Kraść (to steal) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
kradnę
I steal
kradniesz
you steal
kradnie
he/she/it steals
kradniemy
we steal
kradniecie
you all steal
kradną
they steal
Imperfective future tense
będę kraść
I will steal
będziesz kraść
you will steal
będzie kraść
he/she/it will steal
będziemy kraść
we will steal
będziecie kraść
you all will steal
będą kraść
they will steal
Imperative
-
kradnij
you steal!
niech kradnie
let him/her/it steal
kradnijmy
let's steal
kradnijcie
you all steal
niech kradną
let them steal
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
kradłam
I stole
kradłaś
you stole
kradła
she stole
kradłyśmy
we stole
kradłyście
you all stole
kradły
they stole
Future feminine tense
będę kradła
I will steal
będziesz kradła
you will steal
będzie kradła
she will steal
będziemy kradły
we will steal
będziecie kradły
you all will steal
będą kradły
they will steal
Conditional feminine tense
kradłabym
I would steal
kradłabyś
you would steal
kradłaby
she would steal
kradłybyśmy
we would steal
kradłybyście
you all would steal
kradłyby
they would steal
Conditional perfective feminine tense
kradłabym była
I would have stolen
kradłabyś była
you would have stolen
kradłaby była
she would have stolen
kradłybyśmy były
we would have stolen
kradłybyście były
you all would have stolen
kradłyby były
they would have stolen
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
kradłem
I stole
kradłeś
you stole
kradł
he stole
kradliśmy
we stole
kradliście
you all stole
kradli
they stole
Future masculine tense
będę kradł
I will steal
będziesz kradł
you will steal
będzie kradł
he will steal
będziemy kradli
we will steal
będziecie kradli
you all will steal
będą kradli
they will steal
Conditional masculine tense
kradłbym
I would steal
kradłbyś
you would steal
kradłby
he would steal
kradlibyśmy
we would steal
kradlibyście
you all would steal
kradliby
they would steal
Conditional perfective masculine tense
kradłbym był
I would have stolen
kradłbyś był
you would have stolen
kradłby był
he would have stolen
kradlibyśmy byli
we would have stolen
kradlibyście byli
you all would have stolen
kradliby byli
they would have stolen
Impersonal
kradziono by
there would be stolen
kradziono by
there would be stolen

Examples of kraść

Example in PolishTranslation in English
"Kiedy mówię o złodziejach koni, nie mówię, że to źle kraść konie.When I'm talking about horsethiefs, I don't say, that it's bad to steal horses.
"Złodziej zaś przychodzi tylko po to by kraść zabijać i niszczyć. "The thief cometh not but for to steal and to kill, and to destroy.
(Brazylijczycy na jego cześć ukuli neologizm „malufar”, czyli czasownik o znaczeniu „kraść publiczne pieniądze”.)(Malufar is a neologism invented by Brazilians, a verb meaning "to steal public money".)
- Czy to jest powód, żeby kraść od ojca?ls that a reason to steal from your partner?
- Dlatego zacząłeś kraść?Is that why you began to steal?
"Kocham Chardonnay i kradnę urodziny mojego syna.""I love chardonnay and stealing my son's birthdays."
"To co innego, bo kradnę"."This is different. I'm stealing."
*Kiedy kradnę spojrzenie twych oczuO when l steal a peek into your eyes
- Co kradnę?- What stealing?
- Człowieku, nie kradnę.No, man. I'm not stealing them from the store.
"Koniec". Morał jest taki, że jeśli kradniesz, powinieneś być również gotowy, żeby zabić.So, the lesson there is if you steal, you better be ready to murder, too.
* Kiedy kradniesz, dostajesz tylko ostrzeżenie ** Than when you're stealing that extra bow *
- Czemu kradniesz mi pieniądze?Why are you stealing my money?
- Cóż, dlaczego ty nie przygotowujesz się do obchodu i kradniesz wszystkie najlepsze przypadki?- Well, why aren't you prepping for rounds and stealing all the good cases?
- Dużo kradniesz?Do you steal a lot?
