Chwycić (to grab) conjugation

Polish
44 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
chwycę
I will grab
chwycisz
you will grab
chwyci
he will grab
chwycimy
we will grab
chwycicie
you all will grab
chwycą
they will grab
Imperative
-
chwyć
you grab!
niech chwyci
let him/her/it grab
chwyćmy
let's grab
chwyćcie
you all grab
niech chwycą
let them grab
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
chwyciłam
I grabbed
chwyciłaś
you grabbed
chwyciła
she grabbed
chwyciłyśmy
we grabbed
chwyciłyście
you all grabbed
chwyciły
they grabbed
Future feminine tense
chwycę
I will grab
chwycisz
you will grab
chwyci
she will grab
chwycimy
we will grab
chwycicie
you all will grab
chwycą
they will grab
Conditional feminine tense
chwyciłabym
I would grab
chwyciłabyś
you would grab
chwyciłaby
she would grab
chwyciłybyśmy
we would grab
chwyciłybyście
you all would grab
chwyciłyby
they would grab
Conditional perfective feminine tense
chwyciłabym była
I would have grabbed
chwyciłabyś była
you would have grabbed
chwyciłaby była
she would have grabbed
chwyciłybyśmy były
we would have grabbed
chwyciłybyście były
you all would have grabbed
chwyciłyby były
they would have grabbed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
chwyciłem
I grabbed
chwyciłeś
you grabbed
chwycił
he grabbed
chwyciliśmy
we grabbed
chwyciliście
you all grabbed
chwycili
they grabbed
Future masculine tense
chwycę
I will grab
chwycisz
you will grab
chwyci
he will grab
chwycimy
we will grab
chwycicie
you all will grab
chwycą
they will grab
Conditional masculine tense
chwyciłbym
I would grab
chwyciłbyś
you would grab
chwyciłby
he would grab
chwycilibyśmy
we would grab
chwycilibyście
you all would grab
chwyciliby
they would grab
Conditional perfective masculine tense
chwyciłbym był
I would have grabbed
chwyciłbyś był
you would have grabbed
chwyciłby był
he would have grabbed
chwycilibyśmy byli
we would have grabbed
chwycilibyście byli
you all would have grabbed
chwyciliby byli
they would have grabbed
Impersonal
chwycono by
there would be grabbed
chwycono by
there would be grabbed

