Krzyżować (to cross) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
krzyżuję
I cross
krzyżujesz
you cross
krzyżuje
he/she/it crosses
krzyżujemy
we cross
krzyżujecie
you all cross
krzyżują
they cross
Imperfective future tense
będę krzyżować
I will cross
będziesz krzyżować
you will cross
będzie krzyżować
he/she/it will cross
będziemy krzyżować
we will cross
będziecie krzyżować
you all will cross
będą krzyżować
they will cross
Imperative
-
krzyżuj
you cross!
niech krzyżuje
let him/her/it cross
krzyżujmy
let's cross
krzyżujcie
you all cross
niech krzyżują
let them cross
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
krzyżowałam
I crossed
krzyżowałaś
you crossed
krzyżowała
she crossed
krzyżowałyśmy
we crossed
krzyżowałyście
you all crossed
krzyżowały
they crossed
Future feminine tense
będę krzyżowała
I will cross
będziesz krzyżowała
you will cross
będzie krzyżowała
she will cross
będziemy krzyżowały
we will cross
będziecie krzyżowały
you all will cross
będą krzyżowały
they will cross
Conditional feminine tense
krzyżowałabym
I would cross
krzyżowałabyś
you would cross
krzyżowałaby
she would cross
krzyżowałybyśmy
we would cross
krzyżowałybyście
you all would cross
krzyżowałyby
they would cross
Conditional perfective feminine tense
krzyżowałabym była
I would have crossed
krzyżowałabyś była
you would have crossed
krzyżowałaby była
she would have crossed
krzyżowałybyśmy były
we would have crossed
krzyżowałybyście były
you all would have crossed
krzyżowałyby były
they would have crossed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
krzyżowałem
I crossed
krzyżowałeś
you crossed
krzyżował
he crossed
krzyżowaliśmy
we crossed
krzyżowaliście
you all crossed
krzyżowali
they crossed
Future masculine tense
będę krzyżował
I will cross
będziesz krzyżował
you will cross
będzie krzyżował
he will cross
będziemy krzyżowali
we will cross
będziecie krzyżowali
you all will cross
będą krzyżowali
they will cross
Conditional masculine tense
krzyżowałbym
I would cross
krzyżowałbyś
you would cross
krzyżowałby
he would cross
krzyżowalibyśmy
we would cross
krzyżowalibyście
you all would cross
krzyżowaliby
they would cross
Conditional perfective masculine tense
krzyżowałbym był
I would have crossed
krzyżowałbyś był
you would have crossed
krzyżowałby był
he would have crossed
krzyżowalibyśmy byli
we would have crossed
krzyżowalibyście byli
you all would have crossed
krzyżowaliby byli
they would have crossed
Impersonal
krzyżowano by
there would be crossed
krzyżowano by
there would be crossed

