Užsiminti (to mention) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
užsimenu
I mention
užsimeni
you mention
užsimena
he/she mentions
užsimename
we mention
užsimenate
you all mention
užsimena
they mention
Past tense
užsiminiau
I mentioned
užsiminei
you mentioned
užsiminė
he/she mentioned
užsiminėme
we mentioned
užsiminėte
you all mentioned
užsiminė
they mentioned
Past freq. tense
užsimindavau
I used to mention
užsimindavai
you mention
užsimindavo
he/she used to mention
užsimindavome
we used to mention
užsimindavote
you all used to mention
užsimindavo
they used to mention
Future tense
užsiminsiu
I will mention
užsiminsi
you will mention
užsimins
he/she will mention
užsiminsime
we will mention
užsiminsite
you all will mention
užsimins
they will mention
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
užsiminčiau
I would mention
užsimintum
you would mention
užsimintų
he/she would mention
užsimintume
we would mention
užsimintute
you all would mention
užsimintų
they would mention
Imperative mood
-
užsimink
you mention
-
-
užsiminkite
you all mention
-

Examples of užsiminti

Example in LithuanianTranslation in English
Tai būtų buvęs mano įsikišimas, užsiminti apie tai, nemanai?It would have been a little self-involved for me to mention it, don't you think?
- Kažkada užsiminiau.I mentioned it.
Kada apie jį užsiminiau?When did I mention him?
Šiandien per pietus užsiminiau apie Bronven Džoanai.I may have mentioned Bronwen to Johanna at lunch today.
Tu užsiminei, jog kažkas galbūt bando tave priversti nužūdyti ne tą vyruką.You mentioned that maybe somebody was trying to set you up. Get you to kill the wrong guy.
Kad jau užsiminei... Mes pasiimsime jūsų ginklus, mašinos raktelius ir amuniciją.Now that you mention it, we'll take your weapons, your car keys, your ammunition.
Kaip ir tų benamių, apie kuriuos užsiminei.Like these homeless you keep mentioning.
Jos taip pat pabrėžė naudą Portugalijos ekonomikai, kurios augimą lemia didelę pridėtinę vertę sukuriančios pramonės šakos, ir užsiminė apie vaisingą „Infineon Portugal“ ir Portugalijos universitetų, aktyviai atliekančių mokslinius tyrimus, bendradarbiavimą.They also mentioned the benefits to the Portuguese economy of having high value-added industries. They referred to the positive cooperation between Infineon Portugal and Portuguese universities, notably in the field of research.
Gavėjas taip pat planavo parduoti administracines patalpas, parduotuvę ir poilsio patalpas bei užsiminė apie galimybę parduoti arba išnuomoti acto gamybos įrangą.The beneficiary also planned to sell an administrative building, a shop and a recreational facility and mentioned the possibility of selling or letting out the vinegar production facility.
2007 m. gruodžio 19 d. rašte Komisija užsiminė, kad grąžintinas avansas galbūt užtikrintų daugiau proporcingumo šioje byloje.In its letter of 19 December 2007, the Commission mentioned that repayable advance would probably guarantee greater proportionality in this case.
Apie šiuos veiksmus Prancūzija užsiminė savo 1996 m. balandžio 29 d. rašte dėl bylos NN 49/96, tačiau tik tiek, kiek tai buvo susiję su FNE veikla.These measures were mentioned by France in its letter of 29 April 1996 in the context of case NN 49/96, but only with regard to measures relating to the FNE.
Po atskleidimo apie tai trumpai užsiminė kai kurios suinteresuotosios šalys, tačiau vėl nepateikė įtikinamų įrodymų, kad bet kurie būsimi pokyčiai elektromobilių pramonės sektoriuje Sąjungoje ir (arba) kitose rinkose turėtų galimo poveikio nagrinėjamajam produktui.Following disclosure, this issue was briefly mentioned by some interested parties, but again no conclusive evidence was provided on the possible impact of any future development in the electric car sector in the Union and/or in other markets on the product concerned.
Tiesiog paaiškinsi jiems kaip atlikti testą, tada netyčia užsimink, bus pakeistos naujomis.Come on, it's simple. You just explain the personality test, then casually mention that the day-old donuts will be replaced by fresh ones.

More Lithuanian verbs

Related

atminti
commemorate
atsiminti
remember
įsiminti
memorise
minti
pedal
nusiminti
become sad
paminti
trample
priminti
remind
prisiminti
remember
užminti
step on something

Similar

atsiminti
remember
nusiminti
become sad
užsimauti
pull on
užsimesti
put on quickly
užsimiršti
get forgotten
užsimušti
get killed

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atostogauti
be on holidays
įžeisti
offend
kariauti
be at war
kirbėti
swarm
parvykti
come back
pasidengti
get covered
prisiskambinti
reach (by calling)
purenti
hoe
suorganizuoti
organize
susukti
twist

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'mention':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In