Nužudyti (to kill) conjugation

Lithuanian
61 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nužudau
I kill
nužudai
you kill
nužudo
he/she kills
nužudome
we kill
nužudote
you all kill
nužudo
they kill
Past tense
nužudžiau
I killed
nužudei
you killed
nužudė
he/she killed
nužudėme
we killed
nužudėte
you all killed
nužudė
they killed
Past freq. tense
nužudydavau
I used to kill
nužudydavai
you kill
nužudydavo
he/she used to kill
nužudydavome
we used to kill
nužudydavote
you all used to kill
nužudydavo
they used to kill
Future tense
nužudysiu
I will kill
nužudysi
you will kill
nužudys
he/she will kill
nužudysime
we will kill
nužudysite
you all will kill
nužudys
they will kill
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nužudyčiau
I would kill
nužudytum
you would kill
nužudytų
he/she would kill
nužudytume
we would kill
nužudytute
you all would kill
nužudytų
they would kill
Imperative mood
-
nužudyk
you kill
-
-
nužudykite
you all kill
-

Examples of nužudyti

Example in LithuanianTranslation in English
jei naminiai ar kiti nelaisvėje laikomi paukščiai sąlyčio ūkiuose nebuvo nužudyti ar paskersti, privaloma nurodyti priežastis, nulėmusias sprendimą jų nežudyti ar nepaskersti.where poultry or other captive birds in contact holdings have not been killed or slaughtered, information must be provided concerning the reasons for the decision not to kill or slaughter them.
Etinė pareiga – nužudyti didelį skausmą kenčiančius produktyvius gyvūnus, jei nėra ekonomiškai pagrįstų priemonių šiam skausmui numalšinti.It is an ethical duty to kill productive animals which are in severe pain where there is no economically viable way to alleviate such pain.
Jei vykdomas priverstinis žudymas, atitinkamus gyvūnus laikantis asmuo imasi visų būtinų priemonių gyvūnams kuo greičiau nužudyti.In the case of emergency killing, the keeper of the animals concerned shall take all the necessary measures to kill the animal as soon as possible.
2008 m. birželio mėn. grasino nužudyti Lovemore Madhuku.In June 2008 threatened to kill Lovemore Madhuku.
Nevisai, jeigu aš juos pirma nužudau.If l kill them first, not really.
- Aš juos tik nužudau. Jų anatomija manęs nedomina!- I just kill them don't pay much attention to their anatomy
Po apiplėšimo ateinu į bendrininko butą, nužudau jį ir dingstu...After the robbery, I go to his apartment, I kill him and I...
Tu parodai man kelią į salą, o aš nužudau Krydą, Straikerį ir visus kitus, kurių taip nekenti.See, you're gonna take me to this island, where I can kill Creed, Stryker and pretty much everyone you hate in this world.
Mūsų keistoje teisinėje sistemoje, jei vyras miega su mano žmona, o aš juos nužudau, tai išlipu sausas.You know, in our quaint legal system, if a man sleeps with my wife, I kill him and her and get away scot-free.
Tu pasilieki ką nužudai.You keep what you kill.
Kai nužudai žmogų, atsiranda pyktis.When one person kills, resentment is born.
Kol nepamato, kiek nužudai šiuo.That is, until they see how many I kill with that one.
Jei pasiseka, uždarai ją į limuzino bagažinę ir nužudai.If you're lucky, you trap it in the trunk of your limo and you kill it.
Jis nužudo tave, arba tu nužudai jį.He kills you, or you kill him.
Nes tuos, kurie labai sužeisti, sunku patraukti, mes juos nužudome.That's because those too badly wounded to bring away, we ourselves kill.
Arba tave paleidžiame, arba tave nužudome.Either kill you or let you go.
nužudžiau 75 vyrus savo paties rankomis, kovoje.75 men have l killed with my own hands, in battle.
Aš nužudžiau du žmones. Turiu galvoje, du Arabus.Let me see now.... l killed two people.
Aš esu niekšas. Aš ištrėmiau savo tėvą ir nužudžiau savo paties sūnų.I banished my father and I killed my own son.
Prisisapnavo, kad aš nužudžiau tave ir Denį.I dreamed that l that I killed you and Danny.
Bet ne šiaip nužudžiau o sukapojau į mažus gabaliukus.But I didn't just kill you. I cut you up into little pieces.
Tu nužudei mano vyrą.You killed my husband.
Tu juos nužudei?Did you kill them?
Ar nužudei praeitą savaitę?Did you kill last week?
Tu nužudei kiaule.You killed a pig.
Kodėl tu nužudei Hashizume?Why did you kill Hashizume?
2008 m. gegužės mėn. Khalaf ir kovotojų grupė užpuolė ir užėmė policijos postą Mogadiše, nužudė ir sužeidė keletą kareivių.In May 2008, Khalaf and a group of fighters attacked and captured a police station in Mogadishu, killing and wounding several soldiers.
