Osiąść (to settle) conjugation

Polish
43 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
osiądę
I will settle
osiądziesz
you will settle
osiądzie
he will settle
osiądziemy
we will settle
osiądziecie
you all will settle
osiądą
they will settle
Imperative
-
osiądź
you settle!
niech osiądzie
let him/her/it settle
osiądźmy
let's settle
osiądźcie
you all settle
niech osiądą
let them settle
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
osiadłam
I settled
osiadłaś
you settled
osiadła
she settled
osiadłyśmy
we settled
osiadłyście
you all settled
osiadły
they settled
Future feminine tense
osiądę
I will settle
osiądziesz
you will settle
osiądzie
she will settle
osiądziemy
we will settle
osiądziecie
you all will settle
osiądą
they will settle
Conditional feminine tense
osiadłabym
I would settle
osiadłabyś
you would settle
osiadłaby
she would settle
osiadłybyśmy
we would settle
osiadłybyście
you all would settle
osiadłyby
they would settle
Conditional perfective feminine tense
osiadłabym była
I would have settled
osiadłabyś była
you would have settled
osiadłaby była
she would have settled
osiadłybyśmy były
we would have settled
osiadłybyście były
you all would have settled
osiadłyby były
they would have settled
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
osiadłem
I settled
osiadłeś
you settled
osiadł
he settled
osiedliśmy
we settled
osiedliście
you all settled
osiedli
they settled
Future masculine tense
osiądę
I will settle
osiądziesz
you will settle
osiądzie
he will settle
osiądziemy
we will settle
osiądziecie
you all will settle
osiądą
they will settle
Conditional masculine tense
osiadłbym
I would settle
osiadłbyś
you would settle
osiadłby
he would settle
osiedlibyśmy
we would settle
osiedlibyście
you all would settle
osiedliby
they would settle
Conditional perfective masculine tense
osiadłbym był
I would have settled
osiadłbyś był
you would have settled
osiadłby był
he would have settled
osiedlibyśmy byli
we would have settled
osiedlibyście byli
you all would have settled
osiedliby byli
they would have settled
Impersonal
osiądnięto by
there would be settled
osiądnięto by
there would be settled

