Grupować (to group) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
grupuję
I group
grupujesz
you group
grupuje
he/she/it groups
grupujemy
we group
grupujecie
you all group
grupują
they group
Imperfective future tense
będę grupować
I will group
będziesz grupować
you will group
będzie grupować
he/she/it will group
będziemy grupować
we will group
będziecie grupować
you all will group
będą grupować
they will group
Imperative
-
grupuj
you group!
niech grupuje
let him/her/it group
grupujmy
let's group
grupujcie
you all group
niech grupują
let them group
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
grupowałam
I grouped
grupowałaś
you grouped
grupowała
she grouped
grupowałyśmy
we grouped
grupowałyście
you all grouped
grupowały
they grouped
Future feminine tense
będę grupowała
I will group
będziesz grupowała
you will group
będzie grupowała
she will group
będziemy grupowały
we will group
będziecie grupowały
you all will group
będą grupowały
they will group
Conditional feminine tense
grupowałabym
I would group
grupowałabyś
you would group
grupowałaby
she would group
grupowałybyśmy
we would group
grupowałybyście
you all would group
grupowałyby
they would group
Conditional perfective feminine tense
grupowałabym była
I would have grouped
grupowałabyś była
you would have grouped
grupowałaby była
she would have grouped
grupowałybyśmy były
we would have grouped
grupowałybyście były
you all would have grouped
grupowałyby były
they would have grouped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
grupowałem
I grouped
grupowałeś
you grouped
grupował
he grouped
grupowaliśmy
we grouped
grupowaliście
you all grouped
grupowali
they grouped
Future masculine tense
będę grupował
I will group
będziesz grupował
you will group
będzie grupował
he will group
będziemy grupowali
we will group
będziecie grupowali
you all will group
będą grupowali
they will group
Conditional masculine tense
grupowałbym
I would group
grupowałbyś
you would group
grupowałby
he would group
grupowalibyśmy
we would group
grupowalibyście
you all would group
grupowaliby
they would group
Conditional perfective masculine tense
grupowałbym był
I would have grouped
grupowałbyś był
you would have grouped
grupowałby był
he would have grouped
grupowalibyśmy byli
we would have grouped
grupowalibyście byli
you all would have grouped
grupowaliby byli
they would have grouped
Impersonal
grupowano by
there would be grouped
grupowano by
there would be grouped

Examples of grupować

Example in PolishTranslation in English
Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie interpretacji rozporządzenia w sprawie kabotażu morskiego (sekcja 5.5.3) „państwa członkowskie często chcą grupować połączenia tam i z powrotem z różnymi wyspami, obsługiwane w ramach usługi publicznej, w pojedyncze pakiety w celu osiągnięcia korzyści skali i przyciągnięcia przewoźników.According to the Commission Communication on the interpretation of the Maritime Cabotage Regulation (Section 5.5.3), ‘Member States often wish to group public service routes to and from different islands into a single bundle in order to generate economies of scale and attract operators.
Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie interpretacji rozporządzenia w sprawie kabotażu morskiego (sekcja 5.5.3.) „państwa członkowskie często chcą grupować połączenia tam i z powrotem z różnymi wyspami, obsługiwane w ramach usługi publicznej, w pojedyncze pakiety w celu osiągnięcia korzyści skali i przyciągnięcia przewoźników.The Commission Communication on the interpretation of the Maritime Cabotage Regulation (Section 5.5.3) states that ‘Member States often wish to group public service routes to and from different islands into a single bundle in order to generate economies of scale and attract operators.
Wprowadzam dane, zawsze te same, grupuję je wg. źródła i punktu wejścia ... Rijad, Tel Awiw, Kair, Mediolan ...I was doing data entry, same thing I always do, grouping batches by source and entry point...
Decyzja Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE [17] grupuje kraje lub regiony w trzech kategoriach: znikome ryzyko występowania BSE, kontrolowane ryzyko występowania BSE oraz nieokreślone ryzyko występowania BSE.Commission Decision 2007/453/EC of 29 June 2007 establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk [17] lists countries or regions in three groups: negligible BSE risk, controlled BSE risk and undetermined BSE risk.
Raport grupuje kraje wg ich wyniku GSII i dostarcza pewnych wskazówek na temat możliwej polityki.The report groups countries according to their GSII score and provides some hints for potential policy learning.
Uwaga 1: W przypadku agregatów złożonych z wielu "CE", posiadających podsystemy zarówno z pamięcią dzieloną jak i niedzieloną, obliczanie "CTP" odbywa się na zasadzie hierarchicznej, w dwóch etapach: po pierwsze, grupuje się "CE" z podsystemami pamięci dzielonej, a następnie oblicza się "CTP" dla danych grup, stosując taką metodę obliczeń jak dla wielu "CE" z pamięcią niedzieloną.Note 1: For aggregations of multiple "CEs" which have both shared and unshared memory subsystems, the calculation of "CTP" is completed hierarchically, in two steps: first, aggregate the groups of "CEs" sharing memory; second, calculate the "CTP" of the groups using the calculation method for multiple "CEs" not sharing memory.
»Projekt całościowy« oznacza jeden projekt, który grupuje tego rodzaju projekty.An “overall project” means one which groups together such projects.
- Czy oni się grupują?- Are they grouping? - Uh...
/ - Czy oni się grupują?They're grouping, aren't they?
Płytki wciąż się grupują.The platelets are continuing to group.
/Przypadkowe części kodu grupowały się... /tworząc nieprzewidziane protokoły.Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols.
/Przypadkowe części kodu... /grupowały się, /tworząc nieprzewidziane protokoły.Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'group':

None found.
Learning languages?