Negować (to deny) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
neguję
I deny
negujesz
you deny
neguje
he/she/it denies
negujemy
we deny
negujecie
you all deny
negują
they deny
Imperfective future tense
będę negować
I will deny
będziesz negować
you will deny
będzie negować
he/she/it will deny
będziemy negować
we will deny
będziecie negować
you all will deny
będą negować
they will deny
Imperative
-
neguj
you deny!
niech neguje
let him/her/it deny
negujmy
let's deny
negujcie
you all deny
niech negują
let them deny
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
negowałam
I denied
negowałaś
you denied
negowała
she denied
negowałyśmy
we denied
negowałyście
you all denied
negowały
they denied
Future feminine tense
będę negowała
I will deny
będziesz negowała
you will deny
będzie negowała
she will deny
będziemy negowały
we will deny
będziecie negowały
you all will deny
będą negowały
they will deny
Conditional feminine tense
negowałabym
I would deny
negowałabyś
you would deny
negowałaby
she would deny
negowałybyśmy
we would deny
negowałybyście
you all would deny
negowałyby
they would deny
Conditional perfective feminine tense
negowałabym była
I would have denied
negowałabyś była
you would have denied
negowałaby była
she would have denied
negowałybyśmy były
we would have denied
negowałybyście były
you all would have denied
negowałyby były
they would have denied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
negowałem
I denied
negowałeś
you denied
negował
he denied
negowaliśmy
we denied
negowaliście
you all denied
negowali
they denied
Future masculine tense
będę negował
I will deny
będziesz negował
you will deny
będzie negował
he will deny
będziemy negowali
we will deny
będziecie negowali
you all will deny
będą negowali
they will deny
Conditional masculine tense
negowałbym
I would deny
negowałbyś
you would deny
negowałby
he would deny
negowalibyśmy
we would deny
negowalibyście
you all would deny
negowaliby
they would deny
Conditional perfective masculine tense
negowałbym był
I would have denied
negowałbyś był
you would have denied
negowałby był
he would have denied
negowalibyśmy byli
we would have denied
negowalibyście byli
you all would have denied
negowaliby byli
they would have denied
Impersonal
negowano by
there would be denied
negowano by
there would be denied

Examples of negować

Example in PolishTranslation in English
/Ale jak próbują negować prawdziwą magię, /ona tam się pojawia.But as much as they try to deny true magic, it's there.
I jakkolwiek jest to przerażające, nie chcę tego negować, Pacey.Scary as it is, l don't want to deny it anymore, Pacey.
Nie masz prawa negować powrotu króla, namiestniku.Authority is not given to you to deny the return of the king, steward.
Nikt nie zamierza negować przeszłości Sevilina Ozala, ale nic mu nie zaproponowano w zamian za zeznania. Przyznał się do zbrodni, o które nawet nie był... Przed wami jasny wybór.Nobody is seeking to deny SeviIin OzaI's past, but he has been offered nothing to testify in this trial, and he has confessed to crimes for which he was not even...
Sposób, w jaki nasza cywilizacja próbuje negować śmierć, ukrywać się przed nią...The way our culture tries to deny death, uh, hide from it...
Nie neguję istnienia zjawisk nadprzyrodzonych.I don't deny the possibility of the supernatural.
Tego nie neguję.I'm not denying that.
Jak najbardziej. To piękne, że nawet pocierając zapałkę negujemy istnienie Boga.Yes, exactly... l find it a wonderful idea that even striking a tiny match means you deny God exists.
Jestem urażony myślą że negujemy gorące nowe sprawy.I am offended by the notion that we'd deny blazing new trails.
Dowody te negują ewidentny fakt, a mianowicie to, że przetwarzanie małych zamówień jest bardziej kosztowne niż przetwarzanie tych dużych.That evidence sought to deny the obvious, namely that it is more costly to process small orders than large orders.
Nadal są i tacy, którzy negują rzeczywistość tego, co się tutaj działo.There are even those who deny the reality of what took place here.
Skarżące niesłusznie zatem negują związek istniejący między kosztami związanymi ze świadczeniem usług PUZ a ustanowioną przez RES rekompensatą.The applicants are therefore wrong to deny the existence of a link between the costs associated with the supply of the PMI services and the compensation provided for by the RES.
Neguj, neguj, neguj.Deny, deny, deny.
Nie tłum tego, nie neguj.Don't suppress or deny it.
Włochy nigdy nie negowały tego faktu.Italy has never denied this fact.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'deny':

None found.
Learning languages?