Pridėti (to add) conjugation

Lithuanian
31 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pridedu
I add
pridedi
you add
prideda
he/she adds
pridedame
we add
pridedate
you all add
prideda
they add
Past tense
pridėjau
I added
pridėjai
you added
pridėjo
he/she added
pridėjome
we added
pridėjote
you all added
pridėjo
they added
Past freq. tense
pridėdavau
I used to add
pridėdavai
you add
pridėdavo
he/she used to add
pridėdavome
we used to add
pridėdavote
you all used to add
pridėdavo
they used to add
Future tense
pridėsiu
I will add
pridėsi
you will add
pridės
he/she will add
pridėsime
we will add
pridėsite
you all will add
pridės
they will add
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pridėčiau
I would add
pridėtum
you would add
pridėtų
he/she would add
pridėtume
we would add
pridėtute
you all would add
pridėtų
they would add
Imperative mood
-
pridėk
you add
-
-
pridėkite
you all add
-

Examples of pridėti

Example in LithuanianTranslation in English
Patikrintas asmuo gali pasirašyti ataskaitą ir pridėti savo pastabas. Jam įteikiama ataskaitos kopija.The subject of the checks shall be given the opportunity to sign the report and to add observations, and shall receive a copy of the control report.
Laikinai buvo nuspręsta, kad prie šios gamybos kainos reikėtų pridėti keturių bendradarbiaujančių atrinktų eksportuojančių Taivano gamintojų patirtas vidutines svertines PBA išlaidas ir realizuotą pelną už panašios prekės vidaus pardavimus per TL pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies c punktą.To this cost of manufacturing, it was provisionally considered appropriate to add the weighted average SG & A expenses incurred and profit realised by four Taiwanese cooperating sampled exporting producers on their domestic sales of the like product during the IP, pursuant to Article 2(6)(c) of the basic Regulation.
Konsultacijos su valstybėms narėmis, norint pridėti vyksmaženklįConsulting the Member States with a view to adding a flag
Prašymą gavusi valstybė narė prašo valstybės narės, davusios perspėjimą pagal 95, 97 ar 99 straipsnį, pridėti prie jo vyksmaženklį.the requested Member State asks the Member State that issued an Article 95, 97 or 99 alert to add a flag.
Perspėjimą davusi valstybė narė privalo nedelsiant pridėti vyksmaženklį.the Member State that issued the alert is obliged to add the requested flag immediately.
Iš karto matau kainas, pridedu siuntimo išlaidas ir nusprendžiu, ar prekė pigesnė, ar ne.I can see the price immediately, then add on the shipping charges to see whether it’s cheaper or not.
pigų maistą, nors iš tikro jis yra brangus, kai pridedi gamtos žalojimą, socialines, bei sveikatos problemas.of cheap food, when actually it's very expensive food when you add up the environmental costs societal costs, health costs.
Tada pridedi metus, kuriais gimei.Then you add in the year when you were born.
Sugalvoji skaičių, padaugini, pridedi 6 ir atsakymas visada trys?You take a number, multiply it by something, add six, and the result is always three?
Be to, ant žaislo, ant žaislo tvirtinamoje etiketėje, ant pakuotės arba pridedame informaciniame lapelyje turi būti nurodyti toliau išvardytų alerginių kvapiųjų medžiagų, jeigu jų dedama į žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 100 mg/kg žaislo ar jo sudedamųjų dalių masės, pavadinimai:In addition, the names of the following allergenic fragrances shall be listed on the toy, on an affixed label, on the packaging or in an accompanying leaflet, if added to a toy, as such, at concentrations exceeding 100 mg/kg in the toy or components thereof:
- Dabar jeigu jus susidomejote... paveikslu prie kainos pridedame dar nuli, taip?- imagine we added another zero to the price, huh?
Mes papraščiausiai pridedame pusę linijinės išraiškosWe simply add half of a linear term
Aš... čia pridėjau adresą.I, um, I added an address in here.
Nepamiršk, kad rytoj po Daily Show pridėjau bankininkų grupę.Don't forget, I added the bankers' group after The Daily Show tomorrow.
Tada supjausčiau jį mažais gabalėliais ir prie viso to pridėjau dalelę savęs.Then I cut him up into small pieces, and added a little bit of myself to the mix.
Aš pridėjau savo el. pašto adresą, todėl jeigu kas nors pakviečia mane į draugus, pakvietimas ateina tiesiai į jį.I hooked you up with an email address, so if anyone offers a friend request, it'll come straight to your mailbox.
Aš apverčiau pavaras, sukančias motorą, o gale pridėjau šį baką.See, I reversed the gears, torqued the motor and added this tank to the back.
