Nadzorować (to oversee) conjugation

Polish
33 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
nadzoruję
I oversee
nadzorujesz
you oversee
nadzoruje
he/she/it oversees
nadzorujemy
we oversee
nadzorujecie
you all oversee
nadzorują
they oversee
Imperfective future tense
będę nadzorować
I will oversee
będziesz nadzorować
you will oversee
będzie nadzorować
he/she/it will oversee
będziemy nadzorować
we will oversee
będziecie nadzorować
you all will oversee
będą nadzorować
they will oversee
Imperative
-
nadzoruj
you oversee!
niech nadzoruje
let him/her/it oversee
nadzorujmy
let's oversee
nadzorujcie
you all oversee
niech nadzorują
let them oversee
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nadzorowałam
I oversaw
nadzorowałaś
you oversaw
nadzorowała
she oversaw
nadzorowałyśmy
we oversaw
nadzorowałyście
you all oversaw
nadzorowały
they oversaw
Future feminine tense
będę nadzorowała
I will oversee
będziesz nadzorowała
you will oversee
będzie nadzorowała
she will oversee
będziemy nadzorowały
we will oversee
będziecie nadzorowały
you all will oversee
będą nadzorowały
they will oversee
Conditional feminine tense
nadzorowałabym
I would oversee
nadzorowałabyś
you would oversee
nadzorowałaby
she would oversee
nadzorowałybyśmy
we would oversee
nadzorowałybyście
you all would oversee
nadzorowałyby
they would oversee
Conditional perfective feminine tense
nadzorowałabym była
I would have overseen
nadzorowałabyś była
you would have overseen
nadzorowałaby była
she would have overseen
nadzorowałybyśmy były
we would have overseen
nadzorowałybyście były
you all would have overseen
nadzorowałyby były
they would have overseen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nadzorowałem
I oversaw
nadzorowałeś
you oversaw
nadzorował
he oversaw
nadzorowaliśmy
we oversaw
nadzorowaliście
you all oversaw
nadzorowali
they oversaw
Future masculine tense
będę nadzorował
I will oversee
będziesz nadzorował
you will oversee
będzie nadzorował
he will oversee
będziemy nadzorowali
we will oversee
będziecie nadzorowali
you all will oversee
będą nadzorowali
they will oversee
Conditional masculine tense
nadzorowałbym
I would oversee
nadzorowałbyś
you would oversee
nadzorowałby
he would oversee
nadzorowalibyśmy
we would oversee
nadzorowalibyście
you all would oversee
nadzorowaliby
they would oversee
Conditional perfective masculine tense
nadzorowałbym był
I would have overseen
nadzorowałbyś był
you would have overseen
nadzorowałby był
he would have overseen
nadzorowalibyśmy byli
we would have overseen
nadzorowalibyście byli
you all would have overseen
nadzorowaliby byli
they would have overseen
Impersonal
nadzorowano by
there would be overseen
nadzorowano by
there would be overseen

