Pokazywać (to show) conjugation

Polish
93 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pokazuję
I show
pokazujesz
you show
pokazuje
he/she/it shows
pokazujemy
we show
pokazujecie
you all show
pokazują
they show
Imperfective future tense
będę pokazywać
I will show
będziesz pokazywać
you will show
będzie pokazywać
he/she/it will show
będziemy pokazywać
we will show
będziecie pokazywać
you all will show
będą pokazywać
they will show
Imperative
-
pokazuj
you show!
niech pokazuje
let him/her/it show
pokazujmy
let's show
pokazujcie
you all show
niech pokazują
let them show
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pokazywałam
I showed
pokazywałaś
you showed
pokazywała
she showed
pokazywałyśmy
we showed
pokazywałyście
you all showed
pokazywały
they showed
Future feminine tense
będę pokazywała
I will show
będziesz pokazywała
you will show
będzie pokazywała
she will show
będziemy pokazywały
we will show
będziecie pokazywały
you all will show
będą pokazywały
they will show
Conditional feminine tense
pokazywałabym
I would show
pokazywałabyś
you would show
pokazywałaby
she would show
pokazywałybyśmy
we would show
pokazywałybyście
you all would show
pokazywałyby
they would show
Conditional perfective feminine tense
pokazywałabym była
I would have shown
pokazywałabyś była
you would have shown
pokazywałaby była
she would have shown
pokazywałybyśmy były
we would have shown
pokazywałybyście były
you all would have shown
pokazywałyby były
they would have shown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pokazywałem
I showed
pokazywałeś
you showed
pokazywał
he showed
pokazywaliśmy
we showed
pokazywaliście
you all showed
pokazywali
they showed
Future masculine tense
będę pokazywał
I will show
będziesz pokazywał
you will show
będzie pokazywał
he will show
będziemy pokazywali
we will show
będziecie pokazywali
you all will show
będą pokazywali
they will show
Conditional masculine tense
pokazywałbym
I would show
pokazywałbyś
you would show
pokazywałby
he would show
pokazywalibyśmy
we would show
pokazywalibyście
you all would show
pokazywaliby
they would show
Conditional perfective masculine tense
pokazywałbym był
I would have shown
pokazywałbyś był
you would have shown
pokazywałby był
he would have shown
pokazywalibyśmy byli
we would have shown
pokazywalibyście byli
you all would have shown
pokazywaliby byli
they would have shown
Impersonal
pokazywano by
there would be shown
pokazywano by
there would be shown

Examples of pokazywać

Example in PolishTranslation in English
" nie musimy mu pokazywać jakichś śmierdzących odznak. Znalazłem złoto!" (Tekst z filmu:'"We don't have to show him no stinking badges.
"Postanowiłam więc nie pokazywać mu twojego listu."So I've decided not to show him your letter.
"Potem się rozpłakałem, ale starałem się tego nie pokazywać."Then I cried, but I tried not to show.
"Whoa, chcę pokazywać moje ciało""Whoa, I want to show my body"
"dobrze, bo to oznacza, że nie będę musiał ci pokazywać co jest w tym pudełku." Więc nie możesz tego otworzyć."good, because that means I don't have to show you What's inside that box." well, you can't open this.
"Eksperyment na Yale pokazuję wiele rozpaczy i okrucieństwa, ale nie został przerwany."Uh... "Yale experiment shows many distraught over cruelty but did not stop."
"Właśnie ci go pokazuję, człowieka zbierającego własne myśli.They're trying to be objective: "I'm just showing you this, man, make up your own mind. I'm telling you right now, this is what went down.
- Dziś pokazuję ludziom dom!On the day that I'm showing the place? Are you serious?
- Już pokazuję.- Let me show you, ma'am.
"Ta-da" mówisz, gdy się odwracasz albo gdy magik przecina piękną kobietę na pół, a nie, gdy pokazujesz, gdzie spocznie twoje ciało.Ta-da. "Ta-da" is when you do a flip or where the magician cuts the pretty lady in half, not when you show someone where you want to shove their dead body.
