Stāstīt (to tell) conjugation

Latvian
14 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
stāstu
I tell
stāsti
you tell
stāsta
he/she/it tells
stāstām
we tell
stāstāt
you all tell
stāsta
they tell
Past tense
stāstīju
I told
stāstīji
you told
stāstīja
he/she/it told
stāstījām
we told
stāstījāt
you all told
stāstīja
they told
Future tense
stāstīšu
I will tell
stāstīsi
you will tell
stāstīs
he/she/it will tell
stāstīsim
we will tell
stāstīsiet
you all will tell
stāstīs
they will tell
Imperative mood
-
stāsti
you tell
-
-
stāstiet
you all tell
-
Es/tu/...
Conditional mood
stāstītu
I would tell

Examples of stāstīt

Example in LatvianTranslation in English
Negrasos stāstīt tēvocim, ka esmu zaudējis varenāko pilsētu Ziemeļanglijā.I'm not about to tell my uncle I've lost him the greatest city in Northern England.
Izstāsti to man, vai nāksies stāstīt koledža direktoram.You want to tell me about it or take it up with Principal Drake?
Gribat man stāstīt manus pienākumus?Want to tell me about the law book?
Dažādie augsnes slāņi virs šā smilšu slāņa stāsta 10 000 gadu vecu stāstu par augsnes evolūciju un arī par ainavu katrā konkrētā vietā.The dierent layers of soil above this sand layer tell a 10 000-year-old story of the soil’s evolution, and thus of the landscape, at any particular site.
DigiTales rosina imigrantus apsvērt iespēju veidot karjeru plašsaziņas līdzekļu jomā, iesaistot viņus digitālā stāstu projektā, kurā viņi veido īsfilmu par savu dzīvi.DigiTales encourages immigrants to consider a career in the media by involving them in a digital storytelling project in which they make a short film about their life.
Lai palīdzētu vecākiem, skolotājiem un tiem,kaskopā ar jumslasīja šo mazo stāstu, pastāstītjumsmazlietvairākpar sadarbību attīstībasjomāun to,ko mēsvisi varam darīt, laimazinātu nabadzībupasaulē, Eiropas Komisijas Attīstības ģenerāldirektorāta Informācijas un komunikācijasnodaļa ir izdevusi plašāku metodisko līdzekli.To help your parents, your teacher, or those who have readthis little story with you, to tell you a little bit more aboutdevelopment co-operationand what we can all do to try toease poverty in the world, the Information and Communication Unit of the Directorate-General for Development (European Commission) has published a more detailed teaching manual.
Arī iniciatīvu “Acs atmiņa” izmantoja, lai izveidotu decentralizētu fotoizstādi par “zemes cilvēkiem” trīs zemnieku saimniecībās, ko papildināja iepazīšanās sarīkojums, konferences, stāsti, ekskursijas gida pavadībā un citi pasākumi.The ‘Memory of the eye’ initiative was also used to make a decentralised photographic exhibition about ‘People of the land’ inside three farms, together with a welcoming party, conferences, storytelling, guided visits and other events.
Kādēļ tu man to stāsti?Why'd you tell me this blackness?
Nu tad stāsti, Harij.So tell me, Harry.
Mēs vēlamies, lai Dānijā ierastos vairāk kvalicētu cilvēku, un stāstām darba devējiem par priekšrocībām, ko sniedz darbinieku meklēšana ārvalstīs, tādēļ esam priecīgi, ja šajā procesā mums izdodas būt arī radošiem”.We want to bring qualified people to Denmark and tell employers about the benefits of recruiting from abroad so we are happy to get creative in order to do this’.
Mēs tev stāstām patiesību.We're telling you the truth.
tāpēc, ka tie ir meli, ko mēs sev stāstām, un tie mūs iepazīstina ar viņu.'cause it's the lies that we tell ourselves, they introduce us to him.
Es viņai stāstīju patiesību.I did tell her the truth.
Mans tētis reiz stāstīja par vienu no tiem.Well, my dad did tell me about one.

More Latvian verbs

Related

izstāstīt
tell
pastāstīt
tell

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

izstāstīt
tell
pastāstīt
tell

Random

aizvietot
replace
apsolīt
promise
apsūdzēt
accuse
dzimt
be born
ievainot
wound
novērtēt
evaluate
pabēgt
run aside
pamosties
wake up
sapņot
dream
traukties
rush

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.
Learning languages?