Ignorować (to ignore) conjugation

Polish
92 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ignoruję
I ignore
ignorujesz
you ignore
ignoruje
he/she/it ignores
ignorujemy
we ignore
ignorujecie
you all ignore
ignorują
they ignore
Imperfective future tense
będę ignorować
I will ignore
będziesz ignorować
you will ignore
będzie ignorować
he/she/it will ignore
będziemy ignorować
we will ignore
będziecie ignorować
you all will ignore
będą ignorować
they will ignore
Imperative
-
ignoruj
you ignore!
niech ignoruje
let him/her/it ignore
ignorujmy
let's ignore
ignorujcie
you all ignore
niech ignorują
let them ignore
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ignorowałam
I ignored
ignorowałaś
you ignored
ignorowała
she ignored
ignorowałyśmy
we ignored
ignorowałyście
you all ignored
ignorowały
they ignored
Future feminine tense
będę ignorowała
I will ignore
będziesz ignorowała
you will ignore
będzie ignorowała
she will ignore
będziemy ignorowały
we will ignore
będziecie ignorowały
you all will ignore
będą ignorowały
they will ignore
Conditional feminine tense
ignorowałabym
I would ignore
ignorowałabyś
you would ignore
ignorowałaby
she would ignore
ignorowałybyśmy
we would ignore
ignorowałybyście
you all would ignore
ignorowałyby
they would ignore
Conditional perfective feminine tense
ignorowałabym była
I would have ignored
ignorowałabyś była
you would have ignored
ignorowałaby była
she would have ignored
ignorowałybyśmy były
we would have ignored
ignorowałybyście były
you all would have ignored
ignorowałyby były
they would have ignored
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ignorowałem
I ignored
ignorowałeś
you ignored
ignorował
he ignored
ignorowaliśmy
we ignored
ignorowaliście
you all ignored
ignorowali
they ignored
Future masculine tense
będę ignorował
I will ignore
będziesz ignorował
you will ignore
będzie ignorował
he will ignore
będziemy ignorowali
we will ignore
będziecie ignorowali
you all will ignore
będą ignorowali
they will ignore
Conditional masculine tense
ignorowałbym
I would ignore
ignorowałbyś
you would ignore
ignorowałby
he would ignore
ignorowalibyśmy
we would ignore
ignorowalibyście
you all would ignore
ignorowaliby
they would ignore
Conditional perfective masculine tense
ignorowałbym był
I would have ignored
ignorowałbyś był
you would have ignored
ignorowałby był
he would have ignored
ignorowalibyśmy byli
we would have ignored
ignorowalibyście byli
you all would have ignored
ignorowaliby byli
they would have ignored
Impersonal
ignorowano by
there would be ignored
ignorowano by
there would be ignored

Examples of ignorować

Example in PolishTranslation in English
"Czasem lepiej ignorować idiotów", a potem:You say, "sometimes it is just best to ignore idiots," In reference to Guillermo.
"Nie próbuj mnie ignorować."Don't try to ignore me.
- Bay, nie masz powodu, żeby mnie ignorować.You have no reason to ignore me, Bay.
- Był pan w stanie mnie ignorować?You were able to ignore me?
- Chcecie to ignorować?Are we going to ignore what just happened here?
- Ludzie mogliby myśleć, że jestem zwariowany, ale przynajmniej nie ignoruję moja pasja jako- I don't know. - People might think I'm crazy, but at least I don't ignore my passion as a
- a ty to ignorujesz? - Nie ignoruję.I am not saying ignore it.
-Dlaczego nie powinien ignoruję ciebie?-Why shouldn't I ignore you?
A ja to wtedy ignoruję.And then I ignore you, yeah.
Ale ja was ignoruję i nie wpuszczam."Dwight, please let me in." But I ignore your cries and do not let you in.
"Więc ... dlaczego ignorujesz wszystko, co mówimy. ""Then... why do you ignore everything that we say."
- Całe lato mnie ignorujesz, zachowujesz się jakbym nie istniała.All summer, you've ignored me, acting like I don't exist.
