemu miałam taki sen... Wczoraj posłałaś Mose'a, żeby mnie odszukał, byłam wtedy zalana w trupa, Mose mnie postawił, a potem odprowadziłyśmy dzieci do szkoły, a zanim poszłyśmy spać, pocałowałaś mnie.If I wonder why I dreamed that dream... yesterday you sent Mose to find me, and I was nearly dead-drowned drunk, and Mose made me get up, and you and me walked them kids to school,
"Cesarzowa już posłała po wielkiego wojownika.""The Empress had already sent for the great warrior.
*Mama Marysi posłała ją do sklepu.."Mary's mother sent her to the store...
- Czyżbym po ciebie posłała?- I suppose I sent for you?
- Nigdy ci tego nie posłała?She never sent it to you?
/Brytania posłała /na Księżyc setki ludzi. /Po prostu o tym nie rozpowiadamy.Britain has sent hundreds of people to the moon.
Przeniosłyśmy ją do jej sypialni i posłałyśmy Freda Walkera po doktora i po policję.We moved her to her bedroom, sir, and sent Fred Walker for the doctor and the police.
Pewnie posłałyście ich dookoła jeziora, nie ma innej drogi.You sure sent them around the lake, there's no other way for them to go.
Czy to Moce wyrzuciły mnie z mojego ciała i posłały do centrum handlowego?The Powers That Be popped me out of my body and sent me to a mall?
Siostry zatem posłały do Niego wiadomość:The sisters sent Jesus a message.:
Przeżyje to? Jedna fiolka posłałaby normalnego człowieka do szpitala.A single vial would send any normal man to the hospital.
- Dlatego posłałem po ciebie.- That's why I've sent for you. - I'll try.
- Ja po niego posłałem.I sent for him.
- Jakieś wieści o dziecku, po które posłałem?Any news on that child I sent for?
- Już posłałem próbkę do laboratorium.If this guy's got priors, we'll get a hit on the database. Already sent a sample to the lab. Man:
- Powiedz mu, że cię posłałem.Why? - Tell him I sent you.
- Dokąd ją posłałeś?Where have you sent her?
- Za to ty posłałeś go do tego więzienia...- If you had not sent him to that prison...
A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga... oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.And eternal life means to know you, the only true God... and to know Jesus Christ, whom you sent.
Ale to ty! Ty posłałeś mojego przełożonego, kapitana Sniegirowa, jak swojego pełnomocnika do Gruszenki, a on jej zaproponował, aby odebrała moje weskle, które trzymasz u siebie, aby pomogła mnie przymknąć, jeśli domagałbym się podziału majątku.But you sent Captain Snegiryov to Grushenka as your agent to have her assume my debts and to sue me and have me locked up if I requested an audit.
Bo posłałeś mnie do mędrca, który zamiast się mądrzyć próbował mnie zabić?Because you sent me to a swami whose impostor tried to kill me?
"Aerotech", zarząd który usunął cię z koloni, w którym zasiadała Dian Hayden, który wysłał statki na Westę, Telusa i posłał Kylen Ceelin'e na śmierć..Aero-Tech, the board of governors that had you removed- the board upon which Diana Hayden sat- that sent the Vesta colony... that sent the Tellus colony... that sent Kylen Celina to die- they knew.
"Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże ""He whom God has sent speaketh the words of God. "
"Cezar posłał kawalerię przodem i podążył za nią z resztą swoich sił.Athelstan: "caesar had sent his cavalry a little in advance And was following with the rest of his forces.
"JESTEM posłał mnie do was".Thou shalt say, "I AM hath sent me on to you.
"Wtedy Herod posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców stosownie do czasu narodzin Jezusa, o którym się dowiedział od Mędrców"."Then Herod sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coasts thereof, according to the time of the birth of Jesus, which he had diligently inquired of the wise men."
- A prawie posłaliśmy go do więzienia. - Nie.- And we nearly sent him down.
Działa tak samo jak te, które posłaliśmy na Ziemię.It works just like the ones we sent to Earth.
Godzinę temu posłaliśmy radiowóz. Śpią spokojnie.No, we've sent SWAT out there, they are fast asleep with the sitter.
Ilu heretyków posłaliśmy na stos? Jestem w stanie powiedzieć dokładnie ilu, ojcze.How many heretics have we sent to the stake?
Jeśli rzeczywiście jesteś Atreyu po którego posłaliśmy czy odważysz się wyruszyć na poszukiwanie?If you really are the Atreyu we sent for you would be willing to go on a quest?
- I mimo to ich tam posłaliście?You knew, and you sent them anyway?
Byłem tylko dzieckiem, kiedy posłaliście mojego brata do pierdla.I was just a kid when you sent my brother to prison.
Wiem również, dlaczego nas do nich posłaliście.And I know why you sent us away to them, too.
- I dokądkolwiek oni posłali tamtego gościa, zapewne trafił tam i Lindsey.- And wherever they sent this guy, that's where Lindsey is.
- Wypytali ją i posłali do domu.- They questioned her and sent her home.
/i posłali mnie aż do "P".I was sent way over by the P.
A pan wie, że do szóstej klasy prosiłam rodziców, żeby mnie posłali do szkoły w Hogwarts?And you know that the sixth grade I asked the parents to get me sent to school in Hogwarts?
Ale amerykańskia dochodzeniówka znalazła malutki wiosek odnalazła morderce i posłali drania na krzesło.Then his pimp killed him. But then the medical examiner found a tiny hair. And he solved the crime, and he sent the pimp bastard to the chair.
Gdybym zaczął mówić, co wiem... to posłałbym do więzienia i gubernatora i burmistrza... i siebie samego.If I were to tell what I know... it would send the governor and the mayor... and myself to jail.
Tylko Franoosh Sobotka posłałby statek do Esslingen po witraż.Only Franoosh Sobotka would send all the way to Esslingen for stained glass.
Tylko idiota posłałby takiego gamonia! Czy to nie nasz nowy sąsiad? Twój sąsiad z dołu.Only an idiot would send such a loser!
Uważasz, że król posłałby nas, byśmy odnaleźli coś tak niebezpiecznego?You actually think our king would send us to retrieve something so dangerous?
Bugatti posłało na tor swojego kierowcę testowego, bo pomyśleli, że chciałby się tego podjąć i stało się to.Bugatti sent a test driver out, because they thought he'd like a crack at it, and this is what happened.
Coś się poszło nie tak w systemie i szybująco posłało windę na sam szczyt budynku.Something went wrong with the system and sent the elevator flying to the top of the building.
Jego biuro coś ci posłało przez pomyłkę.His office sent you something by mistake. He wants it.
To Towarzystwo posłało mnie do akademii medycznej.The Society sent me through medical school.
To go posłało za kratki, I zostawiło wolny stołek trenera, Który zajął Carhartt.That got him sent away, and left the coaching job open, which went to Carhartt.
Mogą przyjąć uderzenie, które posłałoby fabryczny model prosto do samochodowego nieba.They'll take a hit that would send a production-line model directly to car heaven.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'send':

None found.
Learning languages?