Pomagać (to help) conjugation

Polish
99 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pomagam
I help
pomagasz
you help
pomaga
he/she/it helps
pomagamy
we help
pomagacie
you all help
pomagają
they help
Imperfective future tense
będę pomagać
I will help
będziesz pomagać
you will help
będzie pomagać
he/she/it will help
będziemy pomagać
we will help
będziecie pomagać
you all will help
będą pomagać
they will help
Imperative
-
pomagaj
you help!
niech pomaga
let him/her/it help
pomagajmy
let's help
pomagajcie
you all help
niech pomagają
let them help
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pomagałam
I helped
pomagałaś
you helped
pomagała
she helped
pomagałyśmy
we helped
pomagałyście
you all helped
pomagały
they helped
Future feminine tense
będę pomagała
I will help
będziesz pomagała
you will help
będzie pomagała
she will help
będziemy pomagały
we will help
będziecie pomagały
you all will help
będą pomagały
they will help
Conditional feminine tense
pomagałabym
I would help
pomagałabyś
you would help
pomagałaby
she would help
pomagałybyśmy
we would help
pomagałybyście
you all would help
pomagałyby
they would help
Conditional perfective feminine tense
pomagałabym była
I would have helped
pomagałabyś była
you would have helped
pomagałaby była
she would have helped
pomagałybyśmy były
we would have helped
pomagałybyście były
you all would have helped
pomagałyby były
they would have helped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pomagałem
I helped
pomagałeś
you helped
pomagał
he helped
pomagaliśmy
we helped
pomagaliście
you all helped
pomagali
they helped
Future masculine tense
będę pomagał
I will help
będziesz pomagał
you will help
będzie pomagał
he will help
będziemy pomagali
we will help
będziecie pomagali
you all will help
będą pomagali
they will help
Conditional masculine tense
pomagałbym
I would help
pomagałbyś
you would help
pomagałby
he would help
pomagalibyśmy
we would help
pomagalibyście
you all would help
pomagaliby
they would help
Conditional perfective masculine tense
pomagałbym był
I would have helped
pomagałbyś był
you would have helped
pomagałby był
he would have helped
pomagalibyśmy byli
we would have helped
pomagalibyście byli
you all would have helped
pomagaliby byli
they would have helped
Impersonal
pomagano by
there would be helped
pomagano by
there would be helped

Examples of pomagać

Example in PolishTranslation in English
"Tomaszu, wiem, że powinnam ci pomagać, ale nie potrafię.Tomas, I know I'm supposed to help you. But I can't.
'Pracujemy nad sobą po to, aby pomagać innym ale również pomagamy innym po to, aby pracować nad sobą.''We work on ourselves in order to help others but we also help others in order to work on ourselves.'
- Ale pomagać ci wcale nie muszę.- I don't have to help either.
- Bo kazał mi tobie nie pomagać.Because he told me not to help you.
- Bo myśli, że zostałeś tu aby pomagać, robić zakupy.Because he thinks you stayed in town to help out, buy groceries.
"Ekologiczny wydział" Toma wystartował i pracuje pełną parą. I od czasu do czasu pomagam mu przy prezentacjach.Tom's green division is up and running, and he convinces me to help out on his presentations now and again.
"Ja tylko im pomagam".She said, "That's not what I call it. I just help them."
"Jimmy, pomóż nam". I pomagam.Please help us." And I do.
"i pomagam młodemu doktorowi Guerra otworzyć tu praktykę."I'm helping a young Dr. Guerra get started here.
- A ja pomagam mu wstać.I'm helping him up.
! Nie mogę uwierzyć, że pomagasz temu frajerowi.I can't believe you're helping out this loser.
! Nie pomagasz!Not helping!
"Pomagając komuś, pomagasz też sobie"."By helping someone else, you also help yourself."
(śmiech) Dlaczego mu pomagasz?Why are you helping him?
*Ty też jesteś moim przyjacielem, *pomagasz mi swoją radością"You too are a friend of mine, so help me with your sunshine"
! Metan pomaga ukryć smród rozkładu.Methane helps hide the death smell.
"Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają"?"God helps those who help themselves"?
"Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają."Ben franklin said, god helps those that helps themselves.
"Czasem pomaga mi spać."Sometimes it helps me sleep.
"Jeśli afgański cywil pomaga siłom Koalicji, zasługuje na śmierć", po czym zaczął tłumaczyć, że ma wtedy status kolaboratora i donosiciela."If an Afghan civilian helps Coalition forces, he deserves to die," and he went on to explain that they have the status of a collaborator or an informer.
"Jesteśmy razem na tym świecie, a więc pomagamy sobie, żeby pomóc innym".Yeah, I know. "We are together in this world, so we help each other to help themselves".
