Datere (to date) conjugation

Norwegian
20 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
daterer
I date
Bokmål past tense
daterte
I dated
Bokmål future tense
vil datere
I will date
Bokmål conditional tense
ville datere
I would date
Jeg
Bokmål imperative tense
dater
I date
Bokmål present perfect tense
har datert
I have dated
Bokmål past perfect tense
hadde datert
I had dated
Bokmål future perfect tense
vil ha datert
I will have dated
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha datert
I would have dated
Jeg
Nynorsk present tense
daterer
I date
Nynorsk past tense
daterte
I dated
Nynorsk future tense
vil datere
I will date
Nynorsk conditional tense
ville datere
I would date
Jeg
Nynorsk imperative tense
dater
I date
Nynorsk present perfect tense
har datert
I have dated
Nynorsk past perfect tense
hadde datert
I had dated
Nynorsk future perfect tense
vil ha datert
I will have dated
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha datert
I would have dated

Examples of datere

Example in NorwegianTranslation in English
Deres far kan ha glemt å datere, og så har noen gjort det på måfå.Maybe your father forgot to add the date and someone else did.
Ut fra tykkelsen kan jeg datere et dokument.By the thickness of it... l can date any document immediately.
Deres far kan ha glemt å datere, og så har noen gjort det på måfå.Maybe your father forgot to add the date and someone else did.
Jeg kan datere den nøyaktig.I can date it within the year.
Få han til å skrive under og datere det.Just get him to sign and date at the bottom.
Hvis dere er bestemt på å ta denne skyggestien, så stjel dette, uten at jeg vet det. Fraskrivelsen av farskapsretten på pulten min og få Frank til å signere begge sider og datere.If you are determined to go down this dark road, and unbeknownst to me steal this... paternal rights waiver that's sitting on my desk, and have this Frank guy sign both sides and date the top,
Canada og Latin -Amerika ... skrevet i ulike europeiske og middelhavs språk i alfabeter som daterer seg fra 2500 år siden .Canada, and Latin America... written in various European and Mediterranean languages in alphabets that date from 2,500 years ago.
Hun daterte og underskrev brevet.She dated it and signed it.
Jeg daterte bitene til år 600 f Kr.I dated the blade at 600 B.C. The metal had been folded 200 times.
-Hun daterte det.She dated it.
Du dater ikke engang.You don't even date.
Kan du finne 3 dater til vennene mine?Could you get three dates for my friends?
Chris dater basketballaget.Chris dates the basketball team.
Jeg dater ikke så mye.- I don't date that much at all.
- På hans alder dater man vel ikke.- At his age, no one goes on a date.
En legejournal, datert 25. oktober 1942, fra et feltsykehus i Benghazi.A medical report, dated October 25th 1942 from a base hospital in Benghazi
Alle papirene er datert i dag.All the documents are dated today. It's now or never.
Dette er datert mai.This is dated May.
Her har han datert sin underskrift 2. oktober.His signature is dated October 2nd.
Øre, nese og hals spesialist Marvin Danvers ga ham en der han skrev at han begynte å behandle Oswalds mor den 5. september, selv om brevet hans er datert 3. september.Otolaryngologist Marvin Danvers gave him one saying he started treating Oswald's mother on September 5 even though his letter is dated September 3.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

donere
donate
notere
book
rotere
rotate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ambulere
ambulate
auka
increase
bearbeide
adapt
bestille
order
blomstre
flower
bosette
settle
chevrotere
do
databehandle
process data
deaktivere
deactivate
dekkje
do

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'date':

None found.
Learning languages?