* Wtedy ty pokazujesz swoje małe światło ** Then you show your little light *
- Co teraz pokazujesz?- What are you showing now, Dr,?
- Coś wam powiem. Nie pokazujesz, że klient tego nie zrobił, skoro możesz wskazać kogoś, kto to zrobił.You don't just show that your client didn't do it when you can point to someone who did.
- Czemu mi to pokazujesz? - Bo wierzę, że grozi ci niebezpieczeństwo.Why are you showing me this ?
" To jest mapa, która pokazuje, gdzie znajdują się góry, drogi i rzeki.""This is a map which shows where the mountains, paths and rivers are."
", gdy ktoś pokazuje siebie, im wierzyć.""when someone shows you themselves, believe them."
"Kandydat pokazuje charakter w obliczu kryzysu"."Candidate shows character in face of crisis."
"Każdy... kto pokazuje pogardęho dla sędziego lub księdza zostaje skazany na śmierć.""Anyone... who shows contempt for the judge or for the priest shall be put to death."
"Matka - grizzly w czasie kandydowania w Illinois pokazuje pazury.""Grizzly mom in Illinois race shows claws."
- Ale świat, który im pokazujemy nie jest prawdziwy.- But that world we show them isn't real.
- Cecil, mamy dwa oblicza. Swoje, i to, które pokazujemy białym.ours, and the ones that we got to show the white folks.
- My tylko pokazujemy filmy nie robimy ich.We just show these movies, we don't make them. But...
- Nie, kiedy jest nam przykro, pijemy i nie pokazujemy się.No, when we're upset, we drink and don't let it show.
- Wejście za wszystko. Panowie, pokazujemy karty.Gentlemen, showdown, please.
- Co-co-co wy mu pokazujecie?- Wh-Wh-What are you showing him?
- Czemu mi pokazujecie tych ludzi?- Why are you showing me these people?
- Dlaczego tylko wy pokazujecie się teraz?- Why did show up late?
- Nawet nie wiem, co mi pokazujecie.I don't even know what you're showing me.
- Waltera Isaacsona, mówiącą prezenterom i reporterom: 'Musicie przypominać ludziom, zawsze kiedy pokazujecie obrazy ludzi ginących w Afganistanie, musicie przypominać amerykańskim widzom, iż dzieje się to w związku z wydarzeniami 11 września'.you need to remind people anytime you show images on the screen of the people who are dying in Afghanistan, you've got to remind the American viewers that it's in the context of what happened on 9/11.
" Pierwsze zdjęcia sceny wypadku pokazują duży krater gdzie Boeing 737 roztrzaskał się na małe części. "" The first pictures of the crash scene show a large crater where the Boeing 737 broke into the small pieces. "
"Krytycy są naszymi przyjaciółmi, pokazują nam nasze błędy. ""Our critics are our friends. They show us our faults."
"pokazują jej silne wartości," "ale jej przepisy są grzesznie wyśmienite.""show her upstanding values, but her recipes are sinfully delicious."
#Lepiej mnie kochaj kiedy moje korzenie pokazują ...# #... albo spakuję się i odejdę.##You better love me when my roots are showin'..# #..or I'II pack up my boots, be goin'.#
'68 Charger Bobby'ego S posiada elektronicznych E-Z pass, i nagrania pokazują, że Charger jechał do Yonkers przez most George Washington koło 10:00.Bobby S's '68 Charger has an electronic E-Z pass, and records show the Charger drove to Yonkers via the George Washington Bridge around 10:00 AM.
"Nie pokazuj tego tutaj...""Don't show it here.."
"Nie pokazuj!"Don't show me!
*Nie pokazuj mi żadnych snów..Don't show any dreams to these eyes..
- I nie pokazuj mamie!Don't show it to Mama!
- Mów, nie pokazuj.Tell -- don't show.