Examples of nadzorować

Example in PolishTranslation in English
- Bo jestem pewien, że rozumiesz , że ja, i niezależnie od personelu lekarza wybrać, aby nadzorować ostatnim roku swojej rezydencji, jak możemy uczynić twoje życie w piekło.- Because I'm sure you understand that I, and whatever staff doctor I choose to oversee the final year of your residency, we can both make your life a living hell.
- Tak, ale muszę nadzorować...- Yeah, but I need to oversee...
- może to nas powinno się nadzorować?maybe we need someone to oversee us.
- żeby nadzorować Gordona i pana Thackeray'a.- to oversee Gordon and Mr. Thackeray. - Of course, Harry.
Cóż, nadzoruję renowacje.Well, I'm overseeing the renovations.
I właśnie dlatego osobiście nadzoruję wprowadzenie nowej inicjatywy przeciwko dręczeniu.That is why I am personally overseeing the implementation of a new anti-bullying initiative.
Ja nadzoruję tę plantację.I am the overseer on this plantation.
Ja tylko nadzoruję śledztwo.I'm just overseeing the investigation.
Matt nadzoruje scenariusz, ja nadzoruję produkcję.Matt'll oversee the writing, I'll oversee production.
Bo będziesz ufać człowiekowi, którego nadzorujesz, w czasie, gdy będziesz pracować dla mnie.Because that way I know you'll trust the man you're overseeing when you come and work for me.
I ty nadzorujesz to wszystko, co, Chuck?And you oversee all of this, huh, Chuck?
Ty nadzorujesz naszych konsultantów.You now oversee our consultants.
/nadzoruje szkolenie klonów /z pomocą zatrudnionych łowców nagród.Shaak Ti oversees the training Of clones with the help of Contracted bounty hunters.
AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i został wskazany w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została umieszczona w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006) RB ONZ.The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006).
Odłożymy moją podróż do Californii, nadzorujemy nową inicjatywę.I'll postpone my trip to california,oversee the new initiative.
Esesmani obserwują ich i nadzorują.The SS watches them and oversees them.
Musiałem stawić czoło wielu obiekcjom, które stanęły mi na drodze przez agencje regulacyjne, które nadzorują tego rodzaju badania.I had to sort of anticipate a lot of objections that would come my way from the regulatory agencies that oversee this kind research.
Organizacje te gwarantują i nadzorują wdrażanie zasad i polityki partii i państwa oraz wspomagają zgromadzenie udziałowców, zarząd, radę nadzorczą i kierowników w wykonywaniu przez nich funkcji i uprawnień zgodnie z przepisami [97].These organisations guarantee and oversee the implementation of the principles and policies of the Party and the state and supports the meeting of shareholders, board of directors, board of supervisors, and managers in the exercise of their functions and powers according to law [97].
- Zostań i nadzoruj więźniów.You stay and oversee the prisoners.
Victor, nadzoruj całą operację, Sandra...Victor, oversee the operation. Sandra...
Wezwij dowódców i nadzoruj ich egzekucję. Natychmiast.Summon the commanders in question and oversee their execution, immediately.
Laticia Myers nadzorowała internat Aleksa.Laticia Myers oversaw Alex's dorm.
Budowanie regionalnej marki przyniosło szereg wyzwań, włącznie z koniecznością utworzenia struktury organiza-cyjnej, która nadzorowałaby rozwój marki.Building a regional brand presented a number of challenges, including developing an organisational structure which would oversee the brand’s development.
Mam doświadczenie, podejmowałem takie decyzje gdy nadzorowałem bezpieczeństwo baz w Iraku.Look, agent, I've had some experience making tough decisions like these when I oversaw base security as a consultant in Iraq.
To pozew. Pracowałeś dla nich dziewięć lat, nadzorowałeś 80 klientów, wypełniłeś setki zeznań podatkowych, wybroniłeś 27 kontroli finansowych.You worked for Drybeck for 9 years, oversaw 80 clients, filed hundreds of tax returns, and fought 27 audits.
16 mil, fakt, ale nadzorował budowę dwóch krzyżownic.16 miles, but he oversaw the building of two major trestles.
Byli wśród... ósemki przywódców, którzy to nadzorowali.and they were among the eight leaders who oversaw it.
Oni nadzorowali, my zapewnialiśmy wsparcie.They oversaw; we provided support.
Wolałabym żeby moi ludzie nadzorowali przygotowanie posiłków.I would prefer if my people oversaw the food preparation.
Ojciec nadzorowałby pracę.Anyway, he would oversee the construction.
Omawialiśmy już jakiś czas temu stworzenie nowego stanowiska dla pewnego rodzaju łącznika, który nadzorowałby nasze zewnętrzne oddziały.We've been discussing for quite a while Creating a new position, a liaison of sorts, That would oversee our external divisions.

More Polish verbs

Related

dozorować
supervise
pozorować
simulate
szorować
scrub
wzorować
model

Similar

nachorować
do
nadmurować
do
nadziwować
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'oversee':

None found.
Learning languages?