Odczuć (to feel) conjugation

Polish
49 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odczuję
I will feel
odczujesz
you will feel
odczuje
he will feel
odczujemy
we will feel
odczujecie
you all will feel
odczują
they will feel
Imperative
-
odczuj
you feel!
niech odczuje
let him/her/it feel
odczujmy
let's feel
odczujcie
you all feel
niech odczują
let them feel
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odczułam
I felt
odczułaś
you felt
odczuła
she felt
odczułyśmy
we felt
odczułyście
you all felt
odczuły
they felt
Future feminine tense
odczuję
I will feel
odczujesz
you will feel
odczuje
she will feel
odczujemy
we will feel
odczujecie
you all will feel
odczują
they will feel
Conditional feminine tense
odczułabym
I would feel
odczułabyś
you would feel
odczułaby
she would feel
odczułybyśmy
we would feel
odczułybyście
you all would feel
odczułyby
they would feel
Conditional perfective feminine tense
odczułabym była
I would have felt
odczułabyś była
you would have felt
odczułaby była
she would have felt
odczułybyśmy były
we would have felt
odczułybyście były
you all would have felt
odczułyby były
they would have felt
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odczułem
I felt
odczułeś
you felt
odczuł
he felt
odczuliśmy
we felt
odczuliście
you all felt
odczuli
they felt
Future masculine tense
odczuję
I will feel
odczujesz
you will feel
odczuje
he will feel
odczujemy
we will feel
odczujecie
you all will feel
odczują
they will feel
Conditional masculine tense
odczułbym
I would feel
odczułbyś
you would feel
odczułby
he would feel
odczulibyśmy
we would feel
odczulibyście
you all would feel
odczuliby
they would feel
Conditional perfective masculine tense
odczułbym był
I would have felt
odczułbyś był
you would have felt
odczułby był
he would have felt
odczulibyśmy byli
we would have felt
odczulibyście byli
you all would have felt
odczuliby byli
they would have felt
Impersonal
odczuto by
there would be felt
odczuto by
there would be felt

