Gubić (to lose) conjugation

Polish
58 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
gubię
I lose
gubisz
you lose
gubi
he/she/it loses
gubimy
we lose
gubicie
you all lose
gubią
they lose
Imperfective future tense
będę gubić
I will lose
będziesz gubić
you will lose
będzie gubić
he/she/it will lose
będziemy gubić
we will lose
będziecie gubić
you all will lose
będą gubić
they will lose
Imperative
-
gub
you lose!
niech gubi
let him/her/it lose
gubmy
let's lose
gubcie
you all lose
niech gubią
let them lose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
gubiłam
I lost
gubiłaś
you lost
gubiła
she lost
gubiłyśmy
we lost
gubiłyście
you all lost
gubiły
they lost
Future feminine tense
będę gubiła
I will lose
będziesz gubiła
you will lose
będzie gubiła
she will lose
będziemy gubiły
we will lose
będziecie gubiły
you all will lose
będą gubiły
they will lose
Conditional feminine tense
gubiłabym
I would lose
gubiłabyś
you would lose
gubiłaby
she would lose
gubiłybyśmy
we would lose
gubiłybyście
you all would lose
gubiłyby
they would lose
Conditional perfective feminine tense
gubiłabym była
I would have lost
gubiłabyś była
you would have lost
gubiłaby była
she would have lost
gubiłybyśmy były
we would have lost
gubiłybyście były
you all would have lost
gubiłyby były
they would have lost
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
gubiłem
I lost
gubiłeś
you lost
gubił
he lost
gubiliśmy
we lost
gubiliście
you all lost
gubili
they lost
Future masculine tense
będę gubił
I will lose
będziesz gubił
you will lose
będzie gubił
he will lose
będziemy gubili
we will lose
będziecie gubili
you all will lose
będą gubili
they will lose
Conditional masculine tense
gubiłbym
I would lose
gubiłbyś
you would lose
gubiłby
he would lose
gubilibyśmy
we would lose
gubilibyście
you all would lose
gubiliby
they would lose
Conditional perfective masculine tense
gubiłbym był
I would have lost
gubiłbyś był
you would have lost
gubiłby był
he would have lost
gubilibyśmy byli
we would have lost
gubilibyście byli
you all would have lost
gubiliby byli
they would have lost
Impersonal
gubiono by
there would be lost
gubiono by
there would be lost

