Odwiedzać (to visit) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odwiedzam
I visit
odwiedzasz
you visit
odwiedza
he/she/it visits
odwiedzamy
we visit
odwiedzacie
you all visit
odwiedzają
they visit
Imperfective future tense
będę odwiedzać
I will visit
będziesz odwiedzać
you will visit
będzie odwiedzać
he/she/it will visit
będziemy odwiedzać
we will visit
będziecie odwiedzać
you all will visit
będą odwiedzać
they will visit
Imperative
-
odwiedzaj
you visit!
niech odwiedza
let him/her/it visit
odwiedzajmy
let's visit
odwiedzajcie
you all visit
niech odwiedzają
let them visit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odwiedzałam
I visited
odwiedzałaś
you visited
odwiedzała
she visited
odwiedzałyśmy
we visited
odwiedzałyście
you all visited
odwiedzały
they visited
Future feminine tense
będę odwiedzała
I will visit
będziesz odwiedzała
you will visit
będzie odwiedzała
she will visit
będziemy odwiedzały
we will visit
będziecie odwiedzały
you all will visit
będą odwiedzały
they will visit
Conditional feminine tense
odwiedzałabym
I would visit
odwiedzałabyś
you would visit
odwiedzałaby
she would visit
odwiedzałybyśmy
we would visit
odwiedzałybyście
you all would visit
odwiedzałyby
they would visit
Conditional perfective feminine tense
odwiedzałabym była
I would have visited
odwiedzałabyś była
you would have visited
odwiedzałaby była
she would have visited
odwiedzałybyśmy były
we would have visited
odwiedzałybyście były
you all would have visited
odwiedzałyby były
they would have visited
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odwiedzałem
I visited
odwiedzałeś
you visited
odwiedzał
he visited
odwiedzaliśmy
we visited
odwiedzaliście
you all visited
odwiedzali
they visited
Future masculine tense
będę odwiedzał
I will visit
będziesz odwiedzał
you will visit
będzie odwiedzał
he will visit
będziemy odwiedzali
we will visit
będziecie odwiedzali
you all will visit
będą odwiedzali
they will visit
Conditional masculine tense
odwiedzałbym
I would visit
odwiedzałbyś
you would visit
odwiedzałby
he would visit
odwiedzalibyśmy
we would visit
odwiedzalibyście
you all would visit
odwiedzaliby
they would visit
Conditional perfective masculine tense
odwiedzałbym był
I would have visited
odwiedzałbyś był
you would have visited
odwiedzałby był
he would have visited
odwiedzalibyśmy byli
we would have visited
odwiedzalibyście byli
you all would have visited
odwiedzaliby byli
they would have visited
Impersonal
odwiedzano by
there would be visited
odwiedzano by
there would be visited

Examples of odwiedzać

Example in PolishTranslation in English
- Będziesz często nas odwiedzać?And you'll come often to visit us?
- Całkowicie wyzdrowiała i będzie odwiedzać tych krewnych, którzy życzyli jej powrotu do zdrowia.She's had a complete recovery and has decided to visit all the relatives who wished her well.
- Ja nie chcę odwiedzać cioci Celeste.- I don't want to visit Aunt Celeste.
- Może pani go odwiedzać w więzieniu.- You can make arrangements to visit him at CountyJail
- Nie chcę nikogo odwiedzać!I don't want to visit anymore!
"Nie odwiedzam ich, kiedy straszę ciebie""It's not them I'm visiting, when I give you my scare"
- Mamo, odwiedzam cię w więzieniu.Mum, I'm visiting you in prison.
- Tylko go odwiedzam.I was just visiting him.
- Tylko odwiedzam.- No, just visiting.
- Za kilka dni odwiedzam ojca.Yeah, yeah, I'm going to visit my dad again in a few days.
- Chciałabym zaproponować że kiedy odwiedzasz swoją sąsiadkę, Musisz mieć na sobie koszulę.- I'd like to propose that when you visit your neighbor, you have to be wearing a shirt.
