Opłacać (to pay) conjugation

Polish
54 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
opłacam
I pay
opłacasz
you pay
opłaca
he/she/it pays
opłacamy
we pay
opłacacie
you all pay
opłacają
they pay
Imperfective future tense
będę opłacać
I will pay
będziesz opłacać
you will pay
będzie opłacać
he/she/it will pay
będziemy opłacać
we will pay
będziecie opłacać
you all will pay
będą opłacać
they will pay
Imperative
-
opłacaj
you pay!
niech opłaca
let him/her/it pay
opłacajmy
let's pay
opłacajcie
you all pay
niech opłacają
let them pay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opłacałam
I paid
opłacałaś
you paid
opłacała
she paid
opłacałyśmy
we paid
opłacałyście
you all paid
opłacały
they paid
Future feminine tense
będę opłacała
I will pay
będziesz opłacała
you will pay
będzie opłacała
she will pay
będziemy opłacały
we will pay
będziecie opłacały
you all will pay
będą opłacały
they will pay
Conditional feminine tense
opłacałabym
I would pay
opłacałabyś
you would pay
opłacałaby
she would pay
opłacałybyśmy
we would pay
opłacałybyście
you all would pay
opłacałyby
they would pay
Conditional perfective feminine tense
opłacałabym była
I would have paid
opłacałabyś była
you would have paid
opłacałaby była
she would have paid
opłacałybyśmy były
we would have paid
opłacałybyście były
you all would have paid
opłacałyby były
they would have paid
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opłacałem
I paid
opłacałeś
you paid
opłacał
he paid
opłacaliśmy
we paid
opłacaliście
you all paid
opłacali
they paid
Future masculine tense
będę opłacał
I will pay
będziesz opłacał
you will pay
będzie opłacał
he will pay
będziemy opłacali
we will pay
będziecie opłacali
you all will pay
będą opłacali
they will pay
Conditional masculine tense
opłacałbym
I would pay
opłacałbyś
you would pay
opłacałby
he would pay
opłacalibyśmy
we would pay
opłacalibyście
you all would pay
opłacaliby
they would pay
Conditional perfective masculine tense
opłacałbym był
I would have paid
opłacałbyś był
you would have paid
opłacałby był
he would have paid
opłacalibyśmy byli
we would have paid
opłacalibyście byli
you all would have paid
opłacaliby byli
they would have paid
Impersonal
opłacano by
there would be paid
opłacano by
there would be paid