Examples of gubić

Example in PolishTranslation in English
- Bo często gubię.- I lose them a lot.
- Bo je gubię.-Because I lose her stuff!
- Dlaczego wszystko gubię?-Why do I lose everything?
- Ja niczego nie gubię.- I don't lose things.
- Nie, nie gubię.No, I don't lose it.
- Przenosisz się, gubisz się w tej rodzinie.You move, you lose it in this family.
- Zawsze go gubisz.- You always lose it.
Ale ty czasami za bardzo bierzesz sobie sprawę do serca, ...przejmujesz się i gubisz zmysły.It's just that sometimes you take these things so personally. You know, you lose perspective. You get obsessed.
Bez jaj, ty wszystko gubisz.Please, you lose everything.
Co to, gubisz ubrania?You lose your dress? Come on.
- A więc... kiedy on gubi kontrolę nad tobą, odczuwa potrzebę panowania nad każdym.-Well.... When he loses control over you, he wields his power over everyone else.
- Czasami aparat gubi sygnał GPS.Not if the camera loses its GPS signal.
Artie wiecznie je gubi, dlatego Claudia przerobiła je, żeby mógł je odszukać!But Artie always loses his glasses, which is why Claudia rigged them so he could always find them! Is this the receiver?
/Czasami znajdujemy /innych w tej ciemności... /a czasami znów /ich tam gubimy.Sometimes we find others in that darkness,... and sometime we lose them there again.
/Znajdujemy i gubimy /naszą drogę.We find and lose our way.
/tym, czym gardzimy, /i gubimy nasze człowieczeństwo."what we despise, and we lose our humanity.
Bo ja rozwożę pocztę, i teraz wam tutaj powiem, że gubimy więcej listów, niż dostarczamy.'Cause I carry the mail, and I'll admit today before lay people we lose more letters than we deliver.
I tu gubimy jego ślad.After Sainte Maure, we lose track of him.
. Zostawiliśmy was na 45 minut, a wy w tym czasie niszczycie wnętrze łodzi, gubicie kluczyki...We leave you guys alone for 45 minutes and you destroy the interior of the boat, you lose the keys...
Ćwiczycie tak dużo, że gubicie cokolwiek nie myśląc o tym.You're exercising this much, you're gonna lose something besides your mind.
"Wygrać bitwę gubią wojnę"Win the battle lose the war
- Kobiety, które do mnie przychodzą, gubią kolczyki, pończochy. Nie wiem.The women that are here, they lose an earring, a stocking, I don't know.
- Wszyscy gubią klucze.- Everyone loses their keys.
Czy jestem gonna gubią moją pracę?Am I gonna lose my job?
Czy ludzie nie gubią butów?Don't people lose shoes all the time?
Nie gub mnie.Don't lose me.
Nie gub nas.Don't lose us.
Więc się nie gub.Then don't lose track of the bidding.
No to go od-gubcie.Un-lose it.
Ok, ludzie, powtarzam, nie gubcie aparatów.Okay, guys, I repeat, don't lose your cameras.
Gdy zaczęłam z nim pracować, zazwyczaj ciągle się tu gubiłam.You know, when I first started working with him, I used to get lost in here all the time.
I im więcej gubiłam kilogramów, tym więcej dziewczyn zaczęło mnie nienawidzić.And the more weight I lost, the more girls here started to hate me.
Za każdym razem gdy gubiłam klucze, a zdarzało się to dość często, odtwarzałam moje kroki.Whenever I lost my keys, which happened a lot, I retraced my steps.
Bo wyglądasz jakbyś się zbyt często nie gubiła.Because you look like a lady who doesn't get lost very often.
Byki gubiły inną grę, i byłby iść w pełni siedem w serii... dla pierwszej rzeczy czasu w latach.The Bulls lost another game, and would have to go the full seven in a series... for the first time in years.
Przy przejściu słychać, jakby niektóre osoby się gubiły, i może nic się nie da na to poradzić, ale nie trzeba tego podkreślać.When it switches, it sounds like some of the guys are just lost which is the way it is, but we don't have to emphasize it.
Tak, jak natura przygotowuje się do zimy Drzewa gubiły liście i dni stały się krótsze, Tak samo wydawało się że dziwnne prawo natury dotknęło mistrzaSo, just as nature seemed to prepare for winter, the trees lost their leaves and the days became shorter, so it also seemed that a strange law of nature afflicted the Master.
A ptaki gubiłyby drogę...And the birds would lose their way in flight.
Ja gubiłem podkowę, ale on zgubił rozum.!I was losing my shoe... but he had lost his mind!
Kiedy byliśmy dziećmi, często się gubiłem w tunelach.When we were kids, I'd get lost in the tunnels a lot.
Kilka razy gubiłem ślad, potem go znajdowałem, a teraz zniknął na dobre.I lost her tracks! I found "em, and I lost "em again. And then I found "em, and now they're gone for good!
Nie woda ˇ­ lub wsi na drodze i gubiłem moją drogę.No water or villages on the way and I lost my way.
Sam wiele razy gubiłem serce.I have lost my heart many times before.
/Naczelnik często się gubił, /więc miał je zalaminowane, /by móc ich użyć /podczas drogi do łazienki.The warden got lost so much, he had them laminated, so he could take them with him on the way to the bathroom.
/Randy często się gubił, /ale nigdy w swoich myślach.I got lots of ideas. Randy's been lost a lot, but never lost in thought.
Czasem gubił się w przeszłości.Sometimes he gets lost in the past.
Herbert mógł chodzić swobodnie bez ryzyka, że go zastrzelą ponieważ strażnicy przywykli, że wciąż się gubił.Herbert could move freely everywhere without being shot the guards were accustomed to it, that he constantly lost his way.
- W miarę jak coraz bardziej gubiliśmy się w lodowym labiryncie, traciliśmy poczucie czasu i odległości...As we got more and more lost in the ice maze, we lost all sense of time and distance.
Chyba ich gubiliśmy..I think we lost them.
Oczywiście, ciągle się gubiliśmy, i zawsze, gdy Sherry pytała o drogę, okazywało się, że też kolejnego Amerykanina.Of course, we kept getting lost, and every time Sherry asked for directions, it turned out to be another American.
gubiliśmy kontakt.We've lost contact.
Nie "gubiliście" przedtem niczego?Like things haven't been lost there before?
Znajdowaliście i gubiliście ją już kilka razy.Well, you've found and lost her several times before.
Naginałeś wcześniej zasady. Ludzie gubili się w systemie.You've bent rules before, getting people lost in the system.
Oprócz ratowania Marines, gdy się gubili?Besides rescue Marines when they got lost?
Po prostu nie chcieli, żeby ludzie się gubili.They were just trying to keep people from getting lost.
W Pentagonie gubili nawet całe państwa.Oh please, the Pentagon's lost entire countries.
Żołnierze gubili drogę.Soldiers lost their way.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?