Examples of osiąść

Example in PolishTranslation in English
- I osiąść u boku męża?Find a husband with whom to settle.
- Ma pan zamiar tam osiąść? - Tak.- Do you want to settle down there?
/Mówi, że to moja decyzja, /ale myślę, że chciałaby... /osiąść gdzieś na stałe /i mieć mnie w pobliżu.She, uh, says it's my decision, but I think she'd be happy to settle down some place and have me home for a while.
Biedny, jego pamięć nie jest taka jak powinna, ale chce osiąść i żyć uczciwie pośród nas i dlatego chcemy żeby poznał naszych sąsiadów, po kolei.Poor father, as you know, his memory is not quite as it should be, but he wishes to settle down and live sensibly among us and to that end we wish him to meet our neighbours, one by one.
Chcę osiąść w jakimś spokojnym miejscu.Hopefully find a quiet place to settle down.
*Przyjdź, przebij moje serce *i osiądź wewnątrz niego na zawsze.Come, break and settle inside me.
Jak to możliwe, że jeszcze gdzieś nie osiadłaś?How come you haven't settled down?
Kiedy nasza rodzina osiadła się tutaj, była pewna dziewczyna o imieniu Tatia.When our family first settled here, there was a girl named Tatia.
Młoda para zarabiająca mnóstwo pieniędzy, osiadła w dobrej dzielnicy.Young couple making a lot of money, settled into the Main Line.
Nie każda sytuacja ma zostać osiadła siła.Not every situation is to be settled by force.
Po wielkiej wojnie, moja rodzina osiadła w małym miasteczku w Rumunii.After the great war, my family settled in a little town in Romania.
Pozostała czwórka osiadła po wypuszczeniu w pobliżu miasta.The remaining four settled near the city after their release.
Być może potrzebuję kogoś, kto jest bardziej osiadłyMaybe l need someone who's more settled in her ways.
Południowy Krzyż i Chmury Magellana osiadły niżej i niżej na horyzoncie.The Southern Cross and Magellan Clouds settled lower and lower in the horizon.
Tak, być osiadły.So, that's settled.
Teraz kiedy wszystkie nieprzyjemności osiadły.Now that all this unpleasantness is settled,
To było 20 lat temu. I rachunek nie został osiadły.That was 20 years ago and still the bill has not been settled.
Ale cieszę się, że osiadłem tutaj, w Haplin gdzie najwyraźniej możesz stać się podejrzanym, bez poważnej przyczyny lub wyjaśnienia.But I'm happy to have settled here in Haplin, where apparently, you can be considered guilty without reasonable cause or explanation.
Byłem nowojorczykiem, ale teraz osiadłem w Paryżu.I was a New Yorker but I settled in Paris.
Dziewczynę i osiadłemA girl and settled down
Niebezpieczeństwo, które zagrażało mi w Neapolu zmusiło do wyrzeczenia się chęci powrotu a gdy znalazłem sposób, by sprzedać to co miałem osiadłem tutaj gdzie pod imieniem Anzelma, pragnąłem zapomnieć o smutkach przywoływanych w pamięci o dawnych zdarzeniach.The little security there was for my life in Naples has made me abandon the idea of returning there and having found the means of selling what I had I settled here where, under the name of Anselme, I wished to forget the sorrows of a name associated with so many and great troubles.
Odkąd tu osiadłem w pewnym stopniu mi tego brakuje.I actually kind of miss it now that I'm settled here.
Tak, to jest, gdzie osiadłeś?So, this is where you settled?
Zwolniony we wrześniu 1976 roku, osiadłeś w Gardanne i zniknąłeś z pola widzenia, aż do 5 grudnia 1982 roku, kiedy to zostałeś aresztowany, za podwójne morderstwo na panu i pani Maxence.Freed in September 1976, you settled in Gardanne, and disappeared from view until Dec 5, 1982, when you were arrested for the murder of Mr and Mrs Maxence.
- Jeszcze tu nie osiadł- Nothing's settled yet.
- Pierwszy wampir osiadł tu w 1630r.Well, the first vampire settled here in 1630.
- gdyby tam osiadł. - Nieprawda!- had he settled there.
Ale myślę, że twój popiół w końcu osiadł.But I think your dust has finally settled.
Ale popiół jeszcze nie osiadł.But the dust hasn't settled yet.
A ten mówi gdzie osiedliśmy.And this tells where our group settled.
A teraz, kiedy osiedliśmy w Charleston, dopada nas to.And now that we're settled down in Charleston, it's catching up to us.
Nigdy nigdzie nie osiedliśmy, nie byliśmy zabezpieczeni jak pan.We were never settled, never secure like you.
Tak, ale kiedy osiedliśmy tutaj, dziadek nie chciał bym śpiewała.Yes, but when we settled here, Grandpa didn't want me to sing any more.
W końcu osiedliśmy w Luizjanie.Eventually, we settled in Louisiana.
A ile wynosi prawdopodobieństwo, że klon mojego pierwszego oficera osiedli się na planecie Sary?Come on, Tyr, what are the odds? My own first officer reincarnated on a planet settled by my fiancée?
Aż w końcu osiedli się w Zamku Lubov i mieli dziecko.Eventually, they settled down at Castle Lubov and had a child.
Gdyby Hiszpanie czy Francuzi osiedli w Nowej Anglii, a nie angielscy koloniści.Oh, if only the Spaniards or the French had settled New England... instead of the Pilgrims.
Jakieś dwanaście lat temu z matką opuścili Ziemię i osiedli na Camor Pięć.They settled on Camor V. That's all we know.
Lata temu emigrowali z Biharu i osiedli tu na stałe.Years ago, they all migrated here from Bihar.. ...and settled down here. They are all Indians.
Większość zaginie w głębinach ale jak dobrze pójdzie, kilka małych koralowych larw osiądzie gdzieś daleko i da początek nowym rafom.Most will be lost in the depths but with luck, a few tiny coral larvae will settle somewhere far away and give birth to new reefs.
Człowiek z jego gustem osiadłby w Europie.Europe is where a man of his tastes would settle.
Człowiek z jego upodobaniami osiadłby w Europie.Europe is where a man of his tastes would settle.
Mówi mi to, że auto osiadło na dnie jeziora stroną kierowcy.Tells me the car settled driver's-side down on the lake bed.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'settle':

None found.
Learning languages?