Додава (to add) conjugation

Macedonian
42 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
додавам
I add
додаваш
you add
додава
he/she/it adds
додаваме
we add
додавате
you all add
додаваат
they add
Future tense
ќе додавам
I will add
ќе додаваш
you will add
ќе додава
he/she/it will add
ќе додаваме
we will add
ќе додавате
you all will add
ќе додаваат
they will add
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би додавал
I (masculine) would have added
би додавала
I (feminine) would have added
би додавал
you (masculine) would have added
би додавала
you (feminine) would have added
би додавал
he would have added
би додавала
she would have added
би додавало
it would have added
би додавале
we would have added
би додавале
you all would have added
би додавале
they would have added
Past perfect tense
сум додавал
I (masculine) have added
сум додавала
I (feminine) have added
си додавал
you (masculine) have added
си додавала
you (feminine) have added
е додавал
he has added
е додавала
she has added
е додавало
it has added
сме додавале
we have added
сте додавале
you all have added
сум додавале
they have added
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
додавав
I was adding
додаваше
you were adding
додаваше
he/she/it was adding
додававме
we were adding
додававте
you all were adding
додаваа
they were adding
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев додавал
I (masculine) had added
бев додавала
I (feminine) had added
беше додавал
you (masculine) had added
беше додавала
you (feminine) had added
беше додавал
he had added
беше додавала
she had added
беше додавало
it had added
бевме додавале
we had added
бевте додавале
you all had added
беа додавале
they had added
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе додавав
I will have added
ќе додаваше
you will have added
ќе додаваше
he/she/it will have added
ќе додававме
we will have added
ќе додававте
you all will have added
ќе додаваа
they will have added
Past aorist tense
Imperative tense
-
додавај
you add
-
-
додавајте
you all add
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум додавал
I (masculine) will add
ќе сум додавала
I (feminine) will add
ќе си додавал
you (masculine) will add
ќе си додавала
you (feminine) will add
ќе е додавал
he will add
ќе е додавала
she will add
ќе е додавало
it will add
ќе сме додавале
we will add
ќе сте додавале
you all will add
ќе сум додавале
they will add
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
додаван
adding
додавајќи
adding
додавање
adding
додавал
adding
додавала
adding
додавало
adding
додавале
adding
added
added
added
added

