Тврди (to claim) conjugation

Macedonian
37 examples
This verb can also mean the following: assert, state

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
тврдам
I claim
тврдиш
you claim
тврди
he/she/it claims
тврдиме
we claim
тврдите
you all claim
тврдат
they claim
Future tense
ќе тврдам
I will claim
ќе тврдиш
you will claim
ќе тврди
he/she/it will claim
ќе тврдиме
we will claim
ќе тврдите
you all will claim
ќе тврдат
they will claim
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би тврдел
I (masculine) would have claimed
би тврдела
I (feminine) would have claimed
би тврдел
you (masculine) would have claimed
би тврдела
you (feminine) would have claimed
би тврдел
he would have claimed
би тврдела
she would have claimed
би тврдело
it would have claimed
би тврделе
we would have claimed
би тврделе
you all would have claimed
би тврделе
they would have claimed
Past perfect tense
сум тврдел
I (masculine) have claimed
сум тврдела
I (feminine) have claimed
си тврдел
you (masculine) have claimed
си тврдела
you (feminine) have claimed
е тврдел
he has claimed
е тврдела
she has claimed
е тврдело
it has claimed
сме тврделе
we have claimed
сте тврделе
you all have claimed
сум тврделе
they have claimed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
тврдев
I was claiming
тврдеше
you were claiming
тврдеше
he/she/it was claiming
тврдевме
we were claiming
тврдевте
you all were claiming
тврдеа
they were claiming
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев тврдел
I (masculine) had claimed
бев тврдела
I (feminine) had claimed
беше тврдел
you (masculine) had claimed
беше тврдела
you (feminine) had claimed
беше тврдел
he had claimed
беше тврдела
she had claimed
беше тврдело
it had claimed
бевме тврделе
we had claimed
бевте тврделе
you all had claimed
беа тврделе
they had claimed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе тврдев
I will have claimed
ќе тврдеше
you will have claimed
ќе тврдеше
he/she/it will have claimed
ќе тврдевме
we will have claimed
ќе тврдевте
you all will have claimed
ќе тврдеа
they will have claimed
Past aorist tense
Imperative tense
-
тврди
you claim
-
-
тврдете
you all claim
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум тврдел
I (masculine) will claim
ќе сум тврдела
I (feminine) will claim
ќе си тврдел
you (masculine) will claim
ќе си тврдела
you (feminine) will claim
ќе е тврдел
he will claim
ќе е тврдела
she will claim
ќе е тврдело
it will claim
ќе сме тврделе
we will claim
ќе сте тврделе
you all will claim
ќе сум тврделе
they will claim
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
тврден
claiming
тврдејќи
claiming
тврдење
claiming
тврдел
claiming
тврдела
claiming
тврдело
claiming
тврделе
claiming
claimed
claimed
claimed
claimed

