Pajėgti (to manage) conjugation

Lithuanian
8 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pajėgiu
I manage
pajėgi
you manage
pajėgia
he/she manages
pajėgiame
we manage
pajėgiate
you all manage
pajėgia
they manage
Past tense
pajėgiau
I managed
pajėgei
you managed
pajėgė
he/she managed
pajėgėme
we managed
pajėgėte
you all managed
pajėgė
they managed
Past freq. tense
pajėgdavau
I used to manage
pajėgdavai
you manage
pajėgdavo
he/she used to manage
pajėgdavome
we used to manage
pajėgdavote
you all used to manage
pajėgdavo
they used to manage
Future tense
pajėgsiu
I will manage
pajėgsi
you will manage
pajėgs
he/she will manage
pajėgsime
we will manage
pajėgsite
you all will manage
pajėgs
they will manage
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pajėgčiau
I would manage
pajėgtum
you would manage
pajėgtų
he/she would manage
pajėgtume
we would manage
pajėgtute
you all would manage
pajėgtų
they would manage
Imperative mood
-
pajėk
you manage
-
-
pajėkite
you all manage
-

Examples of pajėgti

Example in LithuanianTranslation in English
Paprastai galutiniai paramos gavėjai turi pajėgti patys valdyti projektus.As a general rule, final beneficiaries must have the capacity to manage the projects themselves.
Toliau tobulinti Albanijos valstybinės policijos valdymą ir užtikrinti, kad ji būtų pajėgi nepriklausomai valdyti savo išteklius.Further improve the management of the Albanian State Police and ensure it is able to manage its resources independently.
2003 m. rugsėjo 22 d. Taryba nusprendė, kad Europos Sąjunga turėtų būti pajėgi lanksčiai valdyti bet kokio masto, sudėtingumo ar skubumo karinių operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimą, visų pirma iki 2004 m. kovo 1 d. įsteigdama nuolatinį finansavimo mechanizmą, kuris būtų atsakingas už visų būsimų Sąjungos karinių operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimą.On 22 September 2003, the Council decided that the European Union should acquire the capacity to flexibly manage the financing of common costs of military operations of any scale, complexity or urgency, in particular by setting up, by 1 March 2004 at the latest, a permanent financing mechanism to assume charge of the financing of common costs of any future Union military operation.
Būdama pajėgi įgyvendinti aktyvaus lėšų valdymo sprendimus, PI priėmė finansinius pelno optimizavimo sprendimus, gaudama didesnes įplaukas, negu leidžiama susitarime.Since PI has had the possibility of implementing active funds management arrangements, it has adopted financial strategies designed to improve yields, and has obtained returns higher than those offered by the Agreement.
Pesimistinio scenarijaus atveju (Worst case) Komisijos ekspertas daro prielaidas, kad apyvartos augimas bus mažesnis, atsižvelgiant į Austrian Airlines tikslinių rinkų BVP įvertinius duomenis (tai yra 2011 m. – […] % augimas vietoje […] %, o 2012 m. – […] % vietoje […] %), ir kad nuo 2011 m. iki 2012 m. vadovybė bus pajėgi tik išlaikyti pastovią materialinių sąnaudų ir personalo išlaidų procentinę normą, bet nebus pajėgi imtis išlaidų mažinimo priemonių.In the worst-case scenario, the Commission’s expert assumes lower sales growth, which is in line with GDP estimates for Austrian Airlines’ target markets (i.e. a growth rate of […] % instead of […] % in 2011 and […] % instead of […] % in 2012), and assumes that the management will only be able to maintain material and personnel costs at a constant percentage of revenues from 2011 to 2012 rather than introducing cost cutting measures.
Kai netinka arba neverta turėti atskirą rizikos valdymo funkciją, valdymo įmonė vis tiek turėtų būti pajėgi įrodyti, kad konkrečios apsaugos nuo interesų konfliktų priemonės sudaro galimybę nepriklausomai vykdyti rizikos valdymo veiklą.Where it is not appropriate or proportionate to have a separate risk management function, the management company should nevertheless be able to demonstrate that specific safeguards against conflicts of interest allow for an independent performance of risk management activities.
Atlikdama priverstinio skolų išieškojimo veiksmus, ZUS areštavo bendrovės sąskaitas bei reikalavimus ir 2005 m. pajėgė priverstinai išieškoti 2,3 mln. PLN.In the course of its enforcement action ZUS seized the company’s accounts and claims and managed to enforce PLN 2,3 million in 2005.
Todėl galima daryti išvadą, kad Sąjungos pramonė pajėgė visiškai atsigauti po ankstesnio subsidijavimo.It can therefore be assessed that the Union industry managed to recover fully from past subsidisation.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

paaugti
edge up
pabėgti
escape
pabūgti
get scared
padegti
set on fire
pajusti
feel
pamėgti
grow to like
pavogti
steal

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'manage':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In