Pomaszerować (to march) conjugation

Polish
26 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pomaszeruję
I will march
pomaszerujesz
you will march
pomaszeruje
he will march
pomaszerujemy
we will march
pomaszerujecie
you all will march
pomaszerują
they will march
Imperative
-
pomaszeruj
you march!
niech pomaszeruje
let him/her/it march
pomaszerujmy
let's march
pomaszerujcie
you all march
niech pomaszerują
let them march
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pomaszerowałam
I marched
pomaszerowałaś
you marched
pomaszerowała
she marched
pomaszerowałyśmy
we marched
pomaszerowałyście
you all marched
pomaszerowały
they marched
Future feminine tense
pomaszeruję
I will march
pomaszerujesz
you will march
pomaszeruje
she will march
pomaszerujemy
we will march
pomaszerujecie
you all will march
pomaszerują
they will march
Conditional feminine tense
pomaszerowałabym
I would march
pomaszerowałabyś
you would march
pomaszerowałaby
she would march
pomaszerowałybyśmy
we would march
pomaszerowałybyście
you all would march
pomaszerowałyby
they would march
Conditional perfective feminine tense
pomaszerowałabym była
I would have marched
pomaszerowałabyś była
you would have marched
pomaszerowałaby była
she would have marched
pomaszerowałybyśmy były
we would have marched
pomaszerowałybyście były
you all would have marched
pomaszerowałyby były
they would have marched
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pomaszerowałem
I marched
pomaszerowałeś
you marched
pomaszerował
he marched
pomaszerowaliśmy
we marched
pomaszerowaliście
you all marched
pomaszerowali
they marched
Future masculine tense
pomaszeruję
I will march
pomaszerujesz
you will march
pomaszeruje
he will march
pomaszerujemy
we will march
pomaszerujecie
you all will march
pomaszerują
they will march
Conditional masculine tense
pomaszerowałbym
I would march
pomaszerowałbyś
you would march
pomaszerowałby
he would march
pomaszerowalibyśmy
we would march
pomaszerowalibyście
you all would march
pomaszerowaliby
they would march
Conditional perfective masculine tense
pomaszerowałbym był
I would have marched
pomaszerowałbyś był
you would have marched
pomaszerowałby był
he would have marched
pomaszerowalibyśmy byli
we would have marched
pomaszerowalibyście byli
you all would have marched
pomaszerowaliby byli
they would have marched
Impersonal
pomaszerowano by
there would be marched
pomaszerowano by
there would be marched

Examples of pomaszerować

Example in PolishTranslation in English
A skoro naród przemówił i chce pomaszerować, to pójdę z nimi.well, then the people have spoken. And if they want to march, then I'm marching with them.
Być może muszę pomaszerować na Spartę i spalić ją do gołej ziemi.Perhaps I need to march into Sparta myself and burn it to the ground.
Chyba by musiał... pomaszerować do Berlina i przystrzyc Hitlerowi wąsik, albo co innego.So, if you ask me, a guy'd have to march off to Berlin and come back with Hitler's moustache or something.
Co tak stanęliście, sami chcecie pomaszerować?What's so risen, they want to march?
Jesteś poszukiwany za zabicie króla. Chcesz pomaszerować na jego pogrzeb w otoczeniu tysięcy perskich żołnierzy?You're wanted for the King's murder, you're going to march into his funeral alongside thousands of Persian soldiers.
...pomaszeruj!...march!
Kolumna prawo, pomaszeruj!Column right, march!
Mark czas pomaszeruj!Mark time march!
Po prostu pomaszeruj do kuchni.- You just march on in there.
Podwójny czas pomaszeruj!Double-time march!
Więc pomaszerujmy do domu Wendy i zróbmy to, co trzeba zrobić!So let's march right on over to Wendy's house, and do what we know needs to be done!
- Pewnego dnia pomaszerował przeciw... broni jądrowej, kobiecej emancypacji ratował wieloryby...- You name it, we marched. Anti-nuke, Women's Lib, Save the Whales...
/Modląc się do bogów, /na końcu tej wielkiej podróży, /Aleksander pożegnał się ze wschodem, /i pomaszerował ze swoją armią prosto na zachód. /Poprzez pustynię GedrozjiMaking his devotions to the gods at the end of the great journey Alexander bade the East farewell and marched his army directly west across the great Gedrosian desert seeking the shortest route home to Babylon.
Spaliliśmy ich mundury i pomaszerowaliśmy z nimi na wzgórze na pustkowiu.So we stripped them down, burned their uniforms, marched them up a hill in the middle of nowhere.
Tylko im będę służyć, dlatego pomaszerowaliśmy do Rzymu.I serve only her. That is what we marched for.
- "doprowadzony przez braci Medyceuszów..." - ... bracia Medyceusze, zabrany przez trzech weneckich rycerzy armi krzyżowców pomaszerowali przez Europe, zostawiali pokos zniszczenia i śmierć.- "led by the Medici brothers..." - ... the Medici brothers, three Venetian knights who assembled an army of crusaders that marched across Europe, cutting a swath of destruction and death.
I wszyscy posłusznie pomaszerowali pod prysznice.And they all marched obediently into the showers.
Powstańcy z całego kraju zebrali się w Cantenbury i pomaszerowali na Londyn.From all over England they converged on Canterbury and marched to London.
Wyrośli z ziemi jak dynie i pomaszerowali z Waszyngtonem do Valley Forge.Why, they grew in the ground like pumpkins and marched off with Washington to Valley Forge.
Podczas gdy poprowadzisz swoich synów z powrotem w paszczę Sidao... ja pomaszeruję na północ do Karakorum, aby bronić prawdziwą mongolską stolicę.As you lead your sons back into the jaws of Sidao's China... I will march north to Karakorum to defend the true Mongol capital.
I zamiast zezwolenia na odejście, Porchek pomaszeruje z nami do głównej bramy.And instead of dismissing us, Porchek will march us to the main gate.
Jeśli przegramy, Attila pomaszeruje na Rzym! A wtedy nikt już nie stanie mu na drodze!For if we fail, Attila will march on Rome, and there's no one to oppose him.
Razem pomaszerujemy do Kabulu i wzniesiemy nad naszym krajem Boży sztandar.They will march with us to Kabul... and raise the flag of God over our country again.
On i Urbino pomaszerują na północ.He and Urbino will march north.
Stado pomaszerowało, lecz tym razem ze Scowlerem na czele.ALEX: And the herd marched on, but this time with Scowler leading the way.
We wtorek, 16 marca, tysiące Nigeryjczyków pomaszerowało na stolicę swojego kraju, Abudżę, by zademonstrować swoją frustrację spowodowaną niedolą, która ogrania ich państwo.On Tuesday, March 16, thousands of Nigerians marched on the capital, Abuja, to show their frustration with the woes that continue to besiege the country.

More Polish verbs

Similar

odmaszerować
march off
wymaszerować
march out

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'march':

None found.
Learning languages?