- Często ją odwiedzasz?Do you visit her often?
- Jak często ją odwiedzasz?Once! One lousy visit from you in two weeks. You'll be sorry when she's gone.
- Mam nadzieję, że go odwiedzasz.- I hope you visit him often.
- Nigdy mnie nie odwiedzasz w pracy.You-you never visit me at work. Oh, I'm not visiting.
"Seksowna podróżniczka w czasie odwiedza fana podróży w czasie.""Time-traveling hottie visits time-travel fan."
'Lojalna córka hrabiego odwiedza pokojówkę w więzieniu.''Earl's loyal daughter visits maid in prison.'
(5) Mercedes Bresso, przewodnicząca grupy PSE w KR i przewodnicząca regionu Piemontu we Włoszech, odwiedza stoisko swojego regionu, (6) Komisarz Danuta Hübner i Stephen Fox reprezentujący Regionalny Rząd Szkocki podczas szkocko-polsko-walijskiegośniadania, (7) Stanisław Witaszczyk, marszałek województwa łódzkiego przygotowuje się do wywiadu telewizyjnego, (8) Przy jednym ze stoisk na wystawie w Kawiarence Inwestorów, (9) Polski zespół muzyczny wita gości na oficjalnym przyjęciu, (10) Norwegia, jeden z 30 krajów biorących udział w OPEN DAYS, zawiesza „swą flagę” na oficjalnym przyjęciu(5) Mercedes Bresso, leader of the PES group in the CoR and President of Piedmont in Italy, visits her region’s stand in the exhibition, (6) Commissioner Danuta Hübner and Stephen Fox of the Scottish Executive at the Scottish/Polish/Welsh breakfast, (7) Stanislaw Witaszcyk, Marshall of Lodz Voivodship (Poland), getting ready for a TV interview, (8) A visitor browsing at one of the stands in the Investors’ Café exhibition, (9) Polish band welcoming guests at the official reception, (10) Norway, one of the 30 countries taking part in the OPEN DAYS, flies the flag at the official reception
- Codziennie odwiedza ojca.- He visits Father every day.
- Dlaczego odwiedza Nottingham?Why he visits us? -
- Witam panie, którego maluszka dziś odwiedzamy?Hi, good evening, ladies. Which baby are we visiting tonight?
Często odwiedzamy ich na wyspie.We often visit their island.
Dlatego nigdy was nie odwiedzamy.This is why we never visit.
Dziś odwiedzamy ocalałych.Today we visit the survivors-- their patients, their triumphs,
Flora zazwyczaj nas karmi, gdy ją odwiedzamy.Usually flora feeds us some sort of food when we visit.
Czekaj, odwiedzacie więzienie?Wait, you're visiting a prison?
Czemu nas już nie odwiedzacie?How come neither of you has been over to visit her recently?
Często odwiedzacie ciocię Philips w Meryton, jak sądzę?You visit your Aunt Philips in Meryton frequently, I understand?
Jest miło z waszej strony że podczas lanchu odwiedzacie Payson.It's so nice of you guys to spend your lunch break visiting Payson.
Miło, że mnie odwiedzacie.Nice of you to visit.
"Smith, jak to jest, że twoja mama i brat nigdy cię nie odwiedzają?" On słyszał. Pieprzyć go, kogo to obchodzi?"Hey Smith, how come your brother and mother never visit?" He'd heard.
- Brzmią jak nasze dzieci i odwiedzają ojca.- Yes. - They sound just like our kids, - and they all got together to visit their dad...
- Musi pan sobie poradzić... z paniami, które tu już mamy, panie Crosetti. Naszego miasta nie odwiedzają żadni goście.- You'll have to make do with the ladies you've got here, Mr, Crosetti, We don't get any visitors in this town,
-Więc moja mama, tata i kuzynka Audrey odwiedzają przyjaciela w szpitalu.- Oh, well my Mom and Dad and cousin Audrey are visiting a friend in the hospital.
