Prasidėti (to begin) conjugation

Lithuanian
15 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
prasidedu
I begin
prasidedi
you begin
prasideda
he/she begins
prasidedame
we begin
prasidedate
you all begin
prasideda
they begin
Past tense
prasidėjau
I began
prasidėjai
you began
prasidėjo
he/she began
prasidėjome
we began
prasidėjote
you all began
prasidėjo
they began
Past freq. tense
prasidėdavau
I used to begin
prasidėdavai
you begin
prasidėdavo
he/she used to begin
prasidėdavome
we used to begin
prasidėdavote
you all used to begin
prasidėdavo
they used to begin
Future tense
prasidėsiu
I will begin
prasidėsi
you will begin
prasidės
he/she will begin
prasidėsime
we will begin
prasidėsite
you all will begin
prasidės
they will begin
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
prasidėčiau
I would begin
prasidėtum
you would begin
prasidėtų
he/she would begin
prasidėtume
we would begin
prasidėtute
you all would begin
prasidėtų
they would begin
Imperative mood
-
prasidėk
you begin
-
-
prasidėkite
you all begin
-

Examples of prasidėti

Example in LithuanianTranslation in English
Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.The decision shall specify the subject matter and purpose of the inspection, specify the date on which it is to begin and indicate the periodic penalty payments provided for in Article 36b, the legal remedies available under Regulation (EU) No 1095/2010 as well as the right to have the decision reviewed by the Court of Justice of the European Union.
2012 m. balandžio 12 d. ginkluotųjų pajėgų elementai įvykdė valstybinį perversmą, kai turėjo prasidėti prezidento rinkimų, turėjusių įvykti sausio mėn. mirus prezidentui Bacai Sanhá, antrojo rinkimų turo rinkiminė kampanija;On 12 April 2012, a coup d’état by elements of the armed forces took place as campaigning for the second round of the Presidential elections were due to begin, following the death in January of President Bacai Sanhá.
61 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo bendradarbiauti su EVPRI sprendimu pradėtų patikrinimų vietoje vykdytojais Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 66 straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme.The persons referred to in Article 61(1) shall submit to on-site inspections ordered by decision of ESMA. The decision shall specify the subject matter and purpose of the inspection, appoint the date on which it is to begin and indicate the periodic penalty payments provided for in Article 66, the legal remedies available under Regulation (EU) No 1095/2010 as well as the right to have the decision reviewed by the Court of Justice.
Pagal pradinę darbo programą, kurią De Poli pateikė Italijos valdžios institucijoms [22], laivo C 241 statyba turėjo prasidėti pirmą 2006 m. ketvirtį, o pristatymas buvo numatytas 2007 m. antrą pusmetį.According to the initial working programme submitted by De Poli to the Italian authorities [22], the construction of vessel C 241 was scheduled to begin in the first quarter of 2006, and delivery was foreseen for the second half of 2007.
Tačiau pagal pakeistą darbo programą laivo C 241 darbai turėjo prasidėti 2006 m. rugsėjo 28 d. (viename iš dviejų laivų statyklos pietų stapelyje).However, according to the revised working programme, work on vessel C 241 was scheduled to begin on 28 September 2006 on the "Scalo Sud" (one of the shipyard's two slipways).
Vienas eksportuojantis gamintojas reikalavo pakoreguoti pradines sąnaudas, aiškindamas, kad gamyba esant normaliam pajėgumų išnaudojimo lygiui prasidėjo tik prasidėjus TL.One exporting producer claimed an adjustment for start-up costs on the basis that production at normal capacity utilisation rates only started after the beginning of the IP.
Pažeidimas prasidėjo 1997 m. sausio mėn. ir tęsėsi iki 2003 m. rugsėjo mėn. pabaigos.The infringement commenced at the beginning of January 1997 and continued until the end of September 2003.