Examples of тврди

Example in MacedonianTranslation in English
Всушност, градоначалникот тврди дека девојчињата се учат на вредности (кои вредности?) и се учат на тоа дека нивните тела се храмови (храмови за кого?).In fact, the mayor claims the girls are educated in values (which values?) and they are taught that their bodies are temples (temples for whom?).
Либертас тврди и дека Владата и МИА не дале одговор на нивното барање за коментар.Libertas also claims the government and MIA declined to comment afterwards.
Таа тврди дека системот за проширување вклучувал засилување:She claimed the expansion system included re-enforcement:
Многу корисници на популарната веб-страница за споделување на линкови Balatarin велат дека станува збор за лага и cпоредуваат фотографии од мајмунот пред неговото испраќање, со фотографии кои се тврди дека се направени по неговото безбедно враќање, нагласувајќи ги физичките разлики помеѓу двете.Many users on the popular Iranian link-sharing site, Balatarin, say the regime is lying and compare photos of the monkey from before the launch with a photo of the one claimed to have been retrieved from the capsule upon return, highlighting physical dissimilarities between the two.
Исто така генералот се нафати со проверка на фактите за фотографиите кои кружат на социјалните медиуми, за кои се тврди дека се од Бага по нападот:The general also took to fact-checking images circulating on social media, claiming to be of Baga following the attack:
Би сакал да тврдам дека на развојот на националната кибер-зона треба да гледаме како на вид на интернет контрола и понатамошен развој на третата генерација.I would like to claim that the development of the national cyberzone should be approached as a type of Internet control and further development of the third generation.
"Не тврдам дека ги контролирав настаните, но признавам дека настаните ме контролираа мене.""I don't claim to have controlled events but confess plainly that events have controlled me."
Не тврдам дека нешто од ова е рационално.I am not claiming that any of this is rational.
Бевме современици, да, ама не можам да тврдам дека го знам.We were contemporaries, yes, but I can't claim to know him.
Кога ќе никне, можам да тврдам дека е Божје чудо.When it sprouts, I can claim it as a miracle from God.
Во законот на Јужна Африка не е валидна одбрана да тврдиш дека не си имал намера да го убиеш X бидејќи ти всушност си имал намера да го убиеш Y, а си го убил X по грешка.In South African law it is not a valid defence to claim that you did not have the intention to kill X because you had in fact intended to kill Y and had killed X by mistake.
Не смееш да тврдиш дека тогаш не ме посакуваше!You cannot claim you didn't want me then!
Единствена причина што си овде е тоа што тврдиш дека го знаеш патот.The only reason you're aound is because you claimed you knew the way.
Бидејќи без разлика колку и да тврдиш дека ме сакаш, никогаш не би дозволил Леден Џин да седи на престолот на Асгард!Because no matter how much you claim to love me, you could never have a Frost Giant sitting on the throne of Asgard!
Кога не сме ние во прашање, веднаш тврдиме „ова е различна ситуација“, одделувањето е неприфатливо итн.When we don’t, we immediately claim “the story is different”, separation would be unacceptable, so on.
- Не тврдиме.- It's not a claim.
Никогаш тоа не го тврдиме.We never made that claim.
Врз која основа се избрани говорите на Бојко Борисов (освен ако не тврдите дека имате покриено 100% од неговите изјави за јавност)?On what basis are the speeches of Boyko Borisov selected (unless you claim that you have covered 100 percent of his public statements)?
И ако мислите дека ги подготвувате овие полноглавци за мажи, подобро да размислите уште еднаш, затоа што ќе ви кажам дека го убивате секој дух кој тврдите дека оваа институција го има.And if you think you're preparin' these minnows for manhood, you better think again, because I say you are killin' the very spirit this institution proclaims it instills.
Дали тоа беше пред да го извлече оружјето за кое тврдите... ...дека се распадна во милиони парчиња?Was that before or after he drew the weapon that you claim... ...evaporated into a million pieces?
Дали тврдите дека имате надприродни моќи?Do you claim supernatural powers?
Некои тврдат дека радикалните националисти го експлоатирале гневот на фановите на фудбалот, другите бараат виновници меѓу самите фанови, а блогерите се сомневаат дека Кремаљ ги поттикнува насилните настани.Some claim the radical nationalists exploited the anger of the football fans, others look for the guilty among the fans themselves and bloggers suspect the Kremlin in initiating the violent events.
Затоа на Босанците им вели дека Србите сметаат дека го имаат оригиналот (иако сѐ уште не беше ни отидена во Србија), на Србите им ја пушти босанската верзија, а на Бугарите им вели дека Турците тврдат дека е нивна.That’s why she says to the Bosnians that the Serbs have the original (although she still hasn’t been in Serbia), she plays the Bosnian version to the Serbs, and to the Bulgarians she says that the Turks claim that the song is theirs.
Според најновиот случај, во Бихар, службениците во селото тврдат дека мобилните телефони „ја деградирале општествената атмосфера“, наведувајќи ги паровите на тајно бегство од селата.In the most recent case, in Bihar, the village officials claim mobile phones were "debasing the social atmosphere" by leading to couples eloping.
