Kreować (to create) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kreuję
I create
kreujesz
you create
kreuje
he/she/it creates
kreujemy
we create
kreujecie
you all create
kreują
they create
Imperfective future tense
będę kreować
I will create
będziesz kreować
you will create
będzie kreować
he/she/it will create
będziemy kreować
we will create
będziecie kreować
you all will create
będą kreować
they will create
Imperative
-
kreuj
you create!
niech kreuje
let him/her/it create
kreujmy
let's create
kreujcie
you all create
niech kreują
let them create
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kreowałam
I created
kreowałaś
you created
kreowała
she created
kreowałyśmy
we created
kreowałyście
you all created
kreowały
they created
Future feminine tense
będę kreowała
I will create
będziesz kreowała
you will create
będzie kreowała
she will create
będziemy kreowały
we will create
będziecie kreowały
you all will create
będą kreowały
they will create
Conditional feminine tense
kreowałabym
I would create
kreowałabyś
you would create
kreowałaby
she would create
kreowałybyśmy
we would create
kreowałybyście
you all would create
kreowałyby
they would create
Conditional perfective feminine tense
kreowałabym była
I would have created
kreowałabyś była
you would have created
kreowałaby była
she would have created
kreowałybyśmy były
we would have created
kreowałybyście były
you all would have created
kreowałyby były
they would have created
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kreowałem
I created
kreowałeś
you created
kreował
he created
kreowaliśmy
we created
kreowaliście
you all created
kreowali
they created
Future masculine tense
będę kreował
I will create
będziesz kreował
you will create
będzie kreował
he will create
będziemy kreowali
we will create
będziecie kreowali
you all will create
będą kreowali
they will create
Conditional masculine tense
kreowałbym
I would create
kreowałbyś
you would create
kreowałby
he would create
kreowalibyśmy
we would create
kreowalibyście
you all would create
kreowaliby
they would create
Conditional perfective masculine tense
kreowałbym był
I would have created
kreowałbyś był
you would have created
kreowałby był
he would have created
kreowalibyśmy byli
we would have created
kreowalibyście byli
you all would have created
kreowaliby byli
they would have created
Impersonal
kreowano by
there would be created
kreowano by
there would be created

Examples of kreować

Example in PolishTranslation in English
/To ważne abyśmy zaczęli kreować nasz świat... /... Luois Santiago chciał tego dla swoich dzieci, moich dzieci, i potomków.We need to create the world Luis Santiago would have wanted for his children, my children and posterity.
Czasem musisz kreować własną rzeczywistość.Look, sometimes you have to create your own reality.
Fakt, iż dostawcy GSD muszą stworzyć i utrzymać wystarczająco rozległą sieć BP, aby kreować popyt po stronie DUT, stawia BP na korzystnej pozycji przetargowej względem dostawców GSD, nawet jeżeli jeden z nich zostanie wyeliminowany.The fact that GDS providers need to create and maintain a sufficiently broad network of TAs in order to generate demand on the TSP side, leaves TAs in a favourable bargaining position vis à vis GDS providers even after the elimination of one of them.
Ponieważ ci ludzie posiadają majątki znacznie przewyższające potrzeby swych rodzin, a ponadto mogą sami kreować pieniądz, nie wierzę by bogactwo było ich ostatecznym celem.Since these people have more money than their families would need for generations and since they have the power to create money I don't believe wealth is their endgoal.
Strauss'lanie zaczęli kreować wizję świata, która była fikcją.The Straussians started to create a worldview which is a fiction.
Ja kreuję trendy.I create trends.
Kreują mnie, tak jak ja kreuję ich.Yes, that is the name for what I share with those who have created the being known as Rei Ayanami.
Bo obie dobrze wiemy, że kreujesz te dramatyczne sytuacje, by przyciągnąć uwagę!'Cause you know as well as I know that you just create these little dramatic situations because you need the attention!
Co kreuje nadzwyczajne życie... ma nadzwyczajny umysł.What creates an extraordinary life... is an extraordinary mind-set.
Co kreuje nadzwyczajne życie... to nadzwyczajnym zestawem umysłu.What creates an extraordinary life... is an extraordinary mind-set.
Czarny lakierek kreuje nastrój!black painted shoe... creates a feeling!
FDA przygląda się używaniu inżynierii genetycznej i nie ma informacji, że zwyczajne użycie tej techniki... kreuje produkt różniący się jakością czy bezpieczeństwem.Linda Kahl of course, wrote that in her memo, but in fact, when we finished the policy, all the scientists agreed with the policy. Now, FDA has, of course, looked at the use of genetic engineering and has no information that simply the use of the techniques creates products that differ in safety or quality...
Maskuje się jako grupa pozornie niepowiązanych symptomów, astma dorosłych, wada zastawki... zwiększony poziom serotoniny w krwi... które kreuje fałszywy poziom euforii.It masks itself as a bunch of seemingly unrelated symptoms-- adult-onset asthma, valve failure... an increased level of serotonin in the blood... which creates a false sense of euphoria.
Kiedykolwiek jesteśmy razem, kreujemy boską bioelektryczność.Whenever we are together, we are going to create a divine bioelectricity.
Myślę, że kreujemy te demony w nas samych.But I believe that we create these demons within ourselves.
Tworzymy rękodzieła i kreujemy.- We craft and create.
Widzisz Kyle, czasami gdy czujemy się wyrzutkami kreujemy sobie przyjaciół, mkay, w naszych umysłach, mkay.Sometimes we feel like an outsider. We create friends in our minds, m'kay? Mr. Hankey seems so real.
Wszyscy kreujemy rzeczywistość, by poradzić sobie z naszym bólem.Well, we all create fictions to deal with our pain.
A ja myślę, że muzyka, Choreografia kreują atmosferę. Wspaniale.The lighting, the music, the choreography creates an atmosphere.
Ale nadal nie jestem prawdziwym bratem, Vashishta,Avantiki i Aditi . Narodziny nie kreują rodziny,Families are not created by birth alone, Iqbal, love makes for stronger bonds and families, like Yashomati and lord Krishna.
Ludzi, którzy kreują zmiany poprzez troskliwość i prawdę ducha.Four! People who create change through thoughtfulness and spirituality.
Myślę, że to społeczeństwa kreują ekstremistów.I think people create societies extremist.
Różne osobowości i wyglądy, kreują różne aury. Oh, aury.Different personalities or appearances, create different auras.
- promuj transfer nauki i technologii oraz kreuj syt uacje, które s korzystne tak dla- promote S & T transfer and create a win-win situation for SMEs and academic groups;- fund recruitment of staff, networking activities, and research costs.
- Wczoraj kreowałaś.- Yesterday you created
Napisałaś niesamowicie bogate i złożone przedstawienie o mężczyznach, którzy kreowali Marilyn, ale ja zawsze byłem bardziej zainteresowany tym, jak Marilyn kreowała samą siebie.You've written an incredibly rich and layered show about the men who created Marilyn, but I've always been more interested in how Marilyn created herself.
Wygląda na to, że kreowała nowe życiorysy dla każdego stanowiska.It looks like she created a new résumé for each position.
Napisałaś niesamowicie bogate i złożone przedstawienie o mężczyznach, którzy kreowali Marilyn, ale ja zawsze byłem bardziej zainteresowany tym, jak Marilyn kreowała samą siebie.You've written an incredibly rich and layered show about the men who created Marilyn, but I've always been more interested in how Marilyn created herself.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?