Mylėti (to love) conjugation

Lithuanian
56 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
myliu
I love
myli
you love
myli
he/she loves
mylime
we love
mylite
you all love
myli
they love
Past tense
mylėjau
I loved
mylėjai
you loved
mylėjo
he/she loved
mylėjome
we loved
mylėjote
you all loved
mylėjo
they loved
Past freq. tense
mylėdavau
I used to love
mylėdavai
you love
mylėdavo
he/she used to love
mylėdavome
we used to love
mylėdavote
you all used to love
mylėdavo
they used to love
Future tense
mylėsiu
I will love
mylėsi
you will love
mylės
he/she will love
mylėsime
we will love
mylėsite
you all will love
mylės
they will love
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
mylėčiau
I would love
mylėtum
you would love
mylėtų
he/she would love
mylėtume
we would love
mylėtute
you all would love
mylėtų
they would love
Imperative mood
-
mylėk
you love
-
-
mylėkite
you all love
-

Examples of mylėti

Example in LithuanianTranslation in English
Daktare, neturėtum mylėti laukinių padarų.It's a mistake you always made, Doc, trying to love a wild thing.
Nenoriu tavęs uždaryti į narvelį, noriu tave mylėti.I don't want to put you in a cage. I want to love you.
Metams bėgant... jis puolė į neviltį ir prarado viltį... nes kas galėtų išmokti mylėti pabaisą?As the years passed, he fell into despair and lost all hope for who could ever learn to love a beast?
Po visų šių metų jis pagaliau išmoko mylėti.After all this time he's finally learned to love.
Ar tu, Leo, imi Sarą į savo žmonas... ir nuo šios dienos visuomet... laimėje ir kančioje... turte ir skurde... mylėti ir puoselėti?Do you, Leo, take Sarah to be your wife... to have and to hold from this day forward... for better, for worse... for richer, for poorer... to love and to cherish?
Ešlis nežino, kad aš jį myliu.But Ashley doesn't know I love him!
Pasakysiu jam, kad myliu jį tada jis negalės vesti.I'll tell him that I love him and then he can't marry her!
Panele O'Hara myliu jus.Miss O'Hara l love you.
Aš tave myliu.Oh, Ashley, Ashley l love you.
Aš tave myliu, tikrai!I love you, I do!
Ešlis myli mane!Ashley loves me! Scarlett!
Jaučiu, kad priklausau pasauliui, kurį tu myli.I like to feel that I belong to the things you love.
Tu myli šį namą kaip ir aš.You love Twelve Oaks as I do. Yes, Ashley.
Bet tu myli mane!But you love me.
Ji tokia jautri ir taip tave myli.She's so frail and gentle and she loves you so much.
Mes mylime vandenį ir žalius medžius.We love water and green trees.
Mes visi tave mylime.We all love you.
Mes įdėsim ją į vaidinimą, ir nesvarbu, kas atsitiks, ar kaip viskas pasisuks, Kai tik išgirsi ją, ar dainuosi, ar švilpausi, ar niūniuosi ją, tu žinosi, kad ji reiškia, kad mes mylime vienas kitą.We'll put it in the show, and no matter how bad things get or whatever happens, whenever you hear it or when you sing it or whistle it or hum it, then you'll know it'll mean that we love one another.
Ak, mes mylime tave, mes mylime tave, mes mylime tave.I want you to say that you... Iove me. Oh, we love you, we love you, we love you.
Mes mylime tave labai stipriai.Oh! We do love you very much.
Visada tave mylėjau.I've always loved you.
Pažiūrėk į mane. Myliu tave labiau, nei mylėjau kitas moteris.I love you more than I've ever loved any woman.
Jei žinotum, kaip stipriai tave mylėjau.If you knew how much l loved you.
