Motywować (to motivate) conjugation

Polish
33 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
motywuję
I motivate
motywujesz
you motivate
motywuje
he/she/it motivates
motywujemy
we motivate
motywujecie
you all motivate
motywują
they motivate
Imperfective future tense
będę motywować
I will motivate
będziesz motywować
you will motivate
będzie motywować
he/she/it will motivate
będziemy motywować
we will motivate
będziecie motywować
you all will motivate
będą motywować
they will motivate
Imperative
-
motywuj
you motivate!
niech motywuje
let him/her/it motivate
motywujmy
let's motivate
motywujcie
you all motivate
niech motywują
let them motivate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
motywowałam
I motivated
motywowałaś
you motivated
motywowała
she motivated
motywowałyśmy
we motivated
motywowałyście
you all motivated
motywowały
they motivated
Future feminine tense
będę motywowała
I will motivate
będziesz motywowała
you will motivate
będzie motywowała
she will motivate
będziemy motywowały
we will motivate
będziecie motywowały
you all will motivate
będą motywowały
they will motivate
Conditional feminine tense
motywowałabym
I would motivate
motywowałabyś
you would motivate
motywowałaby
she would motivate
motywowałybyśmy
we would motivate
motywowałybyście
you all would motivate
motywowałyby
they would motivate
Conditional perfective feminine tense
motywowałabym była
I would have motivated
motywowałabyś była
you would have motivated
motywowałaby była
she would have motivated
motywowałybyśmy były
we would have motivated
motywowałybyście były
you all would have motivated
motywowałyby były
they would have motivated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
motywowałem
I motivated
motywowałeś
you motivated
motywował
he motivated
motywowaliśmy
we motivated
motywowaliście
you all motivated
motywowali
they motivated
Future masculine tense
będę motywował
I will motivate
będziesz motywował
you will motivate
będzie motywował
he will motivate
będziemy motywowali
we will motivate
będziecie motywowali
you all will motivate
będą motywowali
they will motivate
Conditional masculine tense
motywowałbym
I would motivate
motywowałbyś
you would motivate
motywowałby
he would motivate
motywowalibyśmy
we would motivate
motywowalibyście
you all would motivate
motywowaliby
they would motivate
Conditional perfective masculine tense
motywowałbym był
I would have motivated
motywowałbyś był
you would have motivated
motywowałby był
he would have motivated
motywowalibyśmy byli
we would have motivated
motywowalibyście byli
you all would have motivated
motywowaliby byli
they would have motivated
Impersonal
motywowano by
there would be motivated
motywowano by
there would be motivated

