Okazywać (to show) conjugation

Polish
60 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
okazuję
I show
okazujesz
you show
okazuje
he/she/it shows
okazujemy
we show
okazujecie
you all show
okazują
they show
Imperfective future tense
będę okazywać
I will show
będziesz okazywać
you will show
będzie okazywać
he/she/it will show
będziemy okazywać
we will show
będziecie okazywać
you all will show
będą okazywać
they will show
Imperative
-
okazuj
you show!
niech okazuje
let him/her/it show
okazujmy
let's show
okazujcie
you all show
niech okazują
let them show
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
okazywałam
I showed
okazywałaś
you showed
okazywała
she showed
okazywałyśmy
we showed
okazywałyście
you all showed
okazywały
they showed
Future feminine tense
będę okazywała
I will show
będziesz okazywała
you will show
będzie okazywała
she will show
będziemy okazywały
we will show
będziecie okazywały
you all will show
będą okazywały
they will show
Conditional feminine tense
okazywałabym
I would show
okazywałabyś
you would show
okazywałaby
she would show
okazywałybyśmy
we would show
okazywałybyście
you all would show
okazywałyby
they would show
Conditional perfective feminine tense
okazywałabym była
I would have shown
okazywałabyś była
you would have shown
okazywałaby była
she would have shown
okazywałybyśmy były
we would have shown
okazywałybyście były
you all would have shown
okazywałyby były
they would have shown
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
okazywałem
I showed
okazywałeś
you showed
okazywał
he showed
okazywaliśmy
we showed
okazywaliście
you all showed
okazywali
they showed
Future masculine tense
będę okazywał
I will show
będziesz okazywał
you will show
będzie okazywał
he will show
będziemy okazywali
we will show
będziecie okazywali
you all will show
będą okazywali
they will show
Conditional masculine tense
okazywałbym
I would show
okazywałbyś
you would show
okazywałby
he would show
okazywalibyśmy
we would show
okazywalibyście
you all would show
okazywaliby
they would show
Conditional perfective masculine tense
okazywałbym był
I would have shown
okazywałbyś był
you would have shown
okazywałby był
he would have shown
okazywalibyśmy byli
we would have shown
okazywalibyście byli
you all would have shown
okazywaliby byli
they would have shown
Impersonal
okazywano by
there would be shown
okazywano by
there would be shown