Pranešime ši agentūra pažymėjo, kad šie reitingai atspindi netiesioginę valstybės garantiją EDF įsiskolinimams, taip pat ir jos dabartinį teisinį statusą, ir pridėjo, kad neturint šios valstybės garantijos EDF ilgalaikis reitingas būtų AA+ [18].In a press release, it stressed that those ratings reflected the implicit State guarantee covering EDF's debt and its current legal status and added that, in the absence of such a guarantee, EDF's long-term debt rating would be AA+ [18].
Antra, Italijos valdžios institucijos 1999 m. spalio 11 d. raštu pranešė, kad 1995 m. pagal įstatymą Nr. 394/81 WAM S.p.A. suteikta lengvatinė paskola, ir 2002 m. gegužės 21 d. raštu A/33699 pridėjo, kad WAM group2000 m. lapkričio 9 d. buvo suteikta dar viena lengvatinė paskola pagal tą pačią schemą.Secondly, following their letter of 11 October 1999, the Italian authorities announced that in 1995 ‘WAM SpA’ had been granted a subsidised loan under Law No 394/81 and added, by letter A/33699 of 21 May 2002, that the ‘WAM group’ has been granted another subsidised loan under the same scheme on 9 November 2000.
Ispanijos valdžios institucijos savo 2005 m. rugsėjo 29 d. atsakyme pridėjo, kad „jeigu atitinkamu momentu ji [FOGASA] būtų atsisakiusi pasirašyti sutartį dėl skolų atgavimo, nepagrįsdama šio atsisakymo, ji būtų pažeidusi minėtai institucijai taikomus teisės aktus ir būtų savivaliavusi“.The Spanish authorities added in their reply of 29 September 2005 that ‘if, at any time, [FOGASA] had refused to enter into a recovery agreement without justifying that refusal, it would have been infringing the legislation binding on the organisation and would have been acting arbitrarily.’
Nyderlandų valdžios institucijos prie to pridėjo ketvirtadalį išpilstymo linijų išlaidų, nes viena iš keturių išpilstymo linijų skirta išpilstyti tik į 2 l butelius.The Dutch authorities added the cost of a quarter of the packaging lines to this, given that of the four packaging lines, one line was dedicated entirely to filling the 2-litre containers.
Nyderlandų valdžios institucijos prie to pridėjo ketvirtadalį išpilstymo linijų išlaidų, nes viena iš keturių išpilstymo linijų skirta išpilstymui tik į 2 l butelius.The Dutch authorities added the cost of a quarter of the packaging lines to this, given that of the four packaging lines, only one line was dedicated entirely to filling the 2-litre containers.
Be to, pridėjome naujos informacijos (pavyzdžiui, Tolesnis tyrimas nereikalingas ���apie tyrimų temas).We have also added new information (for example, on the subject matter of inquiries).
Tai reikš, kad valstybės įnašas bus 9,8 mln. CYP (17 mln. EUR arba 70 %), o kiti akcininkai pridės 4,2 mln. CYP (7,3 mln. EUR arba 30 %).This will mean that the State will contribute CYP 9,8 million (EUR 17 million or 70 %) while the other shareholders' will add CYP 4,2 million (EUR 7,3 million or 30 %).
Komisija prie atsakymų į b ir d klausimus pridės pastabas dėl ADGMF investicijos struktūros ir pelno paskirstymo.The Commission will add considerations relating to the structure of the FMEA investment and the sharing of the capital gain to the replies to questions b) and d) respectively.
Dėl to nelabai tikėtina, kad Bendrijos surinkėjai pridėtų daugiau nei 25 % vertės.Therefore, it is unlikely that Community assemblers would add more than 25 % value.
Ir šalia to pridėk, kad jei jis nesutiks, tadaAnd add to that, if he doesn't, then
Dabar pridėk juos prie pinigų, kuriuos gavom iš gimtadienio vakarėlių ir gausi virš 4000.Now, you add that to the money from the birthday parties, and it's over $4,900.
Išlydyk jį ir pridėk prie kitų.Melt it down and add it to the others.
Kai tik jausiesi ramus su tuo žmogumi, pridėk dar vieną, tada dar - ir taip vieną po kito.And once you're comfortable with that person, you start adding another, another, one by one.
Palik ją raudoname vyne, ir pridėk smulkinto kardamono.Rest it in a little red wine, and add crushed cardamom.

More Lithuanian verbs

Related

apdėti
put round
atidėti
delay
dėti
put
įdėti
put in
nudėti
kill
nusidėti
sin
padėti
help
pasidėti
put down
perdėti
overstate
pradėti
begin
prasidėti
begin
prisidėti
contribute
sudėti
add
susidėti
consist
uždėti
put
užsidėti
put on (a cap

Similar

atidėti
delay
perdėti
overstate
pradėti
begin
priduoti
drop off
pridurti
add
prieiti
approach
priimti
accept

Similar but longer

prasidėti
begin
prisidėti
contribute
prižadėti
promise

Random

autis
put on (shoes)
įtakoti
influence
mojuoti
wave
pabusti
wake up
pakęsti
stand (somebody)
putoti
lather
sunkti
drain
susiūti
sew
suvirti
boil
užskaityti
count in

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In