"Nie ma hańby dla tego, kto kradnie, by wnętrze napełnić, gdy głodny".Do not despise the thief who steals to satisfy his starvation.
"Uśmiechnięty okradziony kradnie coś złodziejowi.""the robbed that smiles steals something from the thief."
"kradnie z automatów, fałszuje karty."steals from the vending machines, counterfeits hall passes.
- Ale też i kradnie.It steals too.
- Ale my nic nie kradniemy.We're not stealing.
- Ale my nie kradniemy.- But we don't steal.
- Chyba nie kradniemy delfina? - Mówiłem, że pomagamy mu się wydostać.Hey, we're not stealing a dolphin, eh?
- Co kradniemy?What are we stealing?
- Dlaczego kradniemy kablówkę?Why are we stealing cable from here?
- A wy teraz z zemsty kradniecie nasze auta.- And now you steal our cars to get even? - That's a different thing altogether.
- Hej, kretynie! Jestem tobą zmęczony i tym Grinch'em Królem Czarności, kradniecie mi chwałę.Ruk'n, I'm tired of you and the grinch that stole blackness stealing my glory.
- Nie kradniecie.- No stealing.
- Spisuję wszystko, co kradniecie.I make list Of everything you steal!
Ale ja nigdy nie będę wiedziała, bo nie tylko nie pozwala mi pani spróbować, ale też okupujecie naszego robota i kradniecie nasze zwłoki.Yes, you learned. You know, but I'll never know because you won't let me try one, but you hog all our robots and you steal all our corpses!
"Abyzou to nocne, terytorialne drapieżniki, które kradną zęby ofiar jako trofea"."The Abyzou were nocturnal, territorial "predators that often steal their victim's teeth - as trophies." - "While Abyzou are
"Dzięki, ale moi ziomale nadal kradną tam ładunek"?"Thanks anyway, sir, but my friends are still stealing cargo back there."
"Eh, czarni ludzie kradną." Mogła...She could be thinking Anything. "Eh, black people steal. " So i'm like-
"Gdzie złodzieje włamują się i kradną"."Where thieves break through and steal."
"Ochraniam niewinnych psuję każdemu nastrój, mam obsesję na punkcie śmierci mojego ojca i zawracam dupę ludziom, którzy kradną różne rzeczy!""I protect the innocent rain on everyone's parade, obsess about my dad's death and bother people who steal things!"
"Nie kradnij"."Thou shalt not steal."
"Nie kradnij." Winny.I Shalt not steal, Guilty as charged
"Nie pożądaj", "Nie kradnij"?'Thou shall not covet, thou shall not steal' ?
- "Nie kradnij.-"Do not steal.
- Dobra te możesz sprzedać, ale już więcej nie kradnij.Oh, yeah, you can sell these, but don't steal any more.
Błagajcie, kradnijcie, byle byście obronili miasto.Captain, you beg, borrow or steal ammo, but you defend this area.
Dalej kradnijcie samochody.Believe me, man. I want you to keep stealing cars.
Niczego nie kradnijcie i niczego nie zepsujcie.Don't steal nothin' and don't break nothin'.
Nie kradnijcie ołówków.Don't steal the pencils.
Bo kradłam, zdradzałam i oszukiwałam.I've stolen and cheated and deceived.
Kłamałam i kradłam, i straciłam szacunek mojej rodziny.I lied, and I stole, and I lost the respect of my family... For what?
Kłamałam, kradłam.I lied. I stole.
Manipulowałam, kłamałam, oszukiwałam, kradłam...I manipulated, lied, forged, stole.
Myślisz, że lubiłam jak sapał nade mną kiedy kradłam informacje dla takich jak ty?Do you think I enjoyed having him grunt all over me while I stole information for people like you?
Od dzieciństwa wszystko mi kradłaś.You stole everything from me since our childhood.
Po tych wszystkich razach, kiedy cię myłam, po tylu razach, kiedy mnie biłaś i kradłaś moje pieniądze.After all the times I cleaned you up, all the times you beat me and stole my money,
Więc kradłaś dla niego.So you stole for him.