Examples of okazywać

Example in PolishTranslation in English
- Boi się okazywać uczucia.-He's afraid to show his sensitivity.
...wypełniony przez wszechmocnego Boga by okazywać troskę i miłość każdemu....are charged by almighty God to show care and love for each other.
/Jest powód, dla którego /ludzie nie lubią okazywać strachu.There is a reason that nobody wants to show fear.
/Prawdę mówiąc, właściwie Railey / ma tyle odwagi, co każdy z zespołu, /a Andre, chociaż nie lubi tego okazywać, / ma wielkie serce.Truth be told, Riley actually has as much courage as anyone on the team, and Andre, even though he doesn't like to show it, has one of the biggest hearts.
/Stara się tego nie okazywać, /ale w jego oczach widać zmęczenie.He tries not to show it, but you can see the fatigue in his eyes.
- Taką uprzejmość okazuję ludziom, którzy u mnie grają.I show that courtesy to people who gamble in my joint.
/Dziwnie to okazuję, /ale zależy mi na tobie.I got a bass-ackward way of showing it, but I care about you.
Albo nie okazuję tego we właściwy sposób, za co bardzo przepraszam.Or maybe I can't show that to you right now, and I'm sorry about that.
Ale doceniam to wszystko, nawet jeśli czasem tego nie okazuję.But I appreciate even if I sometimesdon't show it.
Czy okazuję wystarczające zainteresowanie?I'm showing an interest, am I not'?
- Czemu nie okazujesz swemu królowi należytego szacunku?- Why do you not show your King the respect that is due?
- Czy okazujesz wstyd z powodu stylu KT?- Are you showing shame for the KT ways?
- Dziwnie to okazujesz!Well, you've got a funny way of showing it.
- Fajnie to okazujesz.You got a funny way of showing it.
- Nie okazujesz tego.- You don't show it.
"Upside--down Piotra, który nie jest okazuje się być do góry nogami aż aparat kręci i pokazuje, że jest "?"Upside-down Peter who isn't revealed to be upside-down until the camera spins around and shows that he is"?
"umiejętności maestra Athertona, który przybył do nas na fali zasłużonej, jak się okazuje, sławy-""what to expect from Maestro Atherton, who comes to Vienna on a wave of acclaim which he shows is fully merited..."
*Vanessa Julie Lutz:* *więźniarka nie okazuje skruchy...*Vanessa Julia Lutz. Inmate shows no remorse for her crimes.
- albo okazujemy jej to...- Or we show her...
- więc i tak okazujemy litość.I'm showing a great deal of restraint.
/Inni nie mogą nawet pomyśleć, /że okazujemy słabość.It's about other people even beginning to think we're showing weakness.
/Nie okazujemy strachu.Don't show your back, but stare at its eyes.
Drodzy obywatele W czasie narodowej żałoby okazujemy jak Ameryka kochała tego dobrego człowieka I jak bardzo będziemy za nim tęsknićFellow citizens, in this national vigil of mourning we show how much America loved this good man and how greatly we will miss him.
Czy Wy, niewierni, nigdy nie okazujecie uczuć?Do you infidels never show your feelings?
Dlaczego miałbym uczyć was o byciu gwiazdą, jeśli nie okazujecie mi ani trochę szacunku?Why should I show you the first thing about being a rock star, if you don't wanna show me any respect?
Dziwnie to okazujecie.Funny way of showing it.
Dziwny sposób to okazujecie.Well, you got funny way of showing it.
Jak na ich podwładnych, dziwnie okazujecie lojalność.For Companion employees you have a strange way of showing company loyalty.
(TV) Władze okazują wsparcie dla społeczności brytyjskiej, ale także..(TV) The leaders showing support for the British people, but also...
- Ale Wasza Eminencjo nawet żebracy okazują szacunek swoim ojcom....even beggars show respect for their fathers! I'm not your son any more.
- Ci poganie przynajmniej okazują cielesną skromność.Those heathens, Miss Pearl, at least show bodily modesty.
- Jasne, że okazują.Plus, they don't show affection. Sure they do.
- Opieszałość ludzie okazują.- Tardy people show.
"Nie okazuj wszystkich swoich uczuć na raz"... Bo to jak chwycenie za gardło... A kobiety tego nie lubią."Don't show all your feelings at once women don't like it."
- Nie okazuj emocji.- Don't show emotion.
- Nie okazuj mu serca.- Don't show him the heart.
- To miejsce iskrzy czy... czy to ogień tworzy tę noc... Nie okazuj litości...- This place is sparking or this fire making this a night or show no mercy.
-Nie okazuj współczucia.Don't show any pity.
Bądźcie szczerzy, okazujcie szacunek i mówcie, co ślina na język przyniesie.Be honest, show respect and just say whatever's on your mind.
I nie okazujcie litości.And show no mercy.
Nie okazujcie miłosierdzia ani kobietom, ani dzieciom.Don't show mercy on women and children.
Nie okazujcie miłości.Don't show no love.
Żołnierze, nie okazujcie miłosierdzia!Soldiers, show no mercy.
Nie twierdzę, że zawsze okazywałam pokorę i posłuszeństwo, które mu byłam winna, jeśli wziąć pod uwagę czułość i wielki szacunek, jaki zawsze mi okazywał.I do not say that I have always borne towards him the humility which I owed him, considering his kindness and the great honor he showed me and the great respect he always paid me.
Tak mi się odpłacasz, za miłość, którą ci okazywałam?This how you pay me back for all the love I showed?
Jest jeszcze jeden zarzut, że okazywałaś uczucia kobiecie ze swojej jednostki, Anicie Martínez?There's an other allegation. Let just hear that you showed a female soldier in your unit,
Ty nigdy nie okazywałaś mi miłosierdzia kiedy dowodziłaś.You never showed me mercy when you were in charge.
Ale w trakcie gdy badałem nacięcie balsamujące, odkryłem, że tętnica szyjna nie okazywała absolutnie żadnych oznak barwnika.But while I was examining the embalming incision, I discovered that the carotid artery showed absolutely no sign of decay.
Kochała go, ale okazywała to tylko w połączeniu z jakimś aktem przemocy.She loved him, but showed it only in connection with some sort of violent or abusive act.
Nie okazywała cierpienia, przyjemności, zainteresowania, niczego.She showed no pain, no pleasure, no interest, no nothing
Małymi gestami okazywały sobie życzliwość, wielką cierpliwość i obietnice, których dotrzymywały.They showed it in little gestures of kindness, unusual patience, and promises kept.
Nigdy tego nie okazywałeś.You never showed it.
jak okazywałeś je za życia.as you once showed in life.
Ale po tych wydarzeniach, stracił swoją ludzką stronę i okazywał wielką moc.But... after that he lost his humanity and showed great power.
Chapman nie okazywał uczuć, kiedy skazano go na 20 lat, ale przed tym, otrzymano dane o jego stanie umysłowym.Chapman showed no emotion whatsoever when the sentence of 20 years to life was handed out, but before that moment, there was to be detailed evidence about his state of mind.
/pogodziwszy nienawiść miłością /gdybyśmy tylko okazywali sobieIf we only showed each other
Czy pamiętasz jakichś chłopców, którzy okazywali zainteresowanie Missy tamtej nocy?- Do you remember any guys who showed interest in Missy that night?
Jego ludzie... Nie okazywali litości... Ścinali nas jak zboże.His men... they showed no mercy... they cut us down like corn.
Pokazuje to, że – mimo obowiązujących środków i spadku konsumpcji w Unii – chińscy producenci eksportujący nieustannie okazywali zainteresowanie rynkiem Unii i byli w stanie wykluczyć państwa trzecie z rynku Unii.This demonstrates that, despite the measures in force and the decreasing Union consumption, the Chinese exporting producers showed a continuous interest in the Union market and were able to exclude third countries from the Union market.
Teraz przestań przerywać bratu. W moich czasach mechaniczni ludzie mieli wiatraki w głowach i okazywali szacunek!In my day, mechanical men had funnel heads and showed respect!

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'show':

None found.
Learning languages?