"Jeśli kiedykolwiek byłbym w stanie wegetatywnym... i byłbym sztucznie podtrzymywany przy życiu... proszę... na miłość boską - nigdy nie pokazujcie mnie w takim stanie w telewizji!"Well, what does it say? If I should ever be in a vegetative state and kept alive on life support, please... for the love of God, don't ever show me in that condition on national television.
- Oczywiście, ale nikomu tego nie pokazujcie.But don't show this to anyone.
Dobra, nie pokazujcie mi nic.Fine. Don't show me anything.
Niczego mu nie pokazujcie.Don't show him anything.
Nie pokazujcie go nikomuDon't show that to anyone. Yeah.
- Byliśmy 10 minut wcześniej, i pokazywałam mojemu bratu Instytut Psychologii, gdzie uczęszczam na wykłady.- Yes, we were there 10 minutes early, so I showed my brother around at the psychology department. I often have classes on the 2nd floor.
- Fakt. Nie pokazywałam wam tego?Wait, haven't I ever showed you this?
- Już ci pokazywałam.I already showed it to you.
- Tak. Zrobimy to dokładnie tak, jak ci pokazywałam.we're going to do this just the way I showed you.
Chciał się dobierać do mnie, jak pokazywałam mu dom.He tried to put his hands on me when I showed him our house.
Bo nie do tego materiału, co mi pokazywałaś w zeszłym tygodniu.Wait, what do these match? Not that fabric you showed me last week.
Bo żartowałaś z niego za każdym razem, gdy go komuś pokazywałaś.'cause I seem to remember you making a joke about it every single time you showed it to somebody.
Dom, który mi pokazywałaś.The house you showed me earlier.
Evan nosił przy sobie smycz z identyfikatorem i zdjęciem, które mi pokazywałaś.Evan was wearing a, uh, lanyard with an ID in it in the photo - that you showed me.
Nigdy mi tego nie pokazywałaś.You've never showed me.
Bez względu na to, co robiliśmy, nasz powierzchowność pokazywała dokładnie... co gniło w środku.No matter what we did, our outsides showed exactly... What was rotting on the inside.
Cóż, moja żona podawała alkohol i pokazywała tyłek grzesznikom.Well, my wife served alcohol and showed her ass to sinners...
Dokładnie to samo mówiła o tych beznadziejnych, które pokazywała nam wczoraj!That's what she said about all the wrong ones she showed us yesterday!
Kiedy pokazywałyśmy siłę, byłyśmy podejrzane za nie bycie słabymiWhen we showed strength, we were suspect as not being weak enough.
czyż to nie interesujące, że trener Mclntire znał całą choreografię do naszych układów mimo, że nie pokazywałyśmy mu ich?Wasn't it interesting that Coach Mclntire knew all the choreography to our routines even though we never showed him?
Aby poprzeć to twierdzenie, wyżej wspomniany importer przedstawił informacje na temat wyników testowania, które rzekomo pokazywały różnice w jakości pomiędzy granulowanym PTFE produkowanym przez producentów wspólnotowych a granulowanym PTFE poddanym obróbce wtórnej, przywożonym z Rosji.In order to substantiate this claim, the abovementioned importer submitted information on testing results which allegedly showed quality differences between granular PTFE produced by Community producers and post-treated granular PTFE imported from Russia.
Dane liczbowe zawarte w kwestionariuszu przedstawione były w sposób zagregowany i pokazywały, że fosfor biały reprezentował od poniżej 5 % do ok. 30 % kosztu produktów finalnych.The figures provided in the questionnaire were reported on an aggregated basis and showed that white phosphorus represented from under 5 % to approximately 30 % of the cost of the finished products.
Dane pochodzące od jedynego współpracującego producenta chińskiego pokazywały, że jego ceny sprzedaży na rynek wewnętrzny są dosyć niskie.Data from the sole cooperating Chinese producer showed that its domestic sales prices are relatively low.
Dawał słodycze wszystkim dzieciakom, które pokazywały dobre oceny w dzienniczku.He'd give out candy to any kid who came in and showed him a good report card.