Examples of odczuć

Example in PolishTranslation in English
/Nikt nie chciał być dla mnie niemiły, ale byłam /tylko ubogą krewna i często dawano mi to odczuć.No-one meant to be unkind, but I was the poor relation and I was often made to feel it.
- Miałeś szczęście, ja odczułam każdą minutę.Count yourself lucky. Me, I... I felt every single tick-tock.
- Naprawdę mocno to odczułam, Lacey.- I've really felt it, Lace, a lot.
- Tak je odczułam.What I have felt of them.
/Tak to odczułam./That's how it felt
/Tak to odczułam.That's what it felt like.
- Jak to odczułaś?You have felt them?
I nigdy nie odczułaś potrzeby żeby przedyskutować to ze mną?And you never felt a need To discuss this with me?
Więc odczułaś to jak pewnego rodzaju odrzucenie?So you felt that was like some kind of rejection? Mm-mm.
/Ale Janine z działu promocji odczuła /jak oddalają się od siebie.But Janine from promotions felt a kazam growing between them.
Chcesz powiedzieć, że Kate to odczuła, i stąd się wzięło napięcie między nami?Are you saying Kate felt that and that's where our tensions come from?
Elżbieta, nosząca pod sercem św. Jana, odczuła moc tej niezwykłej niewiasty.Elizabeth, pregnant herself with Saint John felt the power of this wondrous woman.
/Teraz już wiecie, co każda /z nich robiła kilka dni wcześniej, /zanim odczuły obecność krzyża /w swoich życiach.And now you know as much as any of us did a few days ago before the cross made its presence felt in each of our lives.
Cokolwiek to było, odczuły to na tyle, by przysłać kogoś ze związku zawodowego.Well, whatever you did, they felt strongly enough about it that they sent their union rep.
Jeśli ktoś wyjąłby cierń, odczułaby w tym momencie ból silniejszy, niż to można sobie wyobrazić.Why? If someone pulled out that thorn she would feel more pain in that moment than you can possibly imagine.
"I odczułem tam obecność... ...większą niż to wszystko..."And I felt a presence there, greater than all this.
- Wtedy odczułem nadzwyczajne podniecenie.- Then I felt tremendously exhilarated.
/Och, Vanesso, pięć dni z dala od ciebie /odczułem jak pięćdziesiąt.Michael: Oh, vanessa, five days away from you felt more like 50.
Ale do tej pory dotkliwiej niż mróz odczułem chłód serc tutejszych ludzi.The worst cold I 've felt so far -
Bo odczułem to, jakby było za to, że nie zadzwoniłem, gdy wróciłem do miasta.- Really? 'cause it felt like it was for not calling when I got back into town.
Czy kiedyś odczułeś prawdziwe emocje, Data?Have you ever felt a real emotion, Data?
Czy tak to odczułeś?Is that what it felt like?
Dzięki temu zachowasz świadomość podczas gdy ta igła zada Ci więcej bólu niż kiedykolwiek odczułeś w całym swoim życiu.It's amazing what one needle can do. You see, this needle's going to keep you conscious and aware while this needle will inflict more pain than you've ever felt in your life.
Muszę cię ostrzec, to będzie ból najgorszy w swoim rodzaju taki którego nigdy nie odczułeś w swoim życiu.I have to warn you, this is going to hurt worse than anything you've ever felt in your life.
Myślę, że głęboko odczułeś chorobę matki.I think you felt your mother's illness deeply.
- Nikt niczego nie odczuł, tylko my.- Nobody felt it but us.
Chcesz, bym odczuł ten sam ból, co ty, po tym jak zabiłem Jamesa. Gdy rozdarłem go na strzępy.You want me to feel the pain you felt when I killed James, when I tore him to pieces,
Chciał mnie, bo jak to ujął, nagle odczuł ogarniającą go... samotność.He wanted me because, as he put it, he suddenly felt some basic urge... - Loneliness.
Ciekawe jak to odczuł?Damn, I wondered what that felt like.
Dlatego też każdy od razu odczuł jego brak.And everyone immediately felt his absence.
" Ale przed tym nastąpiła ogromna eksplozja, którą wszyscy słyszeliśmy i odczuliśmy. "" Just prior to that huge explosion that we all heard and felt. "
Czy ostatni kryzys gospodarczy miał jakiś wpływ na Pani strategię handlową?Nie odczuliśmy wpływu kryzysu.Has the recent economic crisis affected your business strategy in any way? We haven’t felt the impact of the crisis.
Dotkliwie odczuliśmy pańską nieobecność, Panie Chekov.- Thank you, sir. - Your absence was keenly felt.
Dziesięć dni po schwytaniu terrorysty Ezequiela odczuliśmy polityczne następstwa tych wydarzeń.Ten days after the dramatic capture of guerilla leader Ezequiel the political repercussions are being felt.
Głęboko odczuliśmy tę stratę.A loss keenly felt.
I nie ważne, jak bardzo odczuliście moją nieobecność, nie w połowie tak głęboko, jak ja odczułam waszą.And no matter how deeply you felt my absence, it is half as deep as I felt yours.
Kiedy pobraliście próbkę, powiedziała pani, że odczuliście opór przy przechodzeniu przez wrota.After collecting the sample, you felt resistance trying to go through the gate.
Przepraszam jesli odczuliście że byłam dla was za ostra... ale myślałam że dwójka czarnych uczniów... chciałaby wiedzieć więcej z tej lekcjii. Chyba nie myśleliśmy w ten sposób. Mamo.l'm sorry you felt l was being hard on you... but l thought the two Black students... would actually want to get the most out of the course.
Wiem, że odczuliście skutki wycinania winorośli duchowych przez Kuvire.I know you felt the effects of kuvira cutting down spirit vines.
Ci na zewnątrz odczuli wstrząs, ale nikt nie widział, co się stało.Witnesses outside felt the ground shake, But no one saw what happened.
I wtedy odczuli że Pantery są szkodliwe dla Amerykańskiego społeczeństwa.And they felt like the Panthers were detrimental to American society.
Trzęsienie, które tam odczuli, było spowodowane przez ruch wzdłuż linii uskoku w dolinie.Yeah, but the earthquake that they felt was from movement along the fault line in the Central Valley.
Twoi kochankowie odczuli różnicę?Your lovers felt the difference?
Wszyscy na pokładzie Galactiki mocno odczuli jej śmierć.certainly felt the impact of that death.
- Co zrobisz? Chociaż to odczujesz w ten sposób.Although it will feel that way...
Małe istotki, wkrótce odczujecie mą nienawiść... i moje cierpienie!Disgusting little creatures, soon all of you will feel my hate... and suffer as I have suffered.
Trzęsienie będzie tak ogromne, że pomimo tego, iż wystąpi ono tutaj, odczujecie je aż na Wschodnim Wybrzeżu.It will be so big, that even though it's happening here in California, You will feel it on the East Coast.
Ostatnie trzęsienie odczuło tylko kilka przecznic, bo nie było naturalne.That earthquake that you were in... The reason it wasn't felt more than a few blocks away from the store is because it wasn't a natural disaster.
Zrobiłbyś wszystko, aby twoje dziecko tego nie odczuło.You'd make sure your kid never felt that way.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?