"mylėjau tave už tai, kad buvai kitokia nei visos."I have loved you knowing you were not as others."
Aš irgi mylėjau ir kovojau Aš irgi kentėjau. Paklausyk manęs.I have also loved, fought... and I have suffered.
-Tu ją tikrai mylėjai.- You really loved her.
-Tu tikrai mylėjai Lauranna.- You really did love Lauranna.
Kažką, ką labai mylėjai.Someone you loved very much.
-Ar mylėjai jį?-Did you love him?
Tu ją mylėjai.You loved her.
Jie mylėjo vienas kitą... savaip.They loved each other… in their own way.
Kaip jie mane mylėjo...How they loved me. Who?
Ir turėjo iššaukti neapykantą ne tuose, kurie jį nukryžiavo, o tuose, kurie jį mylėjo, jei tik būtų supę jį tą minutę.And it was supposed to provoke hatred not of those who crucified Him, but of those who loved Him, if they had been with Him at that moment.
Nes mylėjo jį žmogumi.For they loved Him as a man.
Turi prisiminti, koks Semas buvo geras, kaip stipriai jis tave mylėjo.You've got to remember how good Sam was, how much he loved you.
Aš ir mano mama visada mylėjome gerai pasijuokti.Me and my mom always loved a good laugh.
Mes abu mylėjome vieną iš jų.We each loved one of them.
Už moteris, kurias mylėjome, ir moteris, kurių netekome.To the ladies we've loved and the ladies we've lost.
Šiandien aš paprasčiausiai norėjau jam pasakyti, kaip mes jį visi mylėjome, branginome ir gerbėme.All l wanted to do today was tell him how much we all loved, cherished and respected him.
Didžiavausi, kad mylėjome vienas kitą.I was proud that we loved each other.
Aš tave mylėsiu Iki savo gyvenimo pabaigos!I will love you until the end of my life.
Aš mylėsiu taveI will love you
Aš mylėsiuI will love
- Taip, aš mylėsiu tave.- Yes, I will love you - [ Sobbing Hysterically ]
Kai mylėsiWhen will love
Su malda gyvensi - Dievas tave mylės!If you live with a prayer, God will love you.
Bet jie tave mylės labiau už viską pasaulyje. ""But they will love you more than you can ever imagine. "
Praktikuosiu įsitikinimą, kad vyras mane myli, ir kad jis mylės mūsų vaiką.I will practice believing my husband loves me... And will love this baby.
Jie mylės amžinai.They will love you for eternity.
Jeigu būčiau toks kaip Polis, tėtis mane mylėtų.If I was like Paulie, Dad would love me.
Tam, kad moterys mane mylėtų.So women would love me.
Tik bijok manęs, mylėk mane, daryk, kaip sakau ir aš būsiu tavo vergas.Just fear me, love me, do as I say... and I will be your slave.
Kąsk žuvį, kramtyk žuvį, mylėk žuvį.Bite the fish, chew the fish, love the fish.
Pati save mylėk, lzabela.Accept to yourself, Isabelle that everybody loves you.
Tai mylėk.So love me.
Jei negali būti su tuo, kurį myli, mylėk tą, su kuriuo esi.Well, if you can't be with the one you love Love the one You're with

More Lithuanian verbs

Related

pamylėti
have sex (with somebody)
pasimylėti
have sex

Similar

galėti
be able
gilėti
become deeper
gulėti
lie
kalėti
be enprisoned
kylėti
lift up
mažėti
shrink
mylėtis
make love
myluoti
caress
myluotis
snog
minėti
mention
mokėti
know
mūvėti
wear (footwear)
tylėti
be silent
žalėti
become green

Similar but longer

įsmylėti
fall in love
pamylėti
have sex (with somebody)

Random

aiškintis
clarify
aukoti
donate
įdarbinti
employ
melstis
pray
pagalvoti
consider
pasvajoti
dream
prisipažinti
confess
suvalgyti
eat up
vaisinti
fertilize
virpėti
oscillate

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'love':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In