Filmy pokazywały również jak odpowiedzialni obywatele mogą sami monitorować prasę.The films also showed how the responsible citizens could monitor the press themselves.
Nie jestem pewna, czy pokazywałabym te zdjęcia z synem bez ubrania.I'm not sure I would show... these photos of him without clothes on.
- Pamiętasz jak ci je pokazywałem?You remember I showed them to you?
- Pamiętasz to co ci pokazywałem? - O tak.- That thing I showed ya?
- Trzymaj go za skrzela tak jak ci pokazywałem.- Hold him by the gills like I showed you.
/Umocuj to tam, tak jak /ci pokazywałem na pieskach.Force that thing in there. Just like I showed you with those puppets.
A teraz rzuć tak, jak ci pokazywałem.Okay, son, wind it up tight like I showed you.
"Moje ujęcia." Sam mi pokazywałeś."My Snaps." You showed it to me.
Czy rybka, którą nam pokazywałeś, była prawdziwa?That fish you showed us, was it real?
Czy to ta deska, którą pokazywałeś mi w zeszłym tygodniu?Damn, dude, is that the board that you showed me last week?
Dobra, tylko to, co mi pokazywałeś.All right, Millman. Just the routine you showed me.
Jeśli się nie pokazywałeś i pomagałeś tylu rannymHen. figures If you hadn't showed up and saved so many injured Sakura-chan said she and the others would have really had their hands full.
- Była martwa. Tricorder pokazywał...The tricorder showed...
- Nick mi je pokazywał.Nick showed them to me.
- Ten z tym zdjęciem, które pokazywał mi pan któregoś dnia?- The wallet with the photo you showed me the other day? - Yes.
Adrien pokazywał mu Paryż.Adrien showed him round Paris.
A potem pokazywaliśmy go... naszym przyjaciołom, setkom przyjaciół, każdemu z osobna.And then showed them to... our friends, hundreds of them, all identical.
Tak jak innym ludziom, których wcześniej pokazywaliśmy.Just like they did it to those other people that we showed you before.
W tym przypadku pokazywaliśmy panu Basowi zdjęcia ludzi przeróżnych ras i mierzyliśmy reakcję w części mózgu odpowiedzialnej za strach.In this case, we showed Mr Bass pictures of people from various races, and then we measured the response in the part of his brain that controls fear.
Chłopaki, dwa tygodnie temu pokazywaliście mi łódź, tak?Two weeks ago, you guys showed me some boat, right?
Poznaję klamrę od paska. Była taka w zgłoszeniu, które pokazywaliście.I recognize that belt buckle from one of the missing persons reports you guys showed us.
- Nigdy nie pokazywali ci naboi w magazynku?Never showed you the bullets in the magazine?
- W wiadomościach, w których pokazywali Parkes.On the news they showed Parkes. They show the dish?
Cały czas to pokazywali.They showed that, like, all the time.
Gdy pokazywali nasz sektor na telebimie, chwycił mnie i pocałował w usta.They showed our section on the Jumbotron, and he leaned over and kissed me, right on the mouth.
Działania krajów rozwijających się powinny zostać odnotowane w międzynarodowym systemie rejestracyjnym, który pokazywałby korzyści wynikające z ograniczenia emisji.Developing country actions should be entered in an international registry which would show the benefits in terms of emissions mitigation.
Guz był gorszy, niż pokazywało to prześwietlenie.The tumor was worse Than the imaging originally showed.
No, nagranie z pterodaktylem trzy razy pokazywało się na torrentach zanim mogłem zniszczyć je na dobre.Yeah, I mean, that pterodactyl video showed up three times on torrent sites before I was able to corrupt it for good.
Ostatnim razem, gdy oglądałem zawartość jednego z nich, pokazywało pozycję statków w galaktyce.Last time I saw one of these, it showed a galactic positioning system for ships.
Tak, ale podczas operacji jego serce pokazywało nieprawidłowy rytm.He does, but during surgery, his heart showed an abnormal rhythm.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'show':

None found.
Learning languages?