Examples of додава

Example in MacedonianTranslation in English
Тој додава:He adds:
Веб-сајтот додава:The website adds:
Таа додава:She adds:
Сите наши жени работат насекаде низ Сивиот свет,* жените работат,“ и додава дека сепак тој факт нему многу не му пречи.All our women work all over the Gray World,* women work," and adds that he's not really bothered by that fact.
Во следниот пост, тој додава:In a follow up post, he adds:
Во купот молби кои ги испрашаме од „„ Берд„„, од кои всушност една третина сигурно ќе бидат примени, јас додавам едно име, некој кој се истакнува, а сепак нема привилегии, студент кој не може да си дозволи да плати школување во „„Кембриџ„„.Along with the usual sheaf of applicants submitted by Baird, of which virtually two-thirds are guaranteed admittance, I add one name, somebody who's a standout and yet underprivileged. A student who cannot afford to pay the board and tuition in Cambridge.
Ова, да не додавам.And, err..., I should add nothing more.
Јас додавам длабочина, сенка, ја дефинирам сликата.I add depth and shading to give the image more definition.
Го додавам... ...мојот супервојнички серум кој се вика: "Пропаст".And now I add. . . . . .my Super-Soldier Serum. . . . . .code-named. . . . . .
На секое бунило му додаваш додатна доза страотност.You add an agreeable sense of the macabre to any delirium.
Не додаваш некаков посебен сос или слично?You don't add some kind of special sauce or something?
Ќе го носиш ова и ќе додаваш по едно исто како ова за секој ден додека продолжуваш да ги носиш тие монисти.You will wear this and add another one just like it for every day that you continue to wear those beads.
Потоа додаваш содиум-нитрат во иверката, добиваш динамит.If you were to add sodium nitrate and dash of sawdust, you got dynamite.
Потоа додаваш година на раѓање.Then you add in the year when you were born.
Во наредните неколку денови и недели, ние ќе ја дополнуваме програмата, ќе додаваме биографии на говорниците, листата на учесниците и повеќе — проверувајте го сајтот за објавените блогови и коментари на учесниците на самитот и секако на другите; придружете се и Вие на разговорот.Over the next few days and weeks we'll be fleshing out the program, adding speaker bios, a list of attendees and more — and do keep checking in at the site for blog posts and commentary from Summit participants and others, as well as to join in the conversation.
Ќе ги додаваме линковите од граѓанските медиуми во рамките на BBC вестите, додека споделуваме стории кои ќе бидат важни во иднина, од нашата редакција со уредници и новинари од BBC.We'll be adding citizen media links within BBC news stories, while sharing off-the-radar stories from our own newsroom with BBC editors and reporters.
Во следните неколку дена и недели ќе ги додаваме биографиите на говорниците, листа на присутни и многу повеќе – затоа проверувајте го сајтот за блог постови и коментари од учесниците на самитот и други за да се вклучите во конверзацијата.Over the next few days and weeks we'll be adding speaker bios, a list of attendees and more — and do keep checking in at the site for blog posts and commentary from Summit participants and others and to join in the conversation.
Преку регистрација на веб-сајтови, пополнување на прашалници на социјалните мрежи, или поставување фотографии на Инстаграм, ние неизбежно додаваме во севкупната база на податоци, продолжувајќи ја приказната на нашиот виртуелен живот.By registering on websites, filling in surveys on social networks, or uploading photos to Instagram, we are inevitably adding to the overall database, continuing the story of our virtual life.
Дополнителни средства ќе ни помогнат да продолжиме со активно преведување на нашата содржина на повеќе од 15 јазици и да додаваме нови јазици, со што се овозможува индивидуалисти и медиумски професионалци од целиот свет да имаат пристап до различни гласови кои доаѓаат од граѓанските медиуми во време кога известувањето на интернационалните вести е под сериозни закани.Additional funding will help us keep actively translating our content into more than 15 languages, and add new languages to the mix, ensuring that individuals and media professionals around the world have access to the diverse voices coming from citizen media at a time when coverage of international news is under serious threat.
Значи, додавате нови експонати?That's great. So you're adding some new interactive exhibits?
И она што го правиме е, велиме, овој софтвер е авторизиран а ние, авторите, Ви даваме дозвола да редистрибуирате копии, Ви даваме дозвола да го менувате, Ви даваме дозвола да му додавате работи.And what we do is, we say, this software is copyrighted and we, the authors give you permission to redistribute copies, we give you permission to change, we give you permission to add to it.
Она што вие трите го додавате на фустаните, никогаш не сум видела ништо слично како тоа.What the three of you add to a dress, (STUTTERS) I've never seen anything like it.
Откако сте го додале брашното, сипувате малку врело млеко во смешата, па сето тоа го додавате во остатокот од млекото, нели...Once you mixed in the flour add some hot milk to ease the separation then pour it back in with the rest of the milk.
Никола. Ова е особено важно! Кога ќе го додавате шамот од белки, кремот нека биде топол, за малку да се сварат, разбирате...Nicolas, above all... when you add the whipped egg whites, make sure the cream is hot.