Wpychałaś się w kolejkę, kradłaś pielęgniarki, zmieniłaś tablicę operacji.You've cut lines, y-y-you've stolen nurses, you've even rearranged the O.R. board.
Yeah, ale kradłaś wcześniej.Yeah, but you've stolen before.
- Nie kradła i nie kłóciła się, nie podpaliła pościeli.She ain't stole or been quarrelsome - or set the bedding afire.
Chciała, bym wyznała, czemu kradła pieniądze.She wanted me to come clean about why she stole the money.
Część kupowała, część kradła.Some bought, some stole.
- To dowodzi, że kradłyście.- It proves you stole and you lied.
Biły mnie i kradły mi pieniądze przeznaczone na obiad.They hit me and stole my lunch money.
Kiedy te robaki się włamywały i kradły nasze rzeczy?While these vermin broke in and stole things?
Kradł kasę dzieciakom, które kradły ją ode mnie, a potem kupowaliśmy za to petardy.He used to steal the lunch money from the kids who stole mine, and we'd go buy fireworks.
Kłamały i kradły.They lied and they stole.
Więc kradły nasze.So they stole ours.
Ale rabowałem i kradłem.But I robbed, I stole.
Dlaczego powiedziałeś, że kradłem z naszego interesu?Why'd you say I stole from our business?
Dlatego kradłem w sklepie. Bo było go za mało.And that"s why I stole from the store, because I couldn"t feed them enough.
Handlowałem narkotykami, kradłem.Now, if the truth is you didn't do it... I did drugs. I stole.
/Kiedy ją kradłeś? Chris.When you stole her.
Co kradłeś?What did you stole?
Czyli kradłeś kradzioną forsę.So you were stealing stolen money.
Jakie miałeś plany, gdy kradłeś?What you have in mind when you stole it in the first place ? Ahem.
Jeśli grzeszysz idziesz do piekła, kłamałeś, oszukiwałeś, kradłeś, byłeś kutasem przez całe życie.Now, if you act bad you go to hell, right? Now, you've lied, you've cheated, you've stolen, you've been a prick your entire life.
"Nie ukradłem" stało się "Nie będziesz kradł","I have not stolen" became "Thou shall not steal,"
- Kto to kradł?- Who stole it?
- jakby ktoś kradł moje auto, też bym tak zrobił.- If someone stole my ride, I'd pull a piece.
Jako dzieci, kradliśmy słodkie ziemniaki ale kiedy zostaliśmy złapani, on zwalił winę na mnie.As children, we stole sweet potatoes but when we got caught, he fingered me with the blame.
Kradliśmy Harry, kradliśmy.We stole, Harry. We stole.
Razem jeździliśmy na motorach, kradliśmy jabłka.Together... we rode our mopeds, stole apples and everything. I've told you that.
Nie miałem pojęcia, że kradliście.I didn't know there was a crime 'cause I didn't know you guys stole.
Sypaliście, kradliście, za mało się staraliście.Maybe something in-between. You blabbed, you stole, you plotted, you saw too much, maybe you did too little.
To było przedtem, gdy kradliście od nas.This was before, you stole from us.
o tym, jak wy dwoje kradliście w Watykanie, a następnie zamordowaliście kardynała, który mógł donieść na ciebie.how you both stole from the Vatican and then murdered the cardinal before he could inform on you.
A jeśli ktokolwiek powiedział coś innego, niż życzyły sobie potwory, to kradli im głos.And if anyone said anything other than what the monsters wanted them to say, they stole their voices.
A pieniądze, które kradli zawsze były w białych workach z symbolem dolara.The money they stole was always in a white bag with a big dollar sign on it.
Ale nie mogę pozwolić, aby bezmyślni ludzie kradli wodę.But I can't let the water be stolen by thoughtless people.
Co powinniśmy zrobić z tymi co kradli i nie kupili żadnych kuponów?What should we do with those who stole and did not buy any tickets?
Kto kradłby w szpitalu?-Has there been a robbery? -Just a false alarm. Who would steal from a hospital?
-Cóż, to dziecko kradło od starszych.-Well, this child stole from old men.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'steal':

None found.
Learning languages?