Podgrzewać (to heat) conjugation

Polish
30 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
podgrzewam
I heat
podgrzewasz
you heat
podgrzewa
he/she/it heats
podgrzewamy
we heat
podgrzewacie
you all heat
podgrzewają
they heat
Imperfective future tense
będę podgrzewać
I will heat
będziesz podgrzewać
you will heat
będzie podgrzewać
he/she/it will heat
będziemy podgrzewać
we will heat
będziecie podgrzewać
you all will heat
będą podgrzewać
they will heat
Imperative
-
podgrzewaj
you heat!
niech podgrzewa
let him/her/it heat
podgrzewajmy
let's heat
podgrzewajcie
you all heat
niech podgrzewają
let them heat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podgrzewałam
I heated
podgrzewałaś
you heated
podgrzewała
she heated
podgrzewałyśmy
we heated
podgrzewałyście
you all heated
podgrzewały
they heated
Future feminine tense
będę podgrzewała
I will heat
będziesz podgrzewała
you will heat
będzie podgrzewała
she will heat
będziemy podgrzewały
we will heat
będziecie podgrzewały
you all will heat
będą podgrzewały
they will heat
Conditional feminine tense
podgrzewałabym
I would heat
podgrzewałabyś
you would heat
podgrzewałaby
she would heat
podgrzewałybyśmy
we would heat
podgrzewałybyście
you all would heat
podgrzewałyby
they would heat
Conditional perfective feminine tense
podgrzewałabym była
I would have heated
podgrzewałabyś była
you would have heated
podgrzewałaby była
she would have heated
podgrzewałybyśmy były
we would have heated
podgrzewałybyście były
you all would have heated
podgrzewałyby były
they would have heated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podgrzewałem
I heated
podgrzewałeś
you heated
podgrzewał
he heated
podgrzewaliśmy
we heated
podgrzewaliście
you all heated
podgrzewali
they heated
Future masculine tense
będę podgrzewał
I will heat
będziesz podgrzewał
you will heat
będzie podgrzewał
he will heat
będziemy podgrzewali
we will heat
będziecie podgrzewali
you all will heat
będą podgrzewali
they will heat
Conditional masculine tense
podgrzewałbym
I would heat
podgrzewałbyś
you would heat
podgrzewałby
he would heat
podgrzewalibyśmy
we would heat
podgrzewalibyście
you all would heat
podgrzewaliby
they would heat
Conditional perfective masculine tense
podgrzewałbym był
I would have heated
podgrzewałbyś był
you would have heated
podgrzewałby był
he would have heated
podgrzewalibyśmy byli
we would have heated
podgrzewalibyście byli
you all would have heated
podgrzewaliby byli
they would have heated
Impersonal
podgrzewano by
there would be heated
podgrzewano by
there would be heated

Examples of podgrzewać

Example in PolishTranslation in English
Jak długo podgrzewać?How long is it supposed to heat?
Kiedyś trzeba było podgrzewać żelazko na kuchence.Remember when you had to heat an iron on the stove?
Ktokolwiek wykonał ten miecz musiał go podgrzewać do temp plastyczności a potem zagiąć i kuć go młotem.So whoever made it had to heat the steel to make it malleable,then fold and hammer it.
Nie trzeba ich podgrzewać.You don't have to heat them up.
Mleko podgrzewam przez 40 sekund....heatedfor40secondsat50percent .
Smażę frytki i podgrzewam parówki.The potatoes are frying and I'm heating up hot dogs.
Vlaartark może być tchórzo-dupną pizdą, ale to ja podgrzewam atmosferę!Vlaartark may be a chicken-ass pussbag, but I bring the heat!
Czy ty to kiedykolwiek podgrzewasz?Ooh. Do you ever heat that stuff?
Otwierasz puszkę, podgrzewasz zawartość, potem wlewasz ją do talerza.You open a can, you heat it, then you pour it in a bowl. Thank you. -I'm so sorry.
Ty utknąłeś z nim i podgrzewasz...And you're stuck here with this guy, reheating...
A to podgrzewa wnętrze, co oznacza większy wiatrak.Which heats up the innards, which means a bigger heat sink.
Nawet podgrzewa ci siedzenie.It even heats the undercarriage.
Przepływający prąd podgrzewa go, a wtedy polimer przypomina sobie swój kształt.The electrical current heats it up. And then the polymer remembers its shape.
Bierzemy ropę naftową, którą podgrzewamy do 760 stopni Celsjusza, następnie wrze w kwasie siarkowym, a potem destylujemy ją pod ogromnym ciśnieniem.We take petroleum, we heat it up to about 1400 degrees Fahrenheit and we bubble it in sulfuric acid and then we pull it out under enormous pressures.
Lepsza wentylacja, gdy podgrzewamy fosfor.It's better ventilation for when we heat the phosphorous.
Nie podgrzewamy glykolu oszczędzając wodę i moc, to mu nie pomaga.We quit heating' the glycol to save water and power, so that's not helping.
Pompujemy krew z kpt. Weavera do tej komory, gdzie podgrzewamy ją do 40°C, co teoretycznie powinno zabić to, co jest w jego układzie krwionośnym.We pump blood out of Captain Weaver into this chamber where we heat it up to 105 degrees Fahrenheit which, in theory, should kill whatever it is that's in the captain's bloodstream.
Tak podgrzewamy nasze baseny.It's what we do. It's how we heat our pools.
A wy podgrzewacie.Comes in a box. You heat it up.
/Jak wiemy, morskie smoki /gromadzą wodę i podgrzewają ją /w swoich ogromnych, /kociołkowatych żołądkach.As we now know, that sea dragon build itself up with a water and heat it in its giant cauldron-like stomach.
Co sprawia, że molekuły się podgrzewają?What causes molecules to heat up?
Dzieciaki podgrzewają nóż... i odcinają plastikowe zabezpieczenia z ubrań.Kids will heat that knife up,cut the plastic ink tags off of stolen clothing.
Fale EMP podgrzewają temperaturę ciała do śmiertelnego poziomu poprzez podgrzewanie wody w komórkach, czyli zabijania każdej komórki w ciele.EMP waves raise body temperature to a lethal level by heating the water in the creature's cells, thereby killing every cell in its body.
Kiedy sygnał elektryczny z układu czujników pojazdu silnikowego uruchamia zapłonnik, rozpoczyna się proces, podczas którego spala się pirotechniczny generator i w wyniku tego podgrzewają się gazy tworząc wysokie ciśnienie.When an electrical signal from a motor vehicle sensor system activates the igniter, a process starts during which the pyrotechnic generant burns and as a result, the gases are heated creating a high pressure.
Wash, podgrzewaj Serenity.Wash, you heat up Serenity.
Dodajcie 20 ml kwasu siarkowego do swojej zlewki i podgrzewajcie, aż się zagotuje.Then you add 20 of the sulfuric acid into your beaker and heat until it's boiling.
Oliwa z oliwek ma niski moment spalania, więc nie podgrzewajcie jej za bardzo.Olive oil does have a low smoke point, so keep that heat low, and keep it fraiche.
Trzy razy podgrzewałam jedzenie,Amit...The food has been heated thrice, Amit...
Musiały zostać, kiedy podgrzewałem jedzenie na lunch.Must've been when I heated up those slices for lunch.
Śmiertelne promieniowanie podgrzewało zakwaszone oceany.Deadly radiation heated acidic oceans.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'heat':

None found.
Learning languages?