Examples of opłacać

Example in PolishTranslation in English
- Mandalora nie potrzebuje opłacać przemytników, by nakarmić własnych ludzi.Mandalore should not need to pay smugglers to feed its people.
Bo jesteś zbyt skąpy, by opłacać składki.You were too cheap to pay the dues.
Brat Sam musi opłacać ubezpieczenie?Sam's off to pay protection money! ?
Chodzi o to że... postanowiłem opłacać zawodowego muzyka, by grał w niedziele.fyi: I've decided to pay a professional musician to play here on Sundays.
Clark, jakoś muszę opłacać rachunki.Look, Clark, a girl has got to pay her bills.
"Chcecie pamiątkę?" Tym opłacam rachunki.You know, "Would you like a souvenir?" That's how I pay the bills,
'Pociąć tą kartę'. Nie, zdecydowanie opłacam moje rachunki."Cut the card." No, I absolutely pay my bills.
- Chyba tak. Wynajmuję budynek, zbieram za wstęp, opłacam muzykę, światła, czasem kapelę.l rent the building, collect the money at the door, pay for the sound, the light package.
- Nie możesz powiedzieć że się nie 'opłacam'.- Can't say I ain't paying my dues. No, I can't.
- Tylko, gdy opłacam jego rachunki.I only use it to pay his bills.
- Ale czynsz opłacasz, co?Beats paying rent, huh?
Nie opłacasz własnego...You ain't paying for no...
Nie ty jeden opłacasz armię.You're not the only one who pays off the army.
Podobno opłacasz czynsz, ale... nie masz prawa tak żyć.The word is you pay the rent, but... You don't have the right to live like this, do you?
Pozywasz profesora Gerarda za przyjęcie łapówki, a sam opłacasz urzędników państwowych.You suing Professor Gerard for accepting a bribe when you're the one paying off federal employees.
- "Duża" wielkość lepiej się opłaca.- "Big" great pays off better.
- Czasami opłaca się mieć byłego ratownika jako partnera.- Boy, sometimes it pays to have an ex-Squad guy as your P.I.C.
- Nadal opłaca mi czynsz.- Still pays the rent.
- Nie wszyscy mają pracę. Co opłaca wszystkie 52 rachunki.Well, some people don't have a job that pays 52 checks a year.
- Ten sam człowiek, który opłaca mnie.The same guy that pays me.
Chciałem, żebyś to zobaczył, ponieważ dobrze opłacamy wspólników i zapewniamy im ciągłe doskonalenie, ale oczekujemy wyników.See, I arranged for you to see that because we pay our associates very well and we provide the opportunity for unlimited advancement. But in return, we expect results.
Czasami opłacamy wrogów naszych wrogów.Sometimes we pay the enemies of our enemies.
Czy my nadal opłacamy ubezpieczenie samochodu Toby'ego?Are we still paying for Toby's car insurance?
My opłacamy twoje badania, a ty dajesz nam broń. Powinieneś powiedzieć to twojej córce, Marcus.Yes, we pay for your research and you give us the weapons.
Myślałem, że opłacamy rachunki po robocie w Credit Nationale.I thought we were paying the bills after the Credit Nationale job?
W końcu to wy ją opłacacie.After all, you pay them.
- Idzie do szanowanych obywateli, zostawiając nas, tych, którzy opłacają go regularnie, co?Seeing to the respectable types, leaving us, the ones that pay him regular, huh?
- kiedy opłacają już nas. - Oczywiście.- of blue boys on the payroll.
/Przestańcie płacić podatki, /które opłacają ich porażki.Stop paying our taxes that pay for their failures.
Czy wszyscy producenci opłacają artystom odwyk?Do all record producers pay for their artists to go to rehab?
Doświadczenie pokazuje, że podjęte w odpowiednim momencie praktyczne przygotowania opłacają się i pomagają przedsiębiorstwom możliwie najszybciej uzyskać korzyści ze stosowania wspólnej waluty.Experience shows that timely practical preparations pay oand help enterprises to reap the benefits of the single currency for their own business as quickly as possible.
Odpowiednio opłacaj dostawców.pay your supplier prompt.
Siedź całymi dniami za biurkiem i opłacaj dupleks i samochód.Sit behind a fake wood desk all day and make payments on your duplex and your cool Dodge Challenger.
No to go opłacajcie.Detective Murphy's just a little impulsive. So put him on the payroll.
Po rozwodzie, wciąż... robiłam mu pranie, opłacałam rachunki, czytałam scenariusze.Then after the divorce, I still... did his laundry, paid his bills, read his scripts.
Czytałem o studencie, któremu korporacja wytatuowała na czole logo i w zamian opłacała studia.You know I read in the paper about a student who allowed some corporation to tatoo its logo on his forehead, and in exchange they paid for his education.
Począwszy od końca 2000 r., IFB nie opłacała więcej faktur przysyłanych jej przez SNCB za świadczone usługi kolejowe.Since the end of 2000, IFB has no longer paid the invoices sent to it by SNCB for the provision of its train services.
Tak opłacała moje lekcje tańca... karate.That's how she paid for my dance-- Karate lessons.
Tego roku, przegrywająca opłacała drugiej podróż na Hawaje.This year, the loser paid for the other one to go to Hawaii.
Wasza matka opłacała leki mojego męża przez dwa lata.Your mama paid my husband's medical bills for two years.
Może nigdy nie opłacałem tego teatru, ale to ja go kupiłem, a teraz go odsprzedaję.l never paid for it, but l bought it. And now I'm selling it.
Od czterech lat, ale to już konieć. Od czterech lat zapraszałem gości i zabawiałem ich, sprzątałem wszystkie brudy, opłacałem kelnerów i policjantów, opłacałem dziennikarzy i gości.For four years - and now it's over - for four years I've invited the guests and provided the entertainment and cleaned up the dirt and paid off the waiters and paid off the cops and paid off the papers and paid off the guests
Przez tyle lat szkoły, którą ci opłacałem, nauczyłeś się może nawijać po meksykańsku?- All those years of education I paid for, did you ever learn how to speak any Mexican?
Nie opłacałeś nas od trzech miesięcy.We haven't been paid for three months.
Był biedny, mimo tego opłacał twoją naukę.He's been poor, but wherever he was, he always paid for your schooling.
Czynsz opłacał gotówką.He paid the rent in cash.
D — Znaczenie stanu cywilnego partner wnioskodawcy skorzystał z tej możliwości i dobrowolnie opłacał składki przez ponad 18 lat.D — The effect of marital status ment continuity, which are inherent in the sector. The claimant’s partner exercised that right and paid voluntary contributions for more than 16 years.
Dobra, kimkolwiek jest Ron Allen, opłacał telefon komórkowy w terminie, a GPS właśnie namierzył go w sklepie w kampusie.All right, whoever Ron Allen is, he paid his cell phone bill on time the GPS just tracked him to a bookstore on campus.
Fantaghiro odkryła, że generał opłacał waszych wróży, żeby mówili, co jemu wygodne.Fantaguirò has discovered the general has paid our fortune tellers to say whatever he wanted.
- Oboje opłacali mi praktyki.The two of them... - paid for me apprenticeship.
Jeżeli opłacali Państwo składki zabezpieczenia społecznego w pełnych stawkach przed rokiem 1953 to mają PaństwoChild Benefit, which does not depend on insurance or on means, is paid in respect of each child under the age of 16.
Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1952 r. mogą wystąpić o emeryturę w zamian za jej obniżenie, jeśli mają 15-letni staż, jeśli opłacali obowiązkowe składki z tytułu zatrudnienia lub pracy ubezpieczonej przez osiem lat w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed przejściem na emeryturę i jeśli są bezrobotni w chwili przejścia na emeryturę, a także byli bezrobotni przez w sumie 52 tygodnie po ukończeniu 58 lat i sześciu miesięcy lub jeśli pracowali w niepełnym wymiarze godzin przez co najmniej 24 miesiące przed przejściem na emeryturę.Insured persons born before 1 January 1952 may claim a reduced oldage pension if they have completed a qualifying period of 15 years, have paid compulsory contributions for an insured occupation for eight years out of the last ten preceding the start of the pension and are unemployed at the start of the pension and have been unemployed from the age of fifty-eight and a half for a total of 52 weeks or have worked part-time on age grounds for at least 24 months before the start of the pension.
Dodatkowo moi tatusiowie opłacaliby mój czynsz aż do śmierci, ale ja już tego nie chcę, bo pragnę stać się dorosłą i żyć oraz żyć na własny rachunek.Plus my dads would pay my rent till I died, and I don't want that anymore because I want to be grown up and living and making it on my own.
"Hurei-Sen-Jin" opłacało go. Skorumpowany glina...The Hureisenjin paid him off A corrupt cop...

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?