На секое прегледување од ваков вид во нашиот систем се додаваат околу 100,000 судски прописи.One instance of such monitoring adds roughly 100,000 court rulings.
Потребно е само да ги разгледате станиците на овој сајт и да видите дека обични луѓе влијаат и додаваат перспектива на светските настани, едноставно со пишување на што го мислат.You only need to scroll through the pages of this site, to see that ordinary people are making a difference and adding perspective to world events, simply by writing what they think.
Тој не сака луѓето погрешно да го сфатат и да додаваат „други епитети“ на неговиот став.He doesn't want people to misinterpret and add "other favors" to his position.
Од Верне додаваат дека од полицијата го промовираат хаштагот #todoscontraelgrooming (сите против подведување).Verne adds that the police are promoting the hashtag #todoscontraelgrooming (everyone against grooming).
Овојпат, двајцата кандидати, Саид Џалили и Мохамед Багхер Галибаф додаваат нова алатка во приказната: Инстаграм.This time, two candidates, Saeed Jalili and Mohmmad Baghr Ghalibaf are adding a new tool to the mix: Instagram.
Биди активен на Википедија, додавај написи и биди активен во промовирање на курдската култура и историја.Be active on Wikipedia, add articles, and be active in promoting Kurdish history and culture.
Не додавај транвеститно ниво на ова.Don't add a transvestite level to this.
Хавана Тајмс ја цитира Кубанската работничка федерација (ЦТЦ), која го опишува потегот како „план да се „ажурира“ кубанскиот економски модел и плановите за економијата за периодот од 2011 до 2015 година“, додавајќи:Havana Times quotes the Cuban Workers Federation (CTC), which describes the move as "a plan to “update” the Cuban economic model and plans for the economy for the 2011-2015 period", adding:
И Французите исто така имаат мал удел во приказната, додавајќи бели печива како сладок леб и болило.The French also had their part in the story, adding baked goods such as sweet breads and the bolillo.
Исто така блогот се навраќа на коментари кои беа напишани набргу по судбоносниот ден, додавајќи:The blog also takes a look back at posts that were written soon after that fateful day, adding:
Морс бесрамно пишува за 2009 како “ГОДИНА НА ИЗМАМАТА” во Хаити, додавајќи уште еден пост на Твитер:Morse unabashedly refers to 2009 as "the YEAR of FRAUD" in Haiti, adding in another Twitter update:
Тие веруваат дека тоа е посоодветно за моменталното ниво на знаење во земјата, додавајќи дека:They believe this is more suitable to the current level of knowledge in the country now, adding that:
Во склоп на Програмата за соседство на CADSES (Централен, јадрански, дунавски и југоисточен европски простор) INTERREG III B (2000-2006), проектот EMBRACE II се стремеше да го прошири делокругот на EMBRACE со додавање на 8 локални контактни точки кон постоечката организација на мрежата.Under the CADSES INTERREG III B Neighbourhood Programme (2000-06), the EMBRACE II project has sought to expand the scope of EMBRACE by adding eight local contact points to the existing network’s organisation.
Судот посебно внимава на додавање вредноста на финансиското раководење преку неговата ревизорска работа , не само со нагласување на недостатоците, туку и преку предлозите како би можело подобро да се раководи со фондовите на Европската унија..The Court pays particular attention to adding valueto financial managementthrough its audit work notby just highlighting weaknesses, but by identifying how European Union funds can be better managed.
Неформалната група граѓанки „Бори се женски“ (@borisezenski), организираше мини маратон за додавање статии за важни жени од Македонија на Википедија со цел да ја подигнат свеста за женските права и родовата еднаквост.The informal citizens' group "Fight Like a Woman", (@borisezenski), organized a mini marathon with the purpose of adding articles about notable women from Macedonia to Wikipedia in Macedonian to raise awareness about women's rights and gender equality.
Неколку дена по земјотресот, Моватви направи неколку надградби, како што е додавање на функцијата „ретвит“ и побрзо пребарување.In the few days after the earthquake, Movatwi made several improvements, including adding the official retweet function as a default and making browsing quicker.
Блогерите одблизу следат што нивните влади превземаат за да го намалат стравот или дали се одговорни за додавање причини за грижа.Bloggers have been keen on taking a close look at what their governments are doing to alleviate fears, or whether they are responsible for adding to the concern.
Во 2005 година, тој бил фатен како хакира мобилни телефонски компании и додавал едни од оние трошоци што ти ги гледаш на твојата сметка секој месец, но си немал претстава што е тоа.In 2005, he was caught hacking cell phone companies adding one of those fees you see on your bill every month... -...but no one knows what it is. - What a idiot!

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

добива
get
додаде
add
додева
bother
додрка
finish masturbating
дојава
arrive by riding
задава
assign
подава
pass

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

врати
return
голта
swallow
гуга
babble
дарува
bestow
деактивира
deactivate
денгуби
loaf
догребе
finish scratching
додаде
add
докрши
finish breaking
допише
finish writing

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning languages?