- Dopóki nie ignorujesz tych opinii.- Except for when they ignore your medical advice
- Lekceważysz ludzi, ignorujesz ich.You override people, ignore them.
- Lubisz go, więc go ignorujesz?- You like him, so you ignore him?
"On wciąż ignoruje moje postanowienie."He still ignores my decision.
/Jak pada silnik i skrzynia biegów, /robi uniki, ignoruje gwarancje.The engine breaks down, the transmission gives out, he dodges, he ignores the warranty.
A ja odpowiadałam, że to dlatego, że on mnie ignoruje.And I'd answer, "because he ignores me."
- Zakładam, że ignorujemy znalezione tu prochy.- I take it we ignore the drugs we found.
-Z reguły ignorujemy takie telefony.- Most anonymous calls are ignored.
/Jako zespół wybieramy zasady, /które ignorujemy, /bo zyski przewyższają konsekwencje.As a team, there are rules we choose to ignore because the benefits promise to outweigh consequences.
/Ludzie mówią, kim są, /ale ignorujemy to, /bo chcemy, by byli tymi, /kim nam się wydają.People tell you who they are, but we ignore it because we want them to be who we want them to be.
A co jeśli trzęsienie było znakiem - złym omenem - a my go ignorujemy?What if the quake was a sign - a bad omen - and we ignore it?
Czy... czy ten Mansfield jest jednym z tych szefów któremu nie przeszkadza kiedy go ignorujecie?Is... is Mansfield one of those bosses who doesn't mind when you ignore him?
Daj spokój, widzę jak ty i Calleigh ignorujecie siebie na miejscach zbrodni.Come on, Eric, I see how you and Calleigh ignore each other at crime scenes.
Gdy wy ignorujecie ich prośby."while you ignore their pleas.
Nawet wy mnie ignorujecie.Even you bastards ignore me.
Nie będę tu stał, skoro mnie ignorujecie.You people turned out to be. I'm not gonna stand here and be ignored.
"Żywi cząsto ignorują rzeczy dziwne i niezwykłe."It says, '"Live people ignore the strange and unusual.'"
- Czytałem tutaj w starych gazetach, o tym jak Amerykanie ignorują wszystkich innych.I've read in old newspapers that make it to sona how americans hold others to standards they ignore.
- Kiedy sprawiasz kłopoty, ignorują cię.When you cause trouble in here, they ignore you.
/Cywile ignorują zakaz podróżowania.The civilian population has ignored warnings not to travel.
/Nie są świadome mojej /obecności lub mnie ignorują.They are either unaware of me or choosing to ignore me.
"Jestem tutaj, nie ignoruj mnie.""Here I am, don't ignore me."
"Nie możesz mi tego robić. Nie ignoruj mnie"."u can't do this to me." "don't ignore me."
- Darnell, ignoruj ich.- Darnell, just ignore them.
- Komplementuj, a potem ignoruj.- Compliment her, then ignore her. - Yeah.
- Maya, nie ignoruj mnie!- Maya, don't ignore me.
Udawajmy, że nie jest nasza, a jeśli zobaczymy ją na ulicy ignorujmy ją.And if we see her on the street, let's ignore her. No! Let's throw things at her.
"Śmiało, dzieciaki, ignorujcie matkę, bo jest stuknięta"!"Oh, go ahead, little children, ignore your mother, 'cause she's a lunatic"!
* Nie ignorujcie już więcej mojej udręki ** In numbers Too big to ignore *
Albo ignorujcie się nawzajem albo się pozabijajcie tylko przestańcie ciągle się kłócić.Or ignore each other, or kill each other, but just stop fighting all the time.
Jeszcze jedno, ignorujcie wszelkie alarmy, ten test ma być tak realny jak to możliwe.- (laughter) Karpov, come here. Now, listen, ignore all warning bells and alarms.
Moja rada, nie ignorujcie sztuki przetrwania.My advice is don't ignore the survival skills.
-Widziałam je wcześniej i prostu ignorowałam.- I've seen them before. I just ignored it. - All right, I get the message.