/Dziś brytyjscy turyści, /Lou i Andy, odwiedzają zoo.Today, British tourists Lou and Andy are visiting a zoo.
- Częściej go odwiedzaj.We'd like for you to come more often for visits.
- Więc odwiedzaj mnie tak często jak się da.Then please visit as often as you can.
A może przynajmniej częściej nas odwiedzaj?We miss you. Or at least visit more.
Ciociu Marusiu, odwiedzaj ojca, nie zapominaj o nim, dobrze?Don't forget to visit Father.
Jasne muszę dostać odwiedzaj±cego przepustkę wujkiem Marcusem na drodze do GDYeah, sure. I have to get a visitor's pass for Uncle Marcus on the way to G.D.
Kolejne przesłanie, na które należy zwrócić szczególną uwagę – bez względu na to, czy jesteś na etapie początkowym, czy potrzebujesz odnowy – to słowa Arne B. Thomsena z duńskiej JSK: „Odwiedzajcie nas, odwiedzajcie też innych, ale wyciągajcie własne wnioski i róbcie rzeczy po swojemu!”.A second message which should be emphasised, whether you are at an early stage or in need of renewal, is the words of Arne B. Thomsen, from the Danish NNU: ‘Visit us and visit others, but draw your own conclusions and do it your own way!’
Nie odwiedzajcie nas przez następne kilka lat, bo wydaje się dość prawdopodobne, że nie prędko przestanę was nienawidzić.Don'tvisit for the next few years, Cause it seems fairly likely I won't have stopped hating you by then.
Proszę, odwiedzajcie nas w każdej chwili.Please come visit us anytime. [Laughs]
Proszę, odwiedzajcie nasz bar.Please visit our bar.
odwiedzajcie nasz bar.Please visit our bar.
- Czy to dlatego, że cię nie odwiedzałam?- Is it because I haven't visited you?
- Dawno cię nie odwiedzałam.It's been a while since I visited.
Codziennie odwiedzałam ją w szpitalu.I visited her in the hospital every single day.
Często odwiedzałam go na planie.I visited him on The Game of Death set on more than one occasion.
Gdy odwiedzałam domy moich znajomych mogłam wpatrywać się z szeroko otwartymi oczami w stoliki z salonów i ściany ozdobione zdjęciami członków rodziny królewskiej, elit lub po prostu zwyczajnych rodzin.When I visited my friends’ homes I would gaze wide-eyed upon living room tables and walls embellished with images of royals, elites or just simple traditional families.
- Dlaczego mnie nie odwiedzałaś?How come you never visited me? I did visit you.
Dlaczego wcześniej nas nie odwiedzałaś?Why haven't you visited us before?
Nie odwiedzałaś nas od dwóch lat, a teraz dwa razy w ciągu 3 miesięcy?You haven't visited in two years, and now I got you twice in three months?
Nie wiedzą, że ją odwiedzałaś.But not that you visited her.
- Matka nie odwiedzała go w więzieniu.And his mother has not visited him in prison.
- Rosie odwiedzała tę stronę?Rosie visited this page?
Ale ciotka Carol odwiedzała go.But Aunt Carol visited him.
Cathy codziennie odwiedzała moją matkę. By jakoś poradzić sobie z poczuciem winy, przynosiła jej kilogramy popcornu.Cathy visited my mother every day and, in an attempt to relieve her guilt over what her daughter had done, brought kettle corn.
Co miesiąc więc odwiedzałyśmy jego najemców. W niedzielę, bo wiedziała, że rolnicy będą w domu.'So every month we visited our tenants, 'on a Sunday because Madame knew the farmers would be home.'
Czy jakieś kobiety odwiedzały kogoś, gdy Burke tam był, ale potem nagle przestały po jego wypuszczeniu?Were there any women who visited another inmate while Burke was there But then suddenly stopped visiting when Burke was released?