"Pomagając tobie pomagamy samym sobie.""Helping you to help yourself."
'Pracujemy nad sobą po to, aby pomagać innym ale również pomagamy innym po to, aby pracować nad sobą.''We work on ourselves in order to help others but we also help others in order to work on ourselves.'
- A my pomagamy.- And we're helping!
- Cały czas mu pomagamy.- We're trying to help him.
- Bardzo mi pomagacie.- You help out so much.
- Czasem trochę nam pomagacie.That was big of you. Well, sometimes you guys gave us a little help yourselves. - Only two cases?
- Czemu mi nie pomagacie?Why is no one helping me?
- Dlaczego mu nie pomagacie?We have to intubate. - Why aren't you helping him? !
- Dlaczego mu pomagacie?- What are you helping him for?
"...ale twierdzą, że to nie ich oddziały i że pomagają odnależć załogę."It's the Serbs who control most ofsouthern Bosnia, but they allege insurgents are to blame, and say they're doing everything to help locate the crew.
"50% dzieciom z ZK... pomagają specjalni nauczyciele" .About 50% of children diagnosed with ADD receive help from special education teachers.
"Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają"?"God helps those who help themselves"?
"Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają."Ben franklin said, god helps those that helps themselves.
"Bógpomagatym, , którzy sami sobie pomagają ""God helps those who help themselves."
# "Bliźnim pomagaj, a nagroda spotka cię." #You get rewarded for helping someone
- Nie pomagaj im.Don't help 'em. Don't help 'em.
- Nie pomagaj ludziom się wykaraskać.- Don't help people out of a jam.
- Nie pomagaj mi.- Don't help me.
- Nie pomagajcie mi!- Do not help me !
- Nie pomagajcie mu!- Sir, calm down. - Don't help him!
Bez nabożeństw, ale pomagajcie wszystkim potrzebującym.No services, but help all those who come as best you can.
Chłopaki, nie pomagajcie.Guys, don't help.
I pomagajcie mu w obronie.And help him out on defense.
- Potem pomagałam w kuchni.And I helped in the kitchen.
- W przeszłości pomagałam tacie wiele razy. - I uwierz, poród w domu, to najlepsza rzecz.I mean, I've helped Dad so many times in the past, and believe me, homeopathic care is best.
-Anya, dużo pomogłaś, ale ja też pomagałam.- Anya, you've helped a lot, but l have, too.
Ale głównie pomagałam ojcu.But mostly helped my father.
Ale ja pomagałam ci przejść przez kryzys za kryzysem.But I have helped you through crisis after crisis.
- Być może również pomagałaś torturować mnie.- Perhaps you helped torture me, too.
- No więc? Sadie, zgodnie z twoim zeznaniem, pomagałaś w morderstwie Gary'ego Hinmana... i własnoręcznie ugodziłaś nożem Sharon Tate.Well, Sadie, according to your statement, you helped kill Gary Hinman and you personally stabbed Sharon Tate.
A może mu pomagałaś?Who knows, maybe you helped him?
Chcę, byś pomogła mi tak, jak pomagałaś Dexterowi.I could see you every day. I want you to help me like you helped Dexter.
Człowiek, przeciw któremu pomagałaś w śledztwie.A man that you apparently helped him with an investigation of.
- Rodzina pomagała.-I guess it helped, having a family.
-Ona pomagała mi przedtem.- She's helped me before.
- Też w tym pomagałyśmy.We kind of helped with that, too.
A kiedy pomagałyśmy, krzyczał, że robimy to źle.And when we helped, he'd scream at us for doing it wrong.
My mu pomagałyśmy.We helped him too.
My pomagałyśmy,ok?We helped, okay?
Wszystkie pomagałyśmy.- We all helped. - Ugh.
- pomagały ci czuś się normalnym.- They helped you feel normal.
Człowiek od razu przpadł do gustu Minionkom, a te pomagały mu najlepiej jak mogły.The minions took an instant liking to Man and helped him as best they could.
Jeśli była częścią sieci pomagającej skrzywdzonym kobietom obiekt mógł szukać kogoś komu obie pomagały.If she was part of the network that shelters abused women, the unsub could be looking for someone they both helped.
Jeżeli koleżanki pomagały ci w tym, są również winne.If your friends helped you plan this... they're as guilty as you are, right?
"Kiedy byłem mały, pomagałem swemu staruszkowi pędzić bydło z granicy"."'When I was a kid, I helped my old man trail some cattle up from the border."'
- A ja pomagałem.- And I helped. - Kids, where's your father?
- Bo pomagałem je wstawiać.- I helped to set 'em in.