Był tuż obok... a ja go ignorowałam.He was right there... and I ignored him.
Błogosławiony Panie, zatkałam swe uszy na Twe nauki i ignorowałam Twe przykazania.Blessed Lord, I have shut my ears to your teachings and ignored your commandments.
Dlatego ignorowałam twoje wady.That's why I ignored all the terrible bits.
I pomyśleć, że ignorowałam twoje płacze...And to think I ignored your cries for attention.
A ty to ignorowałaś. Aż do twojego zniknięcia.- Which you totally ignored.
Cóż, ty ignorowałaś higienę jamy ustnej przez większą częśc dekady, a wydaje się, że radzisz sobie...Well, you ignored good dental hygiene for the better part of a decade, and you seem to be doing just...
Jestem abstynentem, czego nie wiesz, bo ignorowałaś mnie 20 lat.I'm teetotal, which you'd know if you hadn't ignored me for 20 years.
Nie, Olivia. Nie zostawię cię w spokoju póki nie wytłumaczysz dlaczego ignorowałaś mnie w autobusie.No Olivia, I won't leave you alone until you explain why you ignored me on the bus.
Przypomniałam sobie wszystko, gdy byłyśmy we wschodnim skrzydle. To, jak ignorowałaś mnie przez wszystkie te lata, zostawiłaś mnie, bym błąkała się po pałacu jak duch.It all came back to me when we were in the east wing of the palace, how you ignored me for all those years, left me to wander this place like a ghost.
Całkowicie mnie ignorowała.Now she ignored me completely.
Co jeżeli bym umarł, dalej byś ignorowała moje telefony?What if I died, and you had ignored my calls?
Dlatego możemy zrozumieć, że komisja pod przewodnictwem Zelikowa ignorowała wszystkie dowody prowadzące do wyjaśnienia prawdy. 9/11 była wewnętrzną operacją skierowaną na autoryzację doktryn i funduszy potrzebnych do zorganizowania nowego stopnia imperializmu.We can understand therefore why that commission under Zelikow leadership would have ignored all the evidence that would point to the truth that 9/11 was a false flag operation intended to authorize the doctrines and funds needed for a new level of imperial mobilization.
I powodem dla którego miałam jej kartę, było to, że ignorowała pani wezwania, a ona potrzebowała natychmiast przyjąć hematynę.And the reason I had her chart was because you ignored my pages and she needs to get started on hemin right away.
Kawaler numer 3... jeśli umówilibyśmy się na randkę... i ja bym cię ignorowała...BACHELORETTE: Bachelor number three... if we were fixed up on a date... and I ignored you...
-Wszystkie go ignorowałyście, miał rację, czy nie.-Yall ignored him, right or wrong.
Dziewczyny go ignorowały, faceci z niego kpili.Sorry. Yeah, the girls totally ignored him.
Które ignorowały każdego człowieka oprócz mojego taty.And they ignored every other human being on earth but my old man.
Wspaniale, więcej czasu, żeby cię dzieci ignorowały.Wonderful. More time to be ignored by your children.
Jestem odpowiedzialny za wszystkich meta z Ziemi-2, ignorowałem to zbyt długo, ale teraz w końcu coś z tym zrobię.I'm responsible for all the Earth-2 meta-humans, a fact I've ignored for far too long, but now I'm doing something about it.
Może-Może to była moja wina. Może po prostu go ignorowałem.Maybe I just ignored the guy.
Naprawdę mi przykro, że tak długo cię ignorowałem.I am really sorry that I ignored you all that time.
Nie zdawałem sobie sprawy jakie poważne to się staje... może poprostu to ignorowałem.Didn't realize how bad it was getting or... maybe I just ignored it.
Nie, myślę, że wystarczająco długo ignorowałem cię na tej wycieczce.No, you know, I think that I have ignored you enough on this trip already.
A ty ignorowałeś i Drew, i jego pomysł przez cztery lata?You ignored it and Drew for four years?
