Užrakinti (to lock) conjugation

Lithuanian
31 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
užrakinu
I lock
užrakini
you lock
užrakina
he/she locks
užrakiname
we lock
užrakinate
you all lock
užrakina
they lock
Past tense
užrakinau
I locked
užrakinai
you locked
užrakino
he/she locked
užrakinome
we locked
užrakinote
you all locked
užrakino
they locked
Past freq. tense
užrakindavau
I used to lock
užrakindavai
you lock
užrakindavo
he/she used to lock
užrakindavome
we used to lock
užrakindavote
you all used to lock
užrakindavo
they used to lock
Future tense
užrakinsiu
I will lock
užrakinsi
you will lock
užrakins
he/she will lock
užrakinsime
we will lock
užrakinsite
you all will lock
užrakins
they will lock
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
užrakinčiau
I would lock
užrakintum
you would lock
užrakintų
he/she would lock
užrakintume
we would lock
užrakintute
you all would lock
užrakintų
they would lock
Imperative mood
-
užrakink
you lock
-
-
užrakinkite
you all lock
-

Examples of užrakinti

Example in LithuanianTranslation in English
Įrengiamas rankiniu būdu valdomas mechaninis įtaisas, suteikiantis galimybę (traukinio brigados nariams arba techninės priežiūros darbuotojams) užrakinti nenaudojamas duris.A manually operated mechanical device shall be provided to enable (the train crew or maintenance staff) to lock a door out of service.
Palauk, pamiršau užrakinti duris!I forgot to lock the front door. What are you laughing at?
Kai jie išskrenda tavo dalis, žinanti, kad juos užrakinti buvo nuodėmė, džiūgauja.Their feathers are just too bright. And when they fly away the part of you that knows it was a sin to lock them up does rejoice.
Turėjau užrakinti duris?Was I supposed to lock the door?
Nurodyta užrakinti liūtus, arba jie mane suės.I'm new. It says I'm supposed to lock up the lions or they'll eat me.
- Aš užrakinu.- I'll lock it.
Kad ir kas ten apačioje, aš užrakinu duris!Who's ever down there, I'm gonna lock you in now!
Apsimesk nežinąs, kad aš čia. Nors ir girdėjai, kaip užrakinu mašiną.Just pretend you don't know I'm here even though you heard me lock my car.
Du šimtai svarų plius palūkanos arba mes užrakiname vartus.Two hundred pounds plus interest, or we lock the gate.
Katik užrakinau, ir atiduodu tau raktus.I just locked up, and I'm giving you the keys.
Visi mirė, ir tu jiems pasakei, kad aš jus užrakinau!Everyone is dead, and you told them that I locked you in!
Aš užrakinau ir išmečiau raktą.Then I locked it and then I threw away the key.
kad užrakinau duris.I remember I locked the door.
- Aš jį užrakinau.- l locked it down.
- Duris užrakinai?Did you lock up?
Ar tu toks nusivylęs, kad kovoji su nusikaltėliais kad užrakinai save čia norėdamas sumušti juos kaip vieną?Are you so desperate to fight criminals that you lock yourself in to take them on one at a time?
Ar tu užrakinai jas?Did you lock this?
Kodėl tu užrakinai Henderson'o bylą?Why have you locked the Henderson file?
Tu užrakinai mane toje prakeiktoje laboratorijoje.You locked me in that bloody lab.
Kas užrakino duris?Ah! Who locked this door?
- Jie mus užrakino.- They have us locked.
TodėI... jis išsipjovė sau širdį, užrakino ją į skrynią, kurią paslėpė nuo pasaulio.And so... him carve out him heart, lock it away in a chest and hide the chest from the world.
- Mane užrakino.- I got locked out.
Juos užrakino prieš valandą,o jie jau pabėgo?They were locked up for less than an hour, and they already escaped?
Pasak jų, Sentinelis buvo jų civilizacijos Einšteinas, todėl užrakinome tai, kol sužinosime, kas tai.They say Sentinel was the Einstein of his civilization, so we're gonna keep these locked up until we know what we're dealing with.
Mums reikėtų mesti tuos centus į metalinę dėžę kurią kontrolierius užrakintų būdelėje.We would have put those pennies in a metal box the ushers would lock in the office.
- Kai baigsi, užrakink. Gerai?-You finish locking up, will you, Carl?
Tėve, užrakink duris.Father, lock the door!
Pirma užrakink jo kabinetą, pakeisk spynas. Daryk viską, ko reikia.First seal off his office, change his locks, do whatever you have to do.
Ir užrakink duris.And lock the doors.
Hasanai, užrakink duris!Hasan, lock the door!

More Lithuanian verbs

Related

atrakinti
unlock
rakinti
lock
surakinti
handcuff

Similar

atrakinti
unlock
surakinti
handcuff
užbukinti
book

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apsikabinti
hug each other
atsibusti
wake up
paaukštinti
promote (somebody)
pabraukti
underline
prasidirbti
start going better
priblokšti
overwhelm
prijausti
sympathize
suirzti
get irritated
supykti
get angry
suskambėti
ring

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'lock':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In