Examples of motywować

Example in PolishTranslation in English
"Bóg mnie osądzi" Pisząc na ścianach, starają się motywować.People are always trying to motivate themselves.
Bardzo istotne jest, aby promować uznanie oznakowania ekologicznego we wszystkich państwach członkowskich i motywować przedsiębiorstwa do jego stosowania oraz kłaść nacisk na praktyczne korzyści, jakie mogą z niego wynieść.It is very important to promote the recognition of the Community Eco-label within all Member States and to motivate companies to apply for it and to emphasise the practical benefits that they can gain from it.
Ciężko motywować gliniarzy, gdy twój posterunek to tonący statek.It's hard to motivate cops when your home base is a sinking ship.
Nie będzie mi Pan mówić jak mam ją wychowywać i motywować.. inteligenciku.Don't try to tell me how to motivate her, Mr. Turtleneck!
Nie zapraszałem cię na tę uczelnię i nie zamierzam motywować.I did not ask you to come to this university nor am I here to motivate you.
Jakbyś Ciebie nigdy nikt nie zaczepiał? I gdy ktoś Ciebie miesza z błotem na boisku motywuję Cię to?And when somebody talks trash to you on the court, doesn't it motivate you?
Wiesz jak się motywuję?you know how I motivate myself?
ja motywuję was...So the way I got it figured, I motivate you...
A czemu nie motywujesz mnie?Why don't you try to motivate me?
Czasami nas denerwuje twoje podejście, ale przynajmniej motywujesz cały chór.The way you're on everyone all the time is annoying, but it keeps the club motivated.
Wspominała o niezliczonych sposobach, którymi ją motywujesz i inspirujesz.Oh, she was just mentioning... the countless ways you motivate and inspire her. Very true, Ms. Woodward.
"Gdy jesteśmy w grupie, jeden motywuje drugiego"."In the group, one motivates the other."
- To latawiec, Mattie go rozkłada i dzięki niemu jedzie na nartach, co oszczędza wagę i motywuje psy.It's a kite. Matty puts it up and skis with it, that saves weight, motivates the dogs.
> motywuje uczestników do większego zaangażowania i wysiłku.> it motivates local actors to contribute their own time and eort more willingly.
Będziesz się bawił, ponieważ jest w tobie odpowiednia siła... która napędza cię, porusza, motywuje... potrzeba zadowalania... mnie.You will play because your particular engine -- what drives you , moves you , motivates you -- desire to please... Me.
Co cię motywuje?What motivates you? .
Mówi, że naszą spuścizną nie jest to, co samotnie osiągniemy, ale to, co zrobimy dla innych oraz to, jak motywujemy ich, by pracowali razem nad osiągnięciem wspólnego celu.He says that our real legacy is not what we accomplish individually but what we do for others and how we motivate them to work together for a common goal.
Czy były jakieś groźby lub spory , że któryś z was może sobie przypomnieć, że motywują może kogoś, aby to zrobić?Were there any threats or disputes that either of you can recall that may have motivated somebody to do this?
Jak prowadziłem wykład o motywacji dosłownie widziałem jak oni się dzięki temu motywują.Well, as I was giving that motivational speech, I could literally see them all getting all motivated from it.
Jeśli o tym myślisz, zdajesz sobie sprawę, że uczucia, które cię motywują, są tymi, które powodują, że zaczynasz nienawidzieć.If you think about it, you realize the things that motivate you the more are the ones you hate.
Ludzi motywują różne rzeczy.All kinds of things motivate people...
Mówcie do niego, motywujcie go, powiedzcie coś śmiesznego, sprawcie by był szczęśliwy. Raju, mam dobre wieści tata ma się dobrze. Ten nowy lek zadziałał!talk to him normally.. motivate him.. crack jokes.. keep him happy oye raju, we have a good news yaar dad is become proper yaar.... that new medicine worked!
Apache stał się aplikacją, która motywowała dostawców internetowych oraz firmy handlu elektronicznego do wyboru Linuksa nad Windows Microsoftu.Essentially, Apache became the application that motivated Internet service providers and e-commerce companies to choose Linux over Microsoft's Windows.
I podejrzewam, że pani motywacją była obietnica, jaką niósł ze sobą. Pani pracodawcę motywowała chciwość.And I suspect you were motivated by the drug's promise... while your employer was motivated by greed.
/Te słowa w dużej mierze /motywowały moje życie."Those words have been a large part of what has motivated my life.
Mnie motywowały rzeczy o wiele wznioślejsze.My actions were motivated by something far purer.
I na pewno strasznie motywował mnie.I mean, I know it sure as hell motivated me.
Ktoś będzie Cię motywował.Someone to keep you motivated.
Nie sądzę, żeby ktokolwiek go motywował do ćwiczenia.I don't think anyone has motivated him to exercise.
Przynajmniej tak motywował swoją odmowę.That is what motivated the refusal.
Ich czeki podróżne były trudniejsze do podrobienia niż sam dolar ale to ich motywowało. ...ale to ich motywowało.Their traveller's cheques were harder to copy than the dollar itself but that was what motivated them.
Jednak za każdym razem dostawałem po łapach, motywowało mnie to jeszcze bardziej, zmuszało abym był lepszym dziennikarzem.But every time I got beat to the punch on a story, it just motivated me more, drove me to be a better reporter.
Stan, co cię motywowało? Co cię inspirowało, aby wyruszyć... I stworzyć telewizyjny hit?So, Stan, what motivated you, what inspired you to get out there and make a hit TV show?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'motivate':

None found.
Learning languages?