Examples of krzyżować

Example in PolishTranslation in English
Ale wiecie, jak ja kocham krzyżować rzeczy, więc zrobiłam to z sms-ami, mediami i portalami społecznościowymi Christy White, których są dosłownie tysiące. I znalazłam 19- letnią Lauryn-Anne Harrison.But you now how I love to cross-check on things, so I did just that with Christy White's texts, emails, and social media, of which there are literally thousands of messages, and I found you a 19-year-old Lauryn-Anne Harrison,
Nasze drogi będą się krzyżować od czasu do czasu.Our paths are going to cross from time to time.
Nie chcesz krzyżować mi planów, Mamo.You don't want to cross me, Mom.
On musi krzyżować się do Kansas na 120, 116 albo 350.He has to cross into Kansas on 120 or... on 116 or 350.
Posłuchaj, mieliśmy krzyżować ale nie byliśmy gotowi.Look, we were supposed to cross, and we weren't ready.
Och, będę mieć na sobie twoją dupę dla popływaj, jeżeli krzyżuję tę wodę.Oh, I'll wear your ass for a swim if I cross this water.
Albo dlaczego krzyżujesz nogi, gdy podchodzę?Or about why you cross your legs when I come closer?
Czujesz się źle i krzyżujesz ich ramiona na piersiach, próbując oddać im tę odrobinę godności.So you feel bad,and you. cross their arms over their chests,try to give 'em back some of their dignity.
Jak wiele czasu robi to biorą aby czy krzyżujesz Bezkres?Lake Infinity? Okay. How much time does it take to cross Infinity?
Kiedy patrzysz na spadającą gwiazdę krzyżujesz palce u rąk krzywisz nos i wypowiadasz życzenie.I know that when you see a shooting star, you cross your fingers on both hands, squinch up your nose and you make a wish.
Robisz je, krzyżujesz i pociągasz.Make bunny ears, cross and pull them through.
A kiedy wjechał do tunelu, który krzyżuje się z rzeką Maldonado przemienił się w statek i płynie teraz do Afryki.And when it entered the tunnel that crosses Maldonado river... it transformed into a boat and now's sailing to Africa.
Ale nie mogę pomóc, jeśli moja droga krzyżuje się z Ciebie Chociaż uczę tutaj.I have no desire to interfere with your case, but I can't help it if my path crosses with yours while I'm teaching here.
Chłodny wiatr krzyżuje ścieżki, zatrzymując cię.- Duck. "A chilling gale, crosses your path, it stops you."
Helena nerwowo krzyżuje nogi i sięga po papierosa.Helena nervously crosses and uncrosses her legs, reaches for a cigarette.
Gdy obniżamy szpadę, krzyżujemy ... dla tego, który nie jest - który jest wzięty przez diabła.We must stab him at the cross or fall prey to the devil.
Gdy tylko krzyżujemy Wsiąść na Chmurę, osiągniemy Czarne JezioroOnce we cross Mount Cloud, we'll reach the Black Lake
Najpierw, to krzyżujemy do końca tutaj, a później robimy pętle, i następną petle, i później zdaje się, ciągnięcie, a później po prostu... gotowe?Okay, first, we cross this end over here, and then we make a loop, and then another loop, and then you sort of pull it through, I'm guessing, and then you just -- ready?
Nie krzyżujemy mieczy.No crossing swords.
nie krzyżujemy naszych źródeł dochodów.We don't cross our money streams.
# jestem gonna żyją na zawsze # # jestem gonna krzyżują tę rzekę # # jestem gonna przywierają jutro teraz ## I'm gonna live forever # # I'm gonna cross that river # # I'm gonna catch tomorrow now #
* Jej obrazy krzyżują mój umysł, * pod kolorową wodąHer images criss-cross my mind, awash in colours
- Jak faceci krzyżują nogi?-How do guys cross their legs?
A potem BC. Linie się krzyżują.And then BC. you know, the lines cross.
A tu widać jak się krzyżują.And here you can see the crossover event.
"Nie krzyżuj strumienia"?"Don't... don't cross the streams"?
- Tak! Nie krzyżuj ich! - No nie!Don't cross them.Aarghh!
I nie krzyżuj palców.And don't cross your fingers.
Nie krzyżuj ich.Don't cross them
Nie krzyżuj mi drogi, odpicowany otwieraczu!Don't cross me, you tarted-up tin opener!
Beckham, "Nie krzyżujcie strumieni jak w Pogromcach Duchów"!Beckham yells, "Don'tcrossthestreams! It's like Ghost Busters!"
Hej, nie krzyżujcie rąk z Alfredo!Goodbye. Hey, not in a crossed way, cousin!
Nie krzyżujcie!- No cross, no cross!
Usiądźcie przy stole. Nie krzyżujcie nóg.Sit straight, don't cross your legs.
Dorosłem w dzielnicy, gdzie panie pod zapalonym czerwonym światłem krzyżowały nogi.I grew up in a district where ladies under the red light set with their legs crossed.
Nasze drogi często się krzyżowały.Our paths have crossed over the years.
Nasze ścieżki już się krzyżowały.We have crossed paths.
Ponieważ ścieżki podejścia krzyżowały się w pobliżu lotniska, niemiecki zarząd ruchu lotniczego (Deutsche Flugsicherung), ustalając przebieg operacji lotniczych, musiał traktować oba pasy jako jeden.The take-off paths and the approach paths crossed at a point close to the airport, meaning that the German Air Traffic Control had to treat the two runways as if they were a single runway for flight operations.
Tam, gdzie krzyżowały się granice materii galaktyki zebrały się w skupiska.Where the great ridges of matter crossed galaxies came together in clusters.
Człowiek odpowiedzialny jego śmierć jest student z nieprzyjaciela , z którym krzyżowałem się dawno temuThe man responsible for killing her is the student of an enemy that I crossed blades with a long time ago.
Palce krzyżował się.Fingers crossed.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cross':

None found.
Learning languages?