- Hej, ja pomagałem!I found it. hey, i helped!
- Ja pomagałem.- I helped.
- Sam pomagałeś je ustanowić.- You helped set it up.
300 lat temu, pomagałeś zbudować zaścianek karny w coś.300 years ago, you helped build a backwater penal colony into something.
A po Florydzie, jak mi pomagałeś... to też część planu?And after florida,when you helped me with all of that stuff, was that all a part of the setup,too?
A ty mu pomagałeś...And you helped him.
Ale jak zniknę, pomyślą, że mi pomagałeś.But when I'm gone, they'll think you helped me escape.
"Kiedy to robiłam, Karna i cały jej sabat pomagał mi.""And when I gave birth, Karna and all her coven helped me."
"Pan Vole pomagał pani French w jej finansach, w szczególności przy zwrocie nadpłaconych podatków.""Mr Vole helped Mrs French with her business affairs, particularly her income tax returns."
- Chyba, że ktoś mu pomagał.- Maybe he was helped.
- I jeszcze ktoś ci pomagał.- And so is whoever helped you.
- Kto Ci pomagał? Wolałbym nie mówić.- Who helped you trash can Trevor?
/Codziennie... /pomagaliśmy zwyciężać aliantom, /ale nikt o tym nie wiedział.Every day we helped the Allies to victories and nobody knew.
Byliśmy bohaterami, chroniliśmy słabych...i pomagaliśmy bezbronnym.We protected the weak, and we helped the helpless. I know a little something about that.
Dlatego trzymaliśmy cię na farmie i pomagaliśmy ci w twoim korespondecyjnym przewodzie doktorskim na temat badań nad rodeo.That's why we kept you on the farm and helped you get your online doctorate in rodeo studies.
Dzięki za odwrócenie uwagi taty, gdy pomagaliśmy Abrze przebrać się w burkę.Thanks for distracting my dad While we helped abra get back in her burka.
Dziś wieczorem jest przyjęcie w MSZ, pomagaliśmy je przygotować.There's a party tonight at the Foreign Office, and we've helped arrange it.
- Może myśli, że pomagaliście Tomowi.- Maybe he thinks you all helped Tom.
- Nie, wy tylko pomagaliście. Możecie mnie wprowadzić?No, you just helped.
Nie pomagaliście Koloniom, trzymaliście tylko swych oprawców u włądzy!You haven't helped the Colonies, you've just kept the enforcers in power!
- Bo już nam pomagali w przeszłości.Because, despite your skepticism, they have helped the FDLE in the past.
/A niektórzy pomagali sobie sami.And some helped themselves.
/Mówiliście, że Strażnicy wam pomagali./You say the Guardians have helped you.
/Żeby ukryć fakt, /iż pomagali Jumie w przeprowadzeniu /ataków terrorystycznych.To cover up the fact that they helped Juma stage the terrorist attacks today.
@JAMGAL2010: #1yr (rok) temu …. straszliwa tragedia wytrząsnęła życie z ludzi na #Haiti #remember http://bit.ly/bvYqP8 @chadcat: za tych, którzy stracili życie, za tych, którzy ucierpieli i nadal cierpią i za tych wszystkich, którzy pomagali #remember #Haiti@JAMGAL2010: #1yr ago today.... a horrible tragedy shook the lives of the people of #Haiti #remember http://bit.ly/bvYqP8 @chadcat: to all those that lost their lives, to all those that were affected and still are, and to all those that helped #remember #Haiti
O: Zasadniczo projekt ma na celu zapewnić internetowe środowisko, gdzie ludzie pomagaliby sobie pokonywać problemy związane z tłumaczeniem idiomów, będącym być może jednym z największych wyzwań tłumaczenia.A: Well, basically the idea is to provide a web environment where people would help each other to cope with the translation of idioms, maybe one of the toughest challenges in translation.
"Na miejscu zdarzenia kilku kierowców pomagało ofiarom."On the scene, several drivers helped tend the victims.
'A to nie pomagało w robieniu młyna.''And things really weren't helped by the scrums.'
(To nie to samo jak mieć własną córkę , ale to pomagało.)What is that? It's not the same as having your own daughter there, but it helped. - There's a swan.
- Byłem bardzo zdrowy, bardzo silny. To mi pomagało w obozie, bo nawet jeśli ktoś był młody, ale był takim maminsynkiem, nie miał szans."I was very healthy, very strong and this helped me in the camp because even if someone was young, if he was a mummy's boy, he had no chance.
- Tak do tego stopnia, że pomagało mi to utrzymać swoje mniemanie o sobie.- Yes, to the degree that it has helped me maintain my self-image.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'help':

None found.
Learning languages?