Корисникот на твитер @flusteredcooler исто така искоментирал (срп.) за ова прашање. Имено, додека луѓето од разните бивши југословенски републики често тврдат дека нивните сонародници го сочинувале мнозинството од осудениците на Голи Оток, тој забележал:Twitter user ‏@flusteredcooler from Montenegro commented on this issue as well and, while people from all of the former Yugoslav republics often claim that their nationals made up the majority of those sentenced to serve time at Goli Otok, he noticed:
Претхотно истиот ден, тензијата ескалираше кога полицијата беснееше против она што тие тврдат дека биле незаконски команди.Earlier in the day, tension escalated as the police rioted against what they claimed were unlawful commands.
Два дена пред да замине Рот, Рат Епели Ганилау, Министерот за одбрана и миграција на Фиџи, даде оставка од владата, тврдејќи дека настануваат недоразбирања со аферата Рот.Photo from the Flickr page of Magpie372Two days before Roth left, Ratu Epeli Ganilau, Fiji’s minister of Defense and Immigration, resigned from the government, claiming differences stemming from the Roth affair.
Страната Тумблр „никогашповеќенемадаимаизбори!”( derbliveraldrigvalgever.tumblr.com) беше направена пред неколку недели и сега е исполнета со примери за манипулативните реклами, слики и снимки, тврдејќи со саркастичен тон дека изборите никогаш нема да дојдат.The Tumblr page ‘therewillneverbeelectionsever!’ (derbliveraldrigvalgever.tumblr.com) was launched a couple of weeks ago and is now filled with examples of manipulated commercials, pictures and audio, claiming in a sarcastic tone that the elections will never come.
Премиерот Таип Ердоган на минатонеделната конференција на Партијата на правдата и развојот (АКП) ја прогласи Турција за растечка демократска сила тврдејќи дека станала пример за муслиманскиот свет.Prime Minister Tayyip Erdogan hailed Turkey as a rising democratic power at the Justice and Development Party (AKP)'s conference last week, claiming it has become an example to the Muslim world.
Ја посветувам оваа вистинска приказна за сите оние кои го сожалуваат Мубарак тврдејќи дека тој е само еден стар човек со еден куп постигнувања и кој не смее да биде осуден.I dedicate this true story to everyone who sympathizes with Mubarak claiming that he is an old man with a history of accomplishments who shouldn't be put to trial.
Почнувајќи од март, овој аспект на законот ги испровоцира религиозните лидери и членови на Врховниот суд на правдата да промовираат реформи во законот, тврдејќи дека медијацијата може да постои во случаи каде казната е помала од 5 години.Starting in March, this aspect of the law has provoked religious leaders and members of the Supreme Court of Justice (CSJ) to promote reforms to the law, claiming that mediation can exist in cases where the sentence is less than five years.
И покрај тоа што некои експерти ги одобруваат ГМ семињата со тврдење дека отпоротноста и особините на тие семиња ќе создадат помала земјоделска загуба, други експерти покажуваат сомнеж околу наводната безопасност на храната произлезена од ГМ жетви и ја предупредуваат јавноста од големата веројатност поленот од жетвите на ГМ да доведе до опрашување на дивите и домашни семиња, на овој начин предизвикувајќи неповратни измени на традиционалните растителни и овошни видови кои се дел од културното и природното богатство на локалните заедници.Despite some experts expressing their approval of GM seeds by claiming that the resistance and characteristics of the seeds will generate less agricultural waste, others are casting doubt over the supposed harmlessness of food produced from GM crops and are warning the public of the high probability that pollen from GM crops will cross-pollinate with wild and native crops, thus causing irreversible alterations to the traditional plant and fruit species which constitute part of the cultural and natural wealth of local communities.
По објавувањето на веста за тоа, Владата објави демант со тврдење дека „новинарот Миленко Неделковски ја проследува наведената посета во сопствена режија, на сопствен трошок...“When that news became public , the government issued a retraction , claiming that "the journalist... covers the visits at his own expense."
Имаме тврдење од цимерката на Соња Бејкер дека била во љубовен триаголник со Стивен Колинс, и ти тоа ќе го ингорираш?We've got Sonia Baker's roommate claiming she had a threesome with Stephen Collins, and you want to ignore that? I am not saying ignore it.
Исто така знаеме дека Трент бил посетуван исклучиво од човек кој тврдел дека е доктор, човек кој, верувам, дека ја сече храната на детски залачиња.We also know that Trent was visited almost exclusively by a man claiming to be a doctor, a man who I believe cut an adult's food into child-size bites.
Некој кретен кој тврдел дека е убиец се јавил на некој репортер.Some goof claiming to be your guy called a reporter over there.
Прво барале повеќе пари преку страницата на Фејсбук, потоа пред новинарите тврделе дека страницата ја води „заедницата“ или дека била хакирана, дека не знаат кој во нивно име апелира за повеќе пари, тврдејќи дека малата Ева треба за неколку дена да оди на нова операција и дека недостасуваат прво 3.000, па 2.100 евра.First, they were asking for more money via the this Facebook page , then they were quoted claiming that the page was run "by the community" or that it had been hacked, and that they did not know who was asking for money, using appeals claiming that little Eva was to have a surgery in the next few days, and that EUR 3,000, then EUR 2,100 were still lacking.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

огрди
make ugly
смрди
stink
твори
create

Similar but longer

потврди
confirm
утврди
establish

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'claim':

None found.
Learning languages?