Podziwiać (to admire) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podziwiam
I admire
podziwiasz
you admire
podziwia
he/she/it admires
podziwiamy
we admire
podziwiacie
you all admire
podziwiają
they admire
Imperfective future tense
będę podziwiać
I will admire
będziesz podziwiać
you will admire
będzie podziwiać
he/she/it will admire
będziemy podziwiać
we will admire
będziecie podziwiać
you all will admire
będą podziwiać
they will admire
Imperative
-
podziwiaj
you admire!
niech podziwia
let him/her/it admire
podziwiajmy
let's admire
podziwiajcie
you all admire
niech podziwiają
let them admire
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podziwiałam
I admired
podziwiałaś
you admired
podziwiała
she admired
podziwiałyśmy
we admired
podziwiałyście
you all admired
podziwiały
they admired
Future feminine tense
będę podziwiała
I will admire
będziesz podziwiała
you will admire
będzie podziwiała
she will admire
będziemy podziwiały
we will admire
będziecie podziwiały
you all will admire
będą podziwiały
they will admire
Conditional feminine tense
podziwiałabym
I would admire
podziwiałabyś
you would admire
podziwiałaby
she would admire
podziwiałybyśmy
we would admire
podziwiałybyście
you all would admire
podziwiałyby
they would admire
Conditional perfective feminine tense
podziwiałabym była
I would have admired
podziwiałabyś była
you would have admired
podziwiałaby była
she would have admired
podziwiałybyśmy były
we would have admired
podziwiałybyście były
you all would have admired
podziwiałyby były
they would have admired
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podziwiałem
I admired
podziwiałeś
you admired
podziwiał
he admired
podziwialiśmy
we admired
podziwialiście
you all admired
podziwiali
they admired
Future masculine tense
będę podziwiał
I will admire
będziesz podziwiał
you will admire
będzie podziwiał
he will admire
będziemy podziwiali
we will admire
będziecie podziwiali
you all will admire
będą podziwiali
they will admire
Conditional masculine tense
podziwiałbym
I would admire
podziwiałbyś
you would admire
podziwiałby
he would admire
podziwialibyśmy
we would admire
podziwialibyście
you all would admire
podziwialiby
they would admire
Conditional perfective masculine tense
podziwiałbym był
I would have admired
podziwiałbyś był
you would have admired
podziwiałby był
he would have admired
podziwialibyśmy byli
we would have admired
podziwialibyście byli
you all would have admired
podziwialiby byli
they would have admired
Impersonal
podziwiano by
there would be admired
podziwiano by
there would be admired

Examples of podziwiać

Example in PolishTranslation in English
- Chcę cię podziwiać. - Nie.- I want to admire you.
- Chcę cię podziwiać.- I want to admire you.
- Nie żeby podziwiać widoki.Not to admire the landscape.
- Trzeba podziwiać ich odwagę.You have to admire their fearlessness, huh?
- Wyszedłem na balkon. Poszedłem podziwiać widok.I went out on the balcony to admire the Lord's handiwork.
"Drogi Panie Aydin, chciałam Panu powiedzieć, że bardzo podziwiam Pana i Pańskie artykuły."Dear Mr Aydin, "I would like you to know that... "I am a great admirer of you and your articles.
"Eh, hmm... Którego dziennikarza podziwiam?" I nic." ah-um "What journalists do I admire?" And nothing.
"Jak mogę cię nie nienawidzić, kiedy zabierasz mi osobę, którą najbardziej kocham i podziwiam na tym świecie?"How can I not hate you when you steal from me "the person I most love and admire in this world?
"Larissa Antipova nadal tu jest i podziwiam ją coraz bardziej."Larissa Antipova is still here, and I admire her more and more.
"Osoba, którą podziwiam najbardziej na świecie."Who we admire most in the world and why.
- Mam trudności z uwierzeniem, że Monica Lewinsky to postać historyczna, którą najbardziej podziwiasz. (sex skandal z Billem Clintonem, prezydentem USA)- I have a hard time believing that Monica Lewinsky is the historical figure you most admire.
- Naprawdę ją podziwiasz, prawdaI met Maggie Flynn. - You really admire her, don't you?
- Nie podziwiasz.- You don't admire that.
- W końcu podziwiasz Darwina.You're a great admirer of Darwin's.
- Wciąż go podziwiasz?- What? You still admire the man?
- I podziwia pański umysł.You're- - She admires your mind.
- Mama go podziwia.- Mama admires him.
- Nikt nie podziwia cię bardziej ode mnie.- Tony, nobody admires you more than I.
A ja widzę, czemu Harry... pana podziwia. Bo to oczywiste.I can see why Harry admires... and respects you.
Ale nie mówiłem ci nigdy, jak bardzo cię podziwia.But I never told you how much he admires you.
"Dlatego właśnie podziwiamy tego artystę od charakteryzacji, Ricka Bakera,"That is why we admire makeup artist and creature creator Rick Baker
"Osobą, którą podziwiamy najbardziej na świecie, jest spec od charakteryzacji"The person we admire most in the world is makeup artist
- Cóż, podziwiamy twoje oddanie dla zasad, Regina, ale jesteś nierozsądna.- John: Well, we admire your commitment to your principles, Regina, but you're being unreasonable.
