Oprapen (to pick up) conjugation

Dutch
24 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
raap op
I pick up
raapt op
you pick up
raapt op
he/she/it picks up
rapen op
we pick up
rapen op
you all pick up
rapen op
they pick up
Present perfect tense
heb opgeraapt
I have picked up
hebt opgeraapt
you have picked up
heeft opgeraapt
he/she/it has picked up
hebben opgeraapt
we have picked up
hebben opgeraapt
you all have picked up
hebben opgeraapt
they have picked up
Past tense
raapte op
I picked up
raapte op
you picked up
raapte op
he/she/it picked up
raapten op
we picked up
raapten op
you all picked up
raapten op
they picked up
Future tense
zal oprapen
I will pick up
zult oprapen
you will pick up
zal oprapen
he/she/it will pick up
zullen oprapen
we will pick up
zullen oprapen
you all will pick up
zullen oprapen
they will pick up
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou oprapen
I would pick up
zou oprapen
you would pick up
zou oprapen
he/she/it would pick up
zouden oprapen
we would pick up
zouden oprapen
you all would pick up
zouden oprapen
they would pick up
Subjunctive mood
rape op
I pick up
rape op
you pick up
rape op
he/she/it pick up
rape op
we pick up
rape op
you all pick up
rape op
they pick up
Past perfect tense
had opgeraapt
I had picked up
had opgeraapt
you had picked up
had opgeraapt
he/she/it had picked up
hadden opgeraapt
we had picked up
hadden opgeraapt
you all had picked up
hadden opgeraapt
they had picked up
Future perf.
zal opgeraapt hebben
I will have picked up
zal opgeraapt hebben
you will have picked up
zal opgeraapt hebben
he/she/it will have picked up
zullen opgeraapt hebben
we will have picked up
zullen opgeraapt hebben
you all will have picked up
zullen opgeraapt hebben
they will have picked up
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou opgeraapt hebben
I would have picked up
zou opgeraapt hebben
you would have picked up
zou opgeraapt hebben
he/she/it would have picked up
zouden opgeraapt hebben
we would have picked up
zouden opgeraapt hebben
you all would have picked up
zouden opgeraapt hebben
they would have picked up
Present bijzin tense
opraap
I pick up
opraapt
you pick up
opraapt
he/she/it picks up
oprapen
we pick up
oprapen
you all pick up
oprapen
they pick up
Past bijzin tense
opraapte
I picked up
opraapte
you picked up
opraapte
he/she/it picked up
opraapten
we picked up
opraapten
you all picked up
opraapten
they picked up
Future bijzin tense
zal oprapen
I will pick up
zult oprapen
you will pick up
zal oprapen
he/she/it will pick up
zullen oprapen
we will pick up
zullen oprapen
you all will pick up
zullen oprapen
they will pick up
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou oprapen
I would pick up
zou oprapen
you would pick up
zou oprapen
he/she/it would pick up
zouden oprapen
we would pick up
zouden oprapen
you all would pick up
zouden oprapen
they would pick up
Subjunctive bijzin mood
oprape
I pick up
oprape
you pick up
oprape
he/she/it pick up
oprape
we pick up
oprape
you all pick up
oprape
they pick up
Du
Ihr
Imperative mood
raap op
pick up
raapt op
pick up

Examples of oprapen

Example in DutchTranslation in English
! En je gaat het afval oprapen op het schoolterrein iedere dag gedurende twee weken.And you're gonna pick up trash on the school grounds every day for two weeks.
"Ik help meester Gao bij 't krijt oprapen."I help Teacher Gao pick up the chalk.
- Al dat gekke, mysterieuze gedoe en dan kan je niet eens een aanwijzing oprapen zonder gezien te worden.All that crazy mystery man mojo, and you couldn't even pick up a clue without being seen?
Als de gemeentepolitie komt, mogen zij de kruimels oprapen.When the City Blue show up with their backup, they'll pick up the pieces! Now, move out!
Als hij faalt zal ik de stukken voor hem oprapen.If he fails I'll pick up the pieces for him.
Oké, iedereen, raap op wat er onder je stoel ligt.All right, everybody, reach under your chairs and pick up what you find there.
! Ik denk dat je de verkeerde hebt opgeraapt.I think you picked up the wrong one.
Als de bal de kegels raakt, maakt een CCD camera een foto, die activeert de kegelzetters, en zegt welke kegels er om zijn gegaan en welke opgeraapt moeten worden.After the ball hits, a CCD camera snaps an image, activating the sensors in the pinsetter, telling it which pins have been knocked down and which need to be picked up.
De dader heeft de andere huizen opgeraapt.The shooter probably picked up his casings at the other sites.
Denk je dat hij die granaat had opgeraapt?Do you think that he would have picked up that grenade and saved me?
Dus daarom heb je het opgeraapt.That explains why you picked up the knife.
Alle rommel die je opraapt, hierheen brengen.All the trash you pick up will be collected here.
Als jij de zeep niet opraapt.As long as you don't pick up the soap.
Als stuivers die je opraapt, in je zak plakken en jij loopt in een rechte lijn naar je-weet-wel-waar.They're just some pennies you pick up off the floor, stick in your pocket, and you're just going in a straight line to you-know-where.
De brandweerinspecteur... wil dat u papiertjes opraapt.The fire inspector wants you to pick up papers.
Doen alsof je de hondenpoep opraapt.Pretend you pick up the crap. [Car engine revs]
- Ik hoorde je zwoegen toen je de melk opraapte.I heard you strain when you picked up that milk.
Alleen was u 't niet die de bril opraapte, maar uw vrouw.Except it wasn't you who picked up the glasses, was it? It was your wife.
Iets vreemds opraapte in een zandsteensteengroeve.picked up something odd in a sandstone quarry.
Met dat mes, dat jij zo netjes opraapte.I Ieft the knife which you so obIigingIy picked up.
Toen ik die munt opraapte, zwoer ik loyaliteit, Klaus, geen vriendschap.When I picked up that coin, I swore loyalty, Klaus, not friendship.
- Wat ze opraapten.Wait. What? What they picked up.
Geel is waar ze stukken opraapten van de romp.Yellow's where they picked up pieces of the fuselage.
We kijken na of hun paden elkaar kruisten en of ze iets gemeenschappelijks opraapten.Looking to see where they may have crossed paths, or picked up whatever they picked up.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afrapen
do
berapen
do
ophopen
pile up
opkopen
buy up
oplopen
walk up
opraken
run down
oproken
smoke out
opruien
incite
opruwen
roughen

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'pick up':

None found.
Learning languages?