Aanpassen (to adapt) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
pas aan
I adapt
past aan
you adapt
past aan
he/she/it adapts
passen aan
we adapt
passen aan
you all adapt
passen aan
they adapt
Present perfect tense
heb aangepast
I have adapted
hebt aangepast
you have adapted
heeft aangepast
he/she/it has adapted
hebben aangepast
we have adapted
hebben aangepast
you all have adapted
hebben aangepast
they have adapted
Past tense
paste aan
I adapted
paste aan
you adapted
paste aan
he/she/it adapted
pasten aan
we adapted
pasten aan
you all adapted
pasten aan
they adapted
Future tense
zal aanpassen
I will adapt
zult aanpassen
you will adapt
zal aanpassen
he/she/it will adapt
zullen aanpassen
we will adapt
zullen aanpassen
you all will adapt
zullen aanpassen
they will adapt
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou aanpassen
I would adapt
zou aanpassen
you would adapt
zou aanpassen
he/she/it would adapt
zouden aanpassen
we would adapt
zouden aanpassen
you all would adapt
zouden aanpassen
they would adapt
Subjunctive mood
passe aan
I adapt
passe aan
you adapt
passe aan
he/she/it adapt
passe aan
we adapt
passe aan
you all adapt
passe aan
they adapt
Past perfect tense
had aangepast
I had adapted
had aangepast
you had adapted
had aangepast
he/she/it had adapted
hadden aangepast
we had adapted
hadden aangepast
you all had adapted
hadden aangepast
they had adapted
Future perf.
zal aangepast hebben
I will have adapted
zal aangepast hebben
you will have adapted
zal aangepast hebben
he/she/it will have adapted
zullen aangepast hebben
we will have adapted
zullen aangepast hebben
you all will have adapted
zullen aangepast hebben
they will have adapted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou aangepast hebben
I would have adapted
zou aangepast hebben
you would have adapted
zou aangepast hebben
he/she/it would have adapted
zouden aangepast hebben
we would have adapted
zouden aangepast hebben
you all would have adapted
zouden aangepast hebben
they would have adapted
Present bijzin tense
aanpas
I adapt
aanpast
you adapt
aanpast
he/she/it adapts
aanpassen
we adapt
aanpassen
you all adapt
aanpassen
they adapt
Past bijzin tense
aanpaste
I adapted
aanpaste
you adapted
aanpaste
he/she/it adapted
aanpasten
we adapted
aanpasten
you all adapted
aanpasten
they adapted
Future bijzin tense
zal aanpassen
I will adapt
zult aanpassen
you will adapt
zal aanpassen
he/she/it will adapt
zullen aanpassen
we will adapt
zullen aanpassen
you all will adapt
zullen aanpassen
they will adapt
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou aanpassen
I would adapt
zou aanpassen
you would adapt
zou aanpassen
he/she/it would adapt
zouden aanpassen
we would adapt
zouden aanpassen
you all would adapt
zouden aanpassen
they would adapt
Subjunctive bijzin mood
aanpasse
I adapt
aanpasse
you adapt
aanpasse
he/she/it adapt
aanpasse
we adapt
aanpasse
you all adapt
aanpasse
they adapt
Du
Ihr
Imperative mood
pas aan
adapt
past aan
adapt

