Dopasować (to match) conjugation

Polish
39 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
dopasuję
I will match
dopasujesz
you will match
dopasuje
he will match
dopasujemy
we will match
dopasujecie
you all will match
dopasują
they will match
Imperative
-
dopasuj
you match!
niech dopasuje
let him/her/it match
dopasujmy
let's match
dopasujcie
you all match
niech dopasują
let them match
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dopasowałam
I matched
dopasowałaś
you matched
dopasowała
she matched
dopasowałyśmy
we matched
dopasowałyście
you all matched
dopasowały
they matched
Future feminine tense
dopasuję
I will match
dopasujesz
you will match
dopasuje
she will match
dopasujemy
we will match
dopasujecie
you all will match
dopasują
they will match
Conditional feminine tense
dopasowałabym
I would match
dopasowałabyś
you would match
dopasowałaby
she would match
dopasowałybyśmy
we would match
dopasowałybyście
you all would match
dopasowałyby
they would match
Conditional perfective feminine tense
dopasowałabym była
I would have matched
dopasowałabyś była
you would have matched
dopasowałaby była
she would have matched
dopasowałybyśmy były
we would have matched
dopasowałybyście były
you all would have matched
dopasowałyby były
they would have matched
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dopasowałem
I matched
dopasowałeś
you matched
dopasował
he matched
dopasowaliśmy
we matched
dopasowaliście
you all matched
dopasowali
they matched
Future masculine tense
dopasuję
I will match
dopasujesz
you will match
dopasuje
he will match
dopasujemy
we will match
dopasujecie
you all will match
dopasują
they will match
Conditional masculine tense
dopasowałbym
I would match
dopasowałbyś
you would match
dopasowałby
he would match
dopasowalibyśmy
we would match
dopasowalibyście
you all would match
dopasowaliby
they would match
Conditional perfective masculine tense
dopasowałbym był
I would have matched
dopasowałbyś był
you would have matched
dopasowałby był
he would have matched
dopasowalibyśmy byli
we would have matched
dopasowalibyście byli
you all would have matched
dopasowaliby byli
they would have matched
Impersonal
dopasowano by
there would be matched
dopasowano by
there would be matched