Podczas projektów, kobiety-rolnicy odwiedzały różne kraje partnerskie, nawiązywały znajomości i wymieniały się doświadczeniami i innowacyjnymi pomysłami.During the project, female farmers visited dierent partner countries, got to know each other and shared experiences and innovations.
To lista kobiet, które odwiedzały i pisały do Twórcy Aniołów, gdy był w więzieniu.This is a list of women Who visited and wrote The angel maker While he was in prison.
Wendy i Melissa odwiedzały w ostatnim roku oceanarium.And Wendy and Melissa had both visited the aquarium in the last year.
- Musieli nas zobaczyć, gdy odwiedzałem ją we wsi.- Were you two seen together? - They must've, when I visited her in the village.
/Gdy byłem chłopcem, zwykle odwiedzałem ją /i bawiłem się z chłopcem sąsiadów, /kiedy tamten odwiedzał swoich dziadków.I was a boy I used to visit her and play with the boy next door when he visited his grandparents.
/Więc codziennie przez parę tygodni /odwiedzałem Judy jako Sidney.So everyday for the next few weeks, I visited Judy as Sidney.
/Zawsze jak odwiedzałem tamtą /planetę, zawsze mi smakowały.Whenever we visited that planet, I always favored these.
Aha, nie, odwiedzałem tylko kumpla, który tam pracuje.Oh, no, no, I only visited a friend who works there.
- Nie odwiedzałeś nas od wieków.- You haven't visited for ages.
Aż trzy razy odwiedzałeś New Jersey w Ameryce, w okresie przed zamieszkami.Three times you have visited New Jersey, America, in the time before the unrest.
Czemu nie powiedziałeś mi jak często odwiedzałeś Meg od wypadku?Why didn't you tell me how often you'd visited Meg since the accident?
Czy kiedykolwiek odwiedzałeś zakłady Bajoran'a lub kazałeś komuś się tam udać?Have you visited Bajoran's helicopter plant... - ...or solicited anybody to go there?
- Czy ktoś odwiedzał dziś biuro?Has anyone visited the office today?
/Gdy byłem chłopcem, zwykle odwiedzałem ją /i bawiłem się z chłopcem sąsiadów, /kiedy tamten odwiedzał swoich dziadków.I was a boy I used to visit her and play with the boy next door when he visited his grandparents.
Często odwiedzaliśmy ich w Sandefjord W lecie i zimie na wiosnę i jesieńWe often visited them in Sandefjord summer and winter, spring and autumn.
Dla mnie to magiczne miasto, wyjątkowe, i w latach dwudziestych Federico, SaIvador i ja, często je odwiedzaliśmy.For me it's a magical city, unique, and in the twenties Federico, Salvador and I visited often.
Jest w tym samym miejscu gdzie ją kiedyś odwiedzaliśmy.She has come to same place, where we visited her last time.
Nie odnotowuje, bo nigdy was nie odwiedzaliśmy.There is no record because we have not visited you before.
On i ja odwiedzaliśmy dziś plemię.He and I visited a tribe today.
Ale odwiedzaliście mnie codziennie.But you visited every day.
Nie odwiedzaliście nas za często.You haven't visited much.
" Że gdy była w szpitalu, faceci w garniturach odwiedzali ją niejednokrotnie. "" While in the hospital, men in suits visited her more than once. "
- Dowiedz się, kogo odwiedzali.Find out who they visited up at County. Yeah, don't worry about that, I'm on it.
- Jacy chlopcy ja odwiedzali?- Which guys visited her?
- Sprawdź, czy odwiedzali te same miejsca 8 maja.What next? See if they visited the same place on may 8th.
... że w przeszłości odwiedzali nas obcy.- Vegetables! - we have been visited by there same aliens...
4 to poszukiwani w trzech Stanach, a 2 z nich odwiedzało Carroll'a nieprzerwanie przez ostatnie pół roku.4 of them are wanted in 3 states, and 2 of them visited Carroll repeatedly in the last 6 months.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'visit':

None found.
Learning languages?