- Od lat podziwiamy pańską pracę. - Naprawdę.-We've admired your work for years.
- Wszyscy znamy i podziwiamy Helen.- We all know and admire Helen Sinclair.
A czasami powinno się mówić ludziom, co się w nich kocha jak coś w czym są naprawdę dobrzy albo o cechach, które w nich podziwiacie, i, nie wiem, po prostu wykonałaś kawał dobrej roboty.And sometimes you should tell people the things that you love about them, like something they're really great at or a quality they have that you admire, and, I don't know, you did a really good job.
Chcę żebyście napisali esej na trzy strony o postaci historycznej albo religijnej, którą najbardziej podziwiacie,I want you to write me a three-page essay on the historical or religious figure who you most admire.
Coś interesującego lub pięknego, przy czym oboje możecie udawać, że to podziwiacie przez 5 minut, zanim przejdziecie dalej.Some item of interest or beauty you can both pretend to admire for five minutes before she hops on your disco stick.
Czy usypiacie i porywacie każdego, kogo pracę podziwiacie?Do you drug and kidnap everyone whose work you admire?
Więc, jakie cechy podziwiacie u Angeliny Jolie?So, what qualities do you guys admire about Angelina Jolie?
"Dobrze wyglądam, przyjaciele mnie podziwiają".I look good, my classmates will admire me.
"Kodeks honorowy" Lutanie, jesteśmy świadomi osiągnięć waszej cywilizacji i niesamowitego podobieństwa do starożytnej ziemskiej kultury, którą wszyscy podziwiają.Lutan, we are aware of many of your planet's achievements, and its unique similarity to an ancient Earth culture we all admire.
/Świetne rzeczy, które inni podziwiają./* Vanderbilt might admire *
A gdy ludzie na nie patrzą, podziwiają je? Podziwiają mikroskopijny kawałek mojego tyłka.And that when people look at them and admire them... they'd be admiring a microscopic fraction of... my physicality.
A kiedy chodzą, ich chód sprawia, że panie odwracają się do okien i podziwiają.And when they walk, that walk makes ladies turn to their window and admire.
- Dobrze, podziwiaj ją, prałacie.- Well, admire her Monsignor,
- Nie podziwiaj mnie w ten sposób.- Well, don't admire me like that.
- Tylko podziwiaj.Just admire.
Nie podziwiaj ludzi za bardzo.Well, don't admire people too much.
Nie stój tak i nie podziwiaj swojej pracy.Don't stand there and admire your work.
Klasa, proszę przestać malować i podziwiajcie obraz Juliet.Yes, I would. Class, everyone, please stop and admire Juliet's painting.
"Mimo jej dziwacznego, różowego koloru włosów, zawsze podziwiałam Suzy za jej świetny gust""Despite her freakish pink hair dye, I have always admired Suzy for her great sense of style."
"Nie znamy jej dobrze, ale zawsze ją podziwiałam i myślę, że byłaby dla niego idealna".We don't know her very well, but I've always admired her, and I think she'd be perfect for your dad.
/Moje prochy zostały rozsypane na trawie, /po której kiedyś chodziłam... /pod drzewami, /które kiedyś dawały mi cień... /na różach, /które kiedyś podziwiałam... /i obok płotów, /przy których kiedyś plotkowałam.My ashes were spread over grass I had once walked on... beneath trees that had once given me shade... on top of roses I once admired... and beside fences I once gossiped over.
/Pamiętasz te piękne kolczyki, /które podziwiałam wcześniej u księżniczki?Remember those pretty earrings I admired on the princess earlier?
A ja ich tak podziwiałam!And I admired them so much!
Czy nie jest prawdą, że podziwiałaś go?Isn't it true that you admired him?
Pamiętasz ten naszyjnik, który tak podziwiałaś na Regent Street?Remember that necklace you admired in the shop window in Regent Street? It's yours.
To są sprawy, z powodu których dawniej mnie podziwiałaś, nie rozumiejąc co dokładnie robię.You always admired my work... even without understanding it.
Widziałam Cię na scenie z legendą, z kobietą którą podziwiałaś odkąd byłaś małą dziewczynką i...I saw you up on that stage tonight with the legend, with the woman that you've admired since you were a little girl, and...
Wzorowałaś się na tym, co w nim podziwiałaś.You patterned your life after the things that you admired about him.
Dla nich jestem tylko pisarzem, którego podziwiała Kay Connel.To them, I'm a writer that Kay admired.
Hannah zawsze przypomina nam, jak bardzo podziwiała Ciebie, żołnierza.Hannah always says she admired you as a soldier.
Lordzie Liu, moja młodsza siostra zawsze podziwiała wielkich mężów.Lord Liu, my younger sister, has always admired great gentlemen
Ludźmi, których podziwiała, kochała...People she looked up to, loved, admired...