Examples of chwycić

Example in PolishTranslation in English
- Każ mi chwycić twoją dupę!Tell me to grab your arse!
- Ośmieliłbyś się ją chwycić za tyłek?- I dare you to grab her booty.
- Serio, to jakby naprawdę nie było się tu czego chwycić, wiesz?- Seriously, it's like there's no real thing to grab onto, you know?
- Tak bym chciał chwycić za ten tyłek.- I'd love to grab that ass.
- Też mam coś chwycić?Need me to grab anything?
/Nie mogłam go /z siebie zrzucić, /więc chwyciłam za budzik i... /Potem stamtąd uciekłam.I couldn't get him off of me, so I grabbed the alarm clock and then I got out of there.
A potem chwyciłam je tak, upewniając się, że nie łamią się ... i wyczułam, że jej tętno jest coraz słabsze.And then I grabbed it like this, making sure that it doesn't break... and I could feel her heartbeat getting weaker.
A potem chwyciłam ten złoty pierścień.And then I grabbed that gold ring.
Ale wtedy byłam tam i chwyciłam żelazną rurkę... i tak mocno lałam go w głowę, że zapomniał wszystko, co kiedykolwiek wiedział w mgnieniu oka!But by then I was right there and I grabbed that iron-tube... and I hit him on the head so hard that he forgot everything he ever knew in an instant!
Był częścią rytuału ofiarnego, więc go chwyciłam i uciekłam.It was to be part of the sacrifice ritual, So I--I grabbed it and made my escape.
Ale ty wczoraj chwyciłaś mikrofon celowo, a chodziło o moją karierę i Ryana. i nie wiem, co... Nie wiesz co?But last night you grabbed that mic on purpose and this is my career and Ryan's and I just don't know if...
I po prostu chwyciłaś siebie...I mean, you just, like, grabbed yourself--
Raz zaatakowałaś mnie, chwyciłaś Adama i uciekłaś."One day you attacked me, grabbed Adam and ran.
Tak jak ten gość, którego chwyciłaś?- Yeah, like when you grabbed that guy?
Widziałem, jak chwyciłaś Rolanda.I saw the way you grabbed Roland back there.
"I chwyciła go za dłoń.""And she has grabbed him by the wrist."
"W krańcowo desperackim wysiłku chwyciła pistolet""In a desperate final effort, she grabbed her gun,
- Chciałam ją podlać i mnie chwyciła.l went to put some water in the pot and it grabbed me.
- Jego prawa ręka tak mnie chwyciła.-His right hand grabbed me like this.
- Sarah, która chwyciła cię?- Sarah, who grabbed you?
"Zaraz zostaniecie na pal nadziani!" Błazny chwyciły go między pępkiem a kolanami.The Jesters grabbed him between his navel and his knees.
- Nie. - To znaczy, ona ci powiedziała, prawda, że ją chwyciłem?I mean, y-you-- she told you, right, that I grabbed her?
/Parskając, chwyciłem ją... /Z pokładu nade mną, rozległy się wiwaty,Sputtering, I grabbed it.
A ja chwyciłem Isabel i pobiegłem do domu.I just grabbed Isabel and ran home.
A kiedy wyszliśmy był ulewny deszcz, więc przyjechała po nas twoja mama, ale auto stało po drugiej stronie, więc chwyciłeś mnie za rękę i pobiegliśmy do niego.When we got out it was raining, your mom came to pick us up but the car was, like, way across the street so you grabbed my hand and we ran for it.
A ty wspaniale chwyciłeś się odlatującego helikoptera.- Thank you. I loved it when you grabbed onto the bottom of the chopper as it was taking off.
Domyśliła się i zdemaskowała cię, ty chwyciłeś za nóż i poszedłeś na całość.She guessed, she called you out, and you grabbed a knife and went to town.
I z tego powodu chwyciłeś łychę do nawozu?Because of that you grabbed the manure scoop?
Kiedy ona wysiadła z samochodu i zobaczyłeś ją po raz pierwszy chwyciłeś się mnie i powiedziałeś, "Ciociu May, czy to anioł?"When she got out of the car, and you saw her for the first time you grabbed me and said, "Aunt May, is that an angel?"
"Martin McGowan udawał, że sprząta psią kupę, ale tylko chwycił powietrze i poszedł dalej"."Martin McGowan pretended to pick up his dog's poop, but just grabbed at the air and kept walking."
"Rozpiął rozporek i chwycił mnie mocno za kark""He pulled his trousers down and grabbed me firmly from my scruff"
- ...i mocno chwycił.- And grabbed us tight.
- Nie wiem, po prostu chwycił mnie.I don't know. He just grabbed me.
- Wiesz, jakby, chwycił mnie.- He just, like, grabbed me.
I Michał chwycili filiżanka wody i go wręczyła to do mnie, i on mówił, " napój ten woda się .And Michael grabbed a cup of water and he handed it to me, and he said, "Take a drink of this water.
Kiedy Kubuś Puchatek utknął głową w drzewie miodowym, wszyscy jego przyjaciele chwycili go i pociągnęli.When-when Winnie the Pooh got his head stuck in the honey tree, his friends all grabbed onto him and pulled and pulled.
Przyjaciele chwycili mnie za ręce i odciągnęli, żeby mnie ochronić, i od tamtej pory kolekcjonuję historie o byciu na skraju śmierci, zranienia lub aresztu, i o tym, jak ludzie bardziej racjonalni niż ja interweniowali i ratowali mnie z opresji.My friends grabbed my hands and pulled me away to protect me, and since that time I have been collecting stories about being on the verge of death, injury or arrest, and how people more rational than I would intervene and rescue me.
Atmosfera nas wyhamuje, ale chwyci nas grawitacja Jowisza... i wyrzuci poza ciemną stronę planety.The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.
Gdybym to był ja, to chwyciłbym ten tyłek.'cause if it was me, I would grab that ass.
- Musiałem,zanim to chwyciło mnie!- I had to, before it grabbed me!
Dosłownie setki strażaków, policjantów, urzędników chwyciło za kilofy, żeby spróbować to ukierować... ..i popiół i dym teraz w powietrzu.Literally hundreds of firemen, police, city workers have grabbed pickaxes to try to channel this down the ash and the smoke in the air right now.
Dwóch ludzi chwyciło nas.Two people grabbed us.
Informator mówi, że dwóch mężczyzn chwyciło go i zaciągnęło do zamochodu, wsadzili go do środka, niezbyt delikatnie.Informant says that two men grabbed him, brought him to a car, and placed him inside, none too gently.
Nie zauważyłem nawet jak mnie chwyciło, głowa, ogon, ale... musiało być ogromne i potężne,And I don't even know how it grabbed me. Head, tail, but the"..." It had to be huge, and the power.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'grab':

None found.
Learning languages?