Examples of dopasować

Example in PolishTranslation in English
"Bądź gotów, by dopasować gwiazdy.""Get ready to match the stars."
"Tym sposobem, jeśli zostaną okradzieni, policja może dopasować banknot."That way, in case they get robbed, cops have a way to match it.
- Będą mogli to dopasować?Will they be able to match those?
- Gdybyśmy mogli kogoś dopasować.- If we had someone to match it to. - Right.
- Jeśli moglibyśmy kogoś dopasować.- If we had someone to match it to.
Bhavna... najpierw dopasuj swoją tabelę urodzinową.Bhavna... first match your birth charts.
Potem dopasuj dźwięki.Then match the sounds.
A ja dopasowałam odciski Luka Sutton'a do częściowych odcisków na świeczniku.And I matched Luke Sutton's prints to the partial print on the candlestick.
Hodgins znalazł cząsteczki cynku, które dopasowałam do tej części ogrodzenia. Do tego cząstki cygarowca, które pochodzą z magazynu z mąką.Hodgins found zinc particulates that I matched to this section of fence and some tobacco beetle bits that I traced back to a flour warehouse.
Powiedz jej, że już dopasowałaś krew do Joanne.Tell her you've already matched the blood to Joanne. We've matched the bloodstain from your dress to the missing girl.
Abby dopasowała nogi, które odciąłeś...- Abby matched the legs you severed.
Abby dopasowała odcisk wzięty ze zwłok Dillona do wziętego z broni Thorna.Abby matched a print taken from Dillon's corpse to one taken from Thorne's gun application.
Abby dopasowała odcisk z butli z gazem do jego butów.And Abby matched a print she got off the gas cylinder to his boot.
Abby dopasowała odcisk z pokoju hotelowego Renny'ego... do jego byłego współpracownika, komandora Carla Davisa.Abby matched a print from Renny's hotel room to one of his former coworkers, a Commander Carl Davis.
Mam sporo wolnego czasu, sir. Tak jak sądziłem, Abby dopasowała brud spod paznokci marynarza MacDonalda z osadem na dnie oceanu.As I thought, Abby matched the dirt lodged under Seaman MacDonald's fingernails with the sedimentary composition of the ocean floor.
Domyślam się, że nasze cykle się jeszcze nie dopasowały.Guess our cycles aren't matched up yet.
Cewka Tesli wytworzy sztuczne pole elektromagnetyczne, które już dopasowałem do sygnatury pana... nieważne... i teraz zaimplikuję je gołębiom.The tesla coils will create An artificial electromagnetic field, Which I have already matched
Niestety pogorszenie warunków środowiskowych uniemożliwoło mi zdobycie jakiegokolwiek DNA, ale... dopasowałem grubość liny i wysokość gałęzi na drzewie, by odtworzyć morderstwo przy użyciu mojego wiernego asystenta Lasmana.Unfortunately, deterioration from environmental conditions prevented me from pulling any kind of DNA, but... I matched the gauge of the rope and the height of the tree branch to reenact the murder using my trusty assistant LASMAN here.
Potem dopasowałem go do eksperymentu z repliką pola gwiezdnego.I then matched that with my own replica star field experiment.
Tak, dopasowałem ślady po wałku, na papierze do drukarki laserowej z biblioteki szkolnej.Yeah, I matched the spindle marks on the paper to a laser printer in the high school library.
Uzyskałem dostęp do materiału z kamer w korytarzu budynku z gabinetem doktora Russella i dopasowałem to do tych operacji po godzinach z przed około trzech tygodni.I accessed the camera footage from the hallway in Dr. Russell's office building, and matched it up with those after-hours surgery times from about three weeks ago.
Zdjąłeś go i dopasowałeś.You removed it? You matched it.
- Tak. Carlson dopasował bombę do urządzeń wykorzystywanych przez organizację Assada.Carson has matched the bomb signature to a design used by Assad's organization.
Eric dopasował wgniecenie.Eric matched the dent. It's the car.
Forensics dopasował kulę do rewolweru służby.Forensics matched the bullet to your service revolver.
Koroner dopasował później ślady do ostrza.The medical examiner later matched the blade to the marks.
Lekarz sądowy dopasował DNA skrzydłowego.The medical examiner just matched the wingman's DNA.
- Nie miał przy sobie dowodu, ale dopasowaliśmy go do osób zaginionych.Well, he didn't have an I.D. On him, but we matched it to a missing-persons.
/i dopasowaliśmy odciski palców /do tych ze sklepu chemicznego w Maryland.And matched his fingerprints to chemical purchases in maryland.
DNA które dostałaś z Kremla dopasowali je.The DNA you got from the Kremlin. I matched it.
Nurkowie dopasowali tablice.Divers matched the plate.
Spotykamy się z tymi, co do nas dopasowali.We get to meet who we got matched up with today.
Sądowi dopasowali pocisk do broni.Forensics matched it with the bullet that killed Donovan.
Technicy dopasowali odcisk ze zdjęcia Kilborna.Forensics just matched a fingerprint off of Kilborn's photo.
A więc FBI dopasowało dowody, które wysłaliśmy do dwóch urządzeń użytych w dwóch różnych atakach.So the FBI matched the evidence we sent to two devices used in two separate bombing incidents.
Badanie dokumentu dopasowało pismo kobiety.Q.D. matched the lady's writing.
Laboratorium dopasowało ją do krwi martwego biegacza,The lab has matched it to the dead jogger.
Laboratorium dopasowało odciski z niej.CSI matched the prints on the card.
Laboratorium dopasowało także włosy z pańskiej futrzanej kamizelki do włosów znalezionych w zaschniętej krwi ofiary w kościele.The lab also matched hair from your fur vest to hair found dried in the blood of the victim in the church.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'match':

None found.
Learning languages?