Miałam przyjaciółkę, która was podziwiała.I had a friend who admired the Centaurs.
Wątpię czy kiedykolwiek cię podziwiały Bob.Well, I doubt they ever admired you, Bob.
I myślę, że podziwiałaby naszego ducha, wiecie?And I think that she would admire our spirit, right?
- Również od dawna cię podziwiałem.I've long admired you as well.
/Na swój sposób /podziwiałem wtedy Lyna.In a funny kind of way I admired Lyn then.
/Zawsze podziwiałem /oddanie Peny wobec informatorów, /ale, prawdę powiedziawszy, /Barry Seal nim nie był.I always admired Peña's commitment to informants, but frankly, Barry Seal wasn't an informant.
A gdy cały kurz opadł, a opieka była przyznana, jedyny facet, którego podziwiałem, podkreślam, podziwiałem, to prawnik odjeżdżający z sali rozpraw w świetnym garniturze i błękitnym Mercedesie SLK.And after all the dust and custody was settled, the guy I really admired- not liked, admired... was the lawyer leaving the courthouse in the great-looking suit and a sky blue Mercedes SLK.
Ale podziwiałem jej odwagę.But I admired her courage.
/Zapamiętałam jak bardzo /podziwiałeś moje.And I remembered how much you admired mine.
A ty podziwiałeś jego zachowanie?TEYLA : And you greatly admired this behavior ?
Gunther pamiętasz ten cyfrowy zegarek, który podziwiałeś tak bardzo w jego mieszkaniu.Gunther remembered the digital clock you admired so much in his home.
Który jest Naczelnym Wodzem, którego podziwiałeś i byłeś mu posłuszny.Who is still the supreme commander you once obeyed and admired.
Myślę tylko, że, wiesz... skoncentruj się na tym, wiesz, że darzysz ją bardzo, bardzo głębokim szacunkiem, że jest osobą, którą zawsze podziwiałeś.I just think that, you know... just concentrate on the fact that, you know, you have very, very high feelings of esteem for her, that she's somebody whom you've always admired.
- O nas? Naprawdę was podziwiał.- He really admired both of you.
- ale podziwiał jej suknię.But he admired her dress.
A Braxton tak cię podziwiał.Clearly you're a man who knows how to lie. You fooled your wife. Braxton here actually admired you.
Al, cofnijmy się w czasie, każdy w moim wieku wiedział o Sądzie Najwyższym i podziwiał go ze względu na jedną rzecz.- Al, look, back in the day, Every kid my age knew about the supreme court And admired it because of one thing.
Ale podziwiał ich, tak myślę, za namiętność i zaangażowanie, i lojalność.But he admired, I think like passion and commitment and loyalty.
"czytaliśmy i podziwialiśmy starych chińskich poetów."read and admired the old Chinese poets.
-Tak, ale podziwialiśmy w niej, er.. -xxxxxxxxx... Dokładnie!Yes, but we admired its erm... (Gibberish)
Bardzo ją lubiliśmy, podziwialiśmy jej pracę dla dzieci, dla ludzi z AIDS... Gdy byłem na spacerze, jeden z ludzi powiedział, że widział wielkiego jelenia.We liked her very much... we admired her work for children... for people with AIDS, for the cause of ending the scour of landmines...
Dawniej cię podziwialiśmy.In the old days, we admired you.
Jako reżyser myślę, że to co wszyscy podziwialiśmy najbardziej, było to, że każda z tych wizji była tak wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.I think, as a director I think that what we all admired the most was that it was a single vision. It was one man's vision, and no one interfered with that vision.
Sądziłem, że się przyjaźnicie, że podziwialiście swoją pracę i...I thought the two of you were friends, that you admired each other's work and... I don't know the Hollow Man.
- Mówicie, jakbyście go podziwiali.You two talk as though he's to be admired.
/Mężczyźni podziwiali ją.Men admired her.
10 kobiet w togach i 5 mężczyzn którzy podziwiali ich piękno.10 women in formal gowns and 5 men who admired their beauty.
Blog publikuje zdjęcia stypy i pogrzebu, gdzie ukazane są wybuchy sympatii ludzi, którzy go znali, i tych, którzy po prostu podziwiali jego dorobek.The blog publishes pictures of the wake and funeral that show the outpouring of sympathy from those that knew him well, and those that simply admired his work.
Dla Anglików Doc był wrogiem, ale dla afrykanerskich władz więzienia stanowił uosobienie niemieckiej kultury, którą podziwiali.While the English saw doc as the enemy, the Afrikaner prison authorities saw him as the perfect example of German culture, something they admired.
Sędzia podziwiałby moją powściągliwość.The judge would admire my restraint.
Są też inne zapiski, świadczące o tym, że miasto York szczerze podziwiało Ryszarda.And there are other records which proved that the city of York genuinely admired Richard.
Wielu go podziwiało za panowanie nad maszyną w czasie jazdy...Many admired him for the control he had over the machine he drove...

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'admire':

None found.
Learning languages?