Asmenys iš šių bazių 2008 m. balandžio 24 d. nužudė Mapurisa Zvidzai, ir 2008 m. birželio 11 d. – Tiziro Moyo.Persons from these bases killed Mapurisa Zvidzai on 24 April 2008 and Tiziro Moyo on 11 June 2008.
Organizavo bazes Vakarų ir Pietų Murevėje, kuriose Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) rėmėjai, kuriems jis vadovavo, 2008 m. birželio 17 d. nužudė Edward Pfuka ir 2008 m. birželio 19 d. – Moses Nyada.Organised bases in Murehwa West and South, from where ZNAU-PF supporters which he supervised killed Edward Pfuka on 17 June 2008 and Moses Nyada on 19 June 2008.
Vadovavo rėmėjų ir karo veteranų grupuotei, kuri 2008 m. birželio 30 d. nužudė Gibbs Tawenga ir Hama Ngowani.Led group of supporters and war veterans who killed Gibbs Tawenga and Hama Ngowani on 30 June 2008.
Vadovaujant S. Makenga, M23 Kongo Demokratinėje Respublikoje ir visame regione vykdė plataus masto vaikų prievartinio verbavimo kampanijas, taip pat nužudė, sužalojo ir sužeidė daugybę vaikų.Under Makenga’s command, M23 has conducted extensive forced recruitment campaigns of children in the DRC and in the region, as well as killing, maiming, and injuring scores of children.
Mes nužudėme vaikiną kuris atvyko į Majamį.We killed the guy who came to Miami.
Mes atsiteisėme, nužudėme VyresniuosiusWe retaliated, killed the elders,
Ir nužudėme daug vabzdžių.And we killed some bugs.
Daug nužudėme.We killed a lot.
Jei bent kiek pajudėsi aš nužudysiu tave iškartMove one more step and I will kill you.
Ei, aš nužudysiu tave.Hey, I will kill you.
Dabar rinkites arba aš juos visus nužudysiu.Now you choose... or I will kill them all.
Bet jei dar kada mane įžeisi, aš tave nužudysiu.If you ever insult me again, I will kill you.
Jei tu bent prisiartinsi prie jos, prisiekiu... aš tave nužudysiu.If you go near her again, I swear... I will kill you.
Mažuti, jeigu ryt su juo kausiesi, tu jį nužudysi.Baby, if you fight him tomorrow, you will kill him.
Tikras kalavijas tave nužudys.A real sword will kill you.
- Jie nužudys tave.- They will kill him.
Jis mus abu prieš tai nužudys.He will kill us both before our due time.
Jeigu mus ten suras, mus nužudys.If they find us there, they will kill us. Why?
Mane jie nužudys, Aivi.They will kill me, Ivy.
Rytoj mirsime, bet šiandien nužudysime bentjau vieną priešą.We'll die tomorrow, but today, we will kill at least one of the enemy.
Imperatoriaus įsakymu, turite penkias sekundes išnešti auksą, arba nužudysime jus visus.By order of the emperor, you have five seconds to bring out the gold, or we will kill you all.
Nes tas tavo Markusas Keinas man žadėjo laisvę už tai, kad tave nužudyčiau.Because your Markus Kane offered to buy my freedom if I would kill you.
Jei galėčiau, nužudyčiau juos.If there was a way, I would kill them.
Jei jis išdrįstų, aš jį nužudyčiau.If he does, then I would kill him.
Pažįstu žmonių, kurie už tokią kolekciją nužudytų žmogų.I know people who would kill for a collection like this.
Koks žmogus nužudytų savo kūną ir kraują?What kind of man would kill his own flesh and blood?
Ten yra šimtai durų, kurios tave nužudytų, taigi...There are hundreds of doors, all of which would kill you save one.
Emile, daugelis žmonių nužudytų už galimybę, kuria, beveik maldauju, kad pasinaudotum.Emily, most people would kill for an opportunity like the one I am practically begging you to take.
"Deja, jis nužudytų rimtesnius skaitytojus.""Unfortunately, its dosage would kill hardier readers than we have here."
Na, nužudyk mane!- I hate you! Come on, kill me!
Surask jį ir pats nužudyk.Find him and kill him yourself.
Arba nužudyk ką nors, arba mes pakeisim tavo profesiją.Either kill somebody, or we'll have to change your status.
Jei nori nužudyk mane, pirmyn.If you want to kill me, go ahead.
Būk gera. Būk gailestinga ir nužudyk mane.Will you just be my friend... and show some mercy, please, and just... kill me?

More Lithuanian verbs

Related

išžudyti
exterminate
nusižudyti
commit a suicide
pražudyti
ruin
žudyti
kill

Similar

išžudyti
exterminate
nurodyti
command

Similar but longer

nusižudyti
commit a suicide

Random

apginti
defend
balinti
whiten
graviruoti
engrave
laužyti
break
nusičiaudėti
sneeze
nužengti
step down
padėkoti
thank
skriausti
wrong (somebody or something)
sveikti
recover
užsitikrinti
secure

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'kill':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In