Kai 138 straipsnyje numatytomis sąlygomis tiekiamos prekės, kurios siunčiamos ar gabenamos į kitą valstybę narę nei ta, kurioje prasidėjo prekių siuntimas arba gabenimas, yra neapmokestinamos PVM arba kai apmokestinamasis asmuo neskaičiuoja PVM už pervežamas jo veiklai skirtas prekes į kitą valstybę narę, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyksta apmokestinimo momentas, 15-ąją dieną.Where, in accordance with the conditions laid down in Article 138, goods dispatched or transported to a Member State other than that in which dispatch or transport of the goods begins are supplied VAT-exempt or where goods are transferred VAT-exempt to another Member State by a taxable person for the purposes of his business, VAT shall become chargeable on the 15th day of the month following that in which the chargeable event occurs.
Tačiau kadangi skolos ir nuosavo kapitalo apkeitimas yra vienkartinė, nepasikartojanti subsidija, skirta per nustatytą laikotarpį, ir kadangi toks skyrimo laikotarpis prasidėjo tuomet, kai nauda buvo iš tikrųjų gauta, laikoma, kad ji baigėsi 2007 m. gruodžio 31 d.However, as the debt-to-equity swap is a one-off, non-recurring subsidy, allocated over a set period of time and as such allocation period is deemed to begin at the time the benefit was actually received, it is considered it expired on 31 December 2007.
Pradiniame tyrime nustatytos priemonės buvo susijusios su vienkartinėmis, nepasikartojančiomis subsidijomis, skirtomis per nustatytą laikotarpį ir kadangi toks skyrimo laikotarpis prasidėjo tuomet, kai nauda buvo iš tikrųjų gauta, laikoma, kad reglamentu, kuriuo nustatomas galutinis muitas, nustatytos priemonės nustojo galioti 2006 m. sausio 1 d. Kadangi Hynix gaunama nauda dėl 2002 m. gruodžio mėn. pratęsto skolos termino ir pagrindinei skolos daliai priskirtų palūkanų baigėsi 2005 m. liepos 13 d., o 2002 m. gruodžio mėn. skolos ir nuosavo kapitalo apkeitimas baigėsi 2007 m. gruodžio 31 d., nuo 2007 m. gruodžio 31 d. turėtų būti panaikinamos priemonės, o tyrimas baigiamas.The measures imposed in the original investigation related to one-off, non-recurring subsidies, allocated over a set period of time and as such allocation period is deemed to begin at the time the benefit was actually received, it is considered that the measures imposed by the definitive duty Regulation expired on 1 January 2006. As the debt rollover and the principalised interest of December 2002 ceased to confer a benefit on Hynix on 13 July 2005 and as the debt-to-equity swap of December 2002 expired on 31 December 2007, the measures should be repealed with effect from 31 December 2007 and the proceeding terminated.
Pirmiau nurodytas ketverių metų laikotarpis prasidės šiame laiške aprašytų priemonių įgyvendinimo dieną.The period of four years indicated above will begin at the date when the measures described in this letter will be implemented.
Derybos dėl veiksmų planų su antrajai bangai priklausančiomis kaimynystės politikos šalimis partnerėmis (Armėnija, Azerbaidžanas, Egiptas, Gruzija ir Libanas) prasidės 2005 m.Negotiations on action plans with a second wave of neighbourhood policy partner countries (Armenia, Azerbaijan, Egypt, Georgia and Lebanon) will begin in 2005.
Darbo diena DG REGIO būstinėje prasidės pranešimu, skirtu CUC, paskui tame pačiame pastate bus surengtas seminaras apie geriausią 1 tikslo patirtį.The day will begin with an exhibition on the CUC at the Regional Policy DG headquarters, followed by a seminar on Objective 1 best practice, held in the same building.
Išankstiniai darbai būsimo ECB vietoje prasidės 2008 m. pirmąjį ketvirtį.Preliminary work on the ECB’s future site will begin in the first quarter of 2008.
Tikimės, kad derybos dėl oficialaus susitarimo prasidės 2006 m. pradžioje.We hope that negotiations for a formal agreement will begin in early 2006.

More Lithuanian verbs

Related

apdėti
put round
atidėti
delay
dėti
put
įdėti
put in
nudėti
kill
nusidėti
sin
padėti
help
pasidėti
put down
perdėti
overstate
pradėti
begin
pridėti
add
prisidėti
contribute
sudėti
add
susidėti
consist
uždėti
put
užsidėti
put on (a cap

Similar

prasidurti
pierce
pražydėti
effloresce
prisidėti
contribute

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apgerti
drink around
įdarbinti
employ
įgristi
bore
išplėsti
expand
pakarti
hang
prabusti
awaken
prikelti
raise
transliuoti
broadcast
užgriūti
tumble
viešpatauti
reign

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In