Cały dzień uczyłeś O'Malleya, a mnie ignorowałeś.Yeah, well, all day... all day you were teaching O'Malley and you ignored me.
Dzwoniłem dzisiaj 4 razy i mnie ignorowałeś.I called you four times this morning and you ignored me.
Gdy mu przeczyłam, ignorowałeś to.And anything that I did that contradicted it, you just ignored.
Jak powiedziałam wcześniej. Nie pomagałeś mi i ignorowałeś mnie.It's just that, like I said, you did nothing and totally ignored me.
"Uporczywie i okrutnie ignorował moje pragnienia i moje prawa... ..i parę razy użył wobec mnie przemocy.""He persistently and cruelly ignored my personal wishes and my rights, and resorted on several occasions to physical violence against me."
- Bo Wes zawsze ignorował.- 'Cause Wes always ignored it.
A jaki jest powód tego, że ignorował pan swój obywatelski obowiązek doniesienia o tym?And the reason you have until now ignored your civic duty and kept this information to yourself?
Ale musisz wiedzieć, pan Krei szedł na skróty i ignorował naukowców by dostać się, tam gdzie jest.But you should know Mr. Krei has cut corners and ignored sound science - to get where he is.
Evason ignorował ją i dzieci.Eveson ignored her and the kids.
Przez długi czas ignorowaliśmy myśleliśmy że może to dotyczyć tylko biednych ludzi, którzy jedli tanie gofry i pizzerki.For a long time, we ignored it, thought it would only affect the poor, people who ate eggo waffles and pizza pockets.
Przez lata chowaliśmy głowę w piasek, ignorowaliśmy znaki ostrzegawcze.For years we kept our heads in the sand about Rosalind, ignored the warning signs.
Przykro nam, że cię ignorowaliśmy.We're sorry we ignored you.
Daleko zaszliśmy od czasów gdy ignorowaliście nasze wezwania.We've come a long way since you ignored our opening hails.
Może źle to brzmi,ale chodzi o to, że w klasie mieliście bardzo wysoki status i ignorowaliście mnie.I understand if that seems unfair it's just that you always had such high status, and totally ignored me.
Wy ignorowaliście moje prośby wielokrotnie.You have repeatedly ignored my requests.
/dzielących się informacjami. /Wszyscy mnie ignorowali.They all ignored me.
/na ścianach, ale mnie ignorowali./on the walls, but you ignored me.
A może on i mój brat ją ignorowali do czasu, aż w końcu spróbowała się zabić, aby zmusić ich do powrotu do domu?How about he and my brother ignored her, until she finally had to try to kill herself to get them to come home?
Ale ci ludzie głównie mnie ignorowali.But the people there, they basically ignored me.
Dlatego, że czekaliśmy, dlatego, że nie zwracaliśmy uwagi na znaki ostrzegawcze natury, i dlatego, że nasi polityczni i biznesowi liderzy konsekwentnie ignorowali przytłaczające dowody naukowe, wyzwania, przed którymi teraz stoimy są o wiele trudniejsze.Because we have waited because we've turned our backs on nature's warning signs and because our political and corporate leaders have consistently ignored the overwhelming scientific evidence the challenges we face are that much more difficult.
Bloger Shooky Galili napisał o rządowej polityce odsyłania uchodźców do najbiedniejszych dzielnic Tel Awiwu, gdy tylko opuszczą areszt (do którego trafiają zaraz po przekroczeniu granicy z Egiptem): Państwo zawsze ignorowało mieszkańców ubogich dzielnic Tel Awiwu.Blogger Shooky Galili has written about the government's policy of sending the refugees to the poorest neighborhoods of Tel Aviv the moment they get out of detention (which they enter after crossing the border with Egypt): As far as the state is concerned, it has always ignored them .
Od dawna regułę tę ignorowało wielu pisarzy, w tym i pan.Some of the best writers have ignored that rule for years including you.
Że groził nie raz twojej matce, a Biuro to ignorowało?That he threatened your mother's life more than once and the Bureau ignored it?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'ignore':

None found.
Learning languages?