Examples of aanpassen

Example in DutchTranslation in English
"Als hij dan terugkomt zal alles reeds zijn gewone gang gaan en zal de jongen zich zonder grote schokken aan de nieuwe toestand aanpassen.""And when he comes home, things will have returned to normal, and he'll adapt without too much trouble to the new situation."
'Dus moest ik me aan Dora aanpassen, om mij zelf met haar te delen."It remained for me to adapt myself to Dora, to share with her what I could and be happy.
(MA TROM:) We moeten ons aanpassen.Chubby, we have to adapt.
- Als we teruggaan, kan ik me dan wel aanpassen? Als enige Borg tussen miljarden individuen?If we do return to Sector 001, will l adapt to human civilization-- a single Borg among billions of individuals?
- Die kan zich toch aanpassen?Your programming's adaptive, isn't it? Yes.
- Je zou je aan te passen aan onze gebruiken.- You promised to adapt to our ways.
Alles zal afhangen van je kunnen en mogelijkheden om je aan te passen aan je omgeving...Everything is riding on your skill and ability to adapt to the situation around... what is... he's cheating.
Als er één mensensoort is die zich weet aan te passen aan veranderingen... zijn zij dat.If there's anyone who can adapt to the changes on the horizon, surely it's them.
Dergelijke genetische variatie helpt dieren ook zich aan te passen aan veranderende omgevingen.Such genetic variation also helps animals to adapt to changing environments.
Door zich aan te passen aan deze plek, lijkt het op geen ander dier op aarde.And in adapting to this place, it has become like no other animal on Earth.
"Deze klaarblijk vrolijke vogels hebben zich klaarblijkelijk perfect aangepast aan de vijandige omgeving."These seemingly placid birds have adapted to the hostile environment.
- En wie achterbleef... heeft zich goed aangepast.It seems that the ones that stayed behind adapted pretty well.
- Hij heeft z'n schilden aangepast.It must have scanned our weapons, adapted its shields.
- Maar heeft hij zich aangepast?- But he adapted?
- Nee, ik heb me aangepast.No. I've adapted.
Hij paste aan.He adapted.
Omdat ik me niet aanpas aan jullie gebruiken.My not adapting to your ways.
- ik niet wil dat m'n code zich aanpast?I don't want it to adapt right now?
Alleen wie zich aanpast, overleeft.Because only those who know how to adapt will survive.
Als de evolutie zich aan de omgeving aanpast, krijg je raciale verschillen.Yes. What he's saying is that racial differences are, uh, evolutionary adaptations for different environments. What else did he tell you?
Als de stoel het tenminste niet doorkrijgt en zich aanpast.That's assuming the chair's programming won't become aware of it and adapt.
Als ik nu eens hieraan werk en jij je verstoorder aanpast...How about, while I build the magic bullets, you work on adapting your gun?
Door deze soorten te bestuderen, komen we te weten hoe het leven zich aan deze planeet aanpaste.By studying these and other species, we add to our knowledge of how life evolved, how it adapted itself to this world.
Ik geloof dat ik me goed aanpaste.I think I've adapted very well.
Maar wie weet wat Beverly pakte en aanpaste om de Astraeus te stelen.But who knows what Beverly took and adapted to steal the Astraeus.
Xu Xing en zijn collega's denken dat dat de Anchiornis zich aanpaste aan een leven in bomen, door zijn veren voor iets heel anders te gebruiken.Xu Xing and his colleagues see evidence that Anchiornis adapted to a tree-living way of life, by putting its feathers to a new use.
Alleen degenen die zich het beste aanpasten, konden overleven.In this fast-changing world, only those who adapted best survived.
Ons idee is nu dat de veranderlijkheid de drijfkracht achter de evolutie is... en dat onze voorouders zich aanpasten aan de verandering.And so the idea that we've come up with is that variability itself was the driving force of human evolution and that our ancestors were adapted to change itself.
Recentelijk gaven deze rotsen ons een treiterige glimp van hoe twee dinosaurussen zich samen aanpasten om zich te beschermen tegen een andere dodelijke jager... ..Stegosaurus en Camptosaurus.Recently these rocks have given us a tantalising glimpse of how two dinosaurs adapted together to protect themselves against another deadly predator... ..Stegosaurus and Camptosaurus.
Beetje bij beetje, kwamen nieuwe levensvormen voort gedruppeld uit de wateren van de wereld, verspreidend en vermenigvuldigend, aanpassend en evoluerend.A little at a time, new forms of life came rippling through the waters of the world, spreading and multiplying, adapting and evolving.
De overlevenden muteerden allen in vreemde amfibie monsters zich snel aanpassend aan het plotseling veranderende klimaat.The survivors all mutated into strange amphibian monsters, adapting quickly to the suddenly changing climate.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aanlassen
weld
aanpakken
seize
aanpappen
pick up
aanpersen
do
aanrissen
do
aanwassen
increase

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aanklinken
do
aanknoeien
do
aankruien
bring along in wheelbarrow
aanladen
gall
aanloden
do
aanpappen
pick up
aanpersen
do
aanraken
touch
aanschoffelen
do
zwemen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'adapt':

None found.
Learning languages?