Irytować (to irritate) conjugation

Polish
33 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
irytuję
I irritate
irytujesz
you irritate
irytuje
he/she/it irritates
irytujemy
we irritate
irytujecie
you all irritate
irytują
they irritate
Imperfective future tense
będę irytować
I will irritate
będziesz irytować
you will irritate
będzie irytować
he/she/it will irritate
będziemy irytować
we will irritate
będziecie irytować
you all will irritate
będą irytować
they will irritate
Imperative
-
irytuj
you irritate!
niech irytuje
let him/her/it irritate
irytujmy
let's irritate
irytujcie
you all irritate
niech irytują
let them irritate
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
irytowałam
I irritated
irytowałaś
you irritated
irytowała
she irritated
irytowałyśmy
we irritated
irytowałyście
you all irritated
irytowały
they irritated
Future feminine tense
będę irytowała
I will irritate
będziesz irytowała
you will irritate
będzie irytowała
she will irritate
będziemy irytowały
we will irritate
będziecie irytowały
you all will irritate
będą irytowały
they will irritate
Conditional feminine tense
irytowałabym
I would irritate
irytowałabyś
you would irritate
irytowałaby
she would irritate
irytowałybyśmy
we would irritate
irytowałybyście
you all would irritate
irytowałyby
they would irritate
Conditional perfective feminine tense
irytowałabym była
I would have irritated
irytowałabyś była
you would have irritated
irytowałaby była
she would have irritated
irytowałybyśmy były
we would have irritated
irytowałybyście były
you all would have irritated
irytowałyby były
they would have irritated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
irytowałem
I irritated
irytowałeś
you irritated
irytował
he irritated
irytowaliśmy
we irritated
irytowaliście
you all irritated
irytowali
they irritated
Future masculine tense
będę irytował
I will irritate
będziesz irytował
you will irritate
będzie irytował
he will irritate
będziemy irytowali
we will irritate
będziecie irytowali
you all will irritate
będą irytowali
they will irritate
Conditional masculine tense
irytowałbym
I would irritate
irytowałbyś
you would irritate
irytowałby
he would irritate
irytowalibyśmy
we would irritate
irytowalibyście
you all would irritate
irytowaliby
they would irritate
Conditional perfective masculine tense
irytowałbym był
I would have irritated
irytowałbyś był
you would have irritated
irytowałby był
he would have irritated
irytowalibyśmy byli
we would have irritated
irytowalibyście byli
you all would have irritated
irytowaliby byli
they would have irritated
Impersonal
irytowano by
there would be irritated
irytowano by
there would be irritated

Examples of irytować

Example in PolishTranslation in English
- Próbuję pana nie irytować.I'm trying not to irritate you.
- Zaczynasz mnie irytować.You're beginning to irritate me.
Dlaczego próbujesz mnie tak irytować?Why do you like to irritate me so?
Gdy ta miłość i zachwyt zaczęłyby go irytować, znalazłby sposób, by mnie zranić.I don't know why it happens, but it always does, when all that love and admiration would start to irritate him and he'd find some way to hurt me.
Im więcej o tym myślę, tym bardziej się irytuję.The more I think about it, the more irritated I get.
Kogo niby irytuję?Who do I irritate?
Myślę że ją irytuję.I think I irritate her.
Wciąż cię irytuję?Um... You still irritated with me?
Wiem że panią irytuję, ale to ja cierpię z powodu wizerunku jaki muszę odgrywać by...I know I irritate you, but I'm the first to suffer from the image I must portray in order to...
A ty powiedziałeś że irytujesz mnie.You said you irritated me.
Dlaczego się irytujesz?Why do you get so irritated?
Jako lekarz, irytujesz mnie.As a doctor, you irritate me.
Wiesz dobrze, że go irytujesz.You untimely. You know I irritate.
/Brytyjczyków irytuje, że Amerykanie /nie potrafią poprawnie pisać. /Patrzcie tylko na tę tabliczkę.One thing that irritates British people about Americans is that they can't even spell.
Ale to co mnie irytuje, Marian - jeśli to jest właściwe słowo, to fakt, że nie chcesz powiedzieć mi prawdy.But what irritates me, Marian - if that's the right word for it - is that you won't tell me the truth.
Chodzi o to, że...próby Narcisse'a, żeby mnie zaciągnąć do łóżka, irytują mnie.It's just... Narcisse's efforts to pull me in irritate me.
Damulki, generalnie irytują mnie a twój wygląd jest nie do przyjęcia.Peppiness, in general, irritates me and yours is impossible.
Generale Antoniuszu? Czy krzyki mojej matki irytują cię ?General Antony, does my mother's screaming irritate you ?
Jeśli człowiek zaczyna czuć, że praca jego życia, jej niespodziewane momenty, powiedzmy... wyzwania powiązane z poglądami już go nie pobudzają, ale jedynie irytują i wyczerpują...If a man finds himself feeling, deep into his life's work, that the surprises in that work, say... challenges to his judgment, no longer galvanize and energize him... but only irritate him and drain him...
Macie kilka rzeczy wspólnych, a wszystkie z nich wyjątkowo mnie irytują.You have several things in common, all of which irritate me immensely.
- Nie irytuj mnie.- Don't irritate me.
Nie irytuj go swoimi pytaniami.Don't irritate him with all those questions.
Nie irytuj mnie z samego rana, jedź.Don't irritate me early morning, you go.
Nie irytuj mnie, odejdź.Don't irritate me, get lost.
Nie irytuj się.Don't get irritated.
Mijając witaliśmy się, lecz muszę przyznać, że jego nonszalancja lekko mnie irytowała.We said hello to one another when passing by, but I have to admit that his nonchalance irritated me a bit.
Więc ona irytowała go, a on irytował ją.He was unhappy so everything irritated him. I guess.
Już mnie irytowałeś, drażniłeś, złościłeś, ale nie sądziłam, że poczuję się zdradzona.I have been irritated by you, exasperated with you, and angry at you, but I never thought I'd feel betrayed by you.
Ten brutal irytował mnie przez dziesięć lat!For ten years, that brute has overpowered and irritated me !
Twój sarkazm irytował go najbardziej, tak jak dzisiaj irytuje mnie.Your sarcasm irritated him the most, as it irritates me today.
Więc ona irytowała go, a on irytował ją.He was unhappy so everything irritated him. I guess.
Bardzo go to irytowało.He used to feel very irritated.
to dlatego jego uczucie tak mnie irytowało i schlebiało tobieThat's why his affection irritated me and